Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT."— Transkript prezentace:

1 Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT

2 Mapa cílů Vyšší tržby Vyšší zisk Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Udržení stávajícíc h zákazníků Navýšení stávajícíc h tržních podílů Získání nových zákazníků kvalita inovacemarketing Vyšší produktivit a práce Vzdělávací program pro zaměstnan ce Spokojenost zaměstnan ců Angažovan ost zaměstnanc ů Zpětná vazba zaměstnanc ů

3 Obchodní plán – plán tržeb  Je rozdělen na jednotlivé kvartály (měsíce), u rychloobrátkových firem i v týdenním rozdělení.  Je základem pro tvorbu plánu finančního. Může být zpracován z několika úhlů pohledu - nejčastěji z pohledu produktového, zákaznických skupin a geografického.  Tímto se vytvoří základní controllingový mechanismus, který eliminuje chyby v obchodním plánování.

4 Druhy obchodních plánů a východiska pro jejich tvorbu

5 Varianty V případě zakladatelského plánu se jedná spíše o intuici, odhady – proto je zpracováván ve třech variantách – optimistická, střední a pesimistická. Na plán tržeb navazuje plán nákladů a výpočet očekávaného hospodářského výsledku.

6 Námět na propočet

7 Námět pro výpočet

8 Operační plán  vzniká na podkladě rozpracované strategie podniku (v případě malého podniku marketingové strategie) a převádí jednotlivé operační detaily do časové osy a zpracovává jejich souvislosti a návaznosti.  Jedná se o projektové zpracování realizace podnikatelského záměru, jehož rozsah by měl být přímo úměrný velikosti plánovaného podniku.  Dnes se již běžně využívá softwarových nástrojů, které jsou standardní výbavou kancelářských počítačů, nejčastěji formou Ganttových diagramů a síťových grafů.  V rámci plánu je definována tzv. kritická cesta, tedy milníky, na které je vždy při řízení a realizaci potřeba přednostně zaměřovat pozornost. Pokud podnik bude mít vlastní výrobu, měl by v této části být popis výroby, pokud tak nebylo dostatečně učiněno v předešlých částech.

9 Operační plán

10 Plánek malé vinotéky, kavárny

11 Personální zajištění  Realizace business plánu je podmíněna existencí zdrojů, jako jsou lidé, zařízení, finance, znalosti atd.  Především organizační a personální zajištění je kritickým faktorem úspěchu mnoha podnikatelských nápadů.  Hlavním vstupem jsou lidé (people) a procesy – forma a velikost organizace, organizační struktura. Organizační a personální plán by měl řešit hlavní aspekty, které spadají do personální strategie – především kvalifikační strukturu, počty pracovníků, mzdy a motivaci, firemní kulturu atd. Formulace kvalifikačních požadavků – co budou muset umět (dělníci ve výrobě, prodejci, inženýři …)? Jaké personální kapacity budeme potřebovat pro jednotlivé činnosti – kolik dělníků, manažerů? Jakou zvolíme organizační strukturu? Jaký zvolíme systém odměňování a motivace?

12 Personální strategie Produktivita a mzdy Kvalifikační struktura Strategické cíle pro HR Motivace Péče o pracovníky Bezpečí a ochrana zdraví Firemní kultura Mzdový vývoj

13 Personální zajištění  Obecně uplatňované pravidlo, že lidské zdroje se dají za ty finanční snadno pořídit, nemusí být zcela na místě a jeho podcenění se nemusí vyplatit.  V případě trhu práce a trhu znalostí jde o ryze externí faktory a nebudeme je mít jako takové nikdy plně pod kontrolou. Navíc jsou poplatné momentální situaci jak na trhu práce samotném, tak té ekonomické.  Pro společnosti zakládající své dceřiné podniky je velmi důležité, aby se plánem personálních zdrojů zabýval někdo, kdo zná cílovou zemi (oblast) – jak legislativní část, tak mentalitu a motivace jejího obyvatelstva.

14 Personální zajištění

15 + Management tým CEO  zodpovědný za strategie společnosti, budoucí rozvoj a řízení rozpočtu; CFO  zodpovědný za finanční firemní strategie, sledování příjmů a výdajů, a analýzu finančního zdraví; CMO  odpovědny za marketingovou strategie, analýzu trhu a vyvíjí strategie odlišnosti od konkurence; CTO  zodpovědný za technicky novinky, trendy a jejich integraci do společnosti.

16 Plán zabezpečení IT  Rozvojové záměry – aplikace v návaznosti na mobilní a online marketing.  Koncepci a filosofii – jaké informační potřeby máme?  Aspekt finanční – hardware, software, program pro CRM, provázanost na sklady, účetnictví, objednávky, e-shop atd.  Aspekt pracovníci – kdo a k jakým informacím bude mít přístup.  Aspekt komunikační – www stránky …., sociální sítě….  Aspekt obchodní – tok informací, ceníků, zabezpečených zón pro VIP zákazníky ….  Aspekt bezpečnosti a ochrany dat.

17 Strategie IS / IT Strategické návaznosti Koncepce a filosofie IS Rozvojové záměry a cíle Finanční a materiální zabezpečení Pracovníci Řízení rozvoje IS Organizace a řízení informačních procesů Bezpečnost a ochrana IS

18 Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním tématům:  Obchodní plán – plán tržeb podle produktových řad, podle zákaznických segmentů, podle teritoria.  Organizační struktura, kvalifikační požadavky, plán mzdových nákladů.  Operační plán – Ganttův diagram.  Aspekty pro zabezpečení plánu IT. ČERVENÝ Radim a kol. Business plán. Krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. 230 s. ISBN 978-80-7400-511-4. s. 155-161.


Stáhnout ppt "Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT."

Podobné prezentace


Reklamy Google