Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace flexicurity v ČR Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného projektu v ČR. Implementace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace flexicurity v ČR Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného projektu v ČR. Implementace."— Transkript prezentace:

1 Implementace flexicurity v ČR Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného projektu v ČR. Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích v podmínkách ČR – hlavní výstupy z plošného šetření, individuálních rozhovorů, fokusových skupin a pilotního projektu pro cílové skupiny: zaměstnavatelé, matky s dětmi do 15 let a osoby starší 50 let v ČR CAPA a.s., český partner projektu „Implementace přístupů flexicurity“ (psychologové v projektu: PhDr. Miloslav Šolc, PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D, Mgr. Patrik Weiss, Mgr. Aneta Langrová) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Návrh řešení v ČR – nové paradigma
Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Wilthagenova matice dimenze flexibility a jistoty (security) Zdroj: Wilthagen, T., Trost, F. (2004). The concept of flexicurity: a new approach to regulating employment and labour markets, Transfer, 10, 166 – 186. Flexibilita/jistota jistota zaměstnání jistota práce jistota příjmu kombinovaná jistota vnější (smluvní) flexibilita -typy zaměstnaneckých smluv -pracovní právo chránící zaměstnance -brzký odchod do důchodu -služby v rámci zaměstnání/politika aktivního trhu práce -celoživotní vzdělávání -kompenzace při ztrátě zaměstnání -další sociální dávky -minimální mzda -ochrana proti výpovědi v rámci různých schémat odchodu ze zaměstnání vnitřní flexibilita -zkrácený pracovní týden/částečný úvazek -dávky v rámci částečného úvazku -studijní granty -dávky v nemoci -různé typy schémat odchodu ze zaměstnání -částečný důchod funkční flexibilita -pracovní obohacení -výcvik/trénink -pronájem práce -subkontraktování -outsourcing -výcvik/celoživotní vzdělávání -pracovní rotace -týmová práce -multidovednosti -platební systémy ve vztahu k výkonu -dobrovolné (individuální) úpravy pracovní doby mzdové náklady/ flexibilita mzdy -lokální úpravy mzdových nákladů -úprava nebo redukce sociálního zabezpečení -změny v platbách sociálního zabezpečení -podpora zaměstnanosti -dávky (benefity) v rámci zaměstnání -kolektivní dohody o mzdách -regulované dávky (benefity) pro zkrácený pracovní týden Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

4 Některé přínosy projektu k implementaci flexicurity
Kombinace kvantitativní a kvalitativní metodologie (individuální přístupy /vertikální/ s horizontálními postupy) Uplatnění psychologických přístupů a psychologických metod u cílových skupin (vedení fokusových skupin i individuálních rozhovorů psychology, užití psychologických metod) Získání dat pro přístupy k IF od jiných respondentů (nezaměstnaní, Úřady práce, polští zaměstnavatelé) Zpracování postupu pro mikropodniky, malé a střední podniky Legislativně právní doporučení Návrh modelu k IF pro vybrané země Střední Evropy Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

5 Některé výsledky z plošného šetření
70% zúčastněných osob dává přednost plnému pracovnímu úvazku Většina lidí nemá zájem o předčasný odchod do důchodu, a to konkrétně 30% v žádném případě; 33% lidí zájem spíše nemá. Ani jedna zúčastněná osoba není zcela spokojena se současnou politikou zaměstnanosti v ČR a pouze 8% lidí je spíše spokojeno. 75% respondentů nemocenské dávky v případě nemoci (spíše) nestačí. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

6 Odolnost vůči stresu Jedním z psychologických aspektů, které mají vliv na zaměstnávání lidí a jejich schopnost se přizpůsobit a hledat nové příležitosti je odolnost vůči stresu, a to především jejich subjektivní pohled na zvládání zátěže. Proto jsme položili otázku: Domníváte se, že dobře odoláváte stresovým situacím? 11% lidí se domnívá, že určitě dobře odolává stresovým situacím a 69% lidí se domnívá, že spíše odolává stresovým situacím. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

