Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty Dalibor Pacík Urologická klinika FN Brno, LF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty Dalibor Pacík Urologická klinika FN Brno, LF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 Novinky v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty Dalibor Pacík Urologická klinika FN Brno, LF MU Brno

2 Historický přehled 1904: –Radikální perineální prostatektomie: H.H. Young 1947: –Radikální retropubická prostatektomie (RAPE): Terrance Millin 1970: –Radikální prostatektomie prováděna zřídka, navzdory vynikající kontrole nádoru, kvůli komplikacím: významné krvácení erektilní dysfunkce (100%) inkontinence (10 – 25%)

3 “Is Cure Possible When Necessary and Necessary When Possible” Willett F. Whitmore, Jr.,. V jeho době: nebylo nezbytné – u starších mužů s komorbiditami a s velkou pravděpodobností úmrtí na kardio-vaskulární (KV) onemocnění v době diagnózy Vyléčení nebylo možné – většina pacientů měla pokročilé symptomatické onemocnění. Málo pacientů s kurabilním KP T1a léčbu nepotřebovalo Morbidita - krvácení, inkontinence, erektilní dysfunkce(ED)

4 “The patient may not be dead but he wishes he was” (Montie, JE & Smith JA Urology 63: 207-9, 2004)

5 Dosažený pokrok Anatomie Patologie Chirurgická technika Kvalita života Kontrola nádoru Výzkum – umožněný získanou tkání Technologie

6 Snížení morbidity díky poznatkům periprostatické anatomie I Krvácení –Anatomie DVK (dorsálního venózního komplexu) a plexus Santorini nebyla zmapována Erektilní dysfunkce –Lokalizace autonomní inervace pánevních orgánů a kavernózních těles nebyla známa Inkontinence –Porozumění anatomie komplexu svěrače bylo nesprávné

7 Snížení morbidity díky poznatkům periprostatické anatomie II Proč –Zkoumání periprostatické anatomie na pitevním materiálu bylo ztíženo artefakty po fixaci a kompresí struktur pánve břišními orgány Řešení –Peroperační anatomické pozorování a pitvy plodů

8 Dosažený pokrok Anatomie Patologie Chirurgická technika Kvalita života Kontrola nádoru Výzkum – umožněný získanou tkání Technologie

9 Cancer Death Rates*, for Men, US,1930- 2003 *Age-adjusted to the 2000 US standard population. Source: US Mortality Public Use Data Tapes 1960-2003, US Mortality Volumes 1930-1959, National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2006. Lung & bronchus Colon & rectum Stomach Rate Per 100,000 Prostate Pancreas LiverLeukemia PSA Screening Nerve-sparing RP

10 A Randomized Trial Comparing Radical Prostatectomy with Watchful Waiting in Early Prostate Cancer Lars Holmberg, et al N Engl J Med 347::781 2002 Radical Prostatectomy versus Watchful Waiting in Early Prostate Cancer Anna Bill-Axelson, et al N Engl J Med 352: 1977, 2005

11 Radikální prostatektomie snižuje úmrtnost na KP a zlepšuje celkové přežití* Scandinavian Prostate Group (Švédsko, Finsko, Island) randomizovaná studie watchful waiting (WW) vs. radikální prostatektomie (RP) 695 T2 (75%) a T1 ø věk 65; medián f/u 6 let Doba sledování 10 let po randomizaci NEJM 352: 1977, 2005

12 V průběhu 10 let, u pacientů po chirurgické léčbě bylo zaznamenána signifikantní snížení progrese do mts stadia (40%) a úmrtnost na všechny příčiny (16%) Ale, pouze u mužů pod 65 let v době randomizace byl pozorován signifikantní benefit ve přežití specifickém pro nádor (CSS) 10 let: –WW: 19% úmrtnost na KP –Operace: 8.5% úmrtnost na KP

13 Implikace r. 1982: pouze 7% mužů s KP postoupilo operaci. Počet léčených radioterapií byl také malý. V podstatě žádný pacient nepodstoupil kurativní léčbu r. 1992: 1/3 mužů postoupila operační léčbu (104,000 RP) Pokud operace snížila úmrtnost a rozvoj progrese do mts stadia o 5 – 10% v průběhu 10 let, dnes by o 7,500 – 15,000 méně mužů umíralo na KP nebo trpělo bolestivým mts postižením

