Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční přejezd v dopravním systému ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční přejezd v dopravním systému ČR."— Transkript prezentace:

1 Železniční přejezd v dopravním systému ČR.
Výzkumný projekt projekt MD ČR 1F82A/032/130 Příjemce : KPM CONSULT a.s Zodpovědný řešitel : Ing. František Kopecký, Ph.D. Spoluřešitelé: ČVUT FD AK Signal Brno a.s Doba řešení: 1/ /2009

2 Cíl projektu Prolog, motiv:
Železniční přejezd je limitním faktorem rozvoje železniční dopravy v regionech(zpomaluje cestovní rychlosti, narušuje bezpečnost atd.) Je podstatným omezujícím faktorem zapojení železnic do IDS Krajů (rychlost dopravy, rizika ITG) Bezpečnost na železničních přejezdech. (nekázeň řidičů, osvěta, atd.) Cílem je: Problematiku komplexně analyzovat a navrhnout v jednotlivých oblastech zlepšení. A tak vrátit železnicím postavení.

3 Bezpečnost, psychologie.
Řešitelské týmy Řízení projektu Legislativa Technika Bezpečnost, psychologie. Osvěta, výchova Zákonné normy Související vyhlášky Předpisy Normy Provozní atributy Rozhraní vazeb Ekonomika Možnosti napájení Analýza nehod Chování řidičů Chování chodců Bezpečnost Přejezd v městě Ostatní podměty z týmů Simulace Autoškoly

4 1. Legislativa, předpisy a normy
Zapojení a spolupráce s odborníky: Právník KPM Drážní inspekce Drážní úřad Správa železniční dopravní cesty České dráhy Ministerstvo dopravy

5 Stručně výsledky – tým 1 Analýza zákonných norem: - zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích - zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - nařízení Rady ( EHS) č. 1192/69 ze dne 26.června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků Proveden rozbor a výklad výše uvedených zákonů pro potřeby uživatele Zjištěny rozpory mezi některými pasážemi jednotlivých zákonů. Na příklad: Nesoulad zákona o pozemních komunikacích se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

6 Stručně výsledky – tým 1 O křížení účelové komunikace s dráhou, což je velmi častým případem v praxi, se zákon o pozemních komunikacích nezmiňuje vůbec. Neexistencí této právní úpravy není dána příslušnost orgánu, který je oprávněn o takovém způsobu křížení rozhodnout. Řešením je úprava § 37 zákona o pozemních komunikacích, jejímž předmětem by bylo zejména rozšíření o úpravu styku účelové komunikace s dráhami. Proveden rozbor a výklad výše uvedených zákonů pro potřeby uživatele Zjištěny rozpory mezi některými pasážemi jednotlivých zákonů. Na příklad: Nesoulad zákona o pozemních komunikacích se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

7 Stručně výsledky – tým 1 Rozdílný význam pojmů „železniční přejezd“ a „ přejezd“ O zrušení přejezdu, jde-li o účelovou komunikaci, neobsahuje zákon o pozemních komunikacích žádnou zmínku, což znamená, že o zrušení přejezdu na účelové komunikaci se nerozhoduje a takový přejezd zanikne pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bude vydáno povolení k odstranění stavby přejezdu na účelové komunikaci. Právní úprava postavení Drážní inspekce je poněkud nelogická Nesoulad ustanovení zákona o dráhách se týká § 54 zákona o dráhách, podle něhož státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, DU…. Drážní inspekce vykonává státní správu v rozsahu vymezeném zákonem o dráhách a měla by být uvedena v § 54 stanovícím, které subjekty vykonávají státní správu.

8 Zřizování, zabezpečení a rušení přejezdů
Příručku si je možno objednat: KPM CONSULT, a.s. Telefon: Příručka obsahuje: Text CD – interaktivní orientace Návrh paragrafových změn zákonů, promítnutí do norem a předpisů Vytvoření příručky - metodiky- postupu při rušení přejezdů pro dotčené orgány Cíl: Je podle stávající legislativy možno zrušit přejezd ? Odpověď - Je možné !!!!!

9 2. Technické část, provozní aspekty
Zapojení a spolupráce s odborníky: Pracovníci KPM – obsluha území Správa železniční dopravní cesty – provozní zkušenosti Fakulta dopravní ČVUT v Praze – nové směry napájení, technologické řešení AK Signál, a.s. – černá skříňka, diagnostika, problematika rozhraní

10 Stručně výsledky – tým 2 Úsporná řešení Problematika napájení přejezdů
Využití solárního napájení Úsporná řešení Dokonalejší diagnostika Bezpečnější a úspornější kolejové obvody Alternativní napájení Moderní a jednoznačná identifikace přejezdů Problematika napájení přejezdů - Rozbor energetické náročnosti napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení - Diagnostika přejezdových zabezpečovacích zařízení - Analýza solárních napájecích zdrojů - Provozní náklady - jednokolejnou trať 210 000 Kč/rok, pro dvoukolejnou trať Kč/rok.

11 3. Bezpečnost, psychologie
Zapojení a spolupráce s odborníky: Pracovníci KPM – poznatky z krajů a měst Fakulta dopravní ČVUT v Praze – laboratoř psychologie Česká zemědělská univerzita - katedra psychologie České dráhy – odbor strategie

12 Stručně výsledky – tým 3

13 Stručně výsledky – tým 3

14 Zapojení a spolupráce s odborníky:
4. Osvěta, výchova Zapojení a spolupráce s odborníky: Pracovníci KPM – spolupráce s KU Fakulta dopravní ČVUT v Praze – laboratoř psychologie Česká zemědělská univerzita - katedra psychologie České dráhy Správa železniční dopravní cesty

15 Stručně výsledky – tým 4

16 Pilot přejezdy – odstranění trvalých omezení traťové rychlosti
Halenkov Vsetín Hovězí – D3 Ústí u Vsetína Janová Karolinka – D3 Velké Karlovice – D3 Huslenky zastávka Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov nz Karolinka Velké Karlovice přejezdy – odstranění trvalých omezení traťové rychlosti dopravna Hovězí – zkrácení provozních intervalů stanice Halenkov – zkrácení provozních intervalů Vybraná trať: Vsetín – Velké Karlovice - 27 Km - délka tratí - 74 Ks - přejezdů Specifika: - ztráta konkurenceschopnosti - velmi diskutabilní rozhledové poměry - řízena z jednoho místa - velký zájem na zachování trati ze strany KU a obcí. -

17

18 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Železniční přejezd v dopravním systému ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google