Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transition period Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transition period Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endo."— Transkript prezentace:

1 Transition period Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endo

2 Proč léčit růstovým hormonem mladé adulty s přetrvávajícím nedostatkem růstového hormonu? U dětí, kde nápor nedostatku růstového hormonu (CO-GHD) pokračuje do adolescence, by léčba měla pokračovat až k dosažení plného somatického rozvoje –Tělesné stavby –Maxima kostní hmoty

3 Příležitost a dopad léčby GH na mladé adulty s přetrvávajícím nedostatkemt GH Až 60% v současnosti léčených pediatrických pacientů s GHD je vhodných pro Genotropinouvou léčbu v adolescenci Pokračování léčby GH v adolescenci bude představováno doplńujícími 6-7 roky léčbou Genotropinem Průměrná dávka u mladých adultů je 0,65 mg/den a představuje cenu ~5.000 USD/rok na pacienta Většina pacientů, kteří jsou kandidáty na léčbu Genotropinem v adolescenci, budou vyžadovat doživotní substituci GH Patienti se izolovaným nedostatkem GH v adolescenci mají sklon k tomu, že zůstávají nerozpoznáni a neléčeni

4 SPC změny Shrnutí navrhovaných změn v SPC 4.1 Therapeutické indikace NovéPacienti s persistujícím nedostatkem GH do dospělosti by měli být znovuohodnoceni po dokončení longitudinálního růstu. 4.2. Dávkování a metody podávání NovéKdyž CO-GHD přetrvává do adolescence, léčba by měla pokračovat až k dosažení plného somatického vývoje (např. tělesné stavby, kostní hmoty). U pacientů u nichž pokračuje léčba GH po nedostatku GH v dětství, doporučovaná dávka k znovuzapočatí je 0.2-0.5 mg/d. Dávka by měla být přizpůsobena dle koncentrací IGF-I.

5 Definování „ přechodného stadia“ Přechodné stadium se odkazuje na široké spektrum fyzických a psychosociálních změn, volně definováno, jako začínající v pozdní pubertě a končící s kompletním dospělým dovyzráním. Toto obvykle znamená období od středního k pozdnímu dospívání asi 6–7 let po dosažení konečné výšky. Přechodné stadium není jen přechodem od pediatrické péči k péči určené pro dospělé! Consensus Statement. Clayton P et al., Eur J Endocrinol 152:165 (2005)

6 Přetrvávání nedostatku GH přes dosažení konečné výšky ~50% GHD je pokračující 95-100% GHD je pokračující Organický nedostatek GH Idiopatický nedostatek GH ~60% dětských pacientů má pokračující nedostatek GH přezkoušení Aimaretti et al. 2000, Darendeliler et al. 2004, Juul et al. 1997, Maghnie et al. 1999, Tauber et al. 1997, Thomas et al. 2003 & údaje z KIGS analýsy Nedostatek GH v dětství Mladí dospělí

7 Dozrávání kromě růstu Při dokončování longitudinálního růstu, ještě není dosaženo plného somatického rozvoje U normálních adolescentsů a mladých dospělých se tělesná stavba mění i po dosažení finální výšky a maxima kostní masy je dosaženo kolem 20-ti let Přerušení dodávek GH pacientům s přetrvávajícím nedostatkem GH při konečné výšce má za následek ztrátu opěrné tělesné masy (LBM), zvýšení tukové masy (FM) a ztrátu kostní masy versus Kontrolní skupiny Pokračování léčby GH u těchto pacientů zlepšuje stavbu těla a kostní masy

8 Vývoj kostní hmoty během života Vztah mezi maximem kostní hmoty a rizikem osteoporozy Age 0255060 Věk ( roky) 80 -2.5 0 T-Score Normal Osteopenie Osteoporosa vrchol kostní hmoty

9 Dozrávání kromě růstu Při dokončování longitudinálního růstu, ještě není dosaženo plného somatického rozvoje U normálních adolescentsů a mladých dospělých se tělesná stavba mění po dosažení finální výšky and maxima kostní masy je dosaženo kolem 20-ti let Přerušení dodávek GH pacientům s přetrvávajícím nedostatkem GH při konečné výšce, má za následek ztrátu opěrné tělesné hmoty (LBM), zvýšení tukové hmoty (FM) a ztrátu kostní hmoty versus Kontrolní skupiny Pokračování léčby GH u těchto pacientů zlepšuje stavbu těla a kostní masy

