Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO 19. 2. 2014, Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO 19. 2. 2014, Ing. Marek Pavlík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO 19. 2. 2014, Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

2 © M.C.TRITON, spol. s r.o. M.C.TRITON, spol. s r.o. Představení společnosti!

3 © M.C.TRITON, spol. s r.o. M.C.TRITON Největší česká poradenská společnost, vlastněná 3 českými majiteli Na trhu od roku 1990 Působnost na českém, slovenském a ruském trhu, Evropa je prostorem pro projektovou práci Jako lokální leader zastoupena v mezinárodní síti poradenských firem European Independent Consulting Group

4 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PORADENSTVÍVZDĚLÁVÁNÍ INTERIM MANAGEMENT VYHLEDÁVÁNÍ LIDÍ SLUŽBY

5 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO

6 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Základní informace o projektu Délka trvání projektu: 18 měsíců (do 12/2013) Složení pracovního týmu: Výstup projektu: STANDARD Inteligentní město Cílem projektu je vybudovat systém spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města/regionu, který povede ke zkvalitnění života cílové skupiny projektu díky "inteligentnímu", otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb cílových skupin projektu, a to za současného zvýšení efektivity ve vynakládání veřejných prostředků města.

7 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Postup projektu KA 02 – Průzkum stavu veřejné správy v ČR a v Německu KA03–Analýza a ověření výsledků průzkumu KA 04 – Návrh metodiky Standardu IM KA 06 – Finali- zace Standardu IM a jeho komunikace -Úvodní setkání s partnery projektu -Průzkum inteligence formou dotazníkového šetření -Pracovní setkání v Bad Neustadtu -Pracovní setkání IFOK -Pracovní setkání s partnery v Německu -1. pracovní setkání se zástupci veřejné správy ve Vendryni KA 05 – Připo- mínkování metodiky Standardu IM -2. pracovní setkání se zástupci veřejné správy ve Vendryni -Pracovní setkání s partnery projektu a zástupci veřejné správy -www.inteligetnimesto.cz -Časopis Moderní obec -Závěrečná konference V.-VII.2012 VII.- X.2012 X. 2012 - III.2013 III.- VII.2013 VII.- XII.2013

8 © M.C.TRITON, spol. s r.o. STANDARD Inteligentní město

9 © M.C.TRITON, spol. s r.o. OBLASTI A PARAMETRY STANDARDU INTELIGENTNÍ MĚSTO (IM) Členění každé kapitoly: Cíle a principy dané oblasti 10 největších chyb a 10 zásad správného fungování Standard oblasti  Metodika jak danou oblast řídit a spravovat Kritéria hodnocení dané oblasti 1.Vize a řízení města 2.Řízení úřadu – procesy 3.Řízení úřadu – zaměstnanci 4.Řízení úřadu – finance 5.Řízení úřadu – zákazníci 6.Vztah města a okolí 7.Chytrost města

10 © M.C.TRITON, spol. s r.o. ŘÍZENÍ ÚŘADU – PROCESY Princip procesního řízení zahrnuje tyto tři oblasti: 1.oblast - znalost procesů Vím, které procesy v organizaci probíhají Umím je pojmenovat a definovat jejich základní parametry 2. oblast - verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy Mám definovány požadované vstupy a výstupy pro jednotlivé procesy Procesy jsou popsány ve formě sledu jednotlivých činností Popsané činnosti a jejich správnost je ověřena 3. oblast - monitorování měření a neustále zlepšování Procesy mají nastaveny parametry kvality, které jsou hodnoceny Probíhá aktivní a pravidelná práce v oblasti zlepšování procesů

11 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY – 10 zásad správného fungování 10 zásad správného fungování Existuje procesní mapa úřadu, která obsahuje všechny procesy. Procesy jsou popsány v různé míře detailu s ohledem, zda se jedná o samosprávu či státní správu, o časté procesy či nahodilé apod. Všechny procesy mají své vlastníky. Procesy mají nastaveny KPI pro určení výkonnosti a správnosti nastavení procesů. Jsou jasně definována pravidla pro zlepšování procesů a pravidelnou „revizi“ procesů. Tato pravidla jsou součástí interních směrnic úřadu. Procesy resp. ukazatele KPI podporují strategické cíle města a úřadu. V rámci procesního řízení je využíván některý z moderních software nástrojů. Zaměstnanci jsou motivování docílením KPI např. vazbou na OSOH. Trvalé zlepšování procesů je součástí kultury a politiky městského úřadu. Zaměstnanci jsou seznámeni s teorií procesního řízení a trvalého zlepšování. Vědí, že zlepšování není o změnách činností, ale zejména o změně způsobu vykonávání daných činností.

