Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVANÉ Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVANÉ Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"— Transkript prezentace:

1 SLOVANÉ www.zlinskedumy.cz Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Slované Označení DUM VY_32_INOVACE_10_3_02 Autor Mgr. Radek Šipula Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh Středověk Ročník 2. ročník, kvinta - sexta

2 SLOVANÉ: SLOVANÉ jsou etnická a jazyková skupina INDOEVROPANŮ
žijí především ve střední a východní EVROPĚ do historie poprvé významně vstoupili na počátku 6. století, kdy počala jejich expanze do velké části EVROPY mnoho SLOVANŮ později osídlilo také SIBIŘ, střední ASII či emigrovalo do dalších částí světa v současnosti mluvčí slovanských jazyků obývají víc než polovinu území EVROPY z křesťanského hlediska byli SLOVANÉ POHANY, kteří vyznávali různé přírodní bohy (mezi nimi vynikali zejména bůh hromu PERUN (symbol) a sluneční bůh SVANTOVÍT) většina slovanského obyvatelstva žila ve vesnicích tvořených jednoduchými obydlími a zabývala se ZEMĚDĚLSTVÍM MAPA - SLOVANÉ - OBLAST PŮVODU

3 ROZŠÍŘENÍ SLOVANŮ V 6. A 7. STOLETÍ :
1]

4 PRAOTEC ČECH: podle pověsti přivedl SLOVANY na naše území PRAOTEC ČECH
2] kreslené video: PRAOTEC ČECH - Dějiny udatného českého národa (3:02)

5 SLOVANSKÁ OBYDLÍ: SLOVANSKÁ CHATA ze 6. století

6 ODĚV SLOVANŮ: ODĚV 1 ODĚV 2

7 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ: OBRÁZEK 1 nákres hradiště OBRÁZEK 2 nákres
OBRÁZEK 3 rekonstrukce hradiště OBRÁZEK 4 rekonstrukce hradiště OBRÁZEK 5 stavba hradiště OBRÁZEK 6 model hradiště

8 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ: v případě nebezpečí se SLOVANÉ uchylovali na opevněná HRADIŠTĚ hora MEDVEGALIS - pozůstatek slovanského hradiště 3a]

9 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ: zbytky slovanského hradiště 3b]

10 SLOVANSKÁ HRADIŠTĚ: rekonstrukce slovanského hradiště 3c]

11 JAZYK SLOVANŮ: společným jazykem SLOVANŮ byla PRASLOVANŠTINA
do přelomu 9. a 10. století mluvili SLOVANÉ PRASLOVANŠTINOU, ta se poté začala rozpadat na jednotlivé slovanské jazyky před příchodem křesťanství nepoužívali písmo prvním doloženým písmem užívaným SLOVANY byla HLAHOLICE vytvořená v 60. letech 9. století na VELKÉ MORAVĚ CYRILEM (KONSTANTIN) v 90. letech pak byla vytvořena CYRILICE, která dala základ AZBUCE v současnosti se používá k zápisu běloruštiny, bulharštiny, makedonštiny, srbštiny, ukrajinštiny a ruštiny, tedy jazyků ortodoxního a řeckokatolického kulturního okruhu u ostatních slovanských jazyků, jejichž mluvčí náleží do římskokatolického kulturního okruhu, je používána LATINKA podle svého jazyka i geografické polohy jsou SLOVANÉ děleni na ZÁPADNÍ (Češi,, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové), VÝCHODNÍ (Rusové, Bělorusové a Ukrajinci) a JIŽNÍ (Bulhaři, Slovinci, Chorvati, Srbové, Makedonci a Bosňané) MAPA SLOVANSKÝCH JAZYKŮ

12 DĚLENÍ SLOVANSKÝCH JAZYKŮ:
čeština ruština slovinština slovenština běloruština srbština polština ukrajinština chorvatština mrtvý jazyk : lužická srbština bulharština makedonština

13 MAPA SLOVANSKÝCH JAZYKŮ:
4]

14 SÁMOVA ŘÍŠE: v průběhu 6. století nahradili SLOVANÉ na našem dnešním území GERMÁNSKÉ kmeny (GERMÁNI buď odešli, nebo se SLOVANY splynuli) ve střední EVROPĚ se však slovanské zájmy střetly se zájmy AVARŮ (původní turkotatarští kočovníci) předpokládá se, že právě na obranu proti AVARŮM vznikl kolem roku 623 první slovanský státní útvar podle svého náčelníka SÁMA (francký kupec) dostal název SÁMOVA ŘÍŠE nejednalo se o stát v pravém slova smyslu, spíše o KMENOVÝ SVAZ právě pod SÁMOVÝM vedením odrazili SLOVANÉ roku 631 v bitvě u VOGASTISBURGU vojsko franckého krále DAGOBERTA po SÁMOVĚ smrti se říše rozpadla

15 SÁMOVA ŘÍŠE: SÁMOVA socha na vrchu NÁKLO: 5] MAPA 1 MAPA 2 MAPA 3

16 SÁMOVA ŘÍŠE V EVROPSKÉM KONTEXTU:
6]

17 NĚCO K ZAMYŠLENÍ: Která činnost byla pro obživu SLOVANŮ klíčová?
Kam se uchylovali v případě nebezpečí? Do jaké jazykové skupiny SLOVANY řadíme? Jak SLOVANY dělíme z geografického i jazykového hlediska? Jaký název získal první pokus SLOVANŮ o vlastní stát na našem území? Uveďte také, kdo stál v čele tohoto kmenového svazu a proti komu se SLOVANÉ vlastně sjednotili.

18 ODPOVĚDI NA OTÁZKY: zemědělství opevněná hradiště indoevropské jazyky
západní - východní - jižní SÁMOVA ŘÍŠE - francký kupec SÁMO - AVAŘI

19 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
1] - NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2] - NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3a] Qwarc. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 3b] Algėrds. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW:

20 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
3c] Bryła, Jarosław. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4] CrazyPhunk. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 5] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

21 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal: Slované v Čechách. Praha: Libri, s. ISBN


Stáhnout ppt "SLOVANÉ Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"

Podobné prezentace


Reklamy Google