Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _01 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _01 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _01 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Příchod Slovanů Anotace: Žáci se dozvědí, odkud na naše území Slované přišli, jak se živili, o jejich kultuře a zvycích. Poznají válečné konflikty s Avary, vznik první říše i příčinu jejího zániku. Materiál byl vytvořen (datum, období): 4. 12. 2011 Ověření ve výuce: 5. 1. 2012, 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

2

3 Slované Slované patří mezi Indoevropany. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. st., kdy počala jejich expanze do Evropy. Pohyb slovanských kmenů souvisel s pohybem dalších kmenů v období tzv. stěhování národů. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

4 Pravlastí Slovanů byla oblast východní Evropy mezi řekami Dněprem, Vislou a Dněstrem. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

5 Do přelomu 9. a 10. století mluvili Slované praslovanštinou, ta se poté začala rozpadat na jednotlivé slovanské jazyky. Před příchodem křesťanství nepoužívali pravděpodobně písmo. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

6 Kterými směry se vydali Slované v 6. - 8. st. při jejich migraci po Evropě? VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

7 Rozdělení Slovanů Podle svého jazyka jsou Slované děleni na: Západní Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci Východní Bělorusové, Rusové a Ukrajinci Jižní Bosňáci, Bulhaři, Chorvati, Makedonci, Slovinci a Srbové V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes už vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

8 Podle pověstí na naše území přivedl Slovany praotec Čech. Praotec Čech je mýtická postava muže, jenž prý přivedl svůj lid do této země a podle kterého údajně nesou Čechy své jméno. Poprvé je zmíněn v latinsky psané Kosmově kronice české (přibližně v letech 1120-1125), tehdy ovšem ještě pod svým latinským jménem Boemus. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

9 Pověst o příchodu Čechů Podle pověstí žil Čech a jeho bratr Lech v Charvátské zemi při řece Visle. Toho času se strhly boje, a tak Čech a Lech shromáždili svůj lid a vydali se směrem na západ. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů Šli dlouho a čeleď už byla unavena. Čech ukázal na vysokou horu před nimi a řekl, že pod ní si odpočinou. Druhý den ráno se vydal Čech sám na horu. Uviděl širý kraj s lesy, loukami a řekami. Zde se Slované usadili a zemi nazvali po Čechovi. Zanedlouho Lech s některými rodinami putoval dál. O které hoře se pověst zmiňuje?

10 Příchod Slovanů na naše území Na našem území se Slované usadili kolem roku 530 především v úrodných nížinách Čech, Moravy a jižního Slovenska. Žili v rodech v počtu 50- 60 lidí. V jejich čele stáli rodoví stařešinové. Rody se spojovaly do větších celků – kmenů. Kmenům vládli kmenoví náčelníci, soudili spory a poskytovali ochranu. Nelišili se od ostatních způsobem života ani majetkem. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

11 Život Slovanů Slované žili v dřevěných příbytcích o rozměrech 4x4 m. Hloubili je pod úroveň okolního terénu – název polozemnice. Vytápěly se pecemi z kamene a hlíny. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

12 Půda i dobytek patřily celému rodu, každá rodina dostávala přibližně stejný podíl. Chovali hlavně dobytek, vepře, méně kozy a drůbež. Ke kypření půdy používali hák, který táhl vůl. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

13 Postupně dosahovali vyšších výnosů, sklízeli více obilí a chovali více dobytka. Přebytky si přivlastňovali náčelníci, kteří se obklopují nejen bohatstvím, ale i ozbrojenou družinou. Používali hrnčířský kruh, dokázali zpracovávat železo. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

14 Počet obyvatel na našem území byl v době příchodu Slovanů srovnatelný např. s počtem lidí žijících v našem městě. Kolik to je? Asi 50 tis. obyvatel VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

15 Náboženství Slované se snažili naklonit si vládce hromu boha Peruna. Jeho žena se jmenovala Lada. Mokoša ochraňovala zemi a úrodu. Morana představovala bohyni smrti. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů Lidé vzývali i místní božstva, uctíváni byli duchové a víly, kteří přebývali v posvátných hájích, stromech, studánkách a návrších.

