Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO , Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO , Ing. Marek Pavlík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO 19. 2. 2014, Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

2 Představení společnosti!
M.C.TRITON, spol. s r.o. Představení společnosti!

3 M.C.TRITON Největší česká poradenská společnost, vlastněná 3 českými majiteli Na trhu od roku 1990 Působnost na českém, slovenském a ruském trhu, Evropa je prostorem pro projektovou práci Jako lokální leader zastoupena v mezinárodní síti poradenských firem European Independent Consulting Group

4 SLUŽBY PORADENSTVÍ vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ LIDÍ INTERIM MANAGEMENT

5 PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO

6 Základní informace o projektu
© M.C.TRITON, spol. s r.o. Základní informace o projektu Délka trvání projektu: 18 měsíců (do 12/2013) Složení pracovního týmu: Cílem projektu je vybudovat systém spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města/regionu, který povede ke zkvalitnění života cílové skupiny projektu díky "inteligentnímu", otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb cílových skupin projektu, a to za současného zvýšení efektivity ve vynakládání veřejných prostředků města. Výstup projektu: STANDARD Inteligentní město

7 Postup projektu V.-VII.2012 VII.- X.2012 X. 2012 - III.2013
© M.C.TRITON, spol. s r.o. Postup projektu V.-VII.2012 VII.- X.2012 X III.2013 VII.- XII.2013 III.- VII.2013 KA 02 – Průzkum stavu veřejné správy v ČR a v Německu 2. pracovní setkání se zástupci veřejné správy ve Vendryni Pracovní setkání s partnery projektu a zástupci veřejné správy KA03–Analýza a ověření výsledků průzkumu Úvodní setkání s partnery projektu Průzkum inteligence formou dotazníkového šetření Pracovní setkání v Bad Neustadtu Pracovní setkání IFOK KA 04 – Návrh metodiky Standardu IM Pracovní setkání s partnery v Německu 1. pracovní setkání se zástupci veřejné správy ve Vendryni KA 05 – Připo-mínkování metodiky Standardu IM KA 06 – Finali-zace Standardu IM a jeho komunikace Časopis Moderní obec Závěrečná konference 7

8 STANDARD Inteligentní město
© M.C.TRITON, spol. s r.o. STANDARD Inteligentní město

9 OBLASTI A PARAMETRY STANDARDU INTELIGENTNÍ MĚSTO (IM)
© M.C.TRITON, spol. s r.o. OBLASTI A PARAMETRY STANDARDU INTELIGENTNÍ MĚSTO (IM) Členění každé kapitoly: Cíle a principy dané oblasti 10 největších chyb a 10 zásad správného fungování Standard oblasti Metodika jak danou oblast řídit a spravovat Kritéria hodnocení dané oblasti Vize a řízení města Řízení úřadu – procesy Řízení úřadu – zaměstnanci Řízení úřadu – finance Řízení úřadu – zákazníci Vztah města a okolí Chytrost města

10 © M.C.TRITON, spol. s r.o. ŘÍZENÍ ÚŘADU – PROCESY Princip procesního řízení zahrnuje tyto tři oblasti: 1.oblast - znalost procesů Vím, které procesy v organizaci probíhají Umím je pojmenovat a definovat jejich základní parametry 2. oblast - verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy Mám definovány požadované vstupy a výstupy pro jednotlivé procesy Procesy jsou popsány ve formě sledu jednotlivých činností Popsané činnosti a jejich správnost je ověřena 3. oblast - monitorování měření a neustále zlepšování Procesy mají nastaveny parametry kvality, které jsou hodnoceny Probíhá aktivní a pravidelná práce v oblasti zlepšování procesů

11 PROCESY – 10 zásad správného fungování
© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY – 10 zásad správného fungování 10 zásad správného fungování Existuje procesní mapa úřadu, která obsahuje všechny procesy. Procesy jsou popsány v různé míře detailu s ohledem, zda se jedná o samosprávu či státní správu, o časté procesy či nahodilé apod. Všechny procesy mají své vlastníky. Procesy mají nastaveny KPI pro určení výkonnosti a správnosti nastavení procesů. Jsou jasně definována pravidla pro zlepšování procesů a pravidelnou „revizi“ procesů. Tato pravidla jsou součástí interních směrnic úřadu. Procesy resp. ukazatele KPI podporují strategické cíle města a úřadu. V rámci procesního řízení je využíván některý z moderních software nástrojů. Zaměstnanci jsou motivování docílením KPI např. vazbou na OSOH. Trvalé zlepšování procesů je součástí kultury a politiky městského úřadu. Zaměstnanci jsou seznámeni s teorií procesního řízení a trvalého zlepšování. Vědí, že zlepšování není o změnách činností, ale zejména o změně způsobu vykonávání daných činností.

