Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. "— Transkript prezentace:

1 Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici
Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Web: Tel.: Trutnov,

2 Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce
Cíl projektu: Systematizace problémů a bariér přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici v oblastech: Administrace projektů, fond mikroprojektů Doprava, obchod a podnikatelství Životní prostředí Ohrožení obyvatelstva, spolupráce IZS © PROCES, 2014

3 Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce
I. etapa projektu (8/2013 – 12/2013) Dotazníkové šetření: specifičtí respondenti dle analyzovaných oblastí představitelé česko-polských euroregionů představitelé obcí na české straně, gmin na polské straně příjemci v rámci Fondu mikroprojektů (oblast administrace projektů) představitelé krajů a vojvodství hospodářské komory, podnikatelské subjekty představitelé hasičského záchranného sboru, policie Expertní rozhovory bylo realizováno minimálně 25 rozhovorů v každé analyzované oblasti na české i polské straně doplňkové rozhovory k rovnoměrnějšímu pokrytí oblasti © PROCES, 2014

4 Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce
II. etapa projektu (1/2014 – 9/2014) systematizace problémů zjištěných při průzkumu expertní nadhled, zhodnocení relevance obecný problém > konkretizace na příkladech > lokalizace v území zpracování problémů v následující struktuře: definice problému popis problému zasažená skupina (obyvatelé, turisté, podnikatelské a jiné subjekty) důležitost konkrétní příklady včetně řešitelnosti a definice omezení navrženého řešení © PROCES, 2014

5 I: ADMINISTRATIVNÍ PROBLÉMY
Menší zájem o projekty Neschopnost doložit administrativní dokumentaci v adekvátní podobě Nemožnost splnit finanční otázku projektu (nutnost předfinancování) Komunikační problémy mezi partnery I: ADMINISTRATIVNÍ PROBLÉMY Náročnost administrace Nedostatek vyškolených pracovníků Bariéry ve spolupráci při návrhu a řešení projektů Financování projektů

6 II: PROBLÉMY V DOPRAVĚ Neefektivita osobní i nákladní dopravy
Špatná dopravní dostupnost exponovaných regionů Omezení v tranzitní dopravě Nevyhovující přeshraniční železniční síť II: PROBLÉMY V DOPRAVĚ Disproporce kategorizace silnic Špatná dostupnost přes horské oblasti Nevyhovující peáž Nedostatečná a nenavazující VHD

7 Problémy v oblasti dopravní dostupnosti a návaznosti
Návaznost VHD – chybí společné jízdní tarify, jízdní řády, přestupové terminály (úpadek i tam, kde dříve fungovalo – Těšínsko) Problematika železniční sítě – oblasti postavené na turismu (Osoblažsko, Náchod – Kudowa Zdrój) Problematické řešení – investice do dopravy budou v novém programovém období OP PS ČR-PR omezené (nutný dopad do zaměstnanosti a přeshraniční efekt) Potenciální řešení – zaměření na koncepty smart cities a PUMM měst ( vybudování přestupních terminálů) © PROCES, 2014

8 I/60-II/382 Javorník-Paczków
(přechod Bílý potok)

9 Trať Mikulovice-Glucholazy-Jindřichov ve Slezsku

10 Problémy v oblasti dopravní dostupnosti a návaznosti
Řešení: Vytvoření společné přeshraniční dopravní koncepce – věnovat se zejména exponovaným oblastem (infrastruktura, sociodemografické charakteristiky, migrační proudy, potenciály) – má návaznost na další oblasti (obchod, služby, pohyb složek IZS) © PROCES, 2014

11 Bariéry v oblasti obchodu a podnikatelství
Z pohledu podnikatele tvoří bariéry rozdílnosti v legislativě: účetní rozdíly daňové rozdíly (daň z příjmu v ČR 15 %, v Polsku odlišeno dle výše přijmu, pro lidi s vyššími příjmy je 32 %; rozdílné DPH – v ČR 15 a 21 %, v Polsku 5, 8 a 23 %) + nutnost přihlášení se k placení daně ve druhém státu při poskytování služeb, obchodování rozdíly v pracovním právu Problémy podnikatelských subjektů souvisí také s problémy v dopravní infrastruktuře © PROCES, 2014

12 Snížení atraktivity regionu III: OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Znečištění ovzduší Zhoršení životních podmínek pro obyvatele Znehodnocení chráněných oblastí III: OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Těžba nerostných surovin Brownfieldy Výstavba větrných elektráren Nepřiměřené chování turistů Legislativní bariéry

13 Problémy v oblasti ochrany životního prostředí
Brownfieldy (Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Jesenicko, další lokality - Žacléř) Větrné elektrárny (Osoblažsko – Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice, Hlinka; polská strana - Lubrza) – nutnost vyvážení problému poškození životního prostředí a krajiny X ekonomické efekty Zátěž těžbou: na obou stranách hranice – Ostravsko-karvinský revír, Hornoslezská pánev na jedné straně hranice – bogatyńský výběžek, Sudety (Rybnica-Leśna) negativní dopady – prachem, změna krajinného rázu, důlní vlivy, světelný smog, odliv turistů (případ Broumovska) © PROCES, 2014

14 Problémy v oblasti ochrany životního prostředí
Poškození životního prostředí způsobené zejména intenzivním dopravním zatížením a průmyslem: chybějící silniční tah Náchod – Kudowa Zdrój (chybějící obchvaty, čeká se na územní rozhodnutí) Broumovsko – zkracování cesty přes území CHKO (chybějící návaznost silnice R11 a S3 a hraničního přechodu Královec  rychlejší a plynulejší doprava, která se vyhne úzeí) smogové situace a stav životního prostředí v MSK a Slezském vojvodství © PROCES, 2014

15 Problémy v oblasti ochrany životního prostředí
Řešení: Koncepční využití starých zátěží, brownfields – plánovat využití těchto ploch a areálů s ohledem na širší vazby regionů Sjednocení legislativy v oblasti ochrany životního prostředí – zátěž zejména těžkým průmyslem a lokálními topeništi Zaměření na aktivity směřující ke snížení zátěže životního prostředí z dopravy (investice do dopravní infrastruktury  stavba obchvatů měst) © PROCES, 2014

16 Neefektivita zásahů jednotek IZS Šíření nelegálního zboží
Převoz léčiv s pseudoefedrinem a výroba pervitinu Nemožnost adekvátního zásahu IZS Nesjednocená radiokomunikace jednotek IZS IV: OHROŽENÍ OBYVATEL Nejednotná legislativa při nákupu léčiv Dovoz nekolkovaného zboží Úroveň vybavenosti jednotek IZS

17 Problémy v oblasti ohrožení obyvatelstva
Nelegální převoz látek a zboží přes hranice nekolkované lihoviny a tabákové výrobky (obcházení zákona o spotřební daně) léčiva určena k výrobě drog – rozdílná legislativa upravující nákup drog, jež jsou obsahují prekurzor drog pseudoefedrin Bariéry ve spolupráci integrovaných záchranných systémů  návrh vlajkového projektu v rámci OP PS ČR-PR s rozpočtem v řádu mil. EUR (investice do vybavení, systémů výměny informací, školení personálu, společných cvičení) © PROCES, 2014

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. "

Podobné prezentace


Reklamy Google