Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slované.  Já a můj svět ICT2_1/39 Anotace: Žák si osvojí základní znalosti o každodenním životě Slovanů. Získá povědomí o nejstarších českých pověstech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slované.  Já a můj svět ICT2_1/39 Anotace: Žák si osvojí základní znalosti o každodenním životě Slovanů. Získá povědomí o nejstarších českých pověstech."— Transkript prezentace:

1 Slované

2  Já a můj svět ICT2_1/39 Anotace: Žák si osvojí základní znalosti o každodenním životě Slovanů. Získá povědomí o nejstarších českých pověstech. Osvojí si informace o Sámově říši. Na závěr si své znalosti ověří v opakovacích cvičeních. Autor: Mgr. Šárka Sochorová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: osvojí si základní znalosti o každodenním životě Slovanů Speciální vzdělávací potřeby: materiál určen pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy praktické Klíčová slova: vlastivěda, Slované, praotec Čech, Sámova říše Druh učebního materiálu: prezentace, pracovní list Druh interaktivity: výklad a aktivita Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň Typická věková skupina: 9 – 11 let Celková velikost: 3514 kB

3   První národ na našem území, předchůdci našeho národa.  Podle pověsti je přivedl praotec Čech na horu Říp.  V tomto období vzniklo mnoho pověstí (O Libuši a Přemyslu Oráči, O Horymírovi, atd.) Slované

4  Podle Starých pověstí českých žil Čech a jeho bratr Lech v Charvátské zemi při řece Visle, kde se ale toho času strhly četné boje, a tak se tato země stala velmi nepříznivou pro lid, který byl zvyklý žít v pokoji, obdělávat půdu a pěstovat obilí. Jednoho dne se vojvodové Čech a Lech rozhodli tuto zemi opustit. Shromáždili svůj lid a vydali se směrem na západ Slunce. Šli dlouho a daleko, přes hluboké lesy, bažiny a křoviny. Čeleď už byla z cesty unavena a začala si stýskat, že není konce té klopotné cesty. Čech ukázal na vysokou horu před nimi, jež se zdvíhala z rovinné krajiny, a řekl, že pod ní si odpočinou. Došli a rozložili se na úpatí hory, jež se nazývala Říp. Druhý den ráno se vydal Čech sám na horu. Uviděl širý kraj s lesy, loukami a řekami. Zvěstoval ostatním, co zhlédl. Lid zvolal jednohlasně, ať se země jmenuje po Čechovi. Čech potěšen vůlí svého lidu, poklekl na kolena, líbal zem a žehnal jí. Pověst o praotci Čechovi

5  -žili v jednoduchých dřevěných domech -byli to zemědělci -chovali dobytek -ženy pekly chléb, vařily kaše, jídla sladily medem, tkaly látky a šily z nich oděvy -muži se starali o zemědělství a chov dobytka -používali dřevěné nebo hliněné nádobí Každodenní život:

6  -první, kdo sjednotil Slovany byl kupec Sámo -vznikla tak Sámova říše Sámova říše

7  Poznáš podle obrázků, o jaké pověsti se jedná? Řešení

8  Staří Slované bydleli: a)na stroměb) v panelových domech c) v dřevěných chýších Do Čech je přivedl: a)Karel IV.b) praotec Čechc) Václav Havel Sjednotitel Slovanů se nazýval: a)Sámob) Kámoc) Jáno Byl to: a)herecb) kupecc) zpěvák Řešení Zakroužkuj správnou odpověď:

9  Poznáš podle obrázků, o jaké pověsti se jedná? - ŘEŠENÍ Zpět Praotec Čech O Horymírovi

10  Staří Slované bydleli: a)na stroměb) v panelových domech c) v dřevěných chýších Do Čech je přivedl : a)Karel IV.b) praotec Čechc) Václav Havel Sjednotitel Slovanů se nazýval: a)Sámob) Kámoc) Jáno Byl to: a)herecb) kupecc) zpěvák Zpět Zakroužkuj správnou odpověď: ŘEŠENÍ

11  Obrázky Praotec Čech http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _Praotec_%C4%8Cech_na_ho%C5%99e_%C5%98%C3%ADp.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _Praotec_%C4%8Cech_na_ho%C5%99e_%C5%98%C3%ADp.jpg (11. 6. 2012) Horymír http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/206129-v-neumetelich-oziva-legenda-o- vernem-koni-semikovi.htmlhttp://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/206129-v-neumetelich-oziva-legenda-o- vernem-koni-semikovi.html (11. 6. 2012) Sámova říše – mapa http://www.moraviamagna.cz/mapky/m_samo.htmhttp://www.moraviamagna.cz/mapky/m_samo.htm (11. 6. 2012) Sámo http://referaty-testy.webnode.cz/historie-ceskych-zemi/avari-a-samova-rise/http://referaty-testy.webnode.cz/historie-ceskych-zemi/avari-a-samova-rise/ (11. 6. 2012) Text: vlastní Pověst o praotci Čechovi http://cs.wikipedia.org/wiki/Praotec_%C4%8Cechhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Praotec_%C4%8Cech (11. 6. 2012) Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Slované.  Já a můj svět ICT2_1/39 Anotace: Žák si osvojí základní znalosti o každodenním životě Slovanů. Získá povědomí o nejstarších českých pověstech."

Podobné prezentace


Reklamy Google