10 Přerušení léčby GH po dosažení konečné výšky Průměrné změny Přerušení léčby GH po dosažení konečné výšky má za následek pokles opěrné tělesné hmoty a svalové síly u pacientů s přetrvávajícím nedostatkem GH Hulthen L et al., J Clin Endocrinol Metab 86:4765 (2001) Opěrná tělesná hmota Vrchol svalového stisku GHDpatienti s přetrvávajícím nedostatkem GH při znovutestování GHSpatienti mající dostatek endogenního GH při znovutestování

11 Dozrávání kromě růstu Při dokončování longitudinálního růstu, ještě není dosaženo plného somatického rozvoje U normálních adolescentsů a mladých dospělých se tělesná stavba mění po dosažení finální výšky and maxima kostní masy je dosaženo kolem 20-ti let Přerušení dodávek GH pacientům s přetrvávajícím nedostatkem GH při konečné výšce má za následek ztrátu opěrné tělesné masy (LBM), zvýšení tukové masy (FM) a ztrátu kostní masy versus Kontrolní skupiny Pokračování léčby GH u těchto pacientů zlepšuje stavbu těla a kostní masy

12 Pokračování léčby GH u mladých dospělých Výsledky z klinických studií LBMFMKosti Attanasio A.F. et al. 2004* Carroll P.V. et al. 2004 Drake W.M. et al. 2003 Johannsson G. et al. 1999 Mauras N. et al. 2005 Norrelund H. et al. 2000 Shalet S.M. et al. 2003* Underwood L.E. et al. 2003 Vahl N. et al. 2000 * Reportované výsledky ze stejných studií

13 Pokračování léčby GH u mladých dospělých účinek na stavbu těla změny 0-2 yr (%) Opěrná tělesná hmota Tuková hmota Prospektivní, randomizovaná 2-letá studie u pacientů kteří dokončili pediatrickou léčbu GH ke konečné výšce Pediatrická dávka GH (25µg/kg/d) versus dávka u adultů (12.5µg/kg/d) versus žádná GH léčba Attanasio A et al., J Clin Endocrinol Metab 89:4857 (2004)

14 Pokračování léčby GH u mladých dospělých účinek na minerální densitu kostí ( BMD) Underwood LE et al., J Clin Endocrinol Metab 88:5273 (2003) Prospektivní, randomizovaná 2-letá studie u pacientů kteří dokončili pediatrickou léčbu GH ke konečné výšce Pediatrická dávka GH (25µg/kg/d) versus dávka u adultů (12.5µg/kg/d) versus placebo

15 Pokračování léčby GH u mladých dospělých Ustanovující rozhodnutí – European Society of Paediatric Endocrinology ( ESPE) Diagnostikovaný nedostatek GH ( GHD) v dětství Nyní na konci růstu a puberty Vysoká pravděpodobnost závažných GHD organiký GHD, mnohočetné deficity Nízká pravděpodobnost závažných GHD idiopatický, isolovaný GHD Serový IGF-I (příd GH stim. test pouze když je IGF-I normal) Serový IGF-I & GH stim. test if IGF-I ≤-2 SD (nebo nízký pík GH ve stim. test) jestliže je IGF-I ≤-2 SD a nízký pík GH ve stim. test* Restart GH treatment to achieve full somatic development Starting dose 0.2-0.5 mg/d – dose adjustments according to IGF-I Přerušení GH na nejméně 1 měsíc Znovuotestování Clayton P et al., Eur J Endocrinol 152:165 (2005) *závažný GHD v přechodném období: GH odpověd´na stim. test je <5µg/l

16 Závěr 1015202530roky Dosažení konečné výšky Dosažení plného Somatického vývoje Léčba až do dosažení konečné výšky Léčba v dospělosti Léčba až do dosažení konečné výšky a plného somatického vývoje Léčba v dospělosti Dosažení plného somatického vývoje je novým endpointem pro léčbu GH při GHD v dětství

