Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika 6 Tematický okruh Elektrický obvod Téma Bezpečnost při práci s elektřinou Název VY_32_INOVACE_20_22_bezpecnost_pri_praci_s_elektrinou Určení 6. ročník Autor Mgr. Tomáš Bobál Vytvořeno Duben 2013 Anotace Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Žák se seznámí se zásadami bezpečnosti práce s elektřinou.

2 Bezpečnost při práci s elektřinou
Sestavme jednoduchý elektrický obvod se zdrojem, vodiči a žárovkou. Poté jej rozpojme a obě rozpojená místa uchopme do rukou. Bude žárovka svítit? Lidské tělo obsahuje dvě třetiny vody, ve které jsou rozpuštěné různé soli – mělo by být dobrým vodič. Na rozsvícení žárovky to nestačí, protože proud procházející obvodem je příliš malý. V obvodu je totiž zapojen i špatný vodič – pokožka. Při zvýšení napětí zdroje se bude zvyšovat i proud procházející lidským tělem, až se stane citelným a pak i životu nebezpečným. Při vlhké pokožce bude procházející proud mnohem větší a životu nebezpečný už při nižším napětí.

3 Bezpečnost při práci s elektřinou
V normálním prostředí můžete pracovat s napětím do 50 V. Pokud byste prováděli pokusy ve vlhkém prostředí, můžete pracovat jen s napětím menším než 25 V. Je obyčejná voda vodičem? Ano, protože obsahuje rozpuštěné soli. Proto se jí také nesmí hasit zařízení pod napětím! Jaké napětí je v zásuvce? 230 V – životu nebezpečné v jakémkoliv prostředí! Všechny vodiče na kterých je nebezpečné napětí musí být izolovány nebo opatřeny kryty z izolačních materiálů nebo umístěny vysoko na sloupech.

4 Bezpečnost při práci s elektřinou
Zásady bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením: Nikdy nestrkejte do zásuvky žádné kovové předměty. hrozí smrtelný úraz! životu nebezpečné napětí 230 V je přivedeno také do objímky žárovek a je uvnitř mnoha el. spotřebičů v domácnosti! Nebezpečné napětí může zůstat ve spotřebiči i při vypnutém vypínači. Spotřebiče proto nikdy nerozebírejte! Nikdy se nedotýkejte drátů elektrického vedení, a to ani když jsou přetržené nebo spadlé na zem. Při úrazu el. proudem je třeba co nejrychleji přerušit proud, nejlépe vytažením přívodní šňůry ze zásuvky nebo vypnutím vypínače. Nikdy se nesnažte holýma rukama odtáhnout postiženého, elektrický proud by mohl zasáhnout i vás.

5 Bezpečnost při práci s elektřinou
Úraz elektrickým proudem způsobí v lepším případě křeče a bolest, v horším případě spáleniny, zástavu srdce a bezvědomí nebo i smrt. Zopakuj si pravidla první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

6 Zdroje elektrického napětí
Použité zdroje: RAUNER, Karel. Fyzika 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 120 s. ISBN DOMINEC, Filip. Central_european_plug_cs.svg. In: <i>Wikipedia: the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google