Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODZEMNÍ STAVBY Zlepšování prostředí NaplavováníVysouvání Ústav geotechniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODZEMNÍ STAVBY Zlepšování prostředí NaplavováníVysouvání Ústav geotechniky."— Transkript prezentace:

1 PODZEMNÍ STAVBY Zlepšování prostředí NaplavováníVysouvání Ústav geotechniky

2 Zlepšování prostředí při ražbách JEHLOVÁNÍ JEHLOVÁNÍ  Nejjednodušší zajištění přístropí, obvykle při ražbách v rozpukaných či vrstevnatých skalních a poloskalních horninách. Především při použití trhavin brání nadvýlomům  Jehly = betonářská ocel Ø 20÷30 mm, dl. 2,5÷4 m; mohou být použity i jiné profily (kolejničky ap.)  Postup: vrtání otvorů (nad skruží nebo u příhradoviny přes ni), osazení jehel nasucho Brno – stoka C:

3 MIKROPILOTY A PILOTY MIKROPILOTY A PILOTY  Dtto co jehly, ale s přechodem k injektážím. Obvykle delší než jehly, technologicky výrazně náročnější. Problém s vyplněním vrtu cementovou zálivkou: Řeší se upravením technologie (uzavření čela, ztracené korunky a vrtné tyče ap.)  Mikropiloty a piloty se často používají na portálech (piloty i širokoprofilové, i dl. mnoho 10. m)  Velmi silné piloty mohou být po obvodu tunelu zřízeny metodou mikrotuneláže:

4 INJEKTÁŽE INJEKTÁŽE  Ve vodou nasycených zeminách a při průchodu pod řekami, ve velmi špatných horninách, při nízkém nadloží, v intravilánu pro omezení deformací prostředí  Cíl = utěsnění masívu, zpevnění masívu (často v kombinaci). Výplňová a aktivační injektáž  Injektáž lze provádět z čela:

5  Z pilotního tunelu (štoly):

6  S povrchu:

7  Kombinovaně:

8 Volba injekční směsi závisí na: Volba injekční směsi závisí na:  Propustnosti prostředí  Její ceně  Její zpracovatelnosti  Její objemové stálosti a odolnosti proti erozi  Její pevnosti  Ekologických kriteriích V případě rozsáhlých nasazení injektáží se často realizují injekční pokusy V případě rozsáhlých nasazení injektáží se často realizují injekční pokusy Typy injekčních směsí: Typy injekčních směsí:  Směsi na bázi jílů: jsou nejlacinější. Pouze těsnící; v případě jílocementu i zpevňující

9  Cementové malty, suspenze a velmi jemné cementy  Chemické injekční směsi Tvrdé gely (podle reaktiva: rychlé, pomalé) z vodního skla. Některá reaktiva uvolňují jedovaté látky (formalín => čpavek); trpí synerezí (= ztráta vody při tuhnutí => smršťování)Tvrdé gely (podle reaktiva: rychlé, pomalé) z vodního skla. Některá reaktiva uvolňují jedovaté látky (formalín => čpavek); trpí synerezí (= ztráta vody při tuhnutí => smršťování) Měkké gely ze zředěného vodního skla a minerálního reaktiva. Mají dobrou pronikací schopnost, ale malou pevnost. Jsou vhodné pro dotěsňováníMěkké gely ze zředěného vodního skla a minerálního reaktiva. Mají dobrou pronikací schopnost, ale malou pevnost. Jsou vhodné pro dotěsňování  Organické živice: např. fenoplasty, aminoplasty (DUKOL), PUR ap. Obvykle jsou vyšší až velmi vysoké ceny, u starších typů mohou být i hygienicky rizikové. Rychlost jejich vytvrzování se běžně časuje

10 Oblasti použití injektážních metod

11 Způsoby injektáže: Způsoby injektáže:  Vzestupný  Sestupný  Manžetovými trubkami Stanovení maximálního injektážního tlaku: Stanovení maximálního injektážního tlaku:  Velmi choulostivá záležitost (nebezpečí protržení povrchu či výronu injektáže na povrch; nebezpečí poškození objektů a sítí v blízkosti PS nebo dokonce poškození právě nově realizovaných úseků PS)  Na základě VTZ nebo injekčních zkoušek  Velmi přibližně: p ≈ γh ÷ 2γh

