Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVANÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVANÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro."— Transkript prezentace:

1 SLOVANÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMSlované Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_02 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 SLOVANÉ:  SLOVANÉ jsou etnická a jazyková skupina INDOEVROPANŮINDOEVROPANŮ  žijí především ve střední a východní EVROPĚ  do historie poprvé významně vstoupili na počátku 6. století, kdy počala jejich expanze do velké části EVROPY  mnoho SLOVANŮ později osídlilo také SIBIŘ, střední ASII či emigrovalo do dalších částí světa  v současnosti mluvčí slovanských jazyků obývají víc než polovinu území EVROPY  z křesťanského hlediska byli SLOVANÉ POHANY, kteří vyznávali různé přírodní bohy (mezi nimi vynikali zejména bůh hromu PERUN (symbol) a sluneční bůh SVANTOVÍT)symbol  většina slovanského obyvatelstva žila ve vesnicích tvořených jednoduchými obydlími a zabývala se ZEMĚDĚLSTVÍM  MAPA - SLOVANÉ - OBLAST PŮVODU MAPA - SLOVANÉ - OBLAST PŮVODU

3 ROZŠÍŘENÍ SLOVANŮ V 6. A 7. STOLETÍ : 1]

4 PRAOTEC ČECH:  podle pověsti přivedl SLOVANY na naše území PRAOTEC ČECH 2]  kreslené video: PRAOTEC ČECH - Dějiny udatného českého národa (3:02)PRAOTEC ČECH

5 SLOVANSKÁ OBYDLÍ:  SLOVANSKÁ CHATA ze 6. století SLOVANSKÁ CHATA

6 ODĚV SLOVANŮ:  ODĚV 1 ODĚV 1  ODĚV 2 ODĚV 2

7 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ:  OBRÁZEK 1 nákres hradiště OBRÁZEK 1  OBRÁZEK 2 nákres OBRÁZEK 2  OBRÁZEK 3 rekonstrukce hradiště OBRÁZEK 3  OBRÁZEK 4 rekonstrukce hradiště OBRÁZEK 4  OBRÁZEK 5 stavba hradiště OBRÁZEK 5  OBRÁZEK 6 model hradiště OBRÁZEK 6

8 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ:  v případě nebezpečí se SLOVANÉ uchylovali na opevněná HRADIŠTĚ  hora MEDVEGALIS - pozůstatek slovanského hradiště 3a]

9 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ:  zbytky slovanského hradiště 3b]

10 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ:  rekonstrukce slovanského hradiště 3c]

11 JAZYK SLOVANŮ:  společným jazykem SLOVANŮ byla PRASLOVANŠTINA  do přelomu 9. a 10. století mluvili SLOVANÉ PRASLOVANŠTINOU, ta se poté začala rozpadat na jednotlivé slovanské jazyky  před příchodem křesťanství nepoužívali písmo  prvním doloženým písmem užívaným SLOVANY byla HLAHOLICE vytvořená v 60. letech 9. století na VELKÉ MORAVĚ CYRILEM (KONSTANTIN)HLAHOLICE  v 90. letech pak byla vytvořena CYRILICE, která dala základ AZBUCEAZBUCE  v současnosti se používá k zápisu běloruštiny, bulharštiny, makedonštiny, srbštiny, ukrajinštiny a ruštiny, tedy jazyků ortodoxního a řeckokatolického kulturního okruhu  u ostatních slovanských jazyků, jejichž mluvčí náleží do římskokatolického kulturního okruhu, je používána LATINKA  podle svého jazyka i geografické polohy jsou SLOVANÉ děleni na ZÁPADNÍ (Češi,, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové), VÝCHODNÍ (Rusové, Bělorusové a Ukrajinci) a JIŽNÍ (Bulhaři, Slovinci, Chorvati, Srbové, Makedonci a Bosňané)  MAPA SLOVANSKÝCH JAZYKŮ MAPA SLOVANSKÝCH JAZYKŮ

12 DĚLENÍ SLOVANSKÝCH JAZYKŮ: čeština ruština slovinština slovenština běloruština srbština polština ukrajinština chorvatština mrtvý jazyk : lužická srbština bulharština makedonština : SLOVANSK É JAZYKY Z Á PADN Í VÝCHODN Í JIŽN Í

13 MAPA SLOVANSKÝCH JAZYKŮ: 4] :

14 SÁMOVA ŘÍŠE:  v průběhu 6. století nahradili SLOVANÉ na našem dnešním území GERMÁNSKÉ kmeny (GERMÁNI buď odešli, nebo se SLOVANY splynuli)  ve střední EVROPĚ se však slovanské zájmy střetly se zájmy AVARŮ (původní turkotatarští kočovníci)  předpokládá se, že právě na obranu proti AVARŮM vznikl kolem roku 623 první slovanský státní útvar  podle svého náčelníka SÁMA (francký kupec) dostal název SÁMOVA ŘÍŠESÁMASÁMOVA ŘÍŠE  nejednalo se o stát v pravém slova smyslu, spíše o KMENOVÝ SVAZKMENOVÝ SVAZ  právě pod SÁMOVÝM vedením odrazili SLOVANÉ roku 631 v bitvě u VOGASTISBURGU vojsko franckého krále DAGOBERTA  po SÁMOVĚ smrti se říše rozpadla

15 SÁMOVA ŘÍŠE:  SÁMOVA socha na vrchu NÁKLO: 5]  MAPA 1 MAPA  MAPA 2 MAPA  MAPA 3 MAPA

16 SÁMOVA ŘÍŠE V EVROPSKÉM KONTEXTU: 6]

17 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Která činnost byla pro obživu SLOVANŮ klíčová?  Kam se uchylovali v případě nebezpečí?  Do jaké jazykové skupiny SLOVANY řadíme?  Jak SLOVANY dělíme z geografického i jazykového hlediska?  Jaký název získal první pokus SLOVANŮ o vlastní stát na našem území? Uveďte také, kdo stál v čele tohoto kmenového svazu a proti komu se SLOVANÉ vlastně sjednotili.

18 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  zemědělství  opevněná hradiště  indoevropské jazyky  západní - východní - jižní  SÁMOVA ŘÍŠE - francký kupec SÁMO - AVAŘI

19 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] - NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavic_distribution_origin.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavic_distribution_origin.png  2] - NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_- _Praotec_Čech_na_hoře_Říp.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_- _Praotec_Čech_na_hoře_Říp.jpg  3a] Qwarc. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medvegalis.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medvegalis.jpg  3b] Algėrds. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Daubariu_piliakalnis.z.,_2005-10-31.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Daubariu_piliakalnis.z.,_2005-10-31.JPG

20 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  3c] Bryła, Jarosław. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stanowisko_archeologiczne_w_Bi skupinie_0129.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stanowisko_archeologiczne_w_Bi skupinie_0129.jpg  4] CrazyPhunk. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavic_europe.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavic_europe.svg  5] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Náklo_(vrch),_Sámo.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Náklo_(vrch),_Sámo.jpg  6] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sámova_říše.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sámova_říše.png

21 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68  BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal: Slované v Čechách. Praha: Libri, 2005. 475 s. ISBN 978-80-7277-413-5


Stáhnout ppt "SLOVANÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google