Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Tel.: 412 535 942 www.dorado.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Tel.: 412 535 942 www.dorado.cz."— Transkript prezentace:

1 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Tel.: 412 535 942 www.dorado.cz

2 14 oborů vzdělání (v oblasti dopravy, strojírenství, stavebnictví a služeb) 547 žáků (k 30.9.2011, současný stav 482 !!!) 97 zaměstnanců (56 pedagogických pracovníků) domov mládeže internát 2 školní jídelny dílenská školní loď zahraniční partnerská škola „Berufsbildende Schule Schönebeck“

3 Obory vzdělání Dělnická ul. s výučním listem (typ H) lodník – jedinečný v republice nástrojař (dotovaná třída) obráběč kovů (sponzoruje Karned Tools) strojní mechanik (Motivační program ÚK, sponzoruje Chart Ferox)) instalatér (Motivační program ÚK) klempíř zedník (Motivační program ÚK) Škola spolupracuje s 35 firmami různé velikosti „Podnikání“ dvouletá denní maturitní nástavba „Podnikání“

4 Obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odloučené pracoviště Křešice s výučním listem (typ E) zednické práce strojírenské práce (děti najdou uplatnění) klempířské práce ve stavebnictví malířské a natěračské práce stravovací a ubytovací služby pečovatelské služby

5 Nové obory vzdělání od 1.9.2013 23-45-L /01 Mechanik seřizovač s profilací na NC a CNC obráběcí stroje a CAD/CAM systémy (obor vzdělání s maturitní zkouškou typu L) od 1.9.2012 Zkrácené studium: (1,5 roku denního studia) Strojní mechanik Instalatér

6 Projekty 1. EDINNA (školy vyučující lodní dopravu v EU) 2. Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (schválený vlastní projekt školy) 3. UNIV 2 KRAJE (škola bude Centrem celoživotního učení od 1.9.2012) 4. IQ INDUSTRY (propojení odborných učitelů strojírenských předmětů se zaměstnavateli) 5. Jednotná závěrečná zkouška 6. EU - peníze školám (tzv.“šablony“) 7. Praxe – Sebevzdělání – Kvalifikace (vlastní projekt školy ve fázi podaného návrhu)

7 Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Projekt je zaměřen na spolupráci školy se základními školami (15) a zaměstnavatelskou sférou (10) s cílem zvýšit uplatnění žáků na trhu práce a zvýšit jejich motivaci a povědomí o možnostech uplatnění v technických řemeslných oborech. Hlavním cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci těchto právních subjektů tak, aby postupovali jednotně při působení na potencionální uchazeče i jejich zákonné zástupce. Rozpočet projektu celkem: 10 000 000,- Kč Doba trvání projektu: 1.1.2012 – 31.8.2014

8 Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (výstup pro základní školy) Podpora a motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech: praktická výuka dílen žáků 8. a 9. ročníků ZŠ v prostorách SŠ. Žáci ZŠ se seznámí se školou žadatele, s jeho technickým zázemím a vybavením. K dispozici budou mít metodika, který je společně s jejich vlastním vyučujícím povede při vzdělávacím procesu. 10 ZŠ realizuje praktické vyučování v dílnách žadatele – celkem 200 žáků 2 roky zde absolvuje celkem 4000 hodin (10 hodin na žáka). Z tohoto praktického vyučování vznikne Příručka dobré praxe cílená na žáky základních škol, která bude rozšiřována do dalších škol v ÚK. Kromě toho vznikne metodika spolupráce ZŠ a SŠ v technických oborech, se kterou budou na workshopech seznámeni výchovní poradci ZŠ. Proběhne celkem 5 workshopů pro celkem 50 výchovných poradců. Výstup: a) 400 podpořených žáků ZŠ b) Příručka dobré praxe c) Metodika spolupráce ZŠ a SŠ v technických oblastech d) 5 workshopů pro výchovné poradce e) 50 podpořených – poskytovatelů vzdělání popularizace technických povolání, zvl. strojírenství u žáků ZŠ, kteří si vybírají střední školu. Poradce žadatele bude průběžně informovat (celkem 100 hodin pro 10 osob - 1000 hodin) o vývoji školy a strojírenských oborů v regionu ve vazbě na trh práce a potřeby zaměstnavatelů. Proběhnou celkem 4 konference zaměřené na popularizaci technických oborů – pro žáky a učitele základních škol, a to za účasti firem. Dny řemesel v prostorách žadatele - celkem 4. Výstup: a) 1000 podpořených žáků b) 4 konference popularizující technická povolání c) 4 Dny řemesel pro žáky ZŠ - 200 podpořených žáků podpora exkurzí žáků ZŠ do provozů zaměstnavatelů. Žadatel zprostředkuje díky svým sociálním partnerům 20 exkurzí do partnerských firem – pro celkem 400 osob Výstup: 400 podpořených žáků na exkurzích

9 Parametry Páteřní školy Ústeckého kraje 1. Polyfunkční škola : Jde o takovou školu, která nabízí obory vzdělání v rozsahu alespoň dvou úrovní. Například obory maturitní(M), učební (H) a obory vzdělání pro žáky s SVP (E), nebo jiná kombinace ( obory VOŠ, maturitní a učební, případně VOŠ, maturitní a nástavby), případně obory nástavby (L). 2.Počet žáků v denní formě studia je 800 a více. 2. Počet žáků v denní formě studia je 800 a více. Škola vzdělává v denní formě studia celkem minimálně 700/800 žáků. 3. Prokazatelná spolupráce se zaměstnavateli (v případě gymnázií s vysokými školami) a trhem práce. Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajišťování odborné praxe, stáží pro žáky i učitele, smlouvy o podpoře žáků při studiu, smlouvy o budoucím zaměstnávání žáků, smlouvy o dalším vzdělávání pedagogů apod. 4. Škola prokazatelně realizuje doplňkovou činnost. 5.Škola nabízí žákům volnočasové aktivity v prostorách školy a podporuje jejich zájmovou a odbornou činnost ve volném čase. 5. Škola nabízí žákům volnočasové aktivity v prostorách školy a podporuje jejich zájmovou a odbornou činnost ve volném čase. 6. Škola má zajištěny potřebné školské služby pro žáky. ubytování, stravování ve školní jídelně, poradenství školní (prevence školní neúspěšnosti), psychologické, k profesní orientaci a další. 7. Škola vykazuje prokazatelné výsledky v rámci mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, nebo je úspěšná v realizaci projektů.

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Tel.: 412 535 942 www.dorado.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google