Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osídlování a vytváření Evropy v raném středověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osídlování a vytváření Evropy v raném středověku"— Transkript prezentace:

1 Osídlování a vytváření Evropy v raném středověku
O příchodu Slovanů a kočovnících, kteří v této době ohrožovali Evropu Osídlování a vytváření Evropy v raném středověku

2 Orientace na mapě Pojmenujte a ukažte významné ostrovy a poloostrovy ve Středomoří a státy v Evropě Pyrenejský poloostrov – Vizigoti, Apeninský poloostrov – Langobardi, Francie – Frankové, Burgundi, Německo – Bavoři, Durynkové, Sasové, příchod Slovanů do Evropy Které 2 slavné starověké říše se zde rozkládaly Řecko, Řím Co se s těmito říšemi stalo Řecko ovládla Makedonie – panovníci Filip a Alexandr, Řím se rozpadl na Z a V římskou říši Jak se jmenovala římská provincie na území dnešní Francie, kdo ji ovládl Galie, Caesar

3 Ukazujeme na mapě, orientace

4 Ukazujte na středověké mapě Evropy

5 Pracujeme s mapou na straně 7
Kdo osídlil Evropu ve 4. – 6. století – říkejte dnešní státy a kmeny, které je osídlily Pyrenejský poloostrov – Vizigoti, Apeninský poloostrov – Langobardi, Francie – Frankové, Burgundi, Německo – Bavoři, Durynkové, Sasové Kdo ovládl východní Středomoří a postupně i severní Afriku Byzantská říše Která území osídlili Slované, orientujte se podle řek Mezi řekami Vislou a Dněprem, Labem, Dunajem Kdo to byli Avaři, kdy a kam vpadli Kočovníci, po roce 550, do oblasti Podunají

6 Skupinová práce „Návštěvníci“
Pracujte s učebnicemi na stranách 8 – 9 1) Které kmeny ovládly Evropu, které z nich byly nejsilnější, který kmen pronikl do Říma, jak se tam choval 2) Kdo to byli kočovníci, jakým způsobem žili, které kočovné kmeny ohrožovaly Evropu a co způsobily 3) Kdy přišli Slované, na jaké skupiny se dělili, na kterých územích se jednotlivé kmeny usadily Zjištěné poznatky pak doplníte do následujícího zápisu

7 Osídlování Evropy Germánské kmeny: ______________________________________, v našich zemích _________________________________________ Vpád kočovných H____________ způsobil pohyb kmenů po Evropě = ____________________________________________________ Germáni pronikli i na území Z římské říše ( Řím zpustošili ____________________) a vytvořili zde nové říše – na území dnešního Š_____________, I______________, A____________, F____________ … Na počátku 6. století příchod S_____________________ - kmeny rozdělujeme na ___________________, ______________________ a __________________ - museli se bránit útokům kočovných A________________ Slované žili v rodech – kmenech – kmenových svazech Zpočátku si byli všichni rovni, později vzniká majetková nerovnost

8 Znázorněte, jak vznikl kmenový svaz
Kdo stál v čele: Rodu- Kmene - Kmenového svazu- Zjistěte, které z činností vůdce kmenového svazu prospívaly všem a které hlavně jemu – poraďte se s učebnicí na straně 7

9 Postavení zemědělských rodin
Čtení s porozuměním – strana 9 – poslední 2 odstavce Vysvětlete, jak došlo k rozpadu rodové společnosti

10 Podle čeho asi můžeme poznat, že si později nebyli všichni lidé rovni

11 Opakujeme – doplňte pojmy a vysvětlete je
G___________________ M__________________ V___________________ H___________________ A____________________ k____________________

12 Doma si vše zopakujte a napište si do sešitů:
Kdo to byli barbaři – kdo tak byl původně označován, kdo je tak označován přeneseně Původně označení používané Ř_________ a Ř_____________ pro obyvatele žijící za h________________ jejich zemí - lidé, kteří neznají antickou vzdělanost Přeneseně – i dnes se používá jako označení pro lidi, kteří jsou : _______________________________________

13 Co jsme se dnes naučili, co jsme si zapamatovali


Stáhnout ppt "Osídlování a vytváření Evropy v raném středověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google