14 Úmrtnost na nádor, USA ProstataPrsní žláza 199540,40046,000 2007 27,05040,460 % pokles 33% 12%

15 Dosažený pokrok Anatomie Patologie Chirurgická technika Kvalita života Kontrola nádoru Výzkum – umožněný získanou tkání Technologie

16 Robotická vs. Otevřená prostatektomie Výhody: Zvětšení Snížení krevních ztrát ?Snazší zvládnutí? Nevýhody: Chybění taktilní zpětné vazby Náklady – 50 mln. Kč ?Ohrožení kontroly nádoru?

17

18 Kaul…Menon BJU Int 97: 467, 2004

19 Standard Nerve-Sparing Menon’s Nerve-Sparing : Urology 66: 1261-5, 05 Interfascial Intrafascial Menon uvádí, že je 0,3 mm od nádoru

20 High Anterior Release (HAR) fascie m. levator v oblasti apexu Pro zjištění zda je možné reprodukovat tyto výsledky při otevřené RAPE, byla vytvořena technika anteriorního uvolnění fascie m. levator v oblasti apexu, stejně jak to bylo popsáno předtím 1,2,3 1. Takenaka et al. BJU Int 95: 766, 2005 2. Montorsi et al. Eur Urol.48:938, 2005 3. Horninger et al. BJU Int 95:911, 2005

21 Abstract 1636 High Anterior Release of the Levator Fascia Improves Sexual Function Following Open Radical Retropubic Prostatectomy Matthew E. Nielsen, Edward M. Schaeffer, Penny Marschke and Patrick C. Walsh The James Buchanan Brady Urological Institute Johns Hopkins Medical Institutions Baltimore, Maryland

22

23 Výsledky HAR u mužů s předoperačním SHIM > 21 a bilaterálním šetřením n-c svazků HAR fascie m. levator, buď unilaterálně či bilaterálně, zajistí sexuální funkci 12 měs. po operaci HAR-ne HAR-ano SHIM > 15: 77% 93% SHIM > 21: 52% 70-78%

24 Výsledek Protože tyto výsledky byly dosaženy po unilaterálním či bilaterálním anteriorním uvolnění, věříme, že hlavní vliv této operační techniky zajišťuje preciznost při šetření n-v svazků s minimální trakcí v průběhu uvolnění apexu než šetření anteriorních nervových vláken

25 Minulost Pokrok Problémy a možná řešení: –Určení rozsahu a lokalizace nádoru –Pozitivní chirurgické okraje –Mnoho léčebných modalit – málo odpovědí –Adjuvantní léčba vysoce rizikového onemocnění a salvage terapie v případě biochemického selhání

26 Kvantitativní analýza rozsahu a lokalizace nádoru Potřebujeme něco lepšího než nomogramy – potřebujeme přesnou informaci k identifikaci muže s minimálním onemocněním, který nevyžaduje léčbu a muže s pokročilým nálezem, kde operace samotná je volbou nedostatečnou Řešení: –Přesné zobrazení nádoru v prostatě –Molekulární markery

27 Minulost Pokrok Problémy a možná řešení: –Určení rozsahu tumoru a lokalizace –Pozitivní chirurgické okraje –Mnoho léčebných modalit – málo odpovědí –Adjuvantní léčba vysoce rizikového onemocnění a salvage terapie v případě biochemického selhání

28 Kontrola nádoru Neexistuje lepší možnost vyléčit nádor lokalizovaný na prostatu než kompletní chirurgické odstranění (Whitmore) Ale k splnění tohoto je třeba kompletní odstranění prostaty! Setkáváme se s velkou variabilitou výsledků častosti výskytu pozitivních chirurgických okrajů u KP ohraničeného na prostatickou žlázu

29 Pozitivní chirurgické okraje po robotické radikální prostatektomii - 84-90% stadium pT2 Welzer et al. Urology 70: 96-100, 2007

30 Pozitivní okraje po RAPE při KP pT2 Ve 2 centrech: –23% + okraje (93% s pT2) 1 –24% + okraje 2 JHH –1.8% + okraje (135/7500 pacientů s pT2) 3 1.Tewari et al. BJU Int 93: 205-10, 2003; 2. Smith et al J Urol 178: 2385-90, 2007 3. Chuang et al J Urol 178: 1306-10, 2007

31 Pozitivní okraje po RAPE při KP pT2 Ve 2 centrech: –23% + okraje (93% s pT2) 1 –24% + okraje 2 JHH –1.8% + okraje (135/7500 pacientů s pT2) 3 Řešení? Zkušenost, zkušenost, zkušenost – ale jak ji dosáhnout?

