Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RANÝ STŘEDOVĚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RANÝ STŘEDOVĚK."— Transkript prezentace:

1 RANÝ STŘEDOVĚK

2 Vytváření Evropy přibližné časové období 500 – 1200
období vzniku samostatných států po rozpadu Západořímské říše rozmach křesťanství na sever od hranic římské říše žily desítky kmenů, jimž Římané říkali barbaři (Germáni) nejpočetnější byli: Sasové, Frankové, Gótové, Bavoři, Vandalové na našem území Markomani a Kvádové

3 SLOVANÉ PŘIŠLI K NÁM Z VÝCHODU. Objevili se nenápadně, potichu.
Osídlili úrodné krajiny u řek. Nepřišel celý národ – kousků. Přinesli si velké neforemné hrnce. Přišli a už tu zůstali. Vybrali si překrásnou zemi, ale mlékem a strdím neoplývala.

4

5 Slované příchod Slovanů během stěhování národů
jejich pravlast mezi řekami Vislou a Dněprem na našem území se usídlili kolem roku 500 žili v rodech (50 – 60 lidí) v jejich čele kmenoví náčelníci živili se: chovem dobytka a zemědělstvím

6 Pravlast Slovanů (zeleně)

7 Slované v Evropě (žlutě)

8 Co znamenají pojmy: BARBAŘI GERMÁNI LANGOBARDI A VIZIGÓTI SLOVANÉ
BYZANTSKÁ ŘÍŠE AVAŘI/ HUNOVÉ HÁK ARCHEOLOGIE KMEN ROD 375 n. l . 500 n. l

9 SLOVANÉ ZÁPADNÍ JIŽNÍ VÝCHODNÍ Poláci Slovinci Rusové
Pobaltští Slované Srbové Bělorusové Češi Chorvati Ukrajinci Slováci Bulhaři Makedonci

10 Domov přece pro nás vybral praotec Čech!
Kronikář KOSMAS – latinská kronika z 12. století Praotec Čech nevstoupil do liduprázdné země – Co Keltové a Germáni? Země určitě nebyla krásná – všude samý neprostupný listnatý les, plný vlků,medvědů podnebí nestálé, vlhké,mrazivé, Chlévy neexistují, dobytek se pase v lese, primitivní pole dávají málo: z jednoho zrna jsou dvě

11

12 Slovanská osada, hradiště

13 Pastevci, zemědělci, válečníci

14 válečníci "Ještě se takový nenarodil a neobjevil pod sluncem, který by dokázal naši sílu zlomit. My jsme si přivykli na to, že vládneme cizím krajinám, a ne aby někdo jiný vládl nad naší; v tom jsme si jisti, dokud existuje vojna a meče."

15 Bohové Perun = nejvyšší Bůh Slovanů, hromovládce a vládce bouří, bůh války, pán blesku. Býval mu obětován býk a zasvěcen dub. Zasvěcen je mu i den, a to čtvrtek Radegast Stribog = bůh větru Mokoš = bohyně plodnosti, země Svarog = bůh ohně a nebeský kovář, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa Triglav = Trojhlavý bůh Tři hlavy symbolizovaly sféry jeho vlády: nebe, zemi a podsvětí. Šlo o svět bohů, svět lidí a říši mrtvých. Svantovít = čtyřhlavý bůh, v Pobaltí ze všech bohů nejmocnější, původně snad bůh úrody, ve 12. století však hlavní bůh války.

16

17 pohřby původně spalovali
S pohřbem nespáleného těla se u všech Slovanů rozšířil strach před návratem mrtvého, který se mohl stát upírem a škodit živým. Poloha mrtvoly: obrácení těla tváří k zemi, oddělení hlavy a její položení k nohám nebo mezi ně, posmrtné vykroucení hlavy, zatížení těla kamením nebo zatížení i některých jiných partií

18 Slovanská hradiště Hradiště BŘEZINA Hradiště HŮRKA U STARÉHO PLZENCE
MIKULČICE NA MORAVĚ BŘEZNO U LOUN

19 Otázky - Slované Pravlast Slovanů Kdy příchod na naše území a proč
Je praotec Čech historická postava? Kdo byl Kosmas? Čím se Slované zabývali S jakým obyvatelstvem se setkali na našem území Kde bydleli Jmenuj tři slovanské bohy

20 Zápis – Příchod Slovanů na naše území – 500 n.l.
Z východu (dn. Rusko), z oblasti řek Visla a Dněpr Slované = pastevci, zemědělci, válečníci přišli v nevelkém počtu a smísili se s původním obyvatelstvem (Germáni a zbytek Keltů), žili v osadách, v rodech (50 – 60 lidí), dobytek se pásl v lese, neznali chlévy, primitivní pole, keramika (tlusté velké hrnce),kolem osad pralesy (duby, buky, vlci, medvědi) SLOVANÉ –ZÁPADNÍ: Poláci, Polabští Slované, Češi, Slováci VÝCHODNÍ: Rusové, Ukrajinci, Bělorusové JIŽNÍ: Slovinci, Chorvati, Srbové, Makedonci Bohové: Perun, Radegast, Mokoš, Svantovít Pohřby žehem, poté do hrobu Slovanská naleziště v Čechách: Mikulčice, (největší slovanské hradiště), Březno u Loun ( nyní skanzen = muzeum v přírodě na místě původního výskytu), Březina u Rokycan, Hůrka u Starého Plzence)

21 BARBAŘI = označení Římanů pro neřímské obyvatele Evropy (nevzdělaní, nezanjí antickou kulturu)
GERMÁNI = kmeny na severu od hranic římské říše (Vizigóti, Ostrogóti, Langobardi, Markomani, Kvádové) SLOVANÉ = zemědělci, pastevci, přišli roku 500 z oblasti řek Visly a Dněpru do Evropy v období Velkého stěhování národů (Západní, Jižní, Východní Slované) BYZANTSKÁ ŘÍŠE = vznikla z oblasti Východořímské říše, hlavní město Konstantinopol, zachovala antickou kulturu, pravoslavné křesťanství, zanikla náporem Turků AVAŘI/ HUNOVÉ = kočovné kmeny z asijských stepí, turkotatarského původu, zapříčinili stěhování národů

22 HÁK = nářadí k obdělávání půdy
ARCHEOLOGIE = věda, která objevuje, popisuje a zkoumá pozůstatky dávného života, podává obraz minulosti KMEN = společenství lidí, společný původ a území, jazyk, dělili se na rody ROD = skupina lidí, mezi nimiž jsou pokrevní vztahy 375 n. l . = Hunové se valí do Evropy (Atilla) 500 n. l = velké stěhování národů, příchod Slovanů na naše území

23 Zápis – raný středověk 500 - 1200
= období vzniku samostatných středověkých států na evropském území (Anglie, Fra, Bulh., Uhry, Pol, český stát) - období rozmachu křesťanství v Evropě - BARBAŘI = označení desítek kmenů žijících za hranicemi římské říše (Germáni) zakládali vlastní říše: u nás: MARKOMANI + KVÁDOVÉ Vizigóti: Španělsko Anglové ,Sasové a Jutové: Anglie Frankové : Francie Germánský kmen Vandalů napadl západořímskou říši a vyplenil ji Germánské kmeny byli roku 375 pod náporem asijského kmenu Hunů (turko-tatarský původ) nuceni opouštět svá místa a dostávali se na Z Evropy, pod náporem kočovných Avarů se Slované z východu dostávali na původní germánská území na východě Evropy


Stáhnout ppt "RANÝ STŘEDOVĚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google