Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití průtokové cytometrie při mikrobiologické kontrole potravin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití průtokové cytometrie při mikrobiologické kontrole potravin."— Transkript prezentace:

1 Využití průtokové cytometrie při mikrobiologické kontrole potravin

2 Stávající konvenční metody + - Kvantitativní analýza 48 - 170 hod. dle typu Klasická mikrobiologie Konečný produktSuroviny Zpracování 3 - 7 dnů 3 - 7 dnů 3 - 7 dnů

3 Alternativní metody v mikrobiologii Více či méně citlivé rychlometody používané ke kontrole potravin, nápojů, vody, ve farmacii a kosmetickém průmyslu: ATP bioluminiscence Průtoková cytometrie Laserová cytometrie v pevné fázi Impedanční metoda

4 Alternativní metody v mikrobiologii ATP Luminiscence Průtoková cytometrie Laserová cytometrie v pevné fázi

5 Adenosin-trifosfát (ATP)/bioluminiscence Všechny životaschopné buňky obsahují ATP V přítomnosti substrátu D-luciferinu, kyslíku a hořečnatých iontů, využívá enzym luciferása energii z ATP, okysličuje D -luciferin a produkuje světlo. Množství vyprodukované bioluminiscence může být měřeno citlivým luminometrem a je úměrné množství ATP ve vzorku. Princip metody:

6 Citlivost mikrobiologických metod Citlivost detekce (počet buněk) 3- 14 dnů 1 10 2 Fáze růstu (hodiny až dny) 1 10 8 10 6 10 5 10 4 10 3 Čas ChemScanD-Count BactiFlow Ostatní technologieAgarové misky

7 Citlivost mikrobiologických metod

8 Průtoková cytometrie Výsledek za 24 hodin = Dnes vím, jak jsem vyráběl včera. Výsledek za 90 minut = Dnes vím, jak dnes vyrábím.

9 Průtoková cytometrie a cytometrie v pevné fázi Výsledek za 24 hodin = Je-li včerejší odběr dnes pozitivní, pak zítra budu znát účinnost nápravných opatření. Výsledek za 90 minut = Je-li dnešní odběr dnes pozitivní, pak dnes budu znát obratem účinnost nápravných opatření.

10 Charakteristiky cytometrických metod Validovatelnost Vysoká citlivost Rychlost Univerzálnost (mibi vyšetření) Testy mikrobiálního znečištění Suroviny Mezioperační kontroly Voda Finální produkty Mikrobiologický monitoring prostředí Stěry Vzduch

11 Princip cytometrických metod Fluorescenční označování životaschopných mikroorganismů Odečítání laserovým skenováním filtru, tzv. Solid phase cytometr - ChemScanRDI Odečítání označených buněk průtokovým cytometrem s laserem a vyhodnocovací celou - BactiFlow ALS, BactiFlow, D-Count

12 FLUORASSURE ® - metoda Technologie fluorescenčního označování Identifikační testy Specifické enzymy Sondy nukleových kyselin Protilátky Celkový počet životaschopných Enzymatická aktivita Celistvost membrány Enzyme Specifický substrát Protilátky Sondy nukleových kyselin Enzymy Volný fluorochrom Bakterie

13 Označování mikroorganismů Metoda fluorescenčního označování „Fluorassure“ byla ověřena na více než 2000 mikrobiálních kmenech. Vyhodnocení přítomnosti kvasinek a plísní ve vzorcích a dále test sterility, stanovení CPM životaschopných, Enterobacteriaceae Ze specifických mikroorganismů lze identifikovat a vyčíslit: na D-Count a BactiFlow Salmonella Enterobacteriaceae Listeria - aplikace ve vývoji na ChemScanRDI E.coli Celkový počet koliformů Cryptosporidium Giardia….

14 Vyhodnocení pomocí specifického software - Počítačové vyhodnocení eliminuje lidské chyby v mikrobiální identifikaci a vyčíslení - Výběr mikroorganismů je založen na optickém a elektronickém zpracování signálů - 20 kritérií výběru mikroorganismu, mimo jiné: - Barevné ohraničení - Intenzita světla - Tvar křivky - Poměry barev

15 Colour Fingerprinting Intenzita Vlnová délka (nm) Emisní spektrum fluorochromu Zelený kanál Červený kanál

16 ChemScanRDI ® Jediný systém umožňující detekci a vyčíslení mikroorganismů ve filtrovatelných vzorcích, ve vzduchu a stěrech v reálném čase a s citlivostí od jednoho mikroorganismu. Výsledek za 60 minut od odběru vzorku