12 PROCESY – 10 největších chyb
© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY – 10 největších chyb 10 největších chyb Zmapovány všechny procesy ve velkém detailu. Obecně popsány procesy ve formě náplně činností jednotlivých odborů. Popisem procesů končí aktivní práce s procesy. Aktivity zaměstnanců směrem ke zlepšování procesů nejsou patřičně ohodnoceny. Zlepšování procesů není řízeno a nemá svá pravidla. Procesy se neměří. Nejsou nastaveny parametry kvality pro jednotlivé procesy. Projekt zavádění procesního řízení nebyl dostatečně komunikován a zaměstnanci v něm nevidí přínos. Procesní řízení není podporováno vedením organizace a není na něj kladen patřičný důraz. Není využita IT podpora k procesnímu řízení. Nesprávné postoje k procesnímu řízení. Neznalost metodik a možností využití. Chybí úvodní odborné proškolení vybraných zaměstnanců.

13 PROCESY - standard Definování (Define) Měření (Measure)
© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY - standard Definování (Define) Definuj rozsah projektu, naplánuj projekt a vytvoř tým Měření (Measure) Zmapuj proces, najdi potenciální příčiny a odhal plýtvání Analýza (Analyze) Potvrď kořenové příčiny pomocí datové a procesní analýzy Zlepšování (Improve) Najdi řešení a implementuj jej Kontrola (Control) Zajisti výkonnost a vyčísli přínosy projektu

14 PROCESY – kritéria hodnocení
© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY – kritéria hodnocení

15 Hodnocení dle Standardu IM
© M.C.TRITON, spol. s r.o. Hodnocení dle Standardu IM 7 oblastí – každá má 3-6 kritérií Nezávislé ohodnocení Porovnání se Standardem IM (nejlepší praxí) Doporučení pro zlepšení Cíl na následující období Asistence při naplňování cílů

16 Shrnutí Standardu IM Řízení úřadu: procesy Vztah města a okolí
© M.C.TRITON, spol. s r.o. Shrnutí Standardu IM Řízení úřadu: procesy Vztah města a okolí Chytrost města Řízení úřadu: zaměstnanci Vize a řízení města Řízení úřadu: finance Řízení úřadu: zákazníci CAF MA 21 Benchmarking Efektivita Kvalita Inova-tivnost 16

17 Výstupy projektu: www.inteligentnimesto.cz
© M.C.TRITON, spol. s r.o. Výstupy projektu:

18 Kam dál s projektem Inteligentní město?
A) Řízení úřadu a jeho benchmarking mezi městy a obcemi v ČR B) Konkurenceschopný region

19 A) Řízení úřadu a jeho benchmarking mezi městy a obcemi v ČR

20 Inteligentní město je základ pro konkurenceschopný region
B) Konkurenceschopný region REGION Města Kraj Investoři Školy Komunity Neziskovky Firmy VaV Inteligentní město je základ pro konkurenceschopný region

21 B) Konkurenceschopný region
VÝZKUM KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011) Kategorie Indikátor konkurenceschopnosti Váha indikátoru Ekonomická Hrubý domácí produkt (HDP) 20 % Míra nezaměstnanosti Sociální Průměrný příjem 10 % Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 7 % Průměrná míra migrace obyvatel 8 % Ekologická Produkce skleníkových plynů 25 %

22 VÝZKUM KONKURENCE-SCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011)
B) Konkurenceschopný region VÝZKUM KONKURENCE-SCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011) TOP 30 regionů

23 VÝZKUM KONKURENCE-SCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011)
B) Konkurenceschopný region VÝZKUM KONKURENCE-SCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011) Nejhorších 30 regionů Bulharsko Rumunsko Polsko Slovensko Maďarsko ČR

24 B) Konkurenceschopný region PŘÍSTUP K ROZVOJI REGIONU
VIZE INICIACE ATRAKTIVITA SPOLUPRÁCE KOORDINACE AMBICE

25 KONKURENCESCHOPNÝ REGION
Zvýšení konkurenceschopnosti nejproblémovějších regionů v ČR lze dosáhnout systematickou spoluprací a koordinovaným přístupem hlavních aktérů regionu (veřejné správa, soukromý sektor, akademická sféra, neziskový sektor a občanská společnost) v klíčových výzvách současnosti – hospodářský a sociální rozvoj regionů.

26

27 ING. MAREK PAVLÍK, PH.D. Manažer pro veřejnou správu
Zdeněk Bílek ING. MAREK PAVLÍK, PH.D. Manažer pro veřejnou správu Mobil: M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a Praha 6


Stáhnout ppt "PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO , Ing. Marek Pavlík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google