17 Kdo jsou kandidáti pro léčbu GH v adolescenci? CO-GHD – počátek nedostatku růstového hormonu v dětství GH – růstový hormon Mladí dospělí pacienti s CO-GHD u kterých přetrvává nedostatek GH jsou kandidáty pro pokračování léčby GH v adolescenci Mladí dospělípacienti by měli být znovuotestováni a měla by být znovuzapočata léčba GH po dokončení longitudinálního růstu

18 Dosažení –Finální výšky Pediatrický GHD U mladých dospělých GHD U dospělých GHD GH peak <10 (8) µg/l GH peak <5 µg/l GH peak <3 µg/l Dosažení plného somatického vývoje –Pík kostní hmoty T score > -1 –Normální tělesná stavba Zlepšení –Kvality života –Minerální density kostí –Tělesné stavby –Lipidového profilu Znovu testování Znovu testování <~18 >14 - 25 >25 věk Jaký je rozdíl mezi mladými dospělými s nedostatkem GH a dospělými s nedostatkem GH?

19 Většina mladých dospělých potřebuje znovuotesto & započetí léčby GH zatímco jsou v péči dětských endokrinologů 90% pacientů s přetrvávajícím nedostatkem GH následovalo do KIGS v roce 2006, bylo dosaženo jejich finální výšky před 18. rokem 1 věku Většina dětských endokrinologů v Evropě by mohla léčit mladé dospělé pacienty až do věku 18 let, ve Francii do 20 let, v Německu do 25 let 2 Při dosažení 14 ĺet má 10% pacientů již dokončený růst a jejich znovuotestování a znovuzapočetí léčby GH u nich závisí na dětských endocrinolozích 1 1.KIGS data internal analysis, 2006 2.Přístupový mapující dotazník, 2006

20 Mladí dospělí vyžadují vyšší udržovací dávku Genotropinu než dospělí pacienti s nedostatkem GH Průměrná udržovací dávka Genotropinu u mladých dospělích v KIMS je 0,65 mg/den a je vyšší než dávka Genotropinu u dospělých pacientů s GHD Dokonce při dávce 0,65 mg/den je mnoho mladých dospělých léčeno jen sub-optimálně, a jejich IGF-I nejsou dále titrovány KIMS data internal analysis, 2007 Age

21 Léčba GH u mladých dospělých pacientů s nedostatkem GH je rozdílná od tradičního vysvětlení „Transition“ ESPE ustanovení formuluje nutnost léčby GH u mladých dospělých pacientů s přetrvávajícím závažným nedostatkem GH Zaměření na včasné započetí / pokračování léčby Genotropinem na dětských klinikách, a tím méně závislé na doporučování předávání pacientů od pediatrů k dospělým endokrinologům (“Transition”)

22 Překážky, lékaři a strategie Řídit znovuzapočetí léčby GH u mladých dospělých s nedostatkem GH na dětských klinikách rozšíření přijetí léčby GH v adolescenci mezi dětské endokrinology Zesílení úlohy tělesné stavby a maxima kostní hmoty při plném somatickém vývoji překonání nechuti mladých dospělých pacientů k pokračování léčby GH Široké cíle léčby GH u mladých dospělých pacientů spřetrvávajícím nedostatkem GH Řídit časné znovuotestování pacientů s IGHD and OGHD u pediatrů/dětských endokrin. Upevnění započetí/ pokračování v léčbě Genotropinem u mladých dospělých na pediatrických klinikách Vzdělávat pacienty o plném somatickém rozvoji Podpora pacientů na Genotropinové léčbě specielními programy Are being verified with Market Research #1 Nepřevzetí konceptu léčby GH až k dosažení nových klinických endpointů #2 Nová úloha děts.endokrinol. při znovuotestování a znovuzapočetí léčby GH #3 Malá motivace of pacientů pokračovat s GH jakmile se u nich zastavil růst


Stáhnout ppt "Transition period Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endo."

Podobné prezentace


Reklamy Google