Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy českého plynárenství v prostředí otevírání trhu s plynem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy českého plynárenství v prostředí otevírání trhu s plynem"— Transkript prezentace:

1 Problémy českého plynárenství v prostředí otevírání trhu s plynem

2 České plynárenství v evropském kontextu

3 Evropský plynovodní systém

4 Evropské zásoby zemního plynu
1012 m3 zemního plynu

5 Dodávky zemního plynu

6 Skutečné otevření trhu s plynem v Evropě
* Second Benchmarking Report EU commission

7 Plynárenský systém Transgas
HPS Olbernhau Ústí n.Labem HPS Hora Sv. Kateřiny Hradec Králové Ostrava Praha Plzeň KS Kouřim PZP Háje PZP Třanovice HPS Waidhaus PZP Lobodice PZP Štramberk Brno KS Strážovice KS Kralice KS Veselí n.L. Sídlo a.s. Transgas Tranzitní systém Vnitrostátní systém Kompresní stanice Hraniční předávací stanice Vnitrostátní předávací stanice Předávací stanice Podzemní zásobníky Sídla regionálních distribučních společností KS Hostim České Budějovice PZP D. Dunajovice PZP Tvrdonice KS Břeclav HPS Lanžhot

8 Nákup zemního plynu Ostatní 0,03 % Norsko 27 % Rusko 73 %

9 Prodej zemního plynu, mld. m3/rok
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1998 1999 2000 2001 2002 Skutečný prodej Prodej přepočítaný na standardní teplotu

10 Tranzitní a vnitrostátní systém - vývoj
2002 2001 rok 2000 1999 1998 500 1000 1500 2000 2500 km Tranzitní systém Vnitrostátní systém

11 Struktura prodeje zemního plynu (bez domácností), 2002
1% 17% 21% 61% Průmysl Energetika Služby Zemědělství Zdroj: ČSÚ Poznámka: zahrnuje subjekty s více než 20 zaměstnanci

12 Vývoj ceny zemního plynu pro koncové odběratele, průmysl
0,80 0,70 0,60 0,50 Kč/kWh 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 I1 I2 I(3-1) I(4-1) I5 Zdroj: výpočet proveden na základě cenových rozhodnutí ERÚ Poznámka: zahrnuje DPH a cenu za kapacitu

13 Rozdíly mezi elektřinou a zemním plynem

14 Rozdíly mezi zemním plynem a elektřinou (1)
Zemní plyn je primární energetický zdroj elektrické energie lze vyrobit z více zdrojů ČR je téměř 100% dovozně závislá V Evropě je jen velmi omezený počet zdrojů ZP; v případě ČR pouze několik Velká vzdálenost mezi místem těžby a spotřebou – tisíce km Velké dopravní nákladyvysoká potřeba investic princip TOP;store or pay

15 Rozdíly mezi zemním plynem a elektřinou (2)
Zemní plyn lze skladovat v podzemním zásobníku Umístění podzemního zásobníku je dáno geologickými faktory Zdroje elektrické energie jsou naproti tomu umístěny na podstatě logistických výpočtů, které umožňují minimalizovat dopravní náklady Transport energie je omezen rychlostí proudění zemního plynu (cca 5–10 ms-1) V soustavě musí být část zemního plynu, která umožňuje funkci soustavy (primární akumulace) Je umožněna nerovnoměrnost mezi dodávkou a spotřebou na úkor změny akumulace soustavy

16 Základní fyzikální vlastnosti plynárenské soustavy

17 Potrubní systém

18 Kapacita tranzitní soustavy
Součet kapacity pro zajištění bezpečnosti dodávky,kontrahované kapacity, volné prodané kapacity, akumulace a provozní rezervy je maximální fyzikální operativní kapacita

19 Parametry kapacity plynovodu
2 2 L - Faktor tření r0 - hustota proudícího plynu za normálního tlaku T - teplota tranzitovaného plynu d - průměr plynovodu l - délka plynovodu q0 - tok plynu za normálních podmínek (přibližný koeficient v m3h-1)

20 Závislost kapacity na velikosti potrubí
Graf závislosti kapacity přímého potrubí na průměru Zdroj: GTE report

21 Tlakové poměry v plynovodu – vzdálenosti kompresních stanic
Kompresní stanice je umístěna v takové vzdálenosti, aby ani při maximální fyzikální operační kapacitě neklesl tlak v plynovodu pod Pmin Omezující podmínky jsou: maximální změna tlaku, maximální a minimální rychlost proudění, omezení kompresoru Zdroj: GTE report

22 Kompresní čáry kompresoru
Q Zdroj: GTE report

23 Balancing

24 Balancing má základní 3 odchylky
Balancing slouží k vyrovnání odběrů a dodávek a nastavení parametrů řídících prvků plynárenské soustavy Balancing má základní 3 odchylky 1. Vstup nominace – vstup realita 2. Výstup nominace – výstup realita 3. Výstup – vstup První dvě ovlivňují nastavení parametrů systému - kompresních stanic, regulačních stanic atd. Třetí určuje změnu množství plynu v systému Toleranční model  linepack (akumulace) případně přidružený PZP vytvoří toleranční pole, které umožňuje imbalance