7 Některá klíčová zjištění u CS zaměstnavatelé
Všechny osoby mají zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či se rekvalifikovat. Zastávat jinou pracovní pozici, než je v současné době vykonávána je připraveno 80% dotazovaných osob. Zaměstnavatelé odmítají kolektivní dohodu o mzdách až v 65%. 80 % dotazovaných zaměstnavatelů by uvítalo pohyblivý fond pracovní doby. Většina dotazovaných zaměstnavatelů nikdy neslyšela o konceptu flexicurity, přesto jsou v malých a středních podnicích v rámci možností intuitivně naplňovány některé prvky a přístupy flexicurity (zpravidla formou osobního přístupu, možností individuálních dohod a „dobré vůle“) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

8 Některá klíčová zjištění u CS zaměstnavatelé (pokr.)
Zaměstnavatelé MSP uvádí, že by často potřebovali zaměstnat více zaměstnanců, ale velmi si to rozmýšlí s ohledem na to, že by později pro ně nemuseli mít dostatek práce a nemohli by je propustit, což by pro podnik bylo likvidační. Někteří zaměstnavatelé vnímají, že matky po mateřské/rodičovské dovolené jsou zodpovědnější. Úspěšní zaměstnavatelé si uvědomují, že dobrý a férový přístup k zaměstnancům je nejlepší způsob, jak si udržet kvalitní zaměstnance. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

9 Některá klíčová zjištění u CS Osoby starší 50 let
85% upřednostňuje plný pracovní úvazek. Zkrácený úvazek nevyhledávají. 76% nevyhovují nastavené kompenzace při ztrátě zaměstnání včetně sociálních dávek a 80% nestačí dávky v nemoci tak, aby nebyla ohrožena jejich životní situace. Pro zaměstnance starší padesáti let je důležitější, že se firmě dobře daří a vyvíjí se, než výše mzdy. Zaměstnanci starší padesáti dbají na kvalitu odvedené práce a upřednostňují smysluplnost činnosti a seberozvoj před finanční stránkou. Zaměstnání jim dodává pocit sebejistoty a užitečnosti. Nastoupení do zaměstnání před důchodem s nižším platem má vliv na snížení výše jejich budoucího důchodu, což se stává zásadním důvodem, proč někteří nezaměstnaní starší padesáti let práci nehledají. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

10 Některá klíčová zjištění u CS Osoby starší 50 let (pokr.)
Většina osob (75%) je ochotná přistoupit na úpravu nebo snížení benefitů k udržení si zaměstnání. V posledních 12 měsících umožnil zaměstnavatel vzdělávat se při zaměstnání a zapojit se také do systému celoživotního vzdělávání 75% respondentů. Téměř všichni se shodují, že vzdělávání zvyšuje pravděpodobnost udržení si zaměstnání. Na změnu pracovní pozice není připraveno až 32% dotazovaných. Upravit si pracovní dobu dle individuálních potřeb má zájem 83% a 76% by vyhovoval pohyblivý fond pracovní doby. O odchod do předčasného důchodu nejeví dotazovaní velký zájem, obecně o něm spíše neuvažují (70%). Všechny dotazované osoby práce baví. 92% není spokojeno se současnou politikou zaměstnanosti v ČR Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

11 Některá klíčová zjištění u CS Matky s dětmi do 15 let
Matky s dětmi do 15 let dávají spíše přednost plnému pracovnímu úvazku (54 %). Zkrácený úvazek je vyhledáván v menším množství. Téměř všem respondentkám z cílové skupiny Matky s dětmi do 15 let by vyhovovaly individuální úpravy pracovní doby. Matky s dětmi do 15 let obecně vykazují velmi pozitivní postoje vůči svému zaměstnání, jsou vděčné za to, že jim bylo umožněno vrátit se do zaměstnání alespoň např. na částečný úvazek. Mnohé dotazované ženy si odmítají brát v případě nemoci dítěte „paragraf“ na ošetřování svěřené osoby: jejich příjem by se snížil natolik, že by finančně nevyšly. Navíc práci by stejně musely udělat po svém návratu, ale platově by byly znevýhodněné. Dotazované ženy připouštějí a samy upozorňují, že mají v práci řadu výjimek vzhledem k mateřství. Dotazované ženy oceňují skutečnost, pokud zaměstnavatele zajímá, zda splnily svoje úkoly, nikoliv příliš to, kdy a kde a za jakých okolností úkoly dělaly. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

12 IF u našich cílových skupin
IF u našich cílových skupin je charakterizována zejména těmito atributy: a) pracovnímu trhu chybí pružnost v přijímání a propouštění zaměstnanců. b) systém sociální ochrany neposkytuje ženám s dětmi do 15 let jistotu příjmu a zdravotní péče c) je nízká úroveň mobility – ženy nerady mění zaměstnání, preferují expertnost v jedné oblasti d) zvyšování kvalifikace pracovníků není systémové a je spíše pouze účelové (firmy ani stát často do vzdělávání neinvestují) e) „právo a povinnost“ nezaměstnaných účastnit se aktivit pomáhajících k nalezení nového zaměstnání je často formální f) aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je podfinancovaná. Zatímco ve většině zemí EU se pohybuje okolo 1 %, v ČR se tento podíl pohybuje pouze kolem 0,1 % hrubého domácího produktu. MPSV uvádí mezi hlavními nástroji APZ rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – které např. matky neznají. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

13 Vybrané závěry IF a kulturně historický vývoj v Českých zemích – do roku 1948 jsme patřili mezi 10 nejvyspělejších průmyslových států světa, kultura práce se přenášela z generace na generaci a zůstala i v případě, že 40 let neexistoval soukromý sektor. Předchozí vliv velkých podniků (např. Baťa Zlín, Škoda Plzeň), ale i služby poskytované živnostníky se předávaly z generace na generaci. V současné době je patrný silný vliv nadnárodních ekonomik na IF v ČR. ČR je nyní průmyslově nejvyspělejší stát z 28 států EU (na 1000 obyvatel) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

14 Vybrané závěry (pokr.) IF předpokládá v podmínkách ČR realizaci těchto směrů: zjednodušit administrativu a minimalizovat regulativy jak EU, tak veřejné správy v ČR srozumitelnost a aktualizaci předpisů uplatnění ekonomické efektivnosti souběžně s individuálními přístupy (vč. psychologických služeb) neřídit vše – centralizace (na úrovni podpory státní správy) a decentralizace (ve vztahu k regionům, organizacím, specifickým skupinám i jednotlivcům) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15 Vybrané závěry (pokr.) Výhledy v souvislosti s IF a cílovými skupinami: současné společenské paradigma přestává v Evropě fungovat – elity ztrácejí legitimitu ekonomické vlivy jsou vzhledem k neprůhledným majetkovým vztahům nedůvěryhodné; výkon ekonomiky závisí na trhu práce a počtu pracovních sil vč. nastavení systému daní a sociálních dávek i na investicích do výrobního kapitálu. Hlavním klíčem zůstává růst produktivity (investice do výzkumu a vývoje) a systém vzdělávání (od vysokých škol po učební obory) i strukturální politika, zejména ve vztahu k regionům prudký rozvoj ICT při řešení IF směřuje k individuální on-line komunikaci zaměstnavatelů i zaměstnanců snaha o sociální smír předpokládá dialog a komunikaci v rámci tripartity a MSP zvýšené požadavky od zaměstnanců na kvalitu života (včetně work life balance) a kultivací hodnot Celkově to znamená připravit se na novou formu Evropy společensky, ekonomicky a kultivaci hodnot. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 Vybrané závěry (pokr.) Vybrané poznatky z Kodaně k IF (listopad 2014)
Flexicurita je integrovaným pojmem (koncepcí) založeným na vzájemně provázaných prvcích a vzájemném doplