Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"— Transkript prezentace:

1 Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 V 5. -6. století přicházejí na naše území Slované
V 5.-6. století přicházejí na naše území Slované. Pravlast Slovanů byla vymezena řekami Vislou a Dněprem, ze západu pohořím Karpaty. Slovanské kmeny hovořily společným jazykem praslovanštinou. Evropou postupovali Slované třemi směry, podle toho se rozlišují na: západní: Češi, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové východní: Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jižní: Srbové, Chorvati, Slovinci

3 Slované původně žili v rodovém zřízení (stařešina), sdružovali se v kmeny a kmenové svazy (náčelník). Život ve slovanském táboře Rekonstrukce slovanské svatby Slovanští bojovníci

4 - účel obranný, střediska správy, řemeslné výroby, ochodu
Slovanská hradiště – budována na chráněných místech, nejčastěji návrších - účel obranný, střediska správy, řemeslné výroby, ochodu - rozloha i více než 50 ha - Starý Plzenec, Budeč, Libice nad Cidlinou atd. Klučov u Českého Brodu - rekonstrukce Netolice - rekonstrukce Libice

5 Polozemnice – obydlí částečně zahloubené do země
Modly zasvěcené bohu Svantovítovi

6 Slovanské obydlí

7 Slované se věnovali zemědělství, chovu dobytka, doplňkově lovu a rybolovu.
žernov Zemědělské nástroje starých Slovanů

8 Zásobní obilní jáma z časného slovanského období
Zásobní obilní jáma z časného slovanského období. Má válcovitý tvar a je chráněna sedlovitým přístřeškem. V takových jamách byly dlouhodobě uchovávány zásoby obilí určené jak ke spotřebě, tak pro setí.  

9 Brtnictví Chov včel v lesích, v dutinách stromů, tzv. brtích
Brtnictví Chov včel v lesích, v dutinách stromů, tzv. brtích. Chovatel se nazýval brtník. Brtnictví se vyvíjelo z původního prostého sbírání medu z hnízd divokých lesních včel. Med byl v pravěku i v raném středověku velmi důležitou složkou potravy nahrazující cukr.

10 Slované byli zdatnými řemeslníky – hutnictví, kovářství, hrnčířství, tkalcovství.
Stříbrné nádoby a náramky, 7. století

11 Slované uctívali mnoho bohů
Slovanští bohové Slované uctívali mnoho bohů Dřevěná soška dvouhlavého boha

12 Svanovítova svatyně na mysu Arkova, ostrov Rujana, Německo
Svantovít – významný bůh západních Slovanů, bůh slunce, války, ochránce polí Svantovít (Svantovit) je slovanským bohem ctěným polabskými Slovany, především na Rujáně kmenem Ránů Díky politickému vlivu Rujány byl často ctěn okolními kmeny jako nejvyšší z bohů, dary mu přinášely kmeny od Vagrie po Pomořansko, dokonce i sám dánský král Svenon, ač byl křesťan, obětoval mu skvostnou číši. Jméno lze vykládat ze slova svet (mocný, silný) a koncovky –vit (pán, vládce, vítěz, bojovník), tedy přibližně mocný pán. To naznačuje, že původně nešlo o jméno boha, ale o přízvisko. Může tedy původně jít o Svaroga , Peruna či jiného boha. Máchal v Bájesloví slovanském uvádí, že jde pravděpodobně původně o nějakého hrdinného bojovníka, který byl pro svou hrdinnost později zpodobněn s bohem. Později byl ztotožněn se sv. Vítem. Svanovítova svatyně na mysu Arkova, ostrov Rujana, Německo

13 Slovanský Perun, zepředu vousáč s přilbou, zezadu bytost se lví hlavou
Perun je slovanským bohem hromu, bouře a blesku Amulet v podobě sekery Slovanský Perun, zepředu vousáč s přilbou, zezadu bytost se lví hlavou

14 Veles podle Jana Zrzavého
Veles – slovanský bůh podsvětí, bohatství a stád Veles podle Jana Zrzavého

15 Morana – bohyně noci, zimy, smrti
Morana byla prý velmi krásná Vynášení Morany (Smrtky) – 14 dní před Velikonocemi

16 Mokoš – slovanská bohyně země a úrody

17 Vesna – bohyně života, jara

18 623 – obrana proti Avarům – slovanský kmenový svaz svaz
Sámova říše 623 – obrana proti Avarům – slovanský kmenový svaz svaz

19 Sámo – franský kupec – první známá osobnost spojená
s našimi dějinami; jeho vláda trvala 35 let 631 – porazil franského krále Dagoberta u Wogastisburgu 658 – po Sámově smrti se říše rozpadla

20 z kterých měl dvacet dva syny a patnáct dcer.“
„Když udeřili Venédové ve vojsku proti Hunům, kupec Sámo, kterého jsem výše vzpomněl, táhl s nimi ve vojsku; a tu učinil tak dobrou službu, co se týče Hunů, že to bylo podivuhodné, a veliké množství jich bylo pobito mečem Venédů. Venédové, vidouce užitečnost Sámovu, zvolí ho nad sebou králem, kde šťastně kraloval třicet a pět let. Za jeho panování svedli Venédové mnoho bitev proti Hunům; jeho radou a dobrou službou Venédové vždy Huny porazili. Sámo měl dvanáct manželek rodu slovanského, z kterých měl dvacet dva syny a patnáct dcer.“ Fredegarova kronika = zdroj informací o Sámově říši (Fredegar – franský kronikář)

21 Slované Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Čapek. V., Pátek, J.: Dějepis pro střední odborné školy. Scientia, Praha 2001 Mandelová Helena: Na úsvitu českých dějin. Albatros, Praha 1999


Stáhnout ppt "Slované Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"

Podobné prezentace


Reklamy Google