32 Minulost Pokrok Problémy a možná řešení: –Určení rozsahu tumoru a lokalizace –Pozitivní chirurgické okraje –Mnoho modalit – málo odpovědí –Adjuvantní léčba vysoce rizikového onemocnění a salvage terapie v případě biochemického selhání

33 Mnoho léčebných modalit - málo odpovědí Existuje množství konkurenčních modalit léčby lokalizovaného KP – jak je porovnávat mezi sebou, jak je porovnat s operační léčbou? Jaké je východisko? Randomizované studie? Dřívější pokusy – SPIRIT (Surgical Prostatectomy Versus Interstitial Radiation Intervention Trial) – pouze 56 z 1980 nutných patientů zařazeno Řešení – kohortní studie

34

35 Sexual Urinary incontinence Urinary irritative/ obstructive Bowel or rectum Hormonal Prostatectomy Radiotherapy Brachytherapy

36 Porovnání operační léčby a radioterapie: definice kontroly nádoru I Operace: nedetekovatelný PSA Radioterapie: Nadir + 2 Definice selhání operační léčby sensitivní, ale není specifická Definice selhání radioterapie je specifická, ale není tak senzitivní Tedy jak můžeme porovnávat výsledek léčby mezi těmi 2 léčebnými modalitami?

37 Porovnání operační léčby a radioterapie : definice kontroly nádoru II Jak informovat pacienta? Použijeme definici Nadir + 2 V průběhu 10 let PSA > 0.2 po operaci je stejné jak PSA > 2.0 po radioterapii

38 Guideline for the management of clinically localized prostate cancer: 2007 update. J Urol. 2007;177:2106-31 PSA < 2.0 PSA < 0.2 BrachytherapyProstatectomyRadiotherapy

39 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 05101520 The Nadir + 2 definition following surgery delays the point of failure by 5 years when compared to a PSA > 0.2 >0.2 ng/mL Nadir + 2 ng/mL Log rank p<0.0001 Year Post-Operative Biochemical Recurrence Free Probability 5 years Nielsen et al. Urology 2008

40 Porovnání chirurgické léčby a radioterapie : definice kontroly nádoru III Jak informovat pacienta? Použijeme definici Nadir + 2 V průběhu 10 let PSA > 0.2 po operaci je stejné jak PSA > 2.0 po radioterapii 5leté BPFS po operaci můžeme porovnávat s 10letým BPFS po radioterapii

41 Guideline for the management of clinically localized prostate cancer: 2007 update. J Urol. 2007;177:2106-31 Brachytherapy ProstatectomyRadiotherapy

42 Závěry Je třeba objektivní spolehlivá kriteria k umožnění porovnání kontroly nádoru mezi chirurgickou léčbou a radioterapií Radiační onkologové zvolili nedefinovat kategorii “vyléčení” Onkourologové potřebují vytvořit definici selhání operace, která předpoví výsledek, podobný jako nadir + 2

43 Závěry Prevence: zatím jí nejsme schopni. Třeba dokonalejšího pochopení patogeneze onemocnění Časná Dg: do doby než budeme mít více specifický marker (EPCA2) je třeba více využívat PSAV Léčba: je třeba seriozně zvažovat vyčkávací strategie tam, kde jsou indikované. Zdokonalovat techniku RP

44 Výzvy do budoucna Zobrazování: precizní techniky stanovení rozsahu a lokalizace nádoru v prostatě Kohortní studie: srovnání kontroly nádoru a kvality života různých modalit léčby Adjuvantní studie: zlepšení kontroly nádoru u mužů, kteří nemohou být vyléčeni pouhou operací


Stáhnout ppt "Novinky v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty Dalibor Pacík Urologická klinika FN Brno, LF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google