Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

2 Olomoucký kraj - charakteristika
Rozloha: km2 Počet obyvatel: téměř 642 tis. Hustota obydlení: 121 obyvatel/km2 Počet obcí: 399 Administrativní centrum: Olomouc ( obyvatel) (2011)

3 Dopravní obslužnost Olomouckého kraje
Smluvní dopravci linkové dopravy Olomouckého kraje a jejich podíl km:

4 Dopravní obslužnost Olomouckého kraje
Finanční prostředky poskytnuté na úhradu prokazatelné ztráty pro dopravce OK za období 2005 – 2011 (v Kč)  Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Linková doprava Železniční osobní doprava (ČD+Veolia) * ** ** Celkem * navíc 254 mil. Kč státní dotace z MD ** navíc 208,57 mil. Kč státní dotace z MD

5 Dopravní obslužnost Olomouckého kraje
Finanční prostředky poskytnuté na obnovu vozového parku smluvních dopravců VLD v letech 2007 – 2010 (v Kč) (Finanční prostředky na obnovu vozového praku zahrnují: vozový park, světelné a informační tabule a odbavovací zařízení )

6 Historie IDSOK K kompetence ve věci organizace dopravní obslužnosti přebírají kraje. IDS Prostějov – provoz zahájen v lednu 2003 IDSOK Šumpersko a Jesenicko k zkušební provoz severozápadní části Šumperska k i zbývající část Šumperské oblasti a nově celý okres Jeseník IDSOK Přerov – červenec 2003 IDSOK na Železnici Desná – říjen 2003 IDSOK Olomoucko – integrace od IDSOK Prostějovsko – částečně začleněno od IDSOK na tratích ČD –

7 Historie IDSOK začlenění dopravce František Konečný do IDSOK (linka ) začlenění dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s. do IDSOK (MHD ve městě Hranice) začlenění dopravce AUTODOPRAVA Studený, spol. s r. o. do IDSOK (jižní část okresu Prostějov) začlenění dopravce SAD Trnava a. s. do IDSOK (MHD ve městě Přerov) začlenění dopravců AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o., AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o., OBEC PTENÍ, VOJTILA TRANS s.r.o. (severní část okresu Prostějov)

8 Statistika integrované dopravy
128 tarifních zón 5 železničních tratí 321 autobusových linek 6 městských doprav MHD 65 linek MHD 12 dopravců (2 železniční) 1971 autobusových zastávek 364 zastávek MHD 55 železničních stanic a zastávek K dnešnímu dni je na území Ol. kraje 254 obcí plně zaintegrováno 126 obcí částečně zaintegrováno 17 obcí bez integrace

9 Organizační zajištění IDSOK
od roku 2003 – 2011 integrace realizována Krajským úřadem ODSH oddělením IDS od zřízena Olomouckým krajem příspěvková organizace – Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.) ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ IDS

10 Zřízení organizátora IDS
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 16. 12. 2011 zřízení KIDSOK k 1. 1. 2012 1. fáze – převedení samosprávných činností souvisejících se zajišťováním dopravní obslužnosti od 1. 1. 2012 – výhradně problematika IDS 2. fáze – od nově zahrnuto i „zpracování vyúčtování prokazatelné ztráty/kompenzace, vzniklé jednotlivým autobusovým a drážním dopravcům provozem autobusových linek a vlakových spojů v rámci dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje“, stejně jako oprávnění organizace KIDSOK p. o. jednat ve věcech technických a provozních v rámci Smluv o závazku veřejné služby uzavřených zřizovatelem (2008)

11 Zřízení organizátora IDS
Mezi organizační a legislativní aspekty patří jednoznačně schopnost organizovat dopravu z jednoho místa tak, aby: nové nastavení ekonomiky financování veřejné osobní dopravy (ZDO a ODO) byly odstraněny křížové platby snížily se požadavky na veřejné prostředky Proto je v oblasti organizace veřejné dopravy s uplatňováním prvků IDS rozvíjeno řízení systému v regionech prostřednictvím organizátora, respektive koordinátora veřejné dopravy.

12 Organizační struktura KIDSOK

13 Logo koordinátora a systému
Logo koordinátora - p. o. Písemnosti Informační materiály Zaměstnanecké průkazy Logo systému Jízdní řády Jízdenky SPP a Tarif IDSOK Dopravní prostředky Označníky Informační materiály

14 Generel veřejné osobní dopravy v OK
Jeho zpracování vyplývá ze schváleného „Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje“ v roce 2008 a z nutnosti zkvalitnit a zefektivnit veřejnou dopravu v Olomouckém kraji. Zastupitelstvo Olomouckého kraje jej schválilo Generel byl zpracován s obsahovým zaměřením: Samostatný organizátor Nastavení priorit mezi drážní a silniční dopravou SWOT analýza Jednotné nastavení financování dopravní obslužnosti Osnova výběrových řízení Telematická a informační podpora Udržení funkční a transparentní ekonomiky

15 Strategie KIDSOK Rada Olomouckého kraje schválila Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje“ dne – pořízen na období 5 let. Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji byl závazným dokumentem pro zpracování PDOÚ a před schválením v samosprávných orgánech kraje prošel rozsáhlou diskusí a pracovními semináři. Strategie Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v krátkodobém horizontu v letech 2012 – 2013 byla schválena Radou Olomouckého kraje Představení strategických cílů KIDSOK v letech   Oblast finančního zajištění dopravní obslužnosti Oblast tarifní integrace Oblast dopravní integrace – železnice, autobusy Problematika výběrových řízení na dopravce

16 Strategie KIDSOK Oblast finančního zajištění dopravní obslužnosti
Strategickým cílem je sloučení objednávky dopravní obslužnosti do jednoho celku (sdružení dopravní obslužnosti objednávané krajem, “ZDO“ a dopravní obslužnosti objednávané obcemi “ODO“). Koordinace dopravní obslužnosti území se systémy MHD se předpokládá až návazně po úspěšném vyřešení sloučení objednávky dopravní obslužnosti v území kraje. K řešení: nastavení způsobu spolufinancování ze strany obcí, stanovení jednotného příspěvku obcí na dopravní obslužnost - objednatelem celé dopravní obslužnosti bude kraj / koordinátor, nikoli obce návrh standardů dopravní obsluhy území

17 Strategie KIDSOK Oblast tarifní integrace K řešení:
dokončení tarifní integrace (ČD) kalkulace pro cílový stav zaintegrování dopravců v Olomouckém kraji s dopady na financování dopravní obslužnosti BČK – příprava prováděcího projektu a správy karetního systému Olomouckého kraje

18 Strategie KIDSOK Oblast dopravní integrace – železnice, autobusy
V rámci odstraňování duplicit jednotlivých druhů veřejné osobní dopravy je nutná komplexní dopravně – ekonomická analýza, jako výsledek krátkodobého strategického cíle Koordinátora - výsledné řešení bude představovat celkovou postupnou optimalizaci dopravního systému v regionu, nikoli pouhé odstranění souběhů. Krátkodobě k řešení: zlepšení železničního spojení Olomouc – Zábřeh – Šumperk: úpravy časových poloh a taktových uzlů, odstranění nadbytečných pobytů, zkrácení cestovních dob zajištění chybějícího rychlého meziměstského spojení Zábřeh – Uničov novou autobusovou linkou

19 Strategie KIDSOK Problematika výběrových řízení na dopravce K řešení:
příprava soutěží definování objednávky - provozního konceptu a specifikování požadavků návrh soutěžených oblastí pro výběrová řízení

20 Střednědobé cíle KIDSOK
Integrace stěžejních železničních tratí na území Olomouckého kraje např. 270, 280, 300, 330 Projektová příprava informačních a dopravně telematických systémů – podpora všech úrovní CONTROLLINGU, zajištění informovanosti cestující veřejnosti a řízení provozu v zónách s MHD a hlavních dopravních tazích Projektové prověření investičních doporučení do železniční infrastruktury dle Generelu Zpracování a projednání standardů dopravní obslužnosti

21 Dlouhodobé cíle KIDSOK
Rozvoj telematiky organizátora, realizace informačních a telematických projektů Realizace Centrálního dispečinku Podílení se na přípravě a realizace rekonstrukcí regionálních tratí v Olomouckém kraji (Generel) Záměr zřízení kompaktního přestupního uzlu v krajském městě (ideální spojení všech systémů hromadné dopravy) Vybudování významných přestupových uzlů a terminálů

22 Jeremenkova 40b (RCO), 779 11 Olomouc
Děkuji za pozornost. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace Jeremenkova 40b (RCO), Olomouc GPS: 49°35'26.897"N, 17°16'38.95"E


Stáhnout ppt "Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google