16 Jediným písemným svědectvím o Slovanech (do roku 800) jsou zprávy franských a byzantských historiků a kronikářů. V kronikách se dozvídáme, že kočovní Avaři ovládli v 6. st. střední Evropu. Jejich říše se rozkládala v dnešním Maďarsku. Část slovanských kmenů donutili platit daně (tribut), jiné se dobrovolně účastnily jejich loupeživých tažení. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů Mapa dnešního Maďarska

17 Sámova skupina se přidala na stranu Slovanů a společně pobili mnoho nepřátel. Sámo ve vítězném boji údajně prokázal takovou statečnost a velitelskou dovednost, že byl zvolen za krále. Franský kupec přišel se svým silně ozbrojeným doprovodem v roce 623. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů Podle zprávy Fredegarovy kroniky se Slované odhodlali k boji, v němž je vedl franský kupec Sámo. O jeho životě a osobnosti je jen velmi málo dokladů.

18 Bitva u Wogastisburku Později se Sámovi Slované dostali do konfliktu s Franskou říší. Její vládce Dagobert I. chtěl rozšířit svou vládu dále na východ a napadl slovanská území. Dagobert I. byl poražen v bitvě u slovanského hradiště Wogastisburgu (631). Bitva trvala tři dny. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů Sámo vytvořil kmenový svaz -> Sámovu říši. Slované žili v opevněných hradištích, která chránily palisády, valy a příkopy. Proč? Dodnes se vědci přou, kde Wogastisburg ležel. Zatím poslední možnou lokalitou je vrch Rubín u Podbořan v Poohří.

19 Sámo zemřel pravděpodobně roku 659. O dalším vývoji jeho říše není nic známo. Předpokládá se, že slovanské kmeny se od sebe opět oddělily a vyvíjely se samostatně. Hlavním cílem kmenového svazu bylo sjednotit Slovany k obraně proti Avarům a Frankům a usnadnit jejich kořistnické výpravy proti sousedům. Jakmile avarské a franské nebezpečí pominulo, svaz se rozpadl. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

20 Příchod Slovanů Sámova říše zápis Slované z východní Evropy postupují v průběhu 6. – 8. st. do tří světových stran V, Z, J. Na naše území přicházejí kolem roku 530. Usazují se v nížinách, staví si polozemnice – dřevěná obydlí částečně vyhloubená v zemi. Na polích orali hákem, pásli dobytek a vepře, uměli zpracovávat železo, znali hrnčířský kruh. Rody se spojily v kmeny, v jejichž čele stál náčelník s ozbrojenou družinou. Uctívali přírodní božstva v posvátných hájích (Perun, Morana). VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

21 Pokračování zápisu Slované žili v područí Avarů, jejichž říše se rozkládala v dnešním Maďarsku. Museli jim platit tribut (daně). Do čela vzpoury proti Avarům se postavil v roce 623 franský kupec Sámo. Po porážce Avarů vytvořil první kmenový svaz na našem území – Sámovu říši. Roku 631 Sámo porazil i franského vládce Dagobertu I. v bitvě u Wogastisburgu. Po Sámově smrti se říše rozpadla. VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů

22 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Mapa Evropy http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Evropa+mapa&ex=1#ai:MC900407620|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Evropa+mapa&ex=1#ai:MC900407620| Otevřená kniha http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kniha&ex=1#ai:MC900391134|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kniha&ex=1#ai:MC900391134|mt:1| Chlapec blonďatý http://www.clker.com/clipart-12236.htmlhttp://www.clker.com/clipart-12236.html Chlapec tmavovlasý http://www.clker.com/clipart-12235.htmlhttp://www.clker.com/clipart-12235.html Dívka rusovlasá http://www.clker.com/clipart-12235.htmlhttp://www.clker.com/clipart-12235.html Dívka blonďatá http://www.clker.com/clipart-12233.htmlhttp://www.clker.com/clipart-12233.html Dívka tmavovlasá http://www.clker.com/clipart-12199.htmlhttp://www.clker.com/clipart-12199.html Turista na kopci http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=turista&ex=1#ai:MC900287586|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=turista&ex=1#ai:MC900287586|mt:1| Chalupa http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chalupa&ex=1#ai:MC900233790|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chalupa&ex=1#ai:MC900233790| Pec http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pec&ex=1#ai:MC900351541|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pec&ex=1#ai:MC900351541|mt:1| Oráč http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=v%C5%AFl&ex=1#ai:MC900055123|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=v%C5%AFl&ex=1#ai:MC900055123| Hrnčířský kruh http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99sk%C3%BD+kruh&ex=1#ai:MC900310206|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99sk%C3%BD+kruh&ex=1#ai:MC900310206| Strom s dívkou http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=strom&ex=1#ai:MC900441856|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=strom&ex=1#ai:MC900441856| Mapa dnešního Maďarska http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Ma%C4%8Farsko&ex=1#ai:MC900349437|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Ma%C4%8Farsko&ex=1#ai:MC900349437| VY_32_INOVACE_01_Příchod Slovanů


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _01 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google