Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatomartinská konference 2009 Zpráva o ochraně soutěže 2008 – 2009 Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatomartinská konference 2009 Zpráva o ochraně soutěže 2008 – 2009 Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Svatomartinská konference 2009 Zpráva o ochraně soutěže 2008 – 2009 Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2 2 Struktura prezentace I. Institucionální změny  II. Nové soft law III. Rozhodovací činnost IV. Další činnost V. Co dál

3 3 Úpravy interní organizace Od 1. 1. 2009 změna struktury SHS Revitalizace odboru hlavního ekonoma Personální posílení odboru kartelu Dva (místo) tří sektorových odborů –odbor výroby a odbor služeb Poradní sbor –role ďáblových advokátů

4 4 Více ekonomický přístup Odbor hlavního ekonoma –ředitel – Milan Brouček –v týmu ekonomové, matematik, finanční analytik –role absorpce ekonomických postupů, jejich předávání –Pracovní skupina hlavních ekonomů ECN metodická podpora účast na složitých případech součást Poradního sboru Školení –soutěžní ekonomie, obecná ekonomie, statistika, ekonometrie, účetnictví Cíl –decentralizovaná aplikace ekonomických postupů První vlaštovky –šetření telekomunikací, vymezování trhu osobní přepravy, hodnocení finančního zdraví

5 5 Struktura prezentace I. Institucionální změny II. Nové soft law  III. Rozhodovací činnost IV. Další činnost V. Co dál

6 6 Jurisdikční balíček dokončen Existující oznámení Oznámení o přednotifikačních kontaktech Oznámení o výpočtu obratu Nová oznámení Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů –fúze –nabytí podniku či jeho části –kontrola – výlučná, společná, negativní, práva veta, změna kvality kontroly apod. –výjimky z působnosti ZOHS Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů –včetně nabytí kontroly fyzickými osobami či subjekty vlastněnými státem

7 7 „Krizový“ balíček I. Oznámení o zákazu uskutečňování spojení a výjimkách § 18 ZOHS Co je uskutečněním spojení? –princip fakticity, nikoli potencionality držení akcií či podílů neznamená automaticky porušení zákazu, hlasování či výměna citlivých informací ano s výhradou Podmínky pro povolení výjimky –přednotifikační jednání –prokázání hrozby závažné škody či jiné závažné újmy – důkazní břemeno účastník Částečné výjimky Závazek vydat rozhodnutí do 10 dní Zkušenosti –ČEZ/Lumius

8 8 „Krizový“ balíček II. Oznámení o obraně společnosti v hospodářských potížích Podmínky –společnost by v blízké budoucnosti opustila trh, úpadek, insolvence, a to i hrozící –neexistuje žádné alternativní, méně protisoutěžní řešení reorganizace, jiný kupec –aktiva společnosti v potížích by nevyhnutelně opustila trh Failing firm spíše než flailing nebo distressed firm defence Přednotifikační jednání

9 9 Oznámení o zjednodušeném řízení § 16a ZOHS po 1. 9. 2009 Vymezení institutu zjednodušeného řízení Odlišnosti od „běžného“ řízení Překlopení do „běžného“ řízení Přednotifikační jednání –nepovinné, ale … Okruh případů, kdy není vhodné zjednodušenou proceduru využívat –obtížná definice trhu, složité a neřešené otázky, trhy s vysokými překážkami vstupu, vysokým stupněm koncentrace, odůvodněné námitky, sousedící trhy apod. Zkušenosti – viz dále

10 10 K soft law Mizivá spolupráce s odbornou veřejností při tvorbě Praxe však využívá Do budoucna –nově další oznámení v oblasti fúzí – nejblíže závazky narovnání –revize alternativní řešení pokuty leniency program

11 11 Struktura prezentace I. Institucionální změny II. Nové soft law III. Rozhodovací činnost  IV. Další činnost V. Co dál

12 12 Prvostupňová rozhodnutí 2009 (část)

13 13 Počet zahájených řízení § 3 ZOHS, čl. 81 SES

14 14 Rozhodovací praxe Antitrust /// Horizontální dohody Leniency od 2007 –statistika 8 žádostí o leniency typu I. 1 žádost o leniency typu II 1 souhrnná žádost 6 markerů –složité multijurisdikční případy (účastenství, doručování, koordinace apod.) –vývoj praxe ochota přijmout společnou leniency žádost ve výjimečných případech –pragmatický přístup –úprava LP do budoucna Dva případy zahájené ex offo Rozhodnutí sdružení soutěžitelů –„Asociace grafiků“ – ceníky, omezování propagace, nízké pokuty

15 15 Rozhodovací praxe Antitrust /// Vertikální dohody Zkušenosti a politika ÚOHS k RPM shrnuty v Infolistu č. 2/2009 Albatros (Harry Potter) –RPM a omezení okruhu osob pro další prodej –Narovnáno –pokuta 313.000 Kč Outdoor –RPM –Husky 2.316.000 Kč, Zd. Král 425.000 Kč ústní dohody, důkaz emaily a faktické dodržování Dva další případy (zákaz exportu) před ukončením (jednou pravděpodobně s narovnáním)

16 16 Počet zahájených řízení § 11 ZOHS, čl. 82 SES

17 17 Rozhodovací praxe Antitrust /// Zneužití dominance RWE Transgas (zálohy) –nesprávný výpočet záloh –vykořisťovací zneužití dominance –narovnání (4 měsíce dlouhé řízení), 10 mil. Kč pokuta –nápravné opatření – náhrada škody Eurotel Praha (Telefónica O2) –S 18/01 … České dráhy - pravomocné Probíhající šetření –telekomunikace, autobusová přeprava, motorová vozidla a náhradní díly, mezibankovní poplatky

