Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček1 Otevírání trhu s plynem a pozice subjektů českého plynárenství v evropském kontextu Jiří Pavlíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček1 Otevírání trhu s plynem a pozice subjektů českého plynárenství v evropském kontextu Jiří Pavlíček."— Transkript prezentace:

1

2 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček1 Otevírání trhu s plynem a pozice subjektů českého plynárenství v evropském kontextu Jiří Pavlíček

3 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček2 Legislativa ovlivňující plynárenství

4 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček3 Principy trhu Nediskriminační Transparentní Založen na principu „cost reflective“

5 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček4 Základní parametry modelu trhu Princip rezervace kapacity Tarif za kapacitu na přepravní a distribuční soustavě Organizace přístupu k zásobníkům Fyzické a obchodní bilancování Řešení přechodného období s chráněnými zákazníky Postup při změně dodavatele

6 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček5 Model plynárenské soustavy Trh s plynem se uskutečňuje na modelu plynárenské soustavy, což je zjednodušené schéma plynárenské soustavy ČR

7 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček6 Vznik modelu plynárenské soustavy

8 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček7 Mapa vstupních a výstupních bodů soustavy Model definuje – Virtuální bod zóny – Virtuální zásobník za každého provozovatele – Virtuální vyrovnávací bod(VVB) jako místo pro vyrovnání odchylek Vymezené území je reprezentováno jedním bodem. Zjednodušení pro rezervaci kapacity a pro vyrovnávání odchylek. Libovolný koncový bod je pro model trhu s plynem v celé zóně (vymezeném území) rovnocenný obchodník plyn předává na hraničním vstupním bodě a dostává na bodě zóny VVB je umístěn nad soustavou

9 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček8 Konečné schéma obchodního modelu plynárenské soustavy

10 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček9 Princip rezervace kapacity na přepravní soustavě a tarif za kapacitu Rezervace kapacity –Point-Point (Pár vstupního a výstupního bodu) Bezpečnější model Topologie přepravní soustavy se podobá trojúhelníku –Velikost rezervace si určuje obchodník s plynem Tarif za kapacitu –Poštovní známka Jedna cena podle rezervované kapacity Stávající obecně přijímaný princip –Nulový tarif za kapacitu po PZP

11 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček10 Princip rezervace kapacity na distribuční soustavě a tarif za distribuci Rezervace kapacity –Exit bod Virtualizovaný vstupní bod Jednoduché –Velikost rezervace si určuje obchodník s plynem u kontinuálních měřidel (A,B) –Velikost rezervace určuje držitel licence u integrálních měřidel (C) Tarif za kapacitu –Poštovní známka upravená –Větší část podle rezervované kapacity –Určitá část podle přeneseného plynu Jednoduché, podobné dnešní praxi Historické problémy připojení

12 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček11 Organizace přístupu k zásobníkům Zákon určuje sjednaný přístup k zásobníkům Zásobníky jednoho provozovatele jsou sdruženy jako jeden virtuální zásobník Zásobník poveluje provozovatel přepravní soustavy s přihlédnutím k nominacím Při vstupu se bere za plyn, který je v zásobníku ten plyn, který provozovatel přepravní soustavy převezme na vstupním bodě pro přepravu do zásobníku Při výstupu se bere nominované množství na zásobník za plyn, který vstoupil do přepravní soustavy (s určitým omezením, které v běžném provozu nenastane)

13 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček12 Alokační principy na hraničních bodech Možnosti 1. OBA – do určité velikosti odchylky si vyřeší provozovatelé sousedních přepravních soustav mezi sebou, pro obchodníky se nominované má za dodané – IDEÁLNÍ STAV 2. SBA – Jeden obchodník na sebe přejímá veškerou zodpovědnost za odchylku, pro ostatní co je nominováno, je dodané 3. Pro rata – Celková odchylka se rozdělí mezi všechny obchodníky v hraničním bodě poměrně podle nominací Alokační princip na hraničním bodě určuje množství plynu na vstupu pro jednotlivé účastníky trhu Ovlivní risk management obchodníka Obtížné oddělení tranzitu a vstupu pro ČR Virtualizace přírub X možnost jednotlivého měření

14 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček13 Vyrovnávání odchylek Fyzické vyrovnávání odchylek Vyrovnávání nerovnováhy v reálném čase Odpovědnost za vyrovnávání má provozovatel přepravní soustavy Provozovatelé distribučních udržují soustavu na konstantním tlaku – nevzniká nerovnováha Provozovatel přepravní soustavy vlastní skladovací kapacitu s dostatečným těžebním výkonem pro fyzické vyrovnávání soustavy Obchodní vyrovnávání odchylek Obchodní vyrovnávání se děje na denní bázi Toleranční pole určuje bezplatnou odchylku Bilanční odchylka za celou soustavu vstup vers. výstup Nominační odchylka za zónu pouze výstup vers. nominace Naturální vyrovnání ve virtuálním vyrovnávacím bodě ve dni D+2

15 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček14 Vznik a použití tolerančního pole Toleranční pole je bezplatně poskytovaná povolená nerovnováha mezi vstupem a výstupem Poskytuje se pouze na přepravní soustavě jako nedílná součást rezervované kapacity Toleranční pole je stanoveno spojitou funkcí f(Nom, Rez) stanovenou analyticky K1*Nom + K2*(Rez-Nom) Velikost je odvozena od změny tlakových poměrů v soustavě, která nevyvolává dodatečné náklady (bez nutnosti vyžití další kompresní stanice apod.) Každý držitel přepravní kapacity má určené toleranční pole podle svého využití bez ohledu na ostatní uživatele Každý má právo přenést nebo převést toleranční pole na jiný subjekt

16 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček15 Postup otevření trhu 1.1.2006 Všichni podnikatelé měření typu A, B, C 1.1.2005 Velcí spotřebitelé nad 15 mil. m 3 měření typu A Spotřeba pro výrobu elektřiny a kogenerace měření typu B, C 1.1.2007 Všichni měření typu A, B, C

17 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček16 Hráči na trhu s plynem v ČR

18 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček17 Vyhlídky zákazníků Nedostatek konkurenčních nabídek Není-li dostatečná konkurence na straně nabídky (zdrojů), nevznikne konkurence u obchodníků Větší nestabilita cen Snaha promítnout měsíční nákupní cenu na zákazníky Zdražení strukturace plynu Není v dosaho ČR konkurenční skladovací služba Zásobníky TG nebyly dostatečně oceněny

19 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček18 Dopady modelu trhu na Transgas Zvolena konzervativní taktika při vyjednávání o modelu trhu Model je bezpečný pro provozovatele přepravní soustavy Novým obchodníkům nenabízí možnost „slíznout smetanu“ Model trhu odpovídá požadavkům Transgasu

20 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček19 Evropský tranzitní plynárenský systém

21 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček20 Scénáře vývoje trhu s plynem v EU 15

22 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček21

23 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček22

24 JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček23 Děkuji za pozornost Jiří Pavlíček p@vlicek.cz Konzultant – plynárenství a regulace


Stáhnout ppt "JP XV. Seminář energetiků. © Jiří Pavlíček1 Otevírání trhu s plynem a pozice subjektů českého plynárenství v evropském kontextu Jiří Pavlíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google