Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční přejezd v dopravním systému ČR. Výzkumný projekt projekt MD ČR 1F82A/032/130 Příjemce : KPM CONSULT a.s Zodpovědný řešitel : Ing. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční přejezd v dopravním systému ČR. Výzkumný projekt projekt MD ČR 1F82A/032/130 Příjemce : KPM CONSULT a.s Zodpovědný řešitel : Ing. František."— Transkript prezentace:

1 Železniční přejezd v dopravním systému ČR. Výzkumný projekt projekt MD ČR 1F82A/032/130 Příjemce : KPM CONSULT a.s Zodpovědný řešitel : Ing. František Kopecký, Ph.D. Spoluřešitelé: ČVUT FD AK Signal Brno a.s Doba řešení: 1/2008-12/2009

2 Cíl projektu Prolog, motiv: Železniční přejezd je limitním faktorem rozvoje železniční dopravy v regionech(zpomaluje cestovní rychlosti, narušuje bezpečnost atd.) Je podstatným omezujícím faktorem zapojení železnic do IDS Krajů (rychlost dopravy, rizika ITG) Bezpečnost na železničních přejezdech. (nekázeň řidičů, osvěta, atd.) Cílem je: Problematiku komplexně analyzovat a navrhnout v jednotlivých oblastech zlepšení. A tak vrátit železnicím postavení.

3 Řešitelské týmy LegislativaTechnika Bezpečnost, psychologie. Osvěta, výchova Řízení projektu Zákonné normy Související vyhlášky Předpisy Normy Provozní atributy Rozhraní vazeb Ekonomika Možnosti napájení Analýza nehod Chování řidičů Chování chodců Bezpečnost Přejezd v městě Ostatní podměty z týmů Simulace Autoškoly

4 1. Legislativa, předpisy a normy Zapojení a spolupráce s odborníky: Právník KPM Drážní inspekce Drážní úřad Správa železniční dopravní cesty České dráhy Ministerstvo dopravy

5 Stručně výsledky – tým 1 Analýza zákonných norem: - zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích - zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - nařízení Rady ( EHS) č. 1192/69 ze dne 26.června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků Proveden rozbor a výklad výše uvedených zákonů pro potřeby uživatele Zjištěny rozpory mezi některými pasážemi jednotlivých zákonů. Na příklad: Nesoulad zákona o pozemních komunikacích se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

6 Proveden rozbor a výklad výše uvedených zákonů pro potřeby uživatele Zjištěny rozpory mezi některými pasážemi jednotlivých zákonů. Na příklad: Nesoulad zákona o pozemních komunikacích se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. O křížení účelové komunikace s dráhou, což je velmi častým případem v praxi, se zákon o pozemních komunikacích nezmiňuje vůbec. Neexistencí této právní úpravy není dána příslušnost orgánu, který je oprávněn o takovém způsobu křížení rozhodnout. Řešením je úprava § 37 zákona o pozemních komunikacích, jejímž předmětem by bylo zejména rozšíření o úpravu styku účelové komunikace s dráhami. Stručně výsledky – tým 1

7 Právní úprava postavení Drážní inspekce je poněkud nelogická Nesoulad ustanovení zákona o dráhách se týká § 54 zákona o dráhách, podle něhož státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, DU…. Drážní inspekce vykonává státní správu v rozsahu vymezeném zákonem o dráhách a měla by být uvedena v § 54 stanovícím, které subjekty vykonávají státní správu. Rozdílný význam pojmů „železniční přejezd“ a „ přejezd“ O zrušení přejezdu, jde-li o účelovou komunikaci, neobsahuje zákon o pozemních komunikacích žádnou zmínku, což znamená, že o zrušení přejezdu na účelové komunikaci se nerozhoduje a takový přejezd zanikne pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bude vydáno povolení k odstranění stavby přejezdu na účelové komunikaci.

8 Návrh paragrafových změn zákonů, promítnutí do norem a předpisů Vytvoření příručky - metodiky- postupu při rušení přejezdů pro dotčené orgány Cíl: Je podle stávající legislativy možno zrušit přejezd ? Odpověď - Je možné !!!!! Zřizování, zabezpečení a rušení přejezdů Příručku si je možno objednat: KPM CONSULT, a.s. Telefon: +420 541 242 270 Příručka obsahuje: Text CD – interaktivní orientace

9 2. Technické část, provozní aspekty Zapojení a spolupráce s odborníky: Pracovníci KPM – obsluha území Správa železniční dopravní cesty – provozní zkušenosti Fakulta dopravní ČVUT v Praze – nové směry napájení, technologické řešení AK Signál, a.s. – černá skříňka, diagnostika, problematika rozhraní

10 Stručně výsledky – tým 2 Problematika napájení přejezdů - Rozbor energetické náročnosti napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení - Diagnostika přejezdových zabezpečovacích zařízení - Analýza solárních napájecích zdrojů - Provozní náklady - jednokolejnou trať 210 000 Kč/rok, pro dvoukolejnou trať 270 000 Kč/rok. Úsporná řešení Dokonalejší diagnostika Bezpečnější a úspornější kolejové obvody Alternativní napájení Moderní a jednoznačná identifikace přejezdů Využití solárního napájení

11 3. Bezpečnost, psychologie Zapojení a spolupráce s odborníky: Pracovníci KPM – poznatky z krajů a měst Fakulta dopravní ČVUT v Praze – laboratoř psychologie Česká zemědělská univerzita - katedra psychologie České dráhy – odbor strategie

12 Stručně výsledky – tým 3

13

14 4. Osvěta, výchova Zapojení a spolupráce s odborníky: Pracovníci KPM – spolupráce s KU Fakulta dopravní ČVUT v Praze – laboratoř psychologie Česká zemědělská univerzita - katedra psychologie České dráhy Správa železniční dopravní cesty

15 Stručně výsledky – tým 4

16 Pilot Vybraná trať: Vsetín – Velké Karlovice - 27 Km - délka tratí - 74 Ks - přejezdů Specifika: - ztráta konkurenceschopnosti - velmi diskutabilní rozhledové poměry - řízena z jednoho místa - velký zájem na zachování trati ze strany KU a obcí. - Halenkov Vsetín Hovězí – D3 Ústí u Vsetína Janová Karolinka – D3 Velké Karlovice – D3 Huslenky zastávka Halenkov zastávka Nový Hrozenkov zastávka Nový Hrozenkov nz Karolinka zastávka Velké Karlovice zastávka přejezdy – odstranění trvalých omezení traťové rychlosti dopravna Hovězí – zkrácení provozních intervalů stanice Halenkov – zkrácení provozních intervalů

17

18 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Železniční přejezd v dopravním systému ČR. Výzkumný projekt projekt MD ČR 1F82A/032/130 Příjemce : KPM CONSULT a.s Zodpovědný řešitel : Ing. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google