12 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ  Obvykle metoda R1 (T1) s 1 tryskou  Potíže při provádění sloupců TI:

13

14 KLAKÁŽ KLAKÁŽ  Vhodná i do jemnozrnných zemin  Provádí se pod vysokým tlakem, který zeminu roztrhá  Použitelná i jako kompenzační (eliminace deformací nadloží)

15 SNÍŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY ČERPÁNÍM SNÍŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY ČERPÁNÍM Brno – Svitavské nábřeží levobřežní sběrač

16 ZMRAZOVÁNÍ ZMRAZOVÁNÍ  Zpevnění a utěsnění zemin obsahujících vodu  Extrémní metoda používaná obvykle pokud konzervativní metody zlepšení selžou  Ø a okolí PS pokryty paženými vrty (jehlami) s cirkulujícím chladícím médiem => odebírání tepla => zmrznutí => postupné vytvoření souvislého ochranného pláště ze zmrzlé zeminy

17 Zmrazování prostředí u mělce raženého tunelu – vytvoření deštníku s povrchu

18  Nedostatky: technologická, časová a finanční náročnost  Vhodnost zemin pro zmrazování se posuzuje podle: Pórovitosti a nasycení vodouPórovitosti a nasycení vodou Tepelných vlastností (vodivost ap.)Tepelných vlastností (vodivost ap.) Rychlosti proudění p. v. (< 30 m/den)Rychlosti proudění p. v. (< 30 m/den) Mineralizace p. v. (mineralizovaná hůře mrzne)Mineralizace p. v. (mineralizovaná hůře mrzne) Přítomnosti inženýrských sítí vedoucích teploPřítomnosti inženýrských sítí vedoucích teplo  Relativně nejrychleji se zmrazují zvodnělé P + Š  Praktická vzdálenost zmrazovacích vrtů ≈ 0,8÷1,2 m  Zmrazovací média solanka (NaCl,CaCl 2,MgCl 2 ) kapalný N kapalný N

19 SOLANKA: SOLANKA:  Vychází z principu kompresorové chladničky (výkonné médium = velmi nebezpečný čpavek!!! nebo CO 2 )  Běžně pro teploty -20 ÷ -25°C, špičkově -40 ÷ -45°C  Velmi pomalý systém, který musí být v činnosti řadu týdnů až měsíců KAPALNÝ N: KAPALNÝ N:  -196°C > doprava autocisternami > rozváděcí potrubí do vrtů > na odvodu z posledního vrtu cca -70°C a odfuk plynného N do atmosféry (v podzemí je proto nutné větrání)  Vysoká výkonnost (souvislá zmrazená stěna vznikne za 30÷40 hodin)  Jednoduchost zařízení  Relativně vysoké náklady

20 Fáze zmrazování: Fáze zmrazování:  Aktivní zmrazování (vytvoření ochranné vrstvy)  Pasivní zmrazování (udržování ochranné vrstvy)  Rozmrazování (přirozené nebo umělé)

21

22 Naplavování Obvykle ve státech s tradicí stavby lodí (doky) Obvykle ve státech s tradicí stavby lodí (doky) Často v ústí velkých a splavných řek Často v ústí velkých a splavných řek V suchém doku dílce V suchém doku dílce Zaplavení doku Zaplavení doku Dílce plavou> Dílce plavou>remorkéry>potopení do upravených rýh ve dně na úložné prahy Skuplování-přikotvení Skuplování-přikotvení -přesypání (přebeto- nování)-vyčerpání V Praze trojshybka V Praze trojshybka stoky K:

23

24 Vysouvání Hmotnost tubusu 6 700 t, ve vodě 70 t, vnější rozměry 6,48 x 6,48 m, tl. stěn 0,73 m

25 Dl. tubusu 168 m, doba výsuvu 9 hod., směrové zakřivení 750 m, výškové zakřivení 3 800 m


Stáhnout ppt "PODZEMNÍ STAVBY Zlepšování prostředí NaplavováníVysouvání Ústav geotechniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google