Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická sféra 1. Obyvatelstvo na Zemi Mgr. Jana Nováková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická sféra 1. Obyvatelstvo na Zemi Mgr. Jana Nováková."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická sféra 1. Obyvatelstvo na Zemi Mgr. Jana Nováková

2 Socioekonomická sféra zkoumá ji socioekonomická geografie je tvořena lidskou společností a její hospodářskou činností složky:

3 Obyvatelstvo hlavní složka socioekonomické sféry pojem obyvatelstvo je třeba odlišovat od pojmu populace, jenž je vymezen jako skupina lidí, mezi nimiž dochází k demografickým událostem tvůrcem i spotřebitelem všech vytvořených hodnot = zkoumá vývoj a složení obyvatelstva

4 Počet obyvatel 2002 – 6,215 miliard

5 Demografická revoluce proces, při kterém v populaci dochází ke snižování úmrtnosti a následně i porodnosti z původních vysokých kolísajících hodnot na nízké a stabilní 1. – 7. – 6. tisíciletí př. n. l., od sběru plodin a lovu zvěře k zemědělství 2. – druhá polovina 18. století, růst počtu obyvatel i podílu městských obyvatel 3. – porodnost a úmrtnost ustalují na nízkých hodnotách – nízký přírůstek obyv. někdy i úbytek – vyspělé země již za sebou, rozvojové tím procházejí

6 hrubá míra porodnosti – počet živě narozených dětí na tisíc obyvatel v určitém kalendářním roce (‰) hrubá míra úmrtnosti – počet zemřelých na tisíc obyvatel v určitém kalendářní roce (‰)

7 Rozmístění obyvatelstva velmi nerovnoměrné Ø hustota zalidnění zemské souše ob./km 2 malá hustota zalidnění do ob./km 2 velmi vysoká hustota zalidnění nad ob./km 2

8 Populační vývoj nerovnoměrný populační vývoj patří mezi globální problémy lidstva výrazná územní diferenciace – diferenciace dle jednotlivých skupin obyvatel –

9 Změny počtu obyvatel v obci či městě, regionu nebo státě – – rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých – – migrace na sledovaném území za určité období (rok) – celkový přírůstek nebo úbytek obyvatel = (počet narozených – počet zemřelých) + (počet (přistěhovalých – počet vystěhovalých) + = populační přírůstek - = populační úbytek http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

10 Hrubé míry – počet narozených/počtu všech obyvatel*1000 – počet zemřelých/počet obyvatel*1000, udává počet narozených na 1000 obyvatel za časové období, udává počet zemřelých na 1000 obyvatel za časové období, průměrný počet potomků na jednu ženu (k zachování populace = 2,1)

11 Věk člověka ženy 20 – 35 let – rodí nejvíce dětí lidé nad 60 let – větší pravděpodobnost úmrtí lidé 18 – 35 – se nejčastěji stěhují – počet roků, který v průměru ještě prožije osoba v určitém věku za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života zůstanou zachovány předpokládané podmínky – = průměrný věk, kterého se lidé daného území (státu) dožijí

12 Sčítání lidu = census Český statistický úřad – www.czso.cz www.czso.cz Organizace spojených národů – www.un.org/popin/ www.un.org/popin/ – http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm populační institut USA – www.prg.org www.prg.org

13 POPULAČNÍ PYRAMIDY

14 1)pokles počtu narozených v 90. letech 20. století 2)zvýšený počet narozených => důsledek propopulačních opatření 70. léta 20. st. 3)po 2. sv. válce 4)hospodářská krize 30. léta 20. století 5)průběh 1. sv. válka

15 kulturní aspekty při rozlišování lidí jazyk náboženství – vazby k území = utváření národů

16 národ objektivní znaky – dlouhodobý historický vývoj v jednom územním celku – společný jazyk – ekonomické vazby subjektivní vědomí – sounáležitost k určitému společenství lidí více než 1 milion příslušníků = asi 300 na světě – 50 – územního typu, ostatní jazykové FORMY NÁRODŮ – jazykového typu (130 má vlastní stát, desítky dalších mají vlastní vymezený administrativní útvar) – územního typu – dlouhodobá existence ve společném administrativně vymezeném území (státní útvar) Austrálie, Amerika, Afrika nemusí se odlišovat jazykově (Venezuelané a Kolumbijci = šp), nebo mluví více jazyky (Švýcarsko)

17 Jazykové národy typické pro Evropu, ale částečně i pro Asii a Oceánii základem vzniku je jazyk – odlišují se jím od svých sousedů – někdy mohou být velmi blízké čeština X slovenština, srbština X chorvatština, dánština X norština nejrozšířenější mateřské jazyky – čínština 1 230 mil. lidí – španělština 332 mil. lidí – angličtina322 mil. lidí – hindština260 mil. lidí – arabština221 mil. lidí – dále bengálština, hindština, portugalština, ruština, japonština, němčina 98 mil. lidí

18 = souhrnné označení národů a kmenů – nelze totiž určit, zda se jedná už o národ nebo jen o kmen = část národa, která žije na území jiného státu (minorita) – nebo národy bez vlastního státu

19 Jazyková rodina – je jednotkou, ve které mají všechny obsažené jazyky společného předchůdce (prajazyk) Indoevropské jazyky Kavkazské jazyky Altajské Uralské Drávidské jazyky Čínsko-austroasijské jazyky Africké jazyky Indiánské jazyky … Jazykové skupiny, větve, mrtvé a živé jazyky

20

21 Písma systém symbolů a znaků, kterých se používá k zápisu jazyka 1. – každé slovo má svůj znak 2. - slabičné 3. - abecední


Stáhnout ppt "Socioekonomická sféra 1. Obyvatelstvo na Zemi Mgr. Jana Nováková."

Podobné prezentace


Reklamy Google