17 ChemScan RDI – pracovní postup Membránová filtrace vzorku = zachycení mikrobů na membráně Označení životaschopných buněk Laserové skenování a vyhodnocení

18 Analyzní protokol pro TVC 1. FILTRACE2. OZNAČENÍ3. LASEROVÉ SKENOVÁNÍ Filtrace vzorku Podložka nasycená předvzorkovací reagencií Předoznačení 60 min - 90 min - 120 min Transfer filtru ChemScan RDI ™ odečítací analýza Podložka saturovaná vzorkovacím roztokem Označení 30 min

19 Validace a potvrzení výsledků zabudovaným mikroskopem

20 Enzym Životaschopný substrát Volný fluorochrom Mikroorganismus Detektor Laser Označení buněk 12 minut Počítání buněk 1 minuta D-Count – BactiFlow ALS:cytometrie průtoková Označený vzorek

21 BactiFlow ALS Technologie stejná jako D-Count pouze poloviční počet vzorků v jedné šarži Na rozdíl od BactiFlow je BactiFlow ALS v plně automatickém provedení

22 l Spolehlivé rozlišení mikroorganismů od ostatních částic è použitelné pro širokou řadu produktů è vysoká citlivost l Okamžité zobrazení počtu buněk è bez nutnosti interpretace dat è snadná čitelnost dispeje l Absolutní dohledatelnost dat è snadná validace D-Count x BactiFlow ALS

23 Produkty očkované < 10 c.f.u./ umístěné v nádobách & inkubované 24 h při 30 °C D-Count–BactiFlow ALS Porovnání s kultivační metodou

24 HACCP suroviny technologická voda mezioperační kontrola směr vývoje Konečný produkt přímé počítání test pozitivity/negativity Hygienické kontroly prostředí personál T V C kvasinky & plísně Salmonella Enterobakte- riacea Listeria… D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

25 Použitelnost detekce: - celkový počet životaschopných organismů (TVC) - specifické kvasinky a plísně Inkubační doba před analýzou: není vyžadována Kvantitativní výsledky k dispozici během 45 min Řada aplikací: - suroviny (koncentráty, kontejnerové ovoce) - rozpracované produkty - kontroly pasterizace - technologická voda - validace čistícího procesu Proaktivní kontrola výroby (HACCP) D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

26 Okamžitá analýza surovin l Okamžitá kontrola surovin před jejich vykládkou l Definovaná kriteria přijatelnosti převedení do výroby např. přijmout, upravit, zamítnout l Bezprostřední hlášení problémů dodavatelům l Vrácení surovin nevyhovujících spefikacím před vykládkou D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

27 Okamžitá analýza rozpracované výroby l Rychlá analýza objemných produktů před plněním ã vyřazení nákladů na plnění ze specifikace produktu l Větší využitelnost výrobních tanků a nádrží ã zvýšení flexibility výroby ã snížení investic do zařízení zvyšujících výrobní kapacitu l Optimalizace podmínek pro pasterizaci v závislosti na CFU/g ã minimalizace produktových ztrát & úspora energie l Rychlé odhalení, lokalizace & korekce kontaminace ã minimalizace produktových ztrát & prostoje závodu D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

28 Validace čištění l Zjištění kvality vody bezprostředně před použitím l Okamžitá kontrola účinnosti čištění l Optimalizace čistícího procesu v závislosti na obsahu mikrobů D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

29 Testování technologické vody Celkový počet životaschopých mikroorganismů Časová dostupnost: do 30 min Vyhodnocení stěrů a náběrů ze vzduchu Celkový počet životaschopých mikroorganismů Časová dostupnost: do 30 min D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

30 Okamžité údaje k dispozici = skutečné úspory Pozitivní výsledky k uvolnění surovin –Kontrola kvality před vykládkou –Minimalizace zpoždění hlášení problémů dodavatelům –Zabezepečení rychlé náhrady kontaminovaných materiálů –Významné úspory díky předcházení vzniku rizik Aktivní monitoring kritických bodů ve výrobě –Rychlé odhalení a lokalizace kontaminace –Rychlé přijetí nápravného opatření –Významné energetické úspory díky optimalizaci procesu pasterizace –Rostoucí výrobní kapacita a flexibilita –Nízké výrobní ztráty –Kvalitnější organoleptické znaky finálních produktů D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

31 Zisky díky rychlosti a citlivosti Konečný produktSuroviny Zpracování úspora 2 až 4 dny úspora 2 až 4 dny úspora 2 až 4 dny CELKOVÁ ÚSPORA ČASU VE VÝROBNÍM CYKLU: 6 - 12 DNÍ D-Count - BactiFlowALS - ChemScanRDI

32 D-Count versus BactiFlowALS Porovnání vlastností Oba přístroje mají z pohledu mikrobiologa shodné vlastnosti (rychlost a citlivost detekce ….) !