12 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY – 10 největších chyb 10 největších chyb Zmapovány všechny procesy ve velkém detailu. Obecně popsány procesy ve formě náplně činností jednotlivých odborů. Popisem procesů končí aktivní práce s procesy. Aktivity zaměstnanců směrem ke zlepšování procesů nejsou patřičně ohodnoceny. Zlepšování procesů není řízeno a nemá svá pravidla. Procesy se neměří. Nejsou nastaveny parametry kvality pro jednotlivé procesy. Projekt zavádění procesního řízení nebyl dostatečně komunikován a zaměstnanci v něm nevidí přínos. Procesní řízení není podporováno vedením organizace a není na něj kladen patřičný důraz. Není využita IT podpora k procesnímu řízení. Nesprávné postoje k procesnímu řízení. Neznalost metodik a možností využití. Chybí úvodní odborné proškolení vybraných zaměstnanců.

13 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY - standard Definování (Define) Definuj rozsah projektu, naplánuj projekt a vytvoř tým Měření (Measure) Zmapuj proces, najdi potenciální příčiny a odhal plýtvání Analýza (Analyze) Potvrď kořenové příčiny pomocí datové a procesní analýzy Zlepšování (Improve) Najdi řešení a implementuj jej Kontrola (Control) Zajisti výkonnost a vyčísli přínosy projektu

14 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESY – kritéria hodnocení

15 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Hodnocení dle Standardu IM 7 oblastí – každá má 3-6 kritérií Nezávislé ohodnocení Porovnání se Standardem IM (nejlepší praxí) Doporučení pro zlepšení Cíl na následující období Asistence při naplňování cílů

16 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Shrnutí Standardu IM Řízení úřadu: zaměstnanci Řízení úřadu: procesy Vize a řízení města Chytrost města Vztah města a okolí CAF MA 21 Benchmarking Řízení úřadu: finance Řízení úřadu: zákazníci Efektivita Kvalita Inova- tivnost

17 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Výstupy projektu: www.inteligentnimesto.czwww.inteligentnimesto.cz

18 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Kam dál s projektem Inteligentní město? A) Řízení úřadu a jeho benchmarking mezi městy a obcemi v ČR B) Konkurenceschopný region

19 © M.C.TRITON, spol. s r.o. A) Řízení úřadu a jeho benchmarking mezi městy a obcemi v ČR

20 © M.C.TRITON, spol. s r.o. REGION Inteligentní město je základ pro konkurenceschopný region Kraj Investoři Firmy Školy VaV B) Konkurenceschopný region Města Neziskovky Komunity

21 © M.C.TRITON, spol. s r.o. VÝZKUM KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011) KategorieIndikátor konkurenceschopnostiVáha indikátoru EkonomickáHrubý domácí produkt (HDP)20 % Míra nezaměstnanosti20 % SociálníPrůměrný příjem10 % Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti10 % Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 7 % Průměrná míra migrace obyvatel 8 % EkologickáProdukce skleníkových plynů25 % B) Konkurenceschopný region

22 © M.C.TRITON, spol. s r.o. VÝZKUM KONKURENCE- SCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011) TOP 30 regionů B) Konkurenceschopný region

23 © M.C.TRITON, spol. s r.o. Nejhorších 30 regionů Bulharsko Rumunsko Polsko Slovensko Maďarsko ČR VÝZKUM KONKURENCE- SCHOPNOSTI REGIONU V EU (GAČR – 2011) B) Konkurenceschopný region

24 © M.C.TRITON, spol. s r.o. PŘÍSTUP K ROZVOJI REGIONU  VIZE  INICIACE  ATRAKTIVITA  SPOLUPRÁCE  KOORDINACE  AMBICE B) Konkurenceschopný region

25 © M.C.TRITON, spol. s r.o. KONKURENCESCHOPNÝ REGION Zvýšení konkurenceschopnosti nejproblémovějších regionů v ČR lze dosáhnout systematickou spoluprací a koordinovaným přístupem hlavních aktérů regionu (veřejné správa, soukromý sektor, akademická sféra, neziskový sektor a občanská společnost) v klíčových výzvách současnosti – hospodářský a sociální rozvoj regionů.

26 © M.C.TRITON, spol. s r.o.

27 Zdeněk Bílek ING. MAREK PAVLÍK, PH.D. Manažer pro veřejnou správu E-mail: pavlik@mc-triton.czpavlik@mc-triton.cz Mobil: 602 578 508 M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 www.mc-triton.cz


Stáhnout ppt "© M.C.TRITON, spol. s r.o. PROJEKT INTELIGENTNÍ MĚSTO 19. 2. 2014, Ing. Marek Pavlík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google