Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slované."— Transkript prezentace:

1 Slované

2 Já a můj svět ICT2_1/39 Anotace: Žák si osvojí základní znalosti o každodenním životě Slovanů. Získá povědomí o nejstarších českých pověstech. Osvojí si informace o Sámově říši. Na závěr si své znalosti ověří v opakovacích cvičeních. Autor: Mgr. Šárka Sochorová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: osvojí si základní znalosti o každodenním životě Slovanů Speciální vzdělávací potřeby: materiál určen pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy praktické Klíčová slova: vlastivěda, Slované, praotec Čech, Sámova říše Druh učebního materiálu: prezentace, pracovní list Druh interaktivity: výklad a aktivita Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň Typická věková skupina: 9 – 11 let Celková velikost: 3514 kB

3 Slované První národ na našem území, předchůdci našeho národa.
Podle pověsti je přivedl praotec Čech na horu Říp. V tomto období vzniklo mnoho pověstí (O Libuši a Přemyslu Oráči, O Horymírovi, atd.)

4 Pověst o praotci Čechovi
Podle Starých pověstí českých žil Čech a jeho bratr Lech v Charvátské zemi při řece Visle, kde se ale toho času strhly četné boje, a tak se tato země stala velmi nepříznivou pro lid, který byl zvyklý žít v pokoji, obdělávat půdu a pěstovat obilí. Jednoho dne se vojvodové Čech a Lech rozhodli tuto zemi opustit. Shromáždili svůj lid a vydali se směrem na západ Slunce. Šli dlouho a daleko, přes hluboké lesy, bažiny a křoviny. Čeleď už byla z cesty unavena a začala si stýskat, že není konce té klopotné cesty. Čech ukázal na vysokou horu před nimi, jež se zdvíhala z rovinné krajiny, a řekl, že pod ní si odpočinou. Došli a rozložili se na úpatí hory, jež se nazývala Říp. Druhý den ráno se vydal Čech sám na horu. Uviděl širý kraj s lesy, loukami a řekami. Zvěstoval ostatním, co zhlédl. Lid zvolal jednohlasně, ať se země jmenuje po Čechovi. Čech potěšen vůlí svého lidu, poklekl na kolena, líbal zem a žehnal jí.

5 Každodenní život: žili v jednoduchých dřevěných domech
byli to zemědělci chovali dobytek ženy pekly chléb, vařily kaše, jídla sladily medem, tkaly látky a šily z nich oděvy muži se starali o zemědělství a chov dobytka používali dřevěné nebo hliněné nádobí

6 Sámova říše první, kdo sjednotil Slovany byl kupec Sámo
vznikla tak Sámova říše

7 Poznáš podle obrázků, o jaké pověsti se jedná?
Řešení

8 Zakroužkuj správnou odpověď:
Staří Slované bydleli: na stromě b) v panelových domech c) v dřevěných chýších Do Čech je přivedl: Karel IV. b) praotec Čech c) Václav Havel Sjednotitel Slovanů se nazýval: Sámo b) Kámo c) Jáno Byl to: herec b) kupec c) zpěvák Řešení

9 Poznáš podle obrázků, o jaké pověsti se jedná? - ŘEŠENÍ
Praotec Čech O Horymírovi Zpět

10 Zakroužkuj správnou odpověď: ŘEŠENÍ
Staří Slované bydleli: na stromě b) v panelových domech c) v dřevěných chýších Do Čech je přivedl: Karel IV. b) praotec Čech c) Václav Havel Sjednotitel Slovanů se nazýval: Sámo b) Kámo c) Jáno Byl to: herec b) kupec c) zpěvák Zpět

11 Použité zdroje: Obrázky Text: Praotec Čech
( ) Horymír ( ) Sámova říše – mapa ( ) Sámo ( ) Text: vlastní Pověst o praotci Čechovi ( )


Stáhnout ppt "Slované."

Podobné prezentace


Reklamy Google