Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asertivita Fyzická a psychická odolnost Životospráva Pravidelný pohyb Relaxace Optimismus (Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asertivita Fyzická a psychická odolnost Životospráva Pravidelný pohyb Relaxace Optimismus (Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením."— Transkript prezentace:

1

2 Asertivita

3 Fyzická a psychická odolnost Životospráva Pravidelný pohyb Relaxace Optimismus (Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením - Marcel Pagnol) Systém „malých radostí“ Odolnost vůči stresorům a stresu

4 Etika a etiketa Etika – mravouka, mravnost Morálka, právo Etické kodexy Etiketa všedního dne

5 Asertivní jednání Takový způsob komunikace, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně, upřímně a přiměřeně své myšlenky, city, postoje, názory a to, jak pozitivní, tak negativní. Postupuje tak, aby neporušoval asertivní práva svá ani ostatních lidí. Jak na to?

6 Zralost v naplnění rovnováhy mezi odvahou a ohledem na druhé Prohra – výhraVýhra – výhra Prohra – prohraVýhra – prohra ODVAHA malávelká velký malý OHLED NA DRUHÉ

7 Reaktivní- proaktivní přístup Mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro svobodnou volbu. PODNĚT ODEZVA

8 Model proaktivity PODNĚTODEZVA Svoboda volby Sebeuvědomění Představivost Nezávislá vůle Svědomí

9 Jak být asertivní? Stručně a upřímně vyjadřujme své pocity Učme se kontrolovat své emoce Respektujme a tolerujme osobní práva druhých Naslouchejme druhému a vyslyšme ho Nemějme navrch za každou cenu Učme se nacházet kompromis

10 V čem nám může pomoci asertivita? Přispívá k úspěchu Napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí Prohlubuje mezilidské vztahy, jejich otevřenost, jasnost a přímost Umožňuje předcházet a efektivně řešit konflikty Zvyšuje odpovědnost za vlastní chování Zvyšuje sebeúctu a respekt

11 Umění požádat o laskavost „Prosím tě, udělal/a bys to pro mě?“ Zásady:  udržujeme oční kontakt  o laskavost žádáme klidně, s vědomím, že si pomoc druhých zasloužíme  neprosíme poníženě, děkujeme krátce a důstojně  požádání o laskavost komunikaci zjemňuje, ukazuje na to, že si partnera vážíme. Většinou nám to oplatí podobným chováním. To pomáhá posilovat a prohlubovat jak náš vztah, tak sebevědomí obou.

12 Asertivní NE  Říci NE. („Ne, nechci.“„Ne, nemám o to zájem.“ „ Ne, to neudělám.“)  Vyhýbáme se odpovědi „Nemohu.“  V zásadě nevysvětlujeme příčiny odpovědi; když ano, tak stručně.  Neomlouváme se!  Vyjádříme empatii a respekt!  Pozor na otázku „Proč?“ („Jednoduše proto, že nechci.“)

13 Reakce zpětnou vazbou „Když ty děláš to, já se cítím takto.“  udržuji oční kontakt  mluvím za sebe, v 1. osobě jednotného čísla: „Já …Mně...“  člověka nehodnotím („Jsi hrubý, líný, atd.“) - popisuji konkrétní chování, konkrétní projev, který mi vadí, ne člověka jako takového.  vyjadřuji se krátce, stručně, srozumitelně

14 „Přeskakující gramofonová deska“ Schopnost žádat to, na co máme právo a vydržet u toho.  uvědomíme si svoje právo nebo nárok  klidně a stručně, znovu a znovu opakujeme svůj názor  ignorujeme pokusy o „skákání“ na vedlejší, nepodstatná témata  nenecháme se zatlačit do pocitů viny  nereagujeme na manipulativní otázky: „A proč?“  dáváme najevo, že jsme schopni mluvit jako „deska“ třeba celý den a že manipulativní triky budeme i nadále ignorovat.