18 18 Rozhodovací praxe Antitrust /// Závazky RWE Transgas (zásobníky) –šetření pro možné ZDP na trhu přístupu k zásobníkům plynu –šetření ukončeno závazky uvolnění 20 % skladovacích kapacit konkurenci do roku 2013 zkrácení vnitropodnikové rezervace kapacit o 12 let –spolupráce s ERÚ ČEZ (Lignit Hodonín) –možná diskriminace –závazky v řízení

19 19 Rozhodovací praxe Antitrust /// Soutěžní advokacie SAP ČR Zetor Trade Česká stomatologická komora Sdružení pediatrů

20 20 Rozhodovací praxe Antitrust /// Další střípky Kofola –porušení povinnosti poskytnout úplné a správné podklady a informace –procesní pokuta ve druhém stupni snížena –delikt potvrzen Vývoj interpretace pojmu soutěžitel –holding jako podnik –hospodářská činnost Prioritizace –ano – vylučovací zneužití dominance, kartely –ne – řešení čistě „obchodních“ sporů bez dopadu na spotřebitele Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad –nikoli náklady řízení

21 21 Řešeno 365 podnětů (vloni 439) Odpovězeno 178 dotazů (vloni 90) Ostatní výsledky 2009

22 22 Počet posuzovaných spojení

23 23 Celkem rozhodnutí37 Spojení povoleno30 Z toho:Se závazky1 Z toho:I. fáze0 II. fáze1 Bez omezení29 II. Fáze1 Spojení nepodléhalo povolení6 Porušení § 18/1 ZOHS0 Výjimka ze zákazu uskutečnění spojení (nepovoleno)1 Koncentrace 2009

24 24 Rozhodovací praxe Koncentrace Agrofert/Agropol –II. fáze, povoleno se strukturálními závazky (odprodej částí podniku) –více než 100 relevantních trhů HZP/ZP Agel –veřejné zdravotní pojišťovny při zajišťování zdravotního pojištění nevykonávají hospodářskou činnost a nejsou tedy soutěžiteli solidarita, neziskovost, regulace atd. –zohledněn pouze obrat z „hospodářské“ činnosti –nepodléhalo povolení Libute/IPO –„dispoziční“ charakter řízení –konsolidace neznamená nutně kontrolu Zjednodušená řízení –4 návrhy –dvoustránková rozhodnutí –praktické zkušenosti – složité bez přednotifikačních jednání

25 25 Struktura prezentace I. Institucionální změny II. Nové soft law III. Rozhodovací činnost IV. Další činnost  V. Co dál

26 26 Úřad a hospodářská krize „Působení a role antimonopolních institucí v období ekonomické krize“ –Infolist č. 3/2009 –vysvětlení role soutěže v krizi –deklarace směřování soutěžní politiky důsledná a nezměněná aplikace hmotněprávních pravidel flexibilita v řízení

27 27 Šetření distribuce a oprav motorových vozidel –dokončeno prosinec 2008 –850 respondentů, 65 otázek –nedobrá situace v oblasti poprodejních služeb –Infolist č. 5/2008 Nová výslovná kompetence Do budoucna –využití ekonomických dat a analýz –nástroj detekce důvodu tržních dysfunkcí Sektorová šetření

28 28 Jak jsme vnímáni? Bla bala

29 29 Konference (spolu) organizované ÚOHS Bylo: –Soutěžní den Brno, 13. a 14. května 2009 300 účastníků z více než 30 zemí světa generální ředitel DG Comp, předsedové více než 10 soutěžních úřadů –Soukromé vymáhání kartelového práva Praha, 26. a 27. června 2009 Bude: –Second Annual Conference on Competition Enforcement in the Recently Acceded Member States Brno, duben 2010 –Svatomartinská konference 2010 listopad 2010

30 30 Působení Úřadu v zahraničí Více než dvacet vystoupení zástupců Úřadu na konferencích a seminářích v zahraničí –Soutěžní výbor OECD –Výroční konference a semináře ICN –CECI (Central European Competition Initiative) –International Development Research Center –First Annual Conference on Competition Enforcement in the Recently Acceded Member States (Budapest) –IBA 13th Annual Competition Conference (Fiesole) –Soutěžní úřady Lotyšska, Albánie a Srbska atd. EU –zapojení do všech pracovních skupin –prosazování vlastních témat spolupráce ne bis in idem výměna informací –třikrát zpravodaj v Poradním výboru pro fúze a antitrust Cíl – mezinárodní konvergence

31 31 Další střípky Modernizace a zpřehlednění www.compet.cz www.compet.cz Spolupráce s vysokými školami –kurzy soutěžního práva a nábor nových zaměstnanců Podpora a aktivní účast v odborné debatě –časopisy –přednášky Osvěta –Infolisty

32 32 Struktura prezentace I. Institucionální změny II. Nové soft law III. Rozhodovací činnost IV. Další činnost V. Co dál 

33 33 Výhled do budoucna Další posílení ekonomického přístupu Dokončení několika kartelových věcí Dokončení prvních more economic případů Sektorové analýzy Profesionalizace a modernizace činnosti Řádný proces –obchodní tajemství, práva a povinnosti účastníků Spolupráce s relevantními institucemi –soudy, státní zastupitelství, regulační úřady, ČSÚ, ÚPV atd.

34 Děkuji za Vaši pozornost. Další informace: Robert Neruda robert.neruda@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "Svatomartinská konference 2009 Zpráva o ochraně soutěže 2008 – 2009 Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google