25 Balancing

26 Dynamika systému

27 Dynamika systému Rychlost šíření vzruchu v zemním plynu  vysoká ~ 1000 ms-1 Rychlost proudění zemního plynu v potrubí do 10 ms-1 Existence „rybníků“ s úzkými přetoky, tj. linie (potrubí) mezi kompresními stanicemi s omezeným prouděním plynu Rychlost vyrovnávání odchylek je tudíž relativně nízká  řádově hodiny

28 PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY ZEMNÍHO PLYNU

29

30 Základní principy trhu s plynem

31 Trh s plynem Obecné předpoklady
Vnitrostátní přeprava a distribuce na bázi regulovaného přístupu třetích stran Přístup k podzemním zásobníkům plynu na bázi sjednaného přístupu třetích stran Kapacitní model je založen na hodinovém režimu v objemových jednotkách za hodinu (m3hod-1)

32 Kapacita Objednávka kapacity v přepravní soustavě Ze vstupního bodu do výstupního bodu modelu soustavy Vstupní body – hraniční předávací stanice TG (Lanžhot, Hora sv. Kateřiny, Waidhaus), PZP (těžba) Výstupní body – předávací body na území distribuční společnosti reprezentované jedním virtuálním bodem zóny ; reálné PZP * Pro PZP je vstupní a výstupní bod identický;vstup a výstup do soustavy je v tomto bodě umožněn pouze pro potřeby PZP Virtuální bod zóny = střední vzdálenost jednotlivých fyzických výstupních bodů v zóně Zóna = území vymezené dnešní RDS

33 Mapa vstupních a výstupních bodů soustavy TG

34 Kapacita (2) Alokace kapacity
First commited (come), first served (podle pravidla nejdřív příchozí dostává) Přednostně dlouhodobé kontrakty Nabízí se přerušitelná kapacita, je umožněno sekundární obchodování s kapacitou V budoucnu bude umožněno nakoupit a rezervovat kapacitu na hodinovém principu

35 Tarifní model kapacity
Principy Tarif stanoven na základě přeceněných odepsaných aktiv Návratnost (ROA) s ohledem na rizika v plynárenství Přiměřený zisk pro přepravce a distributory pro zabezpečení podpory spolehlivosti a podpory rozvoje systému Na úrovni přepravce Entry/exit matrix („ze vstupního budu do zóny distributora“) se zahrnutím vzdálenosti Jednoznačně určené jednotková cena pro každou kombinaci vstupního a výstupního bodu Výstupním bodem je jak virtuální bod zóny distributora, tak i reálný výstup PZP Na úrovni distributora Poštovní známka na celé území pro jakékoliv výstupní místo v distribuční soustavě Jednoznačně určená velikost podle kapacity výstupního bodu Část poplatku může být vztažena k objemu distribuovaného plynu Není uplatňován žádný princip slevy s ohledem na tlakovou úroveň a vzdálenost od předacího bodu

36 Komodita – bilancování (1)
Hlavní principy Komodita se účtuje a bilancuje v energetických jednotkách (kWh) Přepravce odpovědný za fyzické bilancování celého systému (koordinace s distributory), přepravce zabezpečuje spolehlivost celého systému Část společnosti přepravce je odpovědná za obchodní bilancování systému, systém musí umožňovat sdílení odpovídajících dat pomocí zabezpečeného přístupu Hodinové bilancování Obchodníci jsou odpovědni za rovnováhu mezi vstupujícím a vystupujícím množstvím plynu (kontrolní systém při nominaci) Přepravce poskytuje obchodníkům akumulaci jako toleranční pásmo, případně nabízí dodatečnou akumulaci Do určité úrovně je akumulace součástí „bundled service“ v poplatku za přístup do sítí (jako součást kapacitního poplatku – je umožněn sekundární obchod) Dodatečná akumulace jako dodatečné toleranční pásmo nebo flexibilita nabízená ze strany přepravce

37 Komodita - bilancování (2)
Bilanční zóna Bilanční zóna je shodná se zónou podle kapacitního modelu (zóna DS) Za každou zónu se nominuje a bilancuje samostatně Obchodník (shipper), který má zákazníky v 8 zónách nominuje 8 hodnot na vstupu a na výstupu Organizace Část společnosti přepravce odpovědná za obchodní bilancování obdrží od distribuční společnosti hodnoty hodinové údaje které obsahují mimo jiné: Hodnoty komodity (kWh) za celou zóny DS, rozdělené po jednotlivých shipperech (Údaje spotřeby za jednotlivé shippery budou agregována za celou zónu) Hodnoty kapacity (m3) pro vyhodnocení překročení nebo nepřekročení rezervované kapacity v dané hodině po jednotlivých shipperech

38 Komodita - bilancování (3)
Nedodržení rovnováhy Nedodržení rovnováhy (imbalance) dodávka na vstupním bodu plynárenské soustavy (HPS) – odběr na výstupním bodu PZP dodávka na vstupním bodu plynárenské soustavy – odběr na výstupním virtuálním bodě zóny (data od DS) Součet dodávky na vstupním bodě + dodávka na vstupním bodě z PZP – odběr na výstupním virtuálním bodě zóny Virtuální bod zóny = suma předávacích stanic na území distributora Balancování se provádí na úrovni zóny Povolená tolerance v rámci kapacitního poplatku Nad povolenou toleranci cena za plyn pro bilancování (penále) stanovena jako násobek ceny, což bude podněcovat obchodníky k udržování rovnováhy


Stáhnout ppt "Problémy českého plynárenství v prostředí otevírání trhu s plynem"

Podobné prezentace


Reklamy Google