Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekulová fluorescenční spektrometrie Luminiscence (fluorescence, fosforescence)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekulová fluorescenční spektrometrie Luminiscence (fluorescence, fosforescence)"— Transkript prezentace:

1 Molekulová fluorescenční spektrometrie Luminiscence (fluorescence, fosforescence)

2 Možnosti luminiscence Podle dodání energie: a)Fotoluminiscence (UV,VIS) b)Chemiluminiscence c)Bioluminiscence d)termoluminiscence Fotolýza Senzitovaná fluorescence

3 Mechanismus luminiscence Schéma energetických přechodů při fluorescenci a fosforescenci: a - absorpce, b - vibrační relaxace, c - kolizní deaktivace, d - fluorescence, e - interkombinační konverse, f - fosforescence

4 Mechanismus luminiscence Vliv struktury molekul: chromofory (fluorofory), auxochromy (~UV,VIS) + rigidní struktura Vliv vzniku chelátu: chromofory (fluorofory), auxochromy U kovů s vyšším protonovým číslem→zvýšení fosforescence a snížení fluorescence (benzen → zavedení heteroatomu)

5 Charakteristiky luminiscence Energetický výtěžek fluorescence (fosforescence): Kvantový výtěžek fluorescence (fosforescence):

6 Charakteristiky luminiscence Závislost  (a) a  F (b) na vlnové délce excitačního (budícího) záření: 1 - teoretická závislost, 2 - praktická závislost

7 Fluorescenční spektrum (emisní) ↔ při dané excitační (v intervalu absorpčního pásu) Excitační spektrum (aktivační) ↔ při konstantní emisní ( max emisní) Fosforescenční spektrum ↔ delší Fluorescenční a excitační spektrum Absorpční a fluorescenční spektra rhodaminu G6 při různých teplotách: 1, 2 - absorpční spektra 1', 2' - fluorescenční spektra 1, 1' - teplota – 67°C 2, 2' - teplota +20°C

8 Experimentální uspořádání Jednopaprskový spektrofluorimetr: 1 - zdroj excitačního záření, 2 - excitační monochromátor, 3 - kyveta s měřeným vzorkem, 4 - emisní monochromátor, 5 - detektor, š - štěrbiny Zdroje: UV záření ↔ Fluorimetry (fosforimetry): Hg výbojka (čáry + filtr) Spektrofluorimetry: Xe výbojka (spojité záření + monochromátor)

9 Experimentální uspořádání Aplikace vláknové optiky – měření mimo spektrometr a)Excitační vlákna b)Kolekční vlákna c)Trubice d)Uhlíkový prášek s pojidlem e)Ochranný obal f)Konektor

10 Aplikace fluorescence  Alkaloidy, karcinogeny,…  Detekce v chromatografii  Fluorescenční indikátory

11 Aplikace fluorescence Emisní (plná čára) a absorpční (čárkovaná čára) spektra antracenu v roztoku. Odpovídající vibrační přechody jsou zobrazeny ve spodní části obrázku

12 Aplikace fluorescence Absorpční a emisní spektra 9-antramidu v tetrahydrofuranu Absorpční a emisní spektra cyklohexyl-9-antroatu v benzenu

13 Kvantitativní analýza Zvýšení  F : nízká teplota vysoká viskozita  → zmenšení kolizní deaktivace Metoda kalibrační křivky Vliv příměsí, vhodná volba excit. Vysoká citlivost stanovení


Stáhnout ppt "Molekulová fluorescenční spektrometrie Luminiscence (fluorescence, fosforescence)"

Podobné prezentace


Reklamy Google