Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_DE.S9.07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_DE.S9.07."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_DE.S9.07 Velkomoravská říše 2.2. Člověk a společnost Dějepis 10. 10. 2012 PhDr. Jana Burianová Tematická oblast: Dějepis- V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4.ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiál u: III/2

3 Anotace: Žáci se seznámí s historií prvního státního útvaru na našem území, tj. Velké Moravy. Součástí prezentace jsou významné postavy velkomoravských knížat i kulturní dědictví Velké Moravy. Ověření získaných znalostí je provedeno v závěru formou otázek. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. D

4 C D Vznik velkomoravské říše Jedná se o nejstarší státní slovanský útvar na našem území. Za zakladatele je považován kníže Mojmír I., který v roce 833 porazil nitranského knížete Pribinu a k jižní Moravě připojil západní Slovensko. (3)

5 C D Kníže Rastislav Pokračoval v rozšiřování území říše a dostal se do sporu s východofranckým panovníkem. Podařilo se mu ubránit nezávislost své říše a rozhodl se zřídit na Moravě vlastní církevní organizaci. Obrátil se na byzantského císaře, který r. 863 vyslal na Moravu dva učence – Konstantina (později přijal jméno Cyril) a Metoděje, původem Řeky ze Soluně.

6 C D (6) (7)

7 C D Působení Konstantina a Metoděje sestavili první slovanské písmo – hlaholici důležité části Bible přeložili do staroslověnštiny, ta se stala i bohoslužebným jazykem při mši (namísto latiny) organizovali církevní život, šířili křesťanství – Metoděj byl papežem jmenován arcibiskupem jeho rukou přijal křest také český kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou

8 C D Panování Svatopluka Za Svatopluka Velká Morava zahrnovala kromě Moravy a Slovenska také část Maďarska, Rakouska a Polska. Po Metodějově smrti (r. 885) Svatopluk podpořil latinskou bohoslužbu, Metodějovy žáky vyhnal ze země. Ti odchází do Bulharska, tam vzniká písmo cyrilice (dnešní azbuka).

9 C D Zánik Velké Moravy Po smrti Svatopluka se jeho říše rozpadá. Mojmír II. nebyl silným panovníkem V r. 907 podlehla Velká Morava nájezdu kočovných maďarských kmenů

10 C D Znáš pověst o Svatoplukovi? (5)

11 C D Velkomoravská kultura Vyspělá kultura v mnoha oblastech Stavebnictví: velkomoravská hradiště, kostelíky Mikulčice Pohansko u Břeclavi Staré Město u Uherského Hradiště Děvín Literatura Řemesla: např. zlaté a stříbrné šperky – náušnice, knoflíky (tzv.gombíky), přívěsky

12 C D Kříž z Mikulčic Velkomoravské gombíky (2) (1)

13 C D Mikulčice – základy kamenného kostela (4)

14 Zjištění získaných znalostí 1.Kdy a kde vznikla Velkomoravská říše? 2.Kdo je považován za zakladatele Velké Moravy? 3.Co víš o působení dalších velkomoravských knížat? 4.Jaký význam měl příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu? 5.Co víš o kultuře Velké Moravy?

15 Zdroje použitých materiálů 1)Creator:Dragovit, Kříž z Mikulčic.png [online]. 2011 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_ Mikul%C4%8Dic.png 2)Pekko, Velka Morava sperky 3.jpg [online]. 2009 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_Morava_sperky_3.jpg 3)Poko, Nitra moravia 833-cs.png [online]. 2011 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitra_moravia_833-cs.png

16 Zdroje použitých materiálů 4)Mercy, Mikulčice-Valy 3.JPG [online]. 2008 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikul%C4%8Dice-Valy_3.JPG 5)Michal Maňas, Svatopluk I.jpg [online]. 2007 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svatopluk_I.jpg 6)Martyr, ZographensisColour.jpg[online]. 2006 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZographensisColour.jpg?uselang =cs

17 Zdroje použitých materiálů 7)Mladifilozof, Cyril-methodius-small.jpg [online]. 2008 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyril-methodius-small.jpg


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_DE.S9.07."

Podobné prezentace


Reklamy Google