Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Brno."— Transkript prezentace:

1 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Brno

2 Směrnice Rady 1999/105/EHS  Včlenění jednotných pravidel pro obchod s reprodukčním materiálem v rámci zemí EU  Platí ve všech členských zemích EU  Je podkladem pro národní legislativy v oblasti reprodukčního materiálu. Obsahuje pravidla fungování nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin na území EU  Legislativa v ČR: Zákon č. 149/2003 Sb. v platném znění Zákon o obchodu s RM Vyhlášky č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – prováděcí vyhláška Vyhláška č. 139/2004 Sb. Podrobnosti o přenosu RM Vyhláška č. 393/2013 Sb. O seznamech druhů lesních dřevin Vyhláška č. 132/2014 Sb. O ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

3 PŘEDMĚT ÚPRAVY  Stanoví zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.  Od roku 2014 je na základě novely zákona 149/2003 Sb. většina agendy týkající se nakládání s reprodukčním materiálem přenesena z orgánu SSL na tzv. pověřenou osobu.  Touto pověřenou osobou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)

4 ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM  organizační složka státu - rozpočtová organizace  širší odborné zaměření – 149, OPRL, NIL, typologie, podpora SSL, znalecké posudky, EUTR, ….  Ústředí v Brandýse nad Labem ……  9 poboček ……. krajská působnost  metodické vedení ohledně Zákona č. 149/2003 Sb. (pob. Hradec Králové) Ing. Miloš Pařízek, tel: 490 522 202 parizek.milos@uhul.cz  pobočka Stará Boleslav…….. Středočeský kraj a Praha  pobočka Brno………………… Jihomoravský kraj a Vysočina  pobočka Olomouc…………… Olomoucký kraj

5 ÚHÚL - POVĚŘENÁ OSOBA V oblasti pro nakládání s reprodukčním materiálem ÚHÚL Brandýs nad Labem zajišťuje: - uznávání zdroje reprodukčního materiálu - vede centrální evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu - vyhlašování genové základny - vede ústřední evidence vyhlášených genových základen - vystavuje potvrzení o původu - vede ústřední evidence o oddílech reprodukčního materiálu - vede ústřední evidence o školkařské činnosti - zajišťuje informování úředního subjektu EU o vývozu reprodukčního materiálu - provádí výkon dozoru a kontroly nad dodržováním ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů - koordinuje Národní program - provádí hodnocení Národního programu - ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin

6 ÚHÚL - POVĚŘENÁ OSOBA Evidence reprodukčního materiálu ERMA 2 od roku 2014 na portálu MZe - webová aplikace přístupná odkudkoliv (pro ÚHÚL vstup přes uživatelské jméno a heslo) http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2/ Základní informace pro veřejnost: Uznané jednotky Potvrzení o původu Genové základny Národní program Hlášení dodavatele

7 UKÁZKA ERMA 2

8 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Formuláře žádostí na: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/reprodukcnim-materialem-lesnich-drevin/uznavani-zdroju Lze uznat (zažádat): Identifikovaný reprodukční materiál uznává místně příslušná pobočka Selektovaný reprodukční materiál uznává místně příslušná pobočka Kvalifikovaný reprodukční materiáluznává vybraná pobočka Testovaný reprodukční materiáluznává vybraná pobočka Geneticky modifikovaný materiáluznává vybraná pobočka

9 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Žádosti - směřovat na ústředí ÚHÚL - formuláře – Vyhlášky č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Adresa: ÚHÚL, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem Kontakt: Zbyněk Elingr DiS. E-mail: Elingr.Zbynek@uhul.czElingr.Zbynek@uhul.cz podatelna@uhul.cz

10 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu identifikovaný a selektovaný Uznávání na základě žádosti vlastníka směrované na ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem. - uznává se nad schválenými daty LHPO - seznam porostů je součástí žádosti - při tvorbě LHP/O porosty vlastníkovi zpravidla doporučí zařizovatel, který je oprávněn stanovit fenotypovou klasifikaci - ÚHÚL v žádosti zkontroluje správnost PLO a LVS - ve většině případů je nutné venkovní šetření, zpravidla za přítomnosti vlastníka (souhlasné stanovisko) sleduje se: splnění legislativních požadavků - u porostů lze v rámci venkovního šetření měnit fenotypovou klasifikaci - následný doklad o uznání má větší váhu než údaj v LHP - uznané jednotky jsou tvořeny přímo v portálu ERMA 2 na dobu platnosti LHP/O - doklad o uznání vydává místně příslušná pobočka v rámci portálu ERMA 2 nad aktuálními (novými) daty LHP (nutno předat data do DS) na vydání dokladu se nevztahuje správní řád - doklad je zaslán vlastníkovi poštou