15 Technika otevřených dveří – zásada asertivního souhlasu  souhlasíme s každou pravdou  souhlasíme s každou pravděpodobnou pravdou  uznáváme všechny partnerovy argumenty, na kterých by mohlo něco být  svoji odpověď můžeme doplnit o náš vlastní pohled  pozorně posloucháme, co nám partner říká, a následně použijeme jeho slova v odpovědi

16 Technika negativní aserce „ Člověk má právo dělat chyby, být nedokonalý v chování a za své nedostatky převzít plnou odpovědnost.“  změníme svoje přesvědčení, že se kvůli své chybě musíme zákonitě cítit vinnými  učíme se asertivním postojům k chybám a omylům – považujeme je za nic víc a nic méně než za chyby  asertivně akceptujeme vlastní chybu či omyl a slovně to vyjádříme  přijmeme, že jsme udělali chybu nebo omyl, aniž bychom se museli omlouvat  vyptáváme se kritizujícího na podrobnosti

17 Asertivní ocenění  Většinu lidí motivuje spíše ocenění a dobrý doprovázející pocit. Méně motivující je strach.  Ocenění, chválení neblokuje cestu k případné kritice. Optimální poměr pochvaly a kritiky je 5-7:2, aby člověk neměl pocit, že je stále „peskován“. Na druhé straně větší počet pochval vede k jejich znehodnocení.  Kritika a trest spíše zabrání opakování nežádoucího chování, ale nemá tu moc vytvořit, respektive být nápomocno pro nové, žádoucí chování.

18 Způsoby neasertivního podávání ocenění Obecná a hodnotící ocenění Negativně formulovaná pochvala Ocenění zároveň obsahuje nedostatky Ocenění zároveň obsahuje nesouvisející dodatek Sarkastický tón sdělení Pseudoocenění s manipulativním obsahem

19 Zásady asertivního ocenění Buďte upřímný/á a chvalte jen to, co se vám skutečně líbí Slovně začněte „Já“ + pocit, např. „líbí se mi“, „mám radost“ Partnera informujte o jeho chování apod., nehodnoťte však osobu, popisujte pouze chování (ne člověka jako takového) a hovořte konkrétně (nepoužívejte zobecňující tvrzení) Dbejte na to, aby mimoslovní projevy byly v souladu se slovy

20 Asertivní kritika Kritika patří do zdravých vztahů. Tam, kde neprobíhá kritika, dochází k erozi vztahu a nižší efektivitě práce. Mnoho lidí se velmi brání kritice, neboť ji vnímají jako znehodnocení své osoby a všeho toho, co už udělali. Záleží však jen na kritizovaném, co s kritikou udělá, jak ji bude vnímat. Opravdu sebevědomý člověk (nikoliv herec sebevědomého) považuje kritiku za zdroj cenných informací, nikoliv za ohrožení.

21 Sdělení kritiky „ Já“ pravidlo přítomnosti bez hodnoticích soudů, bez otázek, které předjímají odpověď bez následujících slov: znovu, vždycky, nikdy, stále, nic, všichni, nikdo apod. bez extrémních slov: „katastrofální“, „nesnesitelné“ apod. bez vzájemného podmiňování „jak ty, tak já“ Zpětná vazba

22 Přijímání kritiky nemusíme reagovat na všechno, co nám partner říká nenecháme se vyprovokovat k hádce reagujeme klidně, soustředíme se na to, s čím souhlasíme, co je pravdou o naší chybě partnera se snažíme cílenými otázkami vést k objasnění jeho stanoviska (přinutíme ho zamyslet se nad tím, co od nás opravdu chce) pokusíme se z rozhovoru vyvodit závěr, co bude následovat

23 Reakce na nepravdivou kritiku informujeme partnera o našem názoru, vyjádříme nesouhlas vyjádříme své pocity vyžádáme si upřesňující informace konstatujeme rozdílná stanoviska a respekt


Stáhnout ppt "Asertivita Fyzická a psychická odolnost Životospráva Pravidelný pohyb Relaxace Optimismus (Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením."

Podobné prezentace


Reklamy Google