Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uplatnění spektroskopie elektronů A)Studium struktury jader, jaderných přeměn a jaderných reakcí 1) Studium konverzních elektronů 2) Studium elektronů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uplatnění spektroskopie elektronů A)Studium struktury jader, jaderných přeměn a jaderných reakcí 1) Studium konverzních elektronů 2) Studium elektronů."— Transkript prezentace:

1 Uplatnění spektroskopie elektronů A)Studium struktury jader, jaderných přeměn a jaderných reakcí 1) Studium konverzních elektronů 2) Studium elektronů a pozitronů z rozpadu beta 3) Studium Augerovych elektronů 4) Určování hmotnosti elektronových neutrin 5) Studium di-leptonových párů ve vysokoenergetické fyzice B) Aplikace 1) Spektroskopie energetických ztrát elektronů s vysokým rozlišením 2) Měření šířek atomových hladin a energií vazby elektronu 3) Studium molekulárních vazeb z posunu energie linek konverzních elektronů Spektrum elektronů: 1) Spojité – z rozpadu beta brzdné záření... 2) Diskrétní – konverzní, Augerovy elektrony

2 Studium konverzních koeficientů Společné určení intenzity gama a elektronů → určení multipolarity přechodu Přechody E0 → realizovány pouze prostřednictvím konverzních elektronů Důležitost oprav na Dopplerův posuv (rozšíření šířky linky ve spektru) Velmi častá měření na svazku v součinnosti s 4π detektorovými systémy pro detekci záření gama Spektrum konverzních elektronů přechodu na yrast linii kinematický posuv je popsán Lorentzovou transformací: * - souřadný systém spojený s pohybujícím se jádrem složené jádro → stejná rychlost reakce a CE → různá rychlost jádra Určení kinematiky detekcí jádra

3 Studium elektronů a pozitronů z rozpadu beta Měření Fermi-Kurieho grafu: Schematický průběh závislosti N e = f(E e ) v rozpadu beta Fermiho graf pro rozpad tritia 3 H, které se nejčastěji využívá k určování hmotnosti neutrina N(Ee) – počet elektronů, F*(Z,Ee) – Fermiho funkce, obsahující korekci n a coulombovské pole jádra i atomového obalu. m ν c 2 ≠ 0 → E MAX =Q - m ν c 2 Q – energie rozpadu Určuje se kvadrát hmotnosti neutrina Nutnost velmi vysokého rozlišení a minimalizace možnosti energetických ztrát (narušení tvaru spektra)

4 Určování hmotnosti neutrin Současná hranice pro hmotnost neutrin (experimenty v Mainzu a Troicku): Experiment KATRIN Integrální elektrostatický spektrometr Stanovená limita pro m ν < 2-3 eV Předpokládaná citlivost spektrometru KATRIN Schéma spektrometru KATRIN Komplikace: 1) Energetické ztráty v terči, molekule T 2 2) Stabilita přístroje Určena záporná hodnota kvadrátu hmotnosti

5 Využití párových spektrometrů pro hledání rozpadů exotických částic Některé hypotetické částice by se měly rozpadat na pár elektron pozitron Příklad párový spektrometru APEX – nebyl určen pro hledání axionů Vznikat by mohly například při srážkách těžkých iontů

6 Studium di-leptonových párů ve vysokoenergetické fyzice Zdroje párů e + e - : Kombinatorické pozadí – velmi důležité jeho popsání Použití dráhových spektrometrů π + π - anihilace Δ – Dalitzův rozpad brzdné záření rozpad mezonu η M(e + e - ) [GeV/c 2 ] Au+Au 1 GeV/n kombinato- rické pozadí η → e + e - pn 10 -10 10 -8 10 -6 0.40.81.2 φ→e + e - ρ→ e + e - ω→e + e - Dileptonový „koktejl“ CERES, NA50, HADES... Důležité hybnostní rozlišení

7 Spektroskopie energetických ztrát elektronů s vysokým rozlišením Sestava: 1) elektronové dělo – elektrony 2) elektronový spektrometr s vysokým rozlišením Elektronové dělo EG3000 a elektronový spektrometr ELS5000 firmy LK Technologies Využití: 1) Zkoumání povrchů pomocí charakteristických Augerových elektronů, rozptylu elektronů, elektronové difrakce 2) Studium struktury XPS metoda – rentgenová fotoelektronová spektroskopie – povrchová, chemická analýza


Stáhnout ppt "Uplatnění spektroskopie elektronů A)Studium struktury jader, jaderných přeměn a jaderných reakcí 1) Studium konverzních elektronů 2) Studium elektronů."

Podobné prezentace


Reklamy Google