Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko- polské hranici Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko- polské hranici Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko- polské hranici Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. E-mail:michal.samiec@rozvoj-obce.cz Web:http://rozvoj-obce.cz Tel.:+420 598 598 206 Trutnov, 27. 3. 2014

2 PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce Cíl projektu: Systematizace problémů a bariér přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici v oblastech: I.Administrace projektů, fond mikroprojektů II. Doprava, obchod a podnikatelství III.Životní prostředí IV.Ohrožení obyvatelstva, spolupráce IZS © PROCES, 2014

3 PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce I. etapa projektu (8/2013 – 12/2013)  Dotazníkové šetření: specifičtí respondenti dle analyzovaných oblastí představitelé česko-polských euroregionů představitelé obcí na české straně, gmin na polské straně příjemci v rámci Fondu mikroprojektů (oblast administrace projektů) představitelé krajů a vojvodství hospodářské komory, podnikatelské subjekty představitelé hasičského záchranného sboru, policie  Expertní rozhovory bylo realizováno minimálně 25 rozhovorů v každé analyzované oblasti na české i polské straně doplňkové rozhovory k rovnoměrnějšímu pokrytí oblasti © PROCES, 2014

4 PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce II. etapa projektu (1/2014 – 9/2014)  systematizace problémů zjištěných při průzkumu  expertní nadhled, zhodnocení relevance  obecný problém > konkretizace na příkladech > lokalizace v území  zpracování problémů v následující struktuře: definice problému popis problému zasažená skupina (obyvatelé, turisté, podnikatelské a jiné subjekty) důležitost konkrétní příklady včetně řešitelnosti a definice omezení navrženého řešení © PROCES, 2014

5 I: ADMINISTRATIVNÍ PROBLÉMY Náročnost administrace Neschopnost doložit administrativní dokumentaci v adekvátní podobě Bariéry ve spolupráci při návrhu a řešení projektů Menší zájem o projekty Nedostatek vyškolených pracovníků Financování projektů Nemožnost splnit finanční otázku projektu (nutnost předfinancování) Komunikační problémy mezi partnery

6 II: PROBLÉMY V DOPRAVĚ Disproporce kategorizace silnic Omezení v tranzitní dopravě Nevyhovující peáž Neefektivita osobní i nákladní dopravy Špatná dostupnost přes horské oblasti Nedostatečná a nenavazující VHD Nevyhovující přeshraniční železniční síť Špatná dopravní dostupnost exponovaných regionů

7 PROCES Problémy v oblasti dopravní dostupnosti a návaznosti  Návaznost VHD – chybí společné jízdní tarify, jízdní řády, přestupové terminály (úpadek i tam, kde dříve fungovalo – Těšínsko)  Problematika železniční sítě – oblasti postavené na turismu (Osoblažsko, Náchod – Kudowa Zdrój) Problematické řešení – investice do dopravy budou v novém programovém období OP PS ČR-PR 2014- 2020 omezené (nutný dopad do zaměstnanosti a přeshraniční efekt) Potenciální řešení – zaměření na koncepty smart cities a PUMM měst (  vybudování přestupních terminálů) © PROCES, 2014

8 I/60-II/382 Javorník-Paczków (přechod Bílý potok)

9 Trať Mikulovice-Glucholazy-Jindřichov ve Slezsku

10 PROCES Problémy v oblasti dopravní dostupnosti a návaznosti  Řešení: Vytvoření společné přeshraniční dopravní koncepce – věnovat se zejména exponovaným oblastem (infrastruktura, sociodemografické charakteristiky, migrační proudy, potenciály) – má návaznost na další oblasti (obchod, služby, pohyb složek IZS) © PROCES, 2014

11 PROCES Bariéry v oblasti obchodu a podnikatelství  Z pohledu podnikatele tvoří bariéry rozdílnosti v legislativě: účetní rozdíly daňové rozdíly (daň z příjmu v ČR 15 %, v Polsku odlišeno dle výše přijmu, pro lidi s vyššími příjmy je 32 %; rozdílné DPH – v ČR 15 a 21 %, v Polsku 5, 8 a 23 %) + nutnost přihlášení se k placení daně ve druhém státu při poskytování služeb, obchodování rozdíly v pracovním právu  Problémy podnikatelských subjektů souvisí také s problémy v dopravní infrastruktuře © PROCES, 2014

12 III: OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Těžba nerostných surovin Znečištění ovzduší Nepřiměřené chování turistů Snížení atraktivity regionu Brownfieldy Výstavba větrných elektráren Legislativní bariéry Zhoršení životních podmínek pro obyvatele Znehodnocení chráněných oblastí

13 PROCES Problémy v oblasti ochrany životního prostředí  Brownfieldy (Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Jesenicko, další lokality - Žacléř)  Větrné elektrárny (Osoblažsko – Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice, Hlinka; polská strana - Lubrza) – nutnost vyvážení problému poškození životního prostředí a krajiny X ekonomické efekty  Zátěž těžbou: na obou stranách hranice – Ostravsko-karvinský revír, Hornoslezská pánev na jedné straně hranice – bogatyńský výběžek, Sudety (Rybnica- Leśna) negativní dopady – prachem, změna krajinného rázu, důlní vlivy, světelný smog, odliv turistů (případ Broumovska) © PROCES, 2014

14 PROCES Problémy v oblasti ochrany životního prostředí  Poškození životního prostředí způsobené zejména intenzivním dopravním zatížením a průmyslem: chybějící silniční tah Náchod – Kudowa Zdrój (chybějící obchvaty, čeká se na územní rozhodnutí) Broumovsko – zkracování cesty přes území CHKO (chybějící návaznost silnice R11 a S3 a hraničního přechodu Královec  rychlejší a plynulejší doprava, která se vyhne úzeí) smogové situace a stav životního prostředí v MSK a Slezském vojvodství © PROCES, 2014

15 PROCES Problémy v oblasti ochrany životního prostředí  Řešení: Koncepční využití starých zátěží, brownfields – plánovat využití těchto ploch a areálů s ohledem na širší vazby regionů Sjednocení legislativy v oblasti ochrany životního prostředí – zátěž zejména těžkým průmyslem a lokálními topeništi Zaměření na aktivity směřující ke snížení zátěže životního prostředí z dopravy (investice do dopravní infrastruktury  stavba obchvatů měst) © PROCES, 2014

16 IV: OHROŽENÍ OBYVATEL Nejednotná legislativa při nákupu léčiv Převoz léčiv s pseudoefedrinem a výroba pervitinu Úroveň vybavenosti jednotek IZS Neefektivita zásahů jednotek IZS Dovoz nekolkovaného zboží Nemožnost adekvátního zásahu IZS Nesjednocená radiokomunikace jednotek IZS Šíření nelegálního zboží

17 PROCES Problémy v oblasti ohrožení obyvatelstva  Nelegální převoz látek a zboží přes hranice nekolkované lihoviny a tabákové výrobky (obcházení zákona o spotřební daně) léčiva určena k výrobě drog – rozdílná legislativa upravující nákup drog, jež jsou obsahují prekurzor drog pseudoefedrin  Bariéry ve spolupráci integrovaných záchranných systémů  návrh vlajkového projektu v rámci OP PS ČR-PR 2014-2020 s rozpočtem v řádu mil. EUR (investice do vybavení, systémů výměny informací, školení personálu, společných cvičení) © PROCES, 2014

18 PROCES Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROCES Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko- polské hranici Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google