Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začlenění průřezových témat do výuky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začlenění průřezových témat do výuky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začlenění průřezových témat do výuky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 MGR. JANA KLÍMOVÁ VEDOUCÍ TÝMU MGR. JAROSLAV FRNOCH ČLEN TÝMU MGR. MIROSLAVA MAŘÍKOVÁ ČLEN TÝMU MARTINA SCHNEIDEROVÁ ČLEN TÝMU MGR. HELENA KLIMEŠOVÁ JAZYKOVÝ LEKTOR ANNA ROWE JAZYKOVÝ LEKTOR TÝM MKV

3 Školení pro týmy MKV a VMEGS Téma : Průřezová témata MKV a VMEGS a jejich začleňování do výuky Vzdělávací program Varianty Člověk v tísni Mgr. Pavel Košák V rámci semináře bylo s účastníky realizováno několik učebních lekcí s využitím interaktivních metod, zaměřených na témata a kompetence globálního vzdělávání. Účastníci pracovali ve dvou skupinách a vyzkoušeli si plánování průřezových témat do vlastního ŠVP.

4 Hlavní úkoly týmu MKV Zpracování výukových materiálů - tvorba metodické příručky pro výuku MKV na 1. a 2. stupni a ŠD. Začlenění průřezového tématu MKV do školního vzdělávacího plánu, postupné ověřování ve výuce. Realizace školního projektu na téma romská kultura. Angažování zahraničního lektora pro výuku anglického jazyka. Seznámení žáků s cizí kulturou prostřednictvím besed s příslušníky jiných národností a etnik.

5 JAZYKOVÝ LEKTOR Mgr. Helena Klimešová vyučuje anglický jazyk a vede konverzační kurzy pro žáky a učitele. Anna Rowe z Velké Británie se podílela pravidelně na výuce angličtiny ve 3. až 9. ročníku. Působení jazykového lektora vede ke zkvalitnění výuky Aj a motivuje žáky ke studiu jazyka.

6 UČITELÉ ANGLIČTINY Velký přínos měla Anna rovněž pro vyučující angličtiny.

7 ZAČLENĚNÍ MKV DO VÝUKY NETRADIČNÍ SPORTY, JEJICH PŮVOD A PRAVIDLA

8 BESEDY beseda o životě v Brazílii s bývalým žákem školy Vojtou Skřivanem beseda se zahraničními studenty z USA a Mexika beseda pro žáky 9. ročníku „ Nerazítkuj, poznávej“ na téma rasismus, diskriminace a tolerance

9 Návštěva studentů z USA a Mexika v naší škole April z Wisconsinu.Mexiko nám představil Enrique.

10 Beseda s bývalým žákem naší školy

11 KULTURNÍ AKCE PRO ŽÁKY

12 AFRIKA Multikulturní den

13 ANGLICKÉ DIVADLO Den evropských jazyků

14 PROJEKTY

15 ROMEA společný projekt MKV a MV žáci naší školy se zapojili do tříletého projektu, jehož hlavním cílem je spolupráce neromských a romských žáků sledující odstranění projevů rasismu a xenofobie ve školách a společnosti žáci pravidelně přispívají jako externí redaktoři do časopisu Romano voďori ( Romská dušička ), ve svých příspěvcích reagují na různé problémy dnešní doby, jako např. homosexualita, rozvody apod. součástí projektu je rovněž realizace série přednášek pro žáky a pedagogy na téma tolerance, romská kultura, multikulturní výchova 4.12. 2009 – se žáci MV seznámili s tím, jak se stát dobrým reportérem, naučili se vést rozhovor 22.3. 2010 připravili lektoři o.s. Romea pro žáky 6. a 7. tříd workshop na téma Předsudky a stereotypy, kde žáci diskutovali o tom, podle čeho si dělají názor na druhé lidi, co nejvíce ovlivňuje jejich hodnocení a pohled na ostatní

16 Projekt ROMEA Jak se stát dobrým reportérem?

17 Předsudky a stereotypy Workshop pro žáky 2. stupně

18 Poznáváme se a učíme se navzájem tento projekt jsme připravili ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 387 (dříve speciální škola) hlavním cílem projektu bylo, aby děti poznaly různé kulturní zvyky a tradice, seznámily se s odlišnou mentalitou a učily se vzájemné spolupráci zúčastnilo se ho celkem asi 70 dětí, z naší školy žáci 2.A a 4.A (45 žáků) žáci byli rozděleni do skupin a plnili úkoly na třech stanovištích : Romské pohádky, Písničky a tance, Tradice a příprava pohoštění, na posledním stanovišti si všichni společně zasoutěžili a zahráli florbal projekt pokračuje i v letošním školním roce, kdy žáci naší školy navštíví ZŠ Zlatá Stezka

19

20 Příjemně strávený den

21 POZNÁVÁME JINÉ NÁRODY Projekt jsme realizovali ve školní družině. Trval téměř půl roku a pracovaly na něm děti ze 3.,4. a 5. třídy. Cílem projektu bylo seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Práce vedla k rozpoznání základních rozdílů mezi jednotlivci, k toleranci vůči jiným národům. Děti se učily pracovat samostatně i ve skupinách, diskutovaly o problémech, aktivně se zapojovaly do všech aktivit.

22 ASIE VIETNAM ČÍNA

23 SKANDINÁVIE a GRÓNSKO

24 Poznáváme jiné národy KANADA

25 LIDSKÉ RASY Projekt byl uskutečněn se žáky 2.ročníku. Děti získaly základní představu o lidských rasách, učily se respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy a názory. Projekt byl veden interaktivní formou s využitím netradičních pomůcek. Žáci se do všech činností zapojovali s velikou chutí a dílčí výstupy jako fotodokumentace, stavba týpí, namalované mandaly, sárí, návrh totemu, cvičení jógy, indiánské sáčky aj. jsou toho dokladem.

26 PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ společnost Člověk v tísni - JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH projekt byl realizován ve spolupráci s týmem VDO již druhým rokem k připomenutí 17. listopadu žáci společně shlédli film a poté besedovali s pamětníky o pronásledování Židů za 2. světové války a v době komunismu, o násilném zabírání půdy a kolektivizaci v hodinách dějepisu vyplňovali pracovní listy k jednotlivým událostem

27 Motto: „Největším cílem vzdělávání je výchova k toleranci." (Helen Keller)


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začlenění průřezových témat do výuky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a."

Podobné prezentace


Reklamy Google