Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora Mgr. Jiří Kinský Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 5. září 2006 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora I  Z veřejných zdrojů nelze – z důvodu ochrany hospodářské soutěže - zvýhodňovat situaci jednotlivých organizací na trhu (články 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství)  Obecná výjimka: De minimis Podpora nižší než 100 000 € pro jednoho příjemce za období 3 let nemá dle EU sílu narušit soutěž (pravidlo de minimis viz Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 z 12. ledna 2001)

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora II  Dle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže platí pro JPD 3 mimo de minimis také blokové výjimky: Organizace podnikatelského charakteru mají možnost čerpat podporu z JPD 3 vždy jen do určité výše z celkových nákladů. Tento podíl závisí na typu projektu (např. typu vzdělávání) a také velikosti podniku, který veřejnou podporu získává. Procento nákladů hrazené z JPD 3 se pohybuje od 30 až do 85 % nákladů

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Kdo je podporován  Pro posuzování, zda podpora z JPD 3 má charakter veřejné podpory, je nutné určit, který podnik z ní má prospěch (v kontextu JPD 3 nemusí jít o příjemce dotace)  Není rozhodující, kdo projekt realizuje, ale čí zaměstnanci jsou vzděláváni (předpokládá se, že budou pro svého zaměstnavatele prostředkem k vyšším ziskům, tj. jedná se o jeho zvýhodnění na trhu)  Přestože příjemce dotace z JPD 3 (a příp. partner) má možnost si v rámci projektu nakoupit zařízení a vybavení, není pouhá realizace projektu posuzována jako zvýhodnění na trhu, tedy jako veřejná podpora

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Aplikace – opatření 2.1 a 3.1  Opatření 2.1 a opatření 3.1  Podpora z JPD 3 nemá charakter veřejné podpory U projektů v opatření 2.1 a 3.1 se nepředpokládá žádná veřejná podpora bez ohledu na typ subjektu, který projekt realizuje Sociální oblast a vzdělávání školou povinných není posuzována jako oblast, kde jde primárně o volný trh a soutěž (tato výjimka uvedena v textu JPD 3)

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Aplikace – opatření 3.2  Opatření 3.2 Pokud jde o tvorbu metodiky, školení lektorů aj. omezeného a předem známého okruhu podniků, pak jde o veřejnou podporu (pokud není de minimis) V případě, že z projektu bude mít prospěch celý sektor, resp. předem neznámá skupina pracovníků či podniků, protože výstupy projektu budou k dispozici, pak se nejedná o veřejnou podporu; pouze tvorba metodiky a pilotní ověření není konkrétním zvýhodněním určitého podnikatele

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Aplikace – opatření 4.3  Opatření 4.3 V případě, že se školení účastní jedinec – fyzická osoba, nejedná se o veřejnou podporu Pokud je školený jedinec podnikatel nebo zaměstnanec podniku a tato organizace jej na školení vysílá, pak je nutno aplikovat omezení pro veřejnou podporu, tj. možnost využít blokových výjimek nebo de minimis Pokud jde o tvorbu metodiky pro odvětví nebo předem neznámý okruh pracovníků či podniků, které by z projektu měly prospěch na trhu, pak se nejedná o veřejnou podporu; pouze tvorba metodiky a pilotní ověření není konkrétním zvýhodněním určitého podnikatele

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 VP poskytovaná příjemcem dotace z JPD 3 I Případy, kdy příjemce podpory z JDP 3 poskytuje veřejnou podporu, resp. podporu de minimis:  Když školí zaměstnance jiných než svého podniku Povinností příjemce podpory z JDP 3 je v tomto případě zjistit oprávněnost poskytnutí školení zdarma (nebo za zvýhodněnou cenu) tomuto podniku V případě, že podnik dosud nevyčerpal možnost podpory až do výše 100 000 EUR v průběhu uplynulých 3 let, poskytne realizátorovi projektu potvrzené Prohlášení o čerpání de minimis (vzor k dispozici na www.praha-mesto.cz/jpd3) Na základě tohoto prohlášení mu lze poskytnout podpora de minimis, tj. bude mu hrazeno 100 % nákladů spojených s vyškolením jeho zaměstnanců a nemusí přispívat na kurz, pokud cena kurzu nepřekročí 100 000 EUR

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 VP poskytovaná příjemcem dotace z JPD 3 II  Příjemce podpory z JPD 3 má v případě, že takto umožní čerpání de minimis, povinnost o tom daný podnik písemně informovat  Informace o poskytnutí podpory musí obsahovat výši poskytnuté podpory de minimis (tj. součet nákladů na všechna školení všech zaměstnanců daného podniku), datum poskytnutí podpory a zdůraznění charakteru de minimis (vzor Informace o poskytnutí de minimis je k dispozici na www.praha-mesto.cz/jpd3)

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 VP poskytovaná příjemcem dotace z JPD 3 III  Pokud není možné vzhledem k předchozímu čerpání podpory z veřejných zdrojů nebo ceně plánovaného školení uplatnit výjimku de minimis, pak se podnik, jehož zaměstnanci jsou na jeho pokyn v rámci projektu vzděláváni, musí na ceně tohoto vzdělávání podílet; (podporu získává na základě tzv. blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory). Výše spolufinancování závisí na charakteru školení  Realizátor projektu musí vést záznamy o vybrané spoluúčasti ze strany podniků a musí takto vybrané finance uvést jako příjem projektu v nejbližší monitorovací zprávě

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Blokové výjimky I  Vzdělávací projekty Maximální výše podpory z JPD 3 v % uznatelných nákladů: Pokud je vzdělávání zaměřené na znevýhodněné pracovníky, lze navýšit limit pro VP o 10 % Obecné školení: výuka, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí pracovní pozici zaměstnance subjektu, který je příjemcem veřejné podpory Specifické školení: teoretická nebo praktická výuka přímo uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí pracovní pozici zaměstnance subjektu, který je příjemcem veřejné podpory Obecné vzdělávání Specifické vzdělávání Malé a střední podniky 75 %30 % Velké podniky55 %20 %

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Blokové výjimky II  Kromě limitů pro veřejnou podporu pro vzdělávání lze v JPD 3 využít blokové výjimky na: Vytváření pracovních míst Konzultační a poradenské služby Výzkum a vývoj  Tyto typy výjimek nejsou běžně aplikovány v rámci opatření JPD 3 administrovaných hl. m. Prahou; více o nich lze získat v Příručce pro příjemce (kapitola č. 4)

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Jungmannova 29 www.praha-mesto.cz/jpd3 Jiri.Kinsky@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google