11 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Identifikovaný RM - porosty (A), (B), C, zdroje semen - lze uznat na základě žádosti a fenotypové klasifikace v hospodářské knize - venkovní šetření je nutné pouze v případě uznání zdroje semen nebo v případě pochybností o správnosti údajů uvedených v žádosti - lze uznat všechny dřeviny mimo SM, BO, MD Selektovaný RM - porosty A, B - pro všechny dřeviny, nutné venkovní šetření

12 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Pro středočeský kraj a Prahu zpracuje uznání identifikovaného a selektovaného RM pobočka Stará Boleslav Adresa: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem tel. 321 021 411 http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-stara-boleslav Kontakt: Ing. Leoš Macek, tel. 321 021 402 Ing. Jitka Hanušová, tel. 321 021 434 E-mail: podatelna.sb@uhul.czpodatelna.sb@uhul.cz Macek.Leos@uhul.cz Hanusová.Jitka@uhul.cz

13 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Pro kraj Jihomoravský a Vysočinu zpracuje uznání identifikovaného a selektovaného RM pobočka Brno Adresa: ÚHÚL pobočka Brno, Vrázova 1 616 00 Brno tel. 540 003 111 http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-brno Kontakt: Ing. Martin Pavlíček, tel. 540 003 119 Ing. Michal Kováč, tel. 540 003 118 E-mail: podatelna.bn@uhul.czpodatelna.bn@uhul.cz pavlicek.martin@uhul.cz kovac.michal@uhul.cz

14 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Pro olomoucký kraj zpracuje uznání identifikovaného a selektovaného RM pobočka Olomouc Adresa: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, 772 00 Olomouc tel. 581 083 411 http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-olomouc Kontakt: Ing. Radomil Žatka, tel. 581 083 424 Ing. Radim Klíma, tel. 581 083 417 E-mail: Olomouc.podatelna@uhul.czOlomouc.podatelna@uhul.cz Zatka.Radomil@uhul.cz Klima.Radim@uhul.cz

15 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu identifikovaný a selektovaný

16 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu identifikovaný a selektovaný

17 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Uznávání reprodukčního materiálu Kvalifikovaný RM Testovaný RM - zpracuje pobočka pověřená ústředím ÚHÚL (resp. metodické vedení - pobočka Hradec Králové) E-mail: Elingr.Zbyněk@uhul.czElingr.Zbyněk@uhul.cz podatelna@uhul.cz

18 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Definice: Soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce. Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení. Vyhlašují se: na žádost vlastníka lesa na základě údajů platného LHP/O v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny lesnicky významné druhy lesních dřevin na dobu platnosti LHP/O Na základě vlastního odborného posudku je vyhlašuje pověřená osoba.

19 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Vyhlášení GZ na základě žádosti vlastníka - ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem. - vyhlašuje se nad schválenými daty LHPO - vždy je nutné venkovní šetření zpravidla za přítomnosti vlastníka - kancelářské jednání s vlastníkem o názvu GZ a zásadách hospodaření v GZ - V rámci terénní pochůzky se poté hodnotí: - rozsah GZ (nesmí být menší než 100 ha) - ekotyp dřevin - způsob hospodaření v GZ - prostorové uspořádání - komplex porostů schopný vlastní autoreprodukce

20 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Doklad o vyhlášení vydává místně příslušná pobočka v rámci portálu ERMA 2 nad aktuálními (novými) daty LHP (nutno předat data do DS) Přílohou dokladu o vyhlášení je: seznam porostů zásady hospodaření mapa fotodokumentace souhlasné stanovisko vlastníka

21 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Limitující faktory (pro vlastníka) pro vyhlášení GZ: 1) u GZ se přednostně využívá přirozená obnova 2) umělá pouze s využitím reprodukčního materiálu z dané GZ Podpůrné faktory pro vyhlášení GZ: Lze využít dotací z tzv. Národního programu až 200 Kč na 1 ha/rok Bližší informacím k dotacím : Zbyněk Elingr DiS. Elingr.Zbynek@uhul.cz

