Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PPO ČESKÝ KRUMLOV – PROČ JE ZVOLENÝ ZPŮSOB NEVHODNÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PPO ČESKÝ KRUMLOV – PROČ JE ZVOLENÝ ZPŮSOB NEVHODNÝ."— Transkript prezentace:

1 PPO ČESKÝ KRUMLOV – PROČ JE ZVOLENÝ ZPŮSOB NEVHODNÝ

2 Městem výjimečně svázaným s vodním živlem je také Pasov. Od realizace hotového projektu mobilní protipovodňové ochrany ustoupili.

3 Český Krumlov – historické město mimořádně svázané s řekou a se svým krajinným rámcem.

4 PROCHÁZKA MĚSTEM – KDYSI…

5 … DNES

6 Částečné zatravnění dlažby – jediné zjemnění brutální úpravy břehu. Pro instalaci mobilních zábran bude třeba vše znovu rozbít?

7 Výstavba nového sklopného jezu s retardérem.

8 Bývalý ostrůvek a Parkán za povodně 2002

9 Z historie ostrůvku pod Lazebnickým mostem.

10

11 Pohled z Lazebnického mostu na bývalý ostrov kdysi…

12 Kachní protest

13 Odpověď Města na petici za zachování ostrova podepsanou 700 občany.

14 …a dnes. Estetika dálničního přivaděče.

15 Řeka pod Lazebnickým mostem cca před 100 lety. Od zástavby k zástavbě.

16 Řeka končící u zdi pod sv. Joštem, bujná zeleň na ostrově, cca 70. léta 20. stol.

17 Řečiště pod Lazebnickým mostem dnes. Na počátku 90.let došlo k nevhodnému zúžení koryta navážkami, v nichž je veden kanalizační sběrač. Dlážděním břehů byl tento stav zabetonován. Uvedením do původního stavu by se výrazně zvýšila kapacita koryta. Na provedení PPO nebyly ani zpracovány varianty. Řeka byla zahloubena o více než 1 m a tím od navazující zástavby odtržena. V důsledku poklesu spodní vody hrozí narušení statiky domů na Parkánu.

18 Náplavka, rok 1998

19 Náplavka dnes.

20 Nevábný břeh Vltavy pod Pivovarskou zahradou dnes.

21 ZÁVĚR ► Byla zde úžasná šance vrátit řeku do původního koryta a přitom zvýšit její kapacitu. Citlivé řešení by mohlo navýšit rekreační potenciál centra města a zvýšit atraktivitu pro turisty. Místo toho došlo k zabetonování dřívějšího krátkozrakého řešení. Možnosti nového pojednání koryta řeky jsou tímto brutálním zásahem na dlouho minimalizovány. ► Řeka v intravilánu nepochybně plní více funkcí. V řešení PPO byla upřednostněna funkce protipovodňové ochrany a ostatní funkce nebyly uvažovány – ve městě pod patronátem UNESCO se jedná o tragické selhání. ► Byly poškozeny estetické kvality města, jeho svázanost s krajinným rámcem, byl degradován život v řece a rekreační funkce řeky.

22 ► Státní podnik Povodí Vltavy je provádějícím. Je politováníhodné, že prosazuje pouze čistě technologická monofunkční řešení protipovodňových úprav, i když existuje v operačním programu „Životní prostředí“ MŽP podpora přírodě blízkých řešení. ► Město Český Krumlov, tedy jeho politická reprezentace, je zadavatelem – tj. tím, kdo specifikuje zadání, kdo může požadovat varianty, kdo se zabývá tím, aby vybrané řešení bylo pro město to nejlepší z možných. Město přebírá projekt a kontroluje jeho provádění. ► Úředníci městského úřadu vykonávají státní správu v tzv. přenesené působnosti jako dotčené orgány, mimo jiné v zásadních otázkách ochrany životního prostředí (řeka jako významný krajinný prvek ze zákona a nadregionální biokoridor) a zejména památkové péče (městská památková rezervace pod patronátem UNESCO).

23 ► Dle mého názoru došlo k selhání zastupitelstva města ve smyslu nepochopení významu řeky pro život ve městě, podcenění změn vyvolaných PPO na tvářnost města. ► Dle mého názoru došlo k selhání dotčených orgánů státní správy, protože nebyl ochráněn veřejný zájem ochrany přírody a ochrany památek, přičemž svázanost s krajinným rámcem je přímo předmětem ochrany městské památkové rezervace. Nebyla zřejmě snaha ani o zmírnění výsledného efektu stanovením podmínek. ► Dle mého názoru je dnes třeba upustit od pokračování akcí, jejichž jediným smyslem je ochrana před povodní, a které devastují ostatní funkce řeky ve městě. Již realizované 3 etapy PPO jasně prokázaly neadekvátnost zvoleného řešení pro památku světového významu. ► Dle mého názoru má dnes větší smysl zabývat se otázkou, jak tristní působení zregulované řeky zmírnit.

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PPO ČESKÝ KRUMLOV – PROČ JE ZVOLENÝ ZPŮSOB NEVHODNÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google