33 D-Count versus BactiFlow ALS Při zpracování 75 vzorků za den (ve dvou směnách) bude D-Count spuštěn 2-3 x, BactiFlow ALS 3x-4x. BactiFlow ALS je vhodný pro vyšetření 100 – 125 vzorků za den (8 hodin).

34 Aplikace pro stěrový monitoirng Stěry z prostředí Speciální pufr ANALYZÁTOR

35 Aplikace pro nálety z ovzduší Náběr ze vzduchu Miska s biopolymerem Bioimpaktor Sampl´Air

36 Analyse on ChemScanRDI Add to container Filter sampleDissolve biopolymer Expose biopolymerPeel from plate Aplikace pro nálety z ovzduší Postup ANALYZÁTOR

37 Validace metody ChemScanRDI ® byl validován FDA. Validace BactiFlow ® a D-Count ® je provedena vždy pro určitou skupinu výrobků a typ analyzovaných mikroorganismů – je připraven standardní protokol s přesným pracovním postupem. Validaci pro jednotlivé výrobky i přípravu optimálních laboratorních postupů lze provést za podpory výzkumné laboratoře výrobce a distributora.

38 Typické aplikace: potraviny, nápoje, farmacie, kosmetika Roztoky pro kontaktní čočky Analgetika, Antibiotika Sterilní lékové formy (injekční) Nestrerilní lékové formy Detergenty a čistící produkty Heparin Nosní kapky Peritoneální dialyzační roztoky Masti, krémy, šampóny Cukerné roztoky Vakciny, Vitaminy Voda pitná a komerční vody přírodní či minerální Nápoje …….. ChemScanRDI ® D-Count ®, BactiFlow ® Fermentované mléčné výrobky včetně probiotických UHT mléka, smetany, nápoje Tvarohy, dezerty Ovocné šťávy a nektary Ochucené nealko nápoje Ovocné koncentráty Kontejnerové ovoce Kontejnerová zelenina Voda pitná, přírodní, minerální Voda technologická Nesterilní farmaceutické formy Kosmetické a drogistické výrobky ……….

39 Celkové shrnutí l Testování finálních výrobků v průběhu několika hodin, nikoliv dnů l Rychlé odhalení problémů (suroviny  konečný produkt) l Okamžité hlášení případů kontaminace l Rychlé přijetí účinných nápravných opatření l Minimalizace kontaminačních rizik a ztrát (jméno firmy) è Pokles nákladů na evidenci a skladování è Pokles výrobních ztrát è Pokles energetické spotřeby při pasterizaci nebo jiném ošetření è Minimalizace přerušení výroby è Růst flexibility výroby ChemScanRDI x D-Count - BactiFlow

40 Uživatelé - ve farmacii a kosmetice - USA - EUROPE - JAPAN JOHNSON & JOHNSON (M) MERCK (M) ABBOTT BAUSCH & LOMB ALCON GLAXO HOECHST (M) NOVARTIS (M) AVENTIS PHARMA ROUSSEL UCLAF ROCHE (M) SMITH & NEPHEW SMITH KLINE BEECHAM SANOFI (M) DAIICHI FUJISAWA CHUGAI (M) = multi instalace

41 - FRANCE - BENELUX, GERMANY - BENELUX - CZECH, USA, FRANCE,SPAIN, … - FRANCE - GERMANY - GERMANY, USA, FRANCE - CZECH - SWITZERLAND - GERMANY - SPAIN - UK - BENELUX - GERMANY, UK… - GERMANY - SWITZERLAND - GERMANY - GERMANY, CZECH - GERMANY, POLEN… ANTARTIC CAMPINA CARGIL DANONE DÉLIFRUITS EHRMANN COCA COLA POLABSKÉ MLÉKÁRNY EMMI HUMANA MILCHUNION IPARLAT KERRY FOOD INGREDIENTS LABOJUICE MŮLLER ONKEN RIVELLA RUDOLF WILD GMBH KAUFLAND ZOTT Uživatelé - v potravinářství

42 - JAPAN - NETHERLAND - GERMANY ASAHI AMSTEL HEINEKEN Uživatelé - v pivovarnictví


Stáhnout ppt "Využití průtokové cytometrie při mikrobiologické kontrole potravin."

Podobné prezentace


Reklamy Google