22 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Pro středočeský kraj a Prahu zpracuje vyhlášení GZ pobočka Stará Boleslav Adresa: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem tel. 321 021 411 http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-stara-boleslav Kontakt: Ing. Leoš Macek, tel. 321 021 402 Ing. Jitka Hanušová, tel. 321 021 434 E-mail: podatelna.sb@uhul.czpodatelna.sb@uhul.cz Macek.Leos@uhul.cz Hanusová.Jitka@uhul.cz

23 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Pro kraj Jihomoravský a Vysočinu zpracuje vyhlášení GZ pobočka Brno Adresa: ÚHÚL pobočka Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno tel. 540 003 111 http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-brno Kontakt: Ing. Martin Pavlíček, tel. 540 003 119 Ing. Michal Kováč, tel. 540 003 118 E-mail: podatelna.bn@uhul.czpodatelna.bn@uhul.cz pavlicek.martin@uhul.cz kovac.michal@uhul.cz

24 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Genové základny (GZ) Pro olomoucký kraj zpracuje vyhlášení GZ pobočka Olomouc Adresa: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, 772 00 Olomouc tel. 581 083 411 http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-olomouc Kontakt: Ing. Radomil Žatka, tel. 581 083 424 Ing. Radim Klíma, tel. 581 083 417 E-mail: Olomouc.podatelna@uhul.czOlomouc.podatelna@uhul.cz Zatka.Radomil@uhul.cz Klima.Radim@uhul.cz

25 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) POP je vydáván pověřenou osobou prostřednictvím portálu ERMA 2 na základě žádosti dodavatele na určeném formuláři Kdy obdrží dodavatel POP? Co musí proběhnout? Jaké lhůty ze zákona musí dodavatel (a pověřená osoba) dodržet?

26 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Sběr RM Oznámení o sběru RM na určeném formuláři přijímá pobočka: Stará Boleslav - poštou na adresu: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem nebo - e-mailem: podatelna.sb@uhul.czpodatelna.sb@uhul.cz Brno - poštou na adresu: ÚHÚL pobočka Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno nebo - e-mailem: podatelna.bn@uhul.czpodatelna.bn@uhul.cz Olomouc - poštou na adresu: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, 772 00 Olomouc nebo - e-mailem: Olomouc.podatelna@uhul.czOlomouc.podatelna@uhul.cz

27 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Sběr RM  vždy minimálně 15 dní před plánovaným sběrem RM (lhůta ze zákona) rozhoduje razítko pošty  Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 605 Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. - není-li splněn požadavek 15 dnů, ÚHÚL dodavatele upozorní, aby žádost přepracoval

28 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Některá úskalí Oznámení o sběru:  oznámení o sběru se týká vždy jen jedné uznané jednotky, nelze zaslat jedno oznámení pro více uznaných jednotek  dobře odhadnout předpokládané datum sběru  dobře odhadnout plánované maximální množství RM v kg, ks  na víc než uvedené množství v oznámení nelze vydat POP  pokud není oznamovatelem sběru vlastník zdroje, je nutný vlastníkův úředně ověřený podpis

29 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY

30 Potvrzení o původu (POP) Kontrola sběru Pověřená osoba má možnost kontroly sběru Kontrola může probíhat několika způsoby:  Úkon předcházející kontrole Během provádění úkonů předcházejících kontrole pracovník pověřené osoby prověří správnost údajů uvedených v Oznámení o sběru, zejména UJ a plánované množství sbíraného reprodukčního materiálu, na základě zjištěných skutečností je rozhodnuto o možném konání kontroly sběru  Fyzická kontrola sběru Pověřená osoba doručí dodavateli Oznámení o zahájení kontroly sběru. Doručení Oznámení mohou a nemusí předcházet úkony předcházející kontrole Dodavatel je povinen oznámit minimálně 2 pracovní dny předem přesný datum a hodinu sběru tak, aby se pověřená osoba mohla sběru účastnit. Během kontroly musí dodavatel zajistit součinnost; veškerý reprodukční materiál je vážen na kalibrované váze a tento údaj je poté použit v POP.

