Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96) Základní pojmy Termochemie Termochemické zákony Standardní slučovací teplo Standardní spalné teplo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96) Základní pojmy Termochemie Termochemické zákony Standardní slučovací teplo Standardní spalné teplo."— Transkript prezentace:

1 Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96) Základní pojmy Termochemie Termochemické zákony Standardní slučovací teplo Standardní spalné teplo

2 1. Základní pojmy Termodynamika se zabývá teplem, jeho účinky a vzájemnými vztahy mezi teplem a jinými energiemi (větrná, jaderná, vodní...). Termodynamika se zabývá studiem fyzikálních a chemických dějů spojených s energetickými změnami. Soustava = část prostoru s jeho hmotnou náplní otevřená uzavřená izolovaná

3 1. Základní pojmy Stavové veličiny = charakterizují aktuální stav soustavy. Závisí pouze na počátečním a konečném stavu. hmotnost, objem, látkové množství... Extenzivní veličiny – závisí na velikosti systému Intenzivní veličiny – nezávisí na velikosti systému teplota, tlak, hustota... Děj Izobarický Izochorický Izotermický Adiabatický p = konstantní V = konstantní t = konstantní Q = konstantní

4 2. Termochemie Termochemie je součást termodynamiky. Zabývá se studiem tepelných přeměn, ke kterým dochází při chemické reakci. Termochemie aplikuje termochemické zákony na chemický děj. (např. syntéza molekuly vodíku z atomů vodíku) Exotermní = reakce, při kterých systém uvolňuje teplo Endotermní = reakce spojené se spotřebou tepla (např. rozklad molekuly vodíku na atomy vodíku) Reakce Bengálský oheň

5 Za konstantního tlaku se teplo rovná enthalpii (ΔH; Q p = ΔH). Enthalpie poté udává množství uvolněného či spotřebovaného tepla během reakce, která probíhá za konst. Tlaku. 2. Termochemie Δ = změna. Nelze změřit absolutní hodnotu veličiny, ale pouze rozdíl mezi počátečním a konečným stavem. Standarní stav = jako standardní stav se volí: t = 298,15 K; p = 101325 Pa; nejstálejší forma látky. ΔU (vnitřní energie) = W (práce) + Q (teplo)

6 záporné → exotermní děj kladné → endotermní děj ΔHΔH Probíhá-li reakce za konst. tlaku, poté Q = ΔH. Reakční teplo (ΔH) udává množství uvol. či spotřeb. tepla během reakce, která probíhá za konst. tlaku a v rozsahu jednoho molu. H 2 (g) + O 2 (g) → 2H 2 O (g) ΔH° 298 = - 483,6 kJ/mol

7 3. Termochemické zákony 1.termochemický zákon (Laplace-Lavoisier) Reakční teplo přímé a zpětné reakce je až na znaménko stejné. H 2 (g) + O 2 (g) → 2H 2 O (g) ΔH° 298 = - 483,6 kJ/mol 2H 2 O (g) → H 2 (g) + O 2 (g) ΔH° 298 = + 483,6 kJ/mol

8 3. Termochemické zákony 2. termochemický zákon (Hess) Reakční teplo závisí pouze na počátečním a konečném stavu a druhu látek, nikoli na průběhu reakce. C (s) + O 2 (g) → CO 2 (g) ΔH° 298 = - 393,7 kJ/mol C (g) + ½ O 2 (g) → CO (g) ΔH° 298 = - 110,1 kJ/mol CO (g) + ½ O 2 (g) → CO2 (g) ΔH° 298 = - 283,6 kJ/mol ΔH° 298 = - 393,7 kJ/mol Reakční teplo vícestupňové reakce je dáno součtem reakčních tepel všech dílčích reakcí. Příklady!!!

9 4. Standardní slučovací teplo Jak vypočítáme reakční teplo? - pomocí standardních slučovacích tepel nebo - pomocí standardních spalných tepel. Příklady!!! Standardní slučovací teplo reakce (ΔH° 298 ) sluč., při které vzniká jeden mol sloučeniny přímo z prvků. C (s) + O 2 (g) → CO 2 (g) ΔH° sluč. (CO 2 ) = - 393,7 kJ/mol ½ N (g) + 3/2 H 2 (g) → NH 3 (g) ΔH° sluč. (NH 3 ) = - 49,11 kJ/mol H 2 (g) + ½ O 2 (g) → H 2 O (g) ΔH° sluč. (H 2 O) = - 241,8 kJ/mol ΔH° 298 = ∑ΔH° sluč. (produktů) - ∑ ΔH° sluč. (výchozích látek) jejich hodnoty jsou tabelizovány

10 5. Standardní spalné teplo Standardní spalné teplo reakce (ΔH° 298 ) spal., při které je jeden mol sloučeniny spálen v nadbytku kyslíku. Příklady!!! ΔH° 298 = ∑ΔH° spal. (výchozích látek) - ∑ ΔH° spal. (produktů) C (s) + O 2 (g) → CO 2 (g) ΔH° spal. (C) = - 393,7 kJ/mol CO (s) +1/2 O 2 (g) → CO 2 (g) ΔH° spal. (CO) = - 283,6 kJ/mol ΔH° spal. (CO 2 ) = 0 kJ/mol ΔH° spal. (H 2 O) = 0 kJ/mol


Stáhnout ppt "Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96) Základní pojmy Termochemie Termochemické zákony Standardní slučovací teplo Standardní spalné teplo."

Podobné prezentace


Reklamy Google