Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE"— Transkript prezentace:

1 SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE
- zabývá se studiem socioekonomické sféry Socioekonomická sféra - tvořena lidskou společností a její hospodářskou činností - složky – obyvatelstvo - sídla - zemědělství - průmysl - doprava - služby a cestovní ruch

2 OBYVATELSTVO - hlavní složka socioekonomické sféry
- je tvůrcem a spotřebitelem všech vytvořených hodnot DEMOGRAFIE - zabývá se studiem obyvatelstva - změny počtu obyvatel a přirozený přírůstek GEOGRAFIE OBYVATELSTVA - zabývá se rozmístěním, migrací obyvatelstva

3 SKLADBA OBYVATELSTVA - obyvatelstvo je velmi různorodé
- rozlišovací znaky: a) bilologické ( pohlaví, věk, fyzický vzhled - rasa) b) kulturní ( národnost, jazyk, vzdělanost a náboženství) c) ekonomické ( hospodářská činnost a zaměstnanost)

4 BIOLOGICKÉ ZNAKY Pohlaví
- počet mužů a žen je na světě přibližně stejný - rodí se přibližně více chlapců, ale umírá více mužů - rozdíl v počtu především mezi světadíly - v Evropě více žen - v S Africe, Asii, muslimských zemích – více mužů

5 VĚKOVÉ SLOŽENÍ 1. Předproduktivní věk ( do 15 let)
3. Poproduktivní věk ( nad 65 let) - důležitá je druhá skupina – hlavní zdroj pracovních sil pro hospodářství - mezi zeměmi rozdíly díky stupni hospodářsko společenského rozvoje jednotlivých zemí

6

7 RASOVÉ SLOŽENÍ Rasa – skupina lidí, kterou spojuje společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky ( barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, tvar lebky, nosu apod.) - Europoidní ( bílá) – Evropa, Rusko, Arabové, přistěhovatelké země - 45% - Mongoloidní ( žlutá)- Asie - 40% - Ekvatoriální ( černá) – negroidní- Afrika - 10% - australoidní- S Austrálie,Nová Guinea, Srí Lanka

8 Smíšené rasy: Mulati – černoch + běloch Mestici – indián + běloch Zambové – indián + černoch

9 KULTURNÍ ZNAKY NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ
Národ – společenství lidí, které se vyznačuje společným historickým vývojem v jednom územním celku, stejným stupněm společenského a hospodářského rozvoje, společnou kulturou, jazykem a vědomím sounáležitosti - na Zemi existuje více než 2000 národů

10 Nejpočetnější národy 1. ČÍŇANÉ mil 2. Hindustánci mil 3. Američané mil 4. Bengálci mil 5. Brazilci mil 6. Rusové mil

11 Nejrožšířenější jazyk
1. Čínština 2. Angličtina 3. Španělština 4. Hindština 5. Arabština 6. Ruština 7. Portugalština

12 NÁBOŽENSTVÍ - vytváří si svoji organizaci – CÍRKEV – pečuje o jeho rozvoj a šíření 1. Křesťanské – římskokatolické – nejvyšší představitel je papež - má nejvyšší počet věřících 1 mld - J, JZ, Z Evropa a Latinská Amerika - pravoslavné - V, JV Evropa - protestanské - S Evropa, USA, Austrálie

13 2. Islám - muslimské nebo Mohamedánské náboženství - zakladatel Mohamed - toto nábož. Má velký politický vliv - státní náboženství v mnoha arabských zemích - S Afrika, JZ a JV Asie 3. Hinduismus - jedno z nejstarších náboženství - J Asie, Latinská Amerika I Evropa 4. Budhismus - zakladatel Budha - J a JV Asie

14 EKONOMICKÉ ZNAKY - dle rázu hospodářské činnost:
1.) Primární sektor – zemědělství, rybolov, lesnictví - získávání základních surovin 2.) Sekundární sektor – průmysl, stavebnictví, nákladní doprava - přemisťování a zpracování surovin 3.) Terciání sektor – služby, osobní doprava, obchod, cestovní ruch - poskytování růžných služeb 4.) Kvartární sektor – školství, věda, výzkum, přenos info - zabývání se informacemi

15 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA
- poměr mezi počtem narozených a zemřelých Porodnost ( natalita) – počet narozených dětí v určitém časovém období ( 1 rok) Úmrtnost ( mortalita) – počet zemřelých za určité období ( 1 rok) - obě se uvádí v přepočtu na 1000 obyvatel Přirozený přírůstek x přirozený úbytek

16 Dle rázu přirozeného pohybu dělíme 2 skupiny:
1. Asie, Afrika a Latinská Amerika - vysoká porodnost, pokles úmrtnosti 2. Vyspělé státy Evropy a S Ameriky - nízký přírůstek - zvýšení počtu staršího obyvatelstva

17 MECHANICKÝ POHYB OBYVATELSTVA
- stěhování obyvatelstva ( migrace) - trvalá – konečná změna trvalého pobytu - dočasná – přesídlení na omezenou dobu - sezónní – v určitém období roku - denní – dojíždění za prací, do školy - vnější migraci patří EMIGRACE ( vystěhování) IMIGRACE - přistěhování

18 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA NA ZEMI
- lidstvo osídlilo zemský povrch nerovnoměrně - rozhodující faktory – přírodní - vzdálenost od moře - nadmořská výška - podnebí - socioekonomické - oblast těžby - soustředění do měst Urbanizace - poměšťování


Stáhnout ppt "SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google