Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ RÁMEC PODPORY ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ VOJTĚCH MÁCA Pracovní seminář k projektu VaV MD „Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ RÁMEC PODPORY ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ VOJTĚCH MÁCA Pracovní seminář k projektu VaV MD „Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ RÁMEC PODPORY ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ VOJTĚCH MÁCA Pracovní seminář k projektu VaV MD „Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v ČR“ Praha 25. 11. 2005

2 Proč podporovat alternativní paliva specifické „úkoly“ Směrnice o podpoře biopaliv – indikativní cíle – existuje možnost stanovení závazných cílů, když nebudou plněny cíle orientační, iniciativa Komise (na základě hodnotící zprávy v roce 2006) – zaměření na biopaliva (PHM z biomasy), ale uznává i význam dalších PHM – LPG, LNG a CNG – pro snížení závislosti na dovážené energii bezpečnost zásobovánípodpora OZEzměna klimatu

3 Limity pro poskytování podpor Čl. 87 Smlouvy o založení ES podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků jsou neslučitelné se společným trhem vymezení státní podpory (kumulativní podmínky): – přináší prospěch z transferu prostředků od státu – přináší příjemci výhodu, která ho zbavuje jinak zatěžujících plateb – poskytována selektivně určitým podnikům/výrobě určitého zboží – může (potenciálně) ovlivnit obchod mezi členskými státy

4 Slučitelnost podpor Usnadnění rozvoje určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí - čl. 88(3)c – vyžadována notifikace záměru Komisi Obecné zásady pro státní podporu k ochraně životního prostředí (2001 – 2007) – investiční podpory – 40 % až 100% způsobilých nákladů (ERDF) – podpory pro horizontální opatření (SME) – provozní podpory  výroba energie z obnovitelných zdrojů (E.3.3) – podpora může pokrývat pouze rozdíl mezi náklady na výrobu OZE a tržní cenou = zákaz nadměrné kompenzace

5 Realizace podpor Směrnice o harmonizaci zdanění energií – Čl. 16 – umožňuje osvobození nebo snížení sazeb pro paliva složené z nebo obsahující rostlinné oleje, estery mastných kyselin, ethanol a methanol nesyntetického původu a výrobky z biomasy (a také vodu)  odst. 5 – umožňuje osvobození/snížení realizovat v podobě víceletých programů prostřednictvím povolení vydávaných ekonomickým subjektům na max. 6 let (lze však opakovaně)  osvobození od daně, snížení úrovně zdanění, daňové rozlišení nebo vrácení daně mohou představovat státní podporu, i když jsou výslovně zmíněny ve směrnici 2003/96/ES  notifikace Komisi, časové omezení

6 ČR spotřební daně Název PHMOdkaz na § 45sazbaPozn. motorové benzínyOdst. 1, písm. a11 840 Kč/1000 lbezolovnaté plynové olejeOdst. 1, písm. b9 950 Kč/1000 l zkapalněné ropné plynyOdst. 1, písm. e3 933 Kč/t uhlovodíkové plynyOdst. 1, písm. h3 355 Kč/t směsi plynové oleje + M(E)EŘO min. 31 % M(E)EŘO Odst. 2, písm. c6 866 Kč/1000 lnavíc 80% „zelená“ vratka směsi benzínu a lihu min. 95 % benzínu Odst. 2, písm. d11 840 Kč/1000 lvratka na obsah lihu směsi benzínu s ETBE min. 85 % benzínu Odst. 2, písm. e11 840 Kč/1000 l vratka na 45 % obsahu ETBE a nezreagovaný líh směsi minerálních olejů s kvasným lihem max. 95 % lihu Odst. 2, písm. g jako nejpodob. zdaň. min. olej osvobození u pilotních projektů směsi benzínu, ETBE a lihu min. 85 % benzínu Odst. 2, písm. h11 840 Kč/1000 l vratka na 45 % obsahu ETBE a celý obsah lihu směsi benzínu a kyslíkatých složek min. 85 % benzínu Odst. 2, písm. i11 840 Kč/1000 l vratka na obsah kyslíka- tých složek biolog. pův. směsi plynové oleje + (M/E)EŘO max. 5 % M(E)EŘO Odst. 2, písm. j9 950 Kč/1000 lvratka na obsah M(E)EŘO Směsi plynové oleje + voda 9 – 15 % vody odst. 2, písm. k jako nejpodob. zdaň. min. olej Od 1. 1. 2007

7 Realizace podpor Společná zemědělská politika – možnost čerpat prémii k jednotné platbě na plochu na pěstování energetických plodin ve výši 45 €/ha (nařízení Rady 1782/2003) Podpora ve formě kvót (stanovená minimální množství) – v ČR původně přijato NV 66/2005 Sb. počítalo s ročním objemem 2 mil. hl bioetanolu a 200 tis. t bionafty – novela zákona o ochraně ovzduší platná od 1.10. předpokládá vydání nového prováděcího předpisu – Podobné opatření je realizováno nebo se chystá v FR, AUT a DE


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ RÁMEC PODPORY ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ VOJTĚCH MÁCA Pracovní seminář k projektu VaV MD „Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v."

Podobné prezentace


Reklamy Google