Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 V století přicházejí na naše území Slované. Pravlast Slovanů byla vymezena řekami Vislou a Dněprem, ze západu pohořím Karpaty. Slovanské kmeny hovořily společným jazykem praslovanštinou. Evropou postupovali Slované třemi směry, podle toho se rozlišují na: západní:Češi, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové východní:Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jižní:Srbové, Chorvati, Slovinci

3 Slované původně žili v rodovém zřízení (stařešina), sdružovali se v kmeny a kmenové svazy (náčelník). Život ve slovanském táboře Rekonstrukce slovanské svatby Slovanští bojovníci

4 Slovanská hradiště – budována na chráněných místech, nejčastěji návrších - účel obranný, střediska správy, řemeslné výroby, ochodu - rozloha i více než 50 ha - Starý Plzenec, Budeč, Libice nad Cidlinou atd. Klučov u Českého Brodu - rekonstrukce Libice Netolice - rekonstrukce

5 Polozemnice – obydlí částečně zahloubené do země Modly zasvěcené bohu Svantovítovi

6 Slovanské obydlí

7 Slované se věnovali zemědělství, chovu dobytka, doplňkově lovu a rybolovu. Zemědělské nástroje starých Slovanů žernov

8 Zásobní obilní jáma z časného slovanského období. Má válcovitý tvar a je chráněna sedlovitým přístřeškem. V takových jamách byly dlouhodobě uchovávány zásoby obilí určené jak ke spotřebě, tak pro setí.

9 Brtnictví Chov včel v lesích, v dutinách stromů, tzv. brtích. Chovatel se nazýval brtník. Brtnictví se vyvíjelo z původního prostého sbírání medu z hnízd divokých lesních včel. Med byl v pravěku i v raném středověku velmi důležitou složkou potravy nahrazující cukr.

10 Slované byli zdatnými řemeslníky – hutnictví, kovářství, hrnčířství, tkalcovství. Stříbrné nádoby a náramky, 7. století

11 Slovanští bohové Slované uctívali mnoho bohů Dřevěná soška dvouhlavého boha

12 Svantovít – významný bůh západních Slovanů, bůh slunce, války, ochránce polí Svanovítova svatyně na mysu Arkova, ostrov Rujana, Německo

13 Perun je slovanským bohem hromu, bouře a blesku Slovanský Perun, zepředu vousáč s přilbou, zezadu bytost se lví hlavou Amulet v podobě sekery

14 Veles – slovanský bůh podsvětí, bohatství a stád Veles podle Jana Zrzavého

15 Morana – bohyně noci, zimy, smrti Vynášení Morany (Smrtky) – 14 dní před Velikonocemi Morana byla prý velmi krásná

16 Mokoš – slovanská bohyně země a úrody

17 Vesna – bohyně života, jara

18 Sámova říše 623 – obrana proti Avarům – slovanský kmenový svaz svaz

19 Sámo – franský kupec – první známá osobnost spojená s našimi dějinami; jeho vláda trvala 35 let 631 – porazil franského krále Dagoberta u Wogastisburgu 658 – po Sámově smrti se říše rozpadla

20 „Když udeřili Venédové ve vojsku proti Hunům, kupec Sámo, kterého jsem výše vzpomněl, táhl s nimi ve vojsku; a tu učinil tak dobrou službu, co se týče Hunů, že to bylo podivuhodné, a veliké množství jich bylo pobito mečem Venédů. Venédové, vidouce užitečnost Sámovu, zvolí ho nad sebou králem, kde šťastně kraloval třicet a pět let. Za jeho panování svedli Venédové mnoho bitev proti Hunům; jeho radou a dobrou službou Venédové vždy Huny porazili. Sámo měl dvanáct manželek rodu slovanského, z kterých měl dvacet dva syny a patnáct dcer.“ Fredegarova kronika = zdroj informací o Sámově říši (Fredegar – franský kronikář)

21 Seznam použitých pramenů: Čapek. V., Pátek, J.: Dějepis pro střední odborné školy. Scientia, Praha 2001 Mandelová Helena: Na úsvitu českých dějin. Albatros, Praha slavnikovcu-libice.htm Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google