Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asertivita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asertivita."— Transkript prezentace:

1 Asertivita

2 Fyzická a psychická odolnost
Životospráva Pravidelný pohyb Relaxace Optimismus (Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením - Marcel Pagnol) Systém „malých radostí“ Odolnost vůči stresorům a stresu

3 Etika a etiketa Etika – mravouka, mravnost Morálka, právo
Etické kodexy Etiketa všedního dne

4 Asertivní jednání Takový způsob komunikace, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně, upřímně a přiměřeně své myšlenky, city, postoje, názory a to, jak pozitivní, tak negativní. Postupuje tak, aby neporušoval asertivní práva svá ani ostatních lidí. Jak na to?

5 Zralost v naplnění rovnováhy mezi odvahou a ohledem na druhé
velký Prohra – výhra Výhra – výhra OHLED NA DRUHÉ Prohra – prohra Výhra – prohra malý ODVAHA malá velká

6 Reaktivní- proaktivní přístup
Mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro svobodnou volbu. PODNĚT ODEZVA

7 Model proaktivity Svoboda volby PODNĚT ODEZVA Sebeuvědomění
Nezávislá vůle Představivost Svědomí

8 Jak být asertivní? Stručně a upřímně vyjadřujme své pocity
Učme se kontrolovat své emoce Respektujme a tolerujme osobní práva druhých Naslouchejme druhému a vyslyšme ho Nemějme navrch za každou cenu Učme se nacházet kompromis

9 V čem nám může pomoci asertivita?
Přispívá k úspěchu Napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí Prohlubuje mezilidské vztahy, jejich otevřenost, jasnost a přímost Umožňuje předcházet a efektivně řešit konflikty Zvyšuje odpovědnost za vlastní chování Zvyšuje sebeúctu a respekt

10 Umění požádat o laskavost
„Prosím tě, udělal/a bys to pro mě?“ Zásady: udržujeme oční kontakt o laskavost žádáme klidně, s vědomím, že si pomoc druhých zasloužíme neprosíme poníženě, děkujeme krátce a důstojně požádání o laskavost komunikaci zjemňuje, ukazuje na to, že si partnera vážíme. Většinou nám to oplatí podobným chováním. To pomáhá posilovat a prohlubovat jak náš vztah, tak sebevědomí obou.

11 Asertivní NE Říci NE. („Ne, nechci.“„Ne, nemám o to zájem.“ „ Ne, to neudělám.“) Vyhýbáme se odpovědi „Nemohu.“ V zásadě nevysvětlujeme příčiny odpovědi; když ano, tak stručně. Neomlouváme se! Vyjádříme empatii a respekt! Pozor na otázku „Proč?“ („Jednoduše proto, že nechci.“)

12 Reakce zpětnou vazbou „Když ty děláš to, já se cítím takto.“
udržuji oční kontakt mluvím za sebe, v 1. osobě jednotného čísla: „Já …Mně ...“ člověka nehodnotím („Jsi hrubý, líný, atd.“) - popisuji konkrétní chování, konkrétní projev, který mi vadí, ne člověka jako takového. vyjadřuji se krátce, stručně, srozumitelně

13 „Přeskakující gramofonová deska“
Schopnost žádat to, na co máme právo a vydržet u toho. uvědomíme si svoje právo nebo nárok klidně a stručně, znovu a znovu opakujeme svůj názor ignorujeme pokusy o „skákání“ na vedlejší, nepodstatná témata nenecháme se zatlačit do pocitů viny nereagujeme na manipulativní otázky: „A proč?“ dáváme najevo, že jsme schopni mluvit jako „deska“ třeba celý den a že manipulativní triky budeme i nadále ignorovat.

14 Technika otevřených dveří – zásada asertivního souhlasu
souhlasíme s každou pravdou souhlasíme s každou pravděpodobnou pravdou uznáváme všechny partnerovy argumenty, na kterých by mohlo něco být svoji odpověď můžeme doplnit o náš vlastní pohled pozorně posloucháme, co nám partner říká, a následně použijeme jeho slova v odpovědi

15 Technika negativní aserce
„Člověk má právo dělat chyby, být nedokonalý v chování a za své nedostatky převzít plnou odpovědnost.“ změníme svoje přesvědčení, že se kvůli své chybě musíme zákonitě cítit vinnými učíme se asertivním postojům k chybám a omylům – považujeme je za nic víc a nic méně než za chyby asertivně akceptujeme vlastní chybu či omyl a slovně to vyjádříme přijmeme, že jsme udělali chybu nebo omyl, aniž bychom se museli omlouvat vyptáváme se kritizujícího na podrobnosti

16 Asertivní ocenění Většinu lidí motivuje spíše ocenění a dobrý doprovázející pocit. Méně motivující je strach.   Ocenění, chválení neblokuje cestu k případné kritice. Optimální poměr pochvaly a kritiky je 5-7:2, aby člověk neměl pocit, že je stále „peskován“. Na druhé straně větší počet pochval vede k jejich znehodnocení.   Kritika a trest spíše zabrání opakování nežádoucího chování, ale nemá tu moc vytvořit, respektive být nápomocno pro nové, žádoucí chování.

17 Způsoby neasertivního podávání ocenění
Obecná a hodnotící ocenění Negativně formulovaná pochvala Ocenění zároveň obsahuje nedostatky Ocenění zároveň obsahuje nesouvisející dodatek Sarkastický tón sdělení Pseudoocenění s manipulativním obsahem

18 Zásady asertivního ocenění
Buďte upřímný/á a chvalte jen to, co se vám skutečně líbí Slovně začněte „Já“ + pocit, např. „líbí se mi“, „mám radost“ Partnera informujte o jeho chování apod., nehodnoťte však osobu, popisujte pouze chování (ne člověka jako takového) a hovořte konkrétně (nepoužívejte zobecňující tvrzení) Dbejte na to, aby mimoslovní projevy byly v souladu se slovy

19 Asertivní kritika Kritika patří do zdravých vztahů.
Tam, kde neprobíhá kritika, dochází k erozi vztahu a nižší efektivitě práce. Mnoho lidí se velmi brání kritice, neboť ji vnímají jako znehodnocení své osoby a všeho toho, co už udělali. Záleží však jen na kritizovaném, co s kritikou udělá, jak ji bude vnímat. Opravdu sebevědomý člověk (nikoliv herec sebevědomého) považuje kritiku za zdroj cenných informací, nikoliv za ohrožení.

20 Sdělení kritiky „Já“ pravidlo přítomnosti bez hodnoticích soudů,
bez otázek, které předjímají odpověď bez následujících slov: znovu, vždycky, nikdy, stále, nic, všichni, nikdo apod. bez extrémních slov: „katastrofální“, „nesnesitelné“ apod. bez vzájemného podmiňování „jak ty, tak já“ Zpětná vazba

21 Přijímání kritiky nemusíme reagovat na všechno, co nám partner říká
nenecháme se vyprovokovat k hádce reagujeme klidně, soustředíme se na to, s čím souhlasíme, co je pravdou o naší chybě partnera se snažíme cílenými otázkami vést k objasnění jeho stanoviska (přinutíme ho zamyslet se nad tím, co od nás opravdu chce) pokusíme se z rozhovoru vyvodit závěr, co bude následovat

22 Reakce na nepravdivou kritiku
informujeme partnera o našem názoru, vyjádříme nesouhlas vyjádříme své pocity vyžádáme si upřesňující informace konstatujeme rozdílná stanoviska a respekt


Stáhnout ppt "Asertivita."

Podobné prezentace


Reklamy Google