Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění ovzduší."— Transkript prezentace:

1 Znečištění ovzduší

2 Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší ČR Škodlivé látky v ovzduší
Vývoj znečištění ovzduší Spalovny Nejkritičtější oblasti světa z hlediska znečištění Kyselý déšť Vliv znečištěného vzduchu na zdraví

3 Znečištění ČR Úroveň emisí a tím i znečištění ovzduší se od r.1997 do r.2005 mírně zlepšuje. A to díky bezpečnostním ekologickým opatřením. Nejhůře jsou na tom co se týče znečištění: Praha, Olomoucký kraj(ten nejvíc), Zlínský kraj všechny se stupněm znečištění 4. Naopak nejméně jsou znečištěny kraje: Jihočeský, Plzeňský (ten nejméně), Královehradecký. Měřící stanice jsou v každém kraji-zjištují vztah imisních hodnot a příslušných imisních limitů. Česká republika je mezi státy EU co se týče znečištění ovzduší průměrná.

4 Škodlivé látky v ovzduší
Oxid uhličitý-vzniká při spalování uhlí, při spalování fosilních paliv(zemní plyny a ropné produkty). Uvolňuje se také při spalování lesů. Oxidy síry-dostávají se od vzduchu také spalováním fosilních paliv. Tyto škodlivé látky jsou jednou z reagujících při vzniku kyselých déšťů. Oxidy dusíku-unikají z průmyslových procesů a spalování ropných produktů. Podílí se na skleníkovém efektu(zadržuje sluneční teplo).

5 Vývoj Znečištění ČR V prvních desetiletích 20. století bylo znečištěni vzduchu v tehdejším Československu záležitostí několika oblastí, ve kterých byl soustředěn těžební a slévárenský průmysl. Rychlý rozvoj průmyslu v poválečných letech, především růst těžkého strojírenství a zvýšená výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách, spalujících uhlí nízké kvality, způsobil stabilní růst znečištění ovzduší. Emise oxidu siřičitého, které jsou vzhledem k absolutnímu množství a škodlivému účinku vůbec nejnebezpečnější častí znečištění vzduchu, dosáhly začátkem 50let ročního objemu 1 milion tun. Po dokončení systému tepelných elektráren v Severozápadních Čechách, 3 miliony tun. Česká republika byla a je jedním z největších znečišťovatelů atmosféry v Evropě. První monitorovací systém porovnatelný se systémy v jiných evropských zemích byl zaveden v 70letech. V posledních letech byl zaznamenán pokles imisních úrovní prakticky všech znečišťujících látek, pouze u oxidu dusíku lze pozorovat mírně vzrůstající trend. Problém emise znečišťujících látek bude zřejmě velkou měrou vyřešen přechodem na alternativní zdroje energie.

6 Spalovny Rozlišují se podle charakteru spalovaného paliva
Jsou podrobeny přísnému dohledu, sleduje se přijímaný odpad. Na plnění daných limitů dohlíží ČIŽP. Jsou vybaveny zařízeními ke snížení emisí znečisťujících látek(odluhovače, filtry). Při spalování se uvolňuje: Zemní plyn-CO,oxidy dusíku Pevná paliva-tuhé znečišťující látky, SiO2,CO Kapalné paliva-CO,SiO2,sloučeniny dusíku

7 Nejkritičtější oblasti z hlediska znečištění
NO2-nedávno sestavená mapa znečištění NO2 ukazuje největší zamoření nad severovýchodní částí Číny.Špatná je i situace nad velkými Evropskými a Severoamerickými městy. Spalování biomasy a kácení pralesů zvyšuje jeho obsah i nad Asií, Afrikou a Brazílií. Arktida a Antarktida V Arktidě nejznečištěnější vzduch od začátku měření v r.1991 Důvodem je nezvyklá atmosférická cirkulace, která donáší nad Arktidu velké množství aerosolů z východní Evropy. Aerosoly rozptylují a absorbují sluneční záření a jsou důležitým faktorem ovlivňujícím podnebí. Současné znečištění 2,5krát překračuje hodnotu z jara 2000. Ve Špicberkách byla naměřena zatím nejvyšší koncentrace aerosolu-50mikrogramů aerosolu na kubický metr.

8 Znečištění různých částí planety
Čína Světové znečištění NO2 Znečištění různých částí planety

9 Ozónová Díra Byla objevena v r.1995nad Arktidou a v r.1985 nad Antarktidou (V rovníkových oblastech se lépe rozkládá ozón) Příčiny: nadměrné množství freonů v atmosféře(jeden atom freonu je schopný zničit až molekul ozónu) Metan-plyn uvolňující se z rýžových polí Sluneční vítr a sluneční skvrny,síra, prach a sopečné erupce Oxidy dusíku(z výfukových plynů např.)-zvyšuje koncentraci v nižších vrstvách atmosféry Oxid uhličitý(stoupá díky nárůstu spotřeby fosilních paliv) Montrealský protokol(+ dva dodatky) – snaha o zamezení ztenčování ozonové vrstvy. Všechny látky které působí nepříznivě na ozónovou vrstvu by měly být staženy z průmyslové výroby. Někteří vědci jsou však názoru, že ozónovou vrstvu nelze vyčerpat a že množství ozónu v atmosféře závisí na intenzitě ultrafialového záření. K působení freonů na ozónosféru podotýkají, že se jich na světě ročně vyrobí jedna dvacetina množství, které uniká i z nečinných sopečných kráterů.

10 Ozónová díra

11 Kyselý Déšť Je definovaný jako nějaký typ srážek s pH menším než 5,6
Příčina:oxidy síry(spalování fosilních paliv), oxidy dusíku(automobily) Jakmile se rozptýlí do atmosféry začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště. Zvýšená kyselost se projevuje na rybách rostlinstvu Problémové státy:USA, Čína, východní Evropa, rusko… Kyselý déšť padá od jmenovaných území dál po větru-problémy např.: Ve Skandinávii U lidí způsobuje kyselý déšť průjem a Alzheimrovu nemoc. Nejkyselejší déšť: pH 2,4 – jako ocet!! Reakce při které vznikají kyselé deště

12 Vliv znečištěného ovzduší na zdraví člověka
Znečištěné ovzduší zabije ročně 310 tisíc Evropanů Nejhorší situace je na severozápadě Německa, v zemích Beneluxu, na severu Itálie a v některých lokalitách východní Evropy. Jen v Německu zemře ročně v důsledku nadměrné koncentrace zplodin a popílku 65 tisíc lidí. dochází k častějšímu výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. V průměru snižuje jemný prach v ovzduší průměrný věk každého Evropana o devět měsíců. Studie provedená profesorem E. G. Knotem z Birminghamské univerzity prokázala alarmující souvislost mezi výskytem rakoviny u dětí a znečištěním ovzduší. Během zimních inverzí je znečištění ovzduší přímo viditelné. V takovýchto podmínkách nedoporučují lékaři zejména těhotným ženám, dětem a starším lidem vůbec vycházet . Existuje ale řada čističek k přefiltrování znečištěného vzduchu na relativně čerstvý a zdravý vzduch. Vliv znečištěného ovzduší na zdraví člověka

13 KONEC Zdroje:


Stáhnout ppt "Znečištění ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google