31 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Kontrola sběru I pokud dodavatel neobdrží Oznámení o kontrole sběru, je ze zákona povinen hlásit pověřené osobě datum sběru minimálně 2 pracovní dny před jeho začátkem. Pověřená osoba může i v době ohlášeného sběru uskutečnit úkony předcházející kontrole. Identifikovaný RM (DB, DBZ, BK) - sběr z min. 10 stromů z UJ Selektovaný RM (SM, BO, MD, DB, DBZ, BK) - sběr z min. 20 stromů z UJ Semenné sady – min 50 % klonů plodí (BO, MD, SM) Semenné sady – min 30 % klonů plodí – ostatní dřeviny Kontroly se řídí Kontrolním řádem (Zákon č. 255/2012 Sb. O kontrole) Z každé kontroly je pořizován Protokol o kontrole.

32 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Žádost o POP O POP dodavatel ze zákona žádá do 10 dnů po ukončení sběru. Žádat lze: - poštou na adresu: - ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - nebo - e-mailem na: - podatelna.sb@uhul.cz podatelna.sb@uhul.cz - případně Hanusová.Jitka@uhul.czHanusová.Jitka@uhul.cz Pověřená osoba vydá POP prostřednictvím portálu ERMA 2, pokud byly splněny všechny výše uvedené náležitosti. Na vydání má 10 dní od podání žádosti o POP.

33 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Kontaktní osoby pro problematiku vydávání POP a sběru RM na pobočce Stará Boleslav: Ing. Jitka Hanušová, tel. 321 021 434 Ing. Leoš Macek, tel. 321 021 402 E-mail: Hanusová.Jitka@uhul.czHanusová.Jitka@uhul.cz Macek.Leos@uhul.cz

34 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Žádost o POP O POP dodavatel ze zákona žádá do 10 dnů po ukončení sběru. Žádat lze: - poštou na adresu: ÚHÚL pob. Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno nebo - e-mailem: podatelna.bn@uhul.cz Pověřená osoba vydá POP prostřednictvím portálu ERMA 2, pokud byly splněny všechny výše uvedené náležitosti. Na vydání má 10 dní od podání žádosti o POP.

35 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Kontaktní osoby pro upřesnění místa a času sběru a vydávání POP na pobočce Brno: Ing. Martin Pavlíček, tel. 540 003 119 Ing. Michal Kováč, tel. 540 003 118 E-mail: pavlicek.martin@uhul.czpavlicek.martin@uhul.cz kovac.michal@uhul.cz

36 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Žádost o POP O POP dodavatel ze zákona žádá do 10 dnů po ukončení sběru. Žádat lze: - poštou na adresu: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, 771 00 Olomouc nebo - e-mailem: Olomouc.podatelna@uhul.cz Pověřená osoba vydá POP prostřednictvím portálu ERMA 2, pokud byly splněny všechny výše uvedené náležitosti. Na vydání má 10 dní od podání žádosti o POP.

37 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Potvrzení o původu (POP) Kontaktní osoby pro problematiku vydávání POP a sběru RM na pobočce Olomouc: Ing. Radomil Žatka, tel. 581 083 424 Ing. Radim Klíma, tel. 581 083 417 E-mail: Zatka.Radomil@uhul.czZatka.Radomil@uhul.cz Klima.Radim@uhul.cz

38 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY  Nejčastější pochybení v procesu získání POP - Nedodržení lhůt – při oznamování sběru - – při upřesňování času a místa sběru - – při podávání žádosti o POP - Špatný odhad úrody, - Špatná UJ, - Oznámení bez souhlasu vlastníka zdroje se sběrem, - ….

39 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Hlášení dodavatele Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu RM, který uvedl do oběhu a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let. Držitel licence je povinen předložit pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení k 31.12. předchozího kalendářního roku. Nutno posílat i negativní hlášení!

40 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Hlášení dodavatele Předložení hlášení pověřené osobě:  on-line vyplnění na portálu ERMA 2  Načtení souboru ve formátu *XML http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2/  Vyplněný formulář zaslat v digitální podobě – soubor *.XLS podatelna@uhul.cz  Vyplněný a vytištěný formulář zaslat v analogové podobě ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem Kontaktní osoba za pobočku Brno: Ing. Oldřiška Podracká, tel. 540 003 139 podracka.oldriska@uhul.cz

41 VYBRANÉ ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Hlášení dodavatele Kontaktní osoba za pobočku Stará Boleslav: Dominika Mansfeldová, tel. 321 021 464 Mansfeldova.Dominika@uhul.cz Kontaktní osoba za pobočku Olomouc: Ing. Radomil Žatka, tel. 581 083 424 Ing. Radim Klíma, tel. 581 083 417 Zatka.Radomil@uhul.cz Klima.Radim@uhul.cz

42


Stáhnout ppt "Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google