Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První státní útvary západních Slovanů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První státní útvary západních Slovanů"— Transkript prezentace:

1 První státní útvary západních Slovanů
VY_32_INOVACE_24-05 První státní útvary západních Slovanů A ) Sámova říše B ) Velká Morava

2 První zmínky o západních Slovanech
Historia Francorum je franská kronika, sepsaná v 7. století v Burgundsku. Autorem Burgunďan Fredegar – tento mnich sepsal většinu díla, pak pokračovatelé. Kronika se skládá ze čtyř knih, počíná se rokem a její pokračovatelé ji dovedli až k roku 768. Dochovalo se několik rukopisů, jeden z nich je uložen v rakouské národní knihovně ve Vídni. Historia Francorum je nejstarším věrohodným zdrojem informací o Slovanech na území střední Evropy v době Sámovy říše.

3 Strana z Fredegarovy kroniky
Autor: Neznámý, Název: Chronique de Frédégaire-deux personnages.jpg Zdroj:

4 A) Sámova říše ( ) Sámova říše byl státní útvar Slovanů ve střední Evropě v 7. století (údaje z Fredegarovy kroniky). Kmenový svaz spojen osobou franského kupce Sáma. Velkou prestiž získal jako velitel během bojů Slovanů s Avary, ovládajícími dlouhá léta střední a jihovýchodní Evropu. Sňatkovou politikou (12 manželek) spojil kmeny za účelem vojenské obrany.

5 Sámova říše Autor: OpenStreetMap contributors, Název: Sámova říše.png Zdroj:

6 Sámo – 35 let vlády Centrum Sámovy říše se nacházelo asi na rozhraní Moravy a Dolních Rakous. Bitva u Wogastisburgu v roce 631 – vítězství nad franskými vojsky krále Dagoberta I. Poloha hlavního města Wogastisburgu není známa (Kadaň, Mikulčice, Znojmo, Bratislava). Po Sámově smrti (658 nebo 661) se jeho říše rozpadla. Odstředivé tendence potomků (snad 22 synů a 15 dcer - podle Fredegara).

7 B) Velká Morava (833 – 906/907) První známý západoslovanský stát, ve své době nejmocnější a nejsilnější ve střední Evropě. Název Velká Morava byl poprvé zmíněn byzantským císařem Konstantinem VII. Porfyrogenetem v roce 950 v jeho díle O spravování říše. Starší prameny pojem : Marava, Murava, Marawa, Marauia, Maraha, terra Marauorum, … Velkomoravská říše je označením moderní historické vědy.

8 Největší rozsah Velké Moravy za knížete Svatopluka
Autor: Tankred, Název:Great moravia svatopluk.png Zdroj:

9 Vznik Velké Moravy Roku 833 vyhnal Mojmír I., moravský kníže, knížete Pribinu z nitranského území. Spojením těchto dvou území asi položen základ budoucí významné říše.

10 Nitranské knížectví za Pribiny a moravské knížectví za Mojmíra I. do r
Autor: Poko, Název:Nitra moravia 833-cs.png Zdroj:

11 Mojmírovci – vládnoucí dynastie
a) Mojmír I. - zakladatel říše, spojil roku 833 území moravské a nitranské b) Rastislav - synovec Mojmíra I. - za jeho vlády cyrilometodějská misie - v říjnu 1994 byl pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku prohlášen za svatého

12 Mojmírovci – vládnoucí dynastie
c) Svatopluk - synovec Rastislava - nejvýznamnější panovník - ke konci vlády vypudil ze země nitranského biskupa Wichinga (ten po Metodějově smrti roku 855 vyhnal Metodějovy žáky + potlačil užívání staroslověnské liturgie) - před smrtí roku 894 vyzval své 3 syny k odporu vůči Frankům (legenda o třech prutech Svatoplukových)

13 Velkomoravská říše – zeleně kníže Rastislav, rozšíření za knížete Svatopluka
Autor: Tankred, Název:Central europe 9th century.png Zdroj:

14 Mojmírovci – vládnoucí dynastie
d) Mojmír II. - syn Svatopluka - několik vítězných bitev s útočícími Maďary - po roce 907 o Mojmírovi II. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku v bitvě s Maďary - roku 906/907 hovoříme o zániku Velké Moravy

15 Velkomoravská architektura
Lokality, na nichž je prokázána nebo se předpokládá existence kamenných církevních staveb z 9. století (baziliky, rotundy, jednolodní kostely) : Valy u Mikulčic Staré Město u Uherského Hradiště Uherské Hradiště-Sady Pohansko u Břeclavi Nitra Znojmo-Hradiště Bratislava

16 Archeologické muzeum Mikulčice-Valy - kamenné základy kostela
Autor:Mercy, Název:Mikulčice-Valy 7.JPG Zdroj: Autor:Mercy, Název:Mikulčice-Valy 6.JPG Zdroj:

17 Naleziště v lokalitách
Mnoho nalezišť dokládá kulturu lidu a jejich zručnost (naušnice, jehlice, nákončí, kříže). Pohřebiště vynikají množstvím bohatých hrobů s meči, zlatými a stříbrnými šperky a honosnými soupravami opaskových kování a stříbrných a litých bronzových nákončí, zlatými gombíky . Gombík vyobrazen na minci 2 Kč.

18 Velká Morava - shrnutí Hovořili jsme o vzniku prvních státních celků západních Slovanů : a) Sámova říše b) Velká Morava Ujasnili jsme si vztah Mojmírovců k Frankům a k liturgii. Roku 906/907 byl násilně rozvoj Velké Moravy přerušen po atacích Maďarů.

19 Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "První státní útvary západních Slovanů"

Podobné prezentace


Reklamy Google