Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYBER CO SEM NEPATŘÍ Avaři Slované Hunové Avaři Slované Hunové Křesťan Pohan Muslim Křesťan Pohan Muslim Mešita minaret kostel Mešita minaret kostel Březina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYBER CO SEM NEPATŘÍ Avaři Slované Hunové Avaři Slované Hunové Křesťan Pohan Muslim Křesťan Pohan Muslim Mešita minaret kostel Mešita minaret kostel Březina."— Transkript prezentace:

1 VYBER CO SEM NEPATŘÍ Avaři Slované Hunové Avaři Slované Hunové Křesťan Pohan Muslim Křesťan Pohan Muslim Mešita minaret kostel Mešita minaret kostel Březina Mikulčice Stradonice Březina Mikulčice Stradonice Hrnčířský kruh hák Germán Hrnčířský kruh hák Germán Keltové Germáni Markomani Keltové Germáni Markomani Praotec Čech Sámo Attila Praotec Čech Sámo Attila

2 SÁMOVA ŘÍŠE Doba existence říše: 623 n.l. – 658 n.l.

3 Slované = zruční tesaři, chovatelé dobytka, pastevci, neznali hrnčířský kruh!

4 žádné písemné zprávy jen archeologické nálezy žádné písemné zprávy jen archeologické nálezy Slované se živili zemědělstvím Slované se živili zemědělstvím žili v opevněných hradištích na vyvýšeninách žili v opevněných hradištích na vyvýšeninách v hradištích žili řemeslníci, zpracovávalo se železo, vyráběla se keramika na hrnčířském kruhu v hradištích žili řemeslníci, zpracovávalo se železo, vyráběla se keramika na hrnčířském kruhu již v této době bohatí velmožové, nepracovali, žili z daní od rolníků již v této době bohatí velmožové, nepracovali, žili z daní od rolníků

5 Pohansko u Břeclavi

6

7 Slované se na našem území bránili útokům Avarů (Pohané) z V a Franků (křesťané) ze Z Slované se na našem území bránili útokům Avarů (Pohané) z V a Franků (křesťané) ze Z

8 AVAŘI

9 začaly se vytvářet kmenové svazy začaly se vytvářet kmenové svazy v čele Sámo = franský kupec, porazil Avary v čele Sámo = franský kupec, porazil Avary 631 bitva u Vogastisburku (neznáme, kde toto místo bylo) = porážka Franků 631 bitva u Vogastisburku (neznáme, kde toto místo bylo) = porážka Franků po jeho smrti se svaz rozpadá po jeho smrti se svaz rozpadá Sámova říše nebyl stát, jen dočasné sjednocení kmenů kvůli obraně Sámova říše nebyl stát, jen dočasné sjednocení kmenů kvůli obraně

10 Území Sámovy říše

11 Sámo ZÁHADNÁ POSTAVA ZÁHADNÁ POSTAVA Francký zkušený kupec Francký zkušený kupec Germán nebo Kelt? Germán nebo Kelt? Kupoval od Slovanů kožešiny, med a otroky Kupoval od Slovanů kožešiny, med a otroky Proti Avarům, kteří zatarasili obchodní stezku s Baltem (Jantarová) a se Slezskem (Moravskou branou) Proti Avarům, kteří zatarasili obchodní stezku s Baltem (Jantarová) a se Slezskem (Moravskou branou) 12 slovanských manželek 12 slovanských manželek 15 dcer, 22 synů 15 dcer, 22 synů Po jeho smrti se kmenový svaz rozpadl Po jeho smrti se kmenový svaz rozpadl

12 Kalich ze slovanského hradiště u Kolína

13 FREDEGAROVA KRONIKA KRONIKA TAK ŘEČENÉHO FREDEGARA KRONIKA TAK ŘEČENÉHO FREDEGARA JEDINÉ SOUDOBÉ SVĚDECTVÍ O EXISTENCI SÁMOVY ŘÍŠE – PRVNÍHO HISTORICKY DOLOŽENÉHO MOCENSKÉHO ÚTVARU SLOVANŮ 623 JEDINÉ SOUDOBÉ SVĚDECTVÍ O EXISTENCI SÁMOVY ŘÍŠE – PRVNÍHO HISTORICKY DOLOŽENÉHO MOCENSKÉHO ÚTVARU SLOVANŮ 623 PSÁNA LATINSKY PSÁNA LATINSKY

14 Co znamenají pojmy: Hunové Hunové Avaři Avaři Palisáda Palisáda Val Val Slované Slované Sámo Sámo Pohan Pohan Křesťan Křesťan Hradiště Hradiště Wogastisburg Wogastisburg Fredegar Fredegar kronika kronika

15 Zápis – Sámova říše 623 – 658 n.l. První státní útvar sdružující Slovany na našem území pod vedením franckého kupce Sáma První státní útvar sdružující Slovany na našem území pod vedením franckého kupce Sáma Postavil se proti kočovným Avarům, kteří útiskovali slovanské obyvatelstvo, zabránili obchodu Jantarovou stezkou na jihovýchod a Slezkou stezkou na sever. Postavil se proti kočovným Avarům, kteří útiskovali slovanské obyvatelstvo, zabránili obchodu Jantarovou stezkou na jihovýchod a Slezkou stezkou na sever. Sámo a slovanský kmenový svaz Avary porazil a zatlačil. Sámo a slovanský kmenový svaz Avary porazil a zatlačil. 623 svedl bitvu u Wogastisburgu proti Frankům. Neznáme přesné položení Vogastisburku. Po smrti Sáma se kmenový svaz rozpadá. Sámova říše byl prvním společným státním útvarem Čechů a Slováků v dějinách. O Sámovi se našla zmínka v latinsky psané Fredegarově kronice. 623 svedl bitvu u Wogastisburgu proti Frankům. Neznáme přesné položení Vogastisburku. Po smrti Sáma se kmenový svaz rozpadá. Sámova říše byl prvním společným státním útvarem Čechů a Slováků v dějinách. O Sámovi se našla zmínka v latinsky psané Fredegarově kronice. Od smrti Sáma až do období Velké Moravy nemáme žádné historické zprávy ani archeologické nálezy. (7. – 9. století). Proto vznikly pro tuto dobu pověsti o praotci Čechovi, Krokovi a Libuši, či Přemyslu Oráči. Od smrti Sáma až do období Velké Moravy nemáme žádné historické zprávy ani archeologické nálezy. (7. – 9. století). Proto vznikly pro tuto dobu pověsti o praotci Čechovi, Krokovi a Libuši, či Přemyslu Oráči.

16 Slovníček – Sámova říše Avaři = kočovníci turkotatarského původu, jezdci na koních, usadili se na území dnešního Maďarska, ohrožovali Slovany Avaři = kočovníci turkotatarského původu, jezdci na koních, usadili se na území dnešního Maďarska, ohrožovali Slovany Palisáda = dřevěná hradba ( opevnění ) zbudované ze dřevěných kůlů zaražených do země Palisáda = dřevěná hradba ( opevnění ) zbudované ze dřevěných kůlů zaražených do země Val = část opevnění, násep z hlíny, dřeva a kamene Val = část opevnění, násep z hlíny, dřeva a kamene Slované = národ indoevropského původu, původní domovina mezi řekami Vislou a Dněprem, v době příchodu na naše území pohané Slované = národ indoevropského původu, původní domovina mezi řekami Vislou a Dněprem, v době příchodu na naše území pohané Sámo = francký kupec (Germán), který se postavil do čela kmenového slovanského svazu a bojoval proti Avarům a Frankům Sámo = francký kupec (Germán), který se postavil do čela kmenového slovanského svazu a bojoval proti Avarům a Frankům Pohan = člověk vyznávající více bohů, klaní se modlám,věcem, stromům Pohan = člověk vyznávající více bohů, klaní se modlám,věcem, stromům Křesťan = člověk vyznávající víru v jednoho Boha, jeho syna Ježíše a Pannu Marii, pokřtěn vodou Křesťan = člověk vyznávající víru v jednoho Boha, jeho syna Ježíše a Pannu Marii, pokřtěn vodou Hradiště = první opevněné místo sdružující rod či kmen, v hradišti žil velmož, jeho poddaní a jedinou kamennou stavbou zde byl kostel (pokud kmen byl křes´tanský) Hradiště = první opevněné místo sdružující rod či kmen, v hradišti žil velmož, jeho poddaní a jedinou kamennou stavbou zde byl kostel (pokud kmen byl křes´tanský) Wogastisburg = místo, kde se roku 623 strhla bitva Sáma a Slovanů proti Frankům, Wogastisburg = místo, kde se roku 623 strhla bitva Sáma a Slovanů proti Frankům, Neznáme přesnou polohu – snad Kadaň, Domažlice nebo místo v bavorsku Neznáme přesnou polohu – snad Kadaň, Domažlice nebo místo v bavorsku Fredegar = kněz, který sepsal latinsky kroniku, která se týkala záležitostí Franské říše, zmínky o Sámovi a pokřtění českých knížat Fredegar = kněz, který sepsal latinsky kroniku, která se týkala záležitostí Franské říše, zmínky o Sámovi a pokřtění českých knížat Kronika = soupis činností, věcí a událostí v určité době vzdělaným knězem Kronika = soupis činností, věcí a událostí v určité době vzdělaným knězem


Stáhnout ppt "VYBER CO SEM NEPATŘÍ Avaři Slované Hunové Avaři Slované Hunové Křesťan Pohan Muslim Křesťan Pohan Muslim Mešita minaret kostel Mešita minaret kostel Březina."

Podobné prezentace


Reklamy Google