Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT"— Transkript prezentace:

1 KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT
Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT

2 Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita
Navýšení stávajících tržních podílů Udržení stávajících zákazníků Získání nových zákazníků Rozšíření na další trhy image Vyšší produktivita práce inovace marketing kvalita Vzdělávací program pro zaměstnance Spokojenost zaměstnanců Angažovanost zaměstnanců Zpětná vazba zaměstnanců

3 Obchodní plán – plán tržeb
Je rozdělen na jednotlivé kvartály (měsíce), u rychloobrátkových firem i v týdenním rozdělení. Je základem pro tvorbu plánu finančního. Může být zpracován z několika úhlů pohledu - nejčastěji z pohledu produktového, zákaznických skupin a geografického. Tímto se vytvoří základní controllingový mechanismus, který eliminuje chyby v obchodním plánování.

4 Druhy obchodních plánů a východiska pro jejich tvorbu

5 Varianty V případě zakladatelského plánu se jedná spíše o intuici, odhady – proto je zpracováván ve třech variantách – optimistická, střední a pesimistická. Na plán tržeb navazuje plán nákladů a výpočet očekávaného hospodářského výsledku.

6 Námět na propočet

7 Námět pro výpočet

8 Operační plán vzniká na podkladě rozpracované strategie podniku (v případě malého podniku marketingové strategie) a převádí jednotlivé operační detaily do časové osy a zpracovává jejich souvislosti a návaznosti. Jedná se o projektové zpracování realizace podnikatelského záměru, jehož rozsah by měl být přímo úměrný velikosti plánovaného podniku. Dnes se již běžně využívá softwarových nástrojů, které jsou standardní výbavou kancelářských počítačů, nejčastěji formou Ganttových diagramů a síťových grafů. V rámci plánu je definována tzv. kritická cesta, tedy milníky, na které je vždy při řízení a realizaci potřeba přednostně zaměřovat pozornost. Pokud podnik bude mít vlastní výrobu, měl by v této části být popis výroby, pokud tak nebylo dostatečně učiněno v předešlých částech.

9 Operační plán

10 Plánek malé vinotéky, kavárny

11 Personální zajištění Realizace business plánu je podmíněna existencí zdrojů, jako jsou lidé, zařízení, finance, znalosti atd. Především organizační a personální zajištění je kritickým faktorem úspěchu mnoha podnikatelských nápadů. Hlavním vstupem jsou lidé (people) a procesy – forma a velikost organizace, organizační struktura. Organizační a personální plán by měl řešit hlavní aspekty, které spadají do personální strategie – především kvalifikační strukturu, počty pracovníků, mzdy a motivaci, firemní kulturu atd. Formulace kvalifikačních požadavků – co budou muset umět (dělníci ve výrobě, prodejci, inženýři …)? Jaké personální kapacity budeme potřebovat pro jednotlivé činnosti – kolik dělníků, manažerů? Jakou zvolíme organizační strukturu? Jaký zvolíme systém odměňování a motivace?

12 Personální strategie Produktivita a mzdy Strategické cíle pro HR
Kvalifikační struktura Mzdový vývoj Personální strategie Motivace Firemní kultura Bezpečí a ochrana zdraví Péče o pracovníky

13 Personální zajištění Obecně uplatňované pravidlo, že lidské zdroje se dají za ty finanční snadno pořídit, nemusí být zcela na místě a jeho podcenění se nemusí vyplatit. V případě trhu práce a trhu znalostí jde o ryze externí faktory a nebudeme je mít jako takové nikdy plně pod kontrolou. Navíc jsou poplatné momentální situaci jak na trhu práce samotném, tak té ekonomické. Pro společnosti zakládající své dceřiné podniky je velmi důležité, aby se plánem personálních zdrojů zabýval někdo, kdo zná cílovou zemi (oblast) – jak legislativní část, tak mentalitu a motivace jejího obyvatelstva.

14 Personální zajištění

15 Management tým CEO CMO zodpovědný za strategie společnosti, budoucí rozvoj a řízení rozpočtu; odpovědny za marketingovou strategie, analýzu trhu a vyvíjí strategie odlišnosti od konkurence; CFO zodpovědný za finanční firemní strategie, sledování příjmů a výdajů, a analýzu finančního zdraví; CTO zodpovědný za technicky novinky, trendy a jejich integraci do společnosti.

16 Plán zabezpečení IT Rozvojové záměry – aplikace v návaznosti na mobilní a online marketing. Koncepci a filosofii – jaké informační potřeby máme? Aspekt finanční – hardware, software, program pro CRM, provázanost na sklady, účetnictví, objednávky, e-shop atd. Aspekt pracovníci – kdo a k jakým informacím bude mít přístup. Aspekt komunikační – www stránky …., sociální sítě…. Aspekt obchodní – tok informací, ceníků, zabezpečených zón pro VIP zákazníky …. Aspekt bezpečnosti a ochrany dat.

17 Strategie IS / IT Strategické návaznosti Rozvojové záměry a cíle
Koncepce a filosofie IS Bezpečnost a ochrana IS Strategie IS/IT Finanční a materiální zabezpečení Organizace a řízení informačních procesů Řízení rozvoje IS Pracovníci

18 Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním tématům:
Obchodní plán – plán tržeb podle produktových řad, podle zákaznických segmentů, podle teritoria. Organizační struktura, kvalifikační požadavky, plán mzdových nákladů. Operační plán – Ganttův diagram. Aspekty pro zabezpečení plánu IT. ČERVENÝ Radim a kol. Business plán. Krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN s


Stáhnout ppt "KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT"

Podobné prezentace


Reklamy Google