Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První státní útvary západních Slovanů A ) Sámova říše B ) Velká Morava VY_32_INOVACE_24-05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První státní útvary západních Slovanů A ) Sámova říše B ) Velká Morava VY_32_INOVACE_24-05."— Transkript prezentace:

1 První státní útvary západních Slovanů A ) Sámova říše B ) Velká Morava VY_32_INOVACE_24-05

2 První zmínky o západních Slovanech  Historia Francorum je franská kronika, sepsaná v 7. století v Burgundsku.  Autorem Burgunďan Fredegar – tento mnich sepsal většinu díla, pak pokračovatelé.  Kronika se skládá ze čtyř knih, počíná se rokem 583 a její pokračovatelé ji dovedli až k roku 768.  Dochovalo se několik rukopisů, jeden z nich je uložen v rakouské národní knihovně ve Vídni.  Historia Francorum je nejstarším věrohodným zdrojem informací o Slovanech na území střední Evropy v době Sámovy říše.

3 Strana z Fredegarovy kroniky Autor: Neznámý, Název: Chronique de Frédégaire-deux personnages.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chronique_de_Frédégaire-deux_personnages.jpg

4 A) Sámova říše (624 - 659)  Sámova říše byl státní útvar Slovanů ve střední Evropě v 7. století (údaje z Fredegarovy kroniky).  Kmenový svaz spojen osobou franského kupce Sáma. Velkou prestiž získal jako velitel během bojů Slovanů s Avary, ovládajícími dlouhá léta střední a jihovýchodní Evropu.  Sňatkovou politikou (12 manželek) spojil kmeny za účelem vojenské obrany.

5 Sámova říše Autor: OpenStreetMap contributors, Název: Sámova říše.png Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sámova_říše.png

6 Sámo – 35 let vlády  Centrum Sámovy říše se nacházelo asi na rozhraní Moravy a Dolních Rakous.  Bitva u Wogastisburgu v roce 631 – vítězství nad franskými vojsky krále Dagoberta I.  Poloha hlavního města Wogastisburgu není známa (Kadaň, Mikulčice, Znojmo, Bratislava).  Po Sámově smrti (658 nebo 661) se jeho říše rozpadla.  Odstředivé tendence potomků (snad 22 synů a 15 dcer - podle Fredegara).

7 B) Velká Morava (833 – 906/907)  První známý západoslovanský stát, ve své době nejmocnější a nejsilnější ve střední Evropě.  Název Velká Morava byl poprvé zmíněn byzantským císařem Konstantinem VII. Porfyrogenetem v roce 950 v jeho díle O spravování říše.  Starší prameny pojem : Marava, Murava, Marawa, Marauia, Maraha, terra Marauorum, …  Velkomoravská říše je označením moderní historické vědy.

8 Největší rozsah Velké Moravy za knížete Svatopluka Autor: Tankred, Název:Great moravia svatopluk.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_moravia_svatopluk.png

9 Vznik Velké Moravy  Roku 833 vyhnal Mojmír I., moravský kníže, knížete Pribinu z nitranského území.  Spojením těchto dvou území asi položen základ budoucí významné říše.

10 Nitranské knížectví za Pribiny a moravské knížectví za Mojmíra I. do r. 833 Autor: Poko, Název:Nitra moravia 833-cs.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nitra_moravia_833-cs.png

11 Mojmírovci – vládnoucí dynastie  a) Mojmír I. - zakladatel říše, spojil roku 833 území moravské a nitranské b) Rastislav - synovec Mojmíra I. - za jeho vlády cyrilometodějská misie - v říjnu 1994 byl pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku prohlášen za svatého

12 Mojmírovci – vládnoucí dynastie  c) Svatopluk - synovec Rastislava - nejvýznamnější panovník - ke konci vlády vypudil ze země nitranského biskupa Wichinga (ten po Metodějově smrti roku 855 vyhnal Metodějovy žáky + potlačil užívání staroslověnské liturgie) - před smrtí roku 894 vyzval své 3 syny k odporu vůči Frankům (legenda o třech prutech Svatoplukových)

13 Velkomoravská říše – zeleně kníže Rastislav, rozšíření za knížete Svatopluka Autor: Tankred, Název:Central europe 9th century.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_europe_9th_century.png

14 Mojmírovci – vládnoucí dynastie  d) Mojmír II. - syn Svatopluka - několik vítězných bitev s útočícími Maďary - po roce 907 o Mojmírovi II. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku v bitvě s Maďary - roku 906/907 hovoříme o zániku Velké Moravy

15 Velkomoravská architektura  Lokality, na nichž je prokázána nebo se předpokládá existence kamenných církevních staveb z 9. století (baziliky, rotundy, jednolodní kostely) :  Valy u Mikulčic  Staré Město u Uherského Hradiště  Uherské Hradiště-Sady  Pohansko u Břeclavi  Nitra  Znojmo-Hradiště  Bratislava

16 Archeologické muzeum Mikulčice-Valy - kamenné základy kostela Autor:Mercy, Název:Mikulčice-Valy 7.JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikulčice-Valy_7.JPG Archeologické muzeum Mikulčice-Valy - kamenné základy kostela Autor:Mercy, Název:Mikulčice-Valy 6.JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikulčice-Valy_6.JPG

17 Naleziště v lokalitách  Mnoho nalezišť dokládá kulturu lidu a jejich zručnost (naušnice, jehlice, nákončí, kříže).  Pohřebiště vynikají množstvím bohatých hrobů s meči, zlatými a stříbrnými šperky a honosnými soupravami opaskových kování a stříbrných a litých bronzových nákončí, zlatými gombíky.  Gombík vyobrazen na minci 2 Kč.

18 Velká Morava - shrnutí  Hovořili jsme o vzniku prvních státních celků západních Slovanů : a) Sámova říše b) Velká Morava  Ujasnili jsme si vztah Mojmírovců k Frankům a k liturgii.  Roku 906/907 byl násilně rozvoj Velké Moravy přerušen po atacích Maďarů.

19 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "První státní útvary západních Slovanů A ) Sámova říše B ) Velká Morava VY_32_INOVACE_24-05."

Podobné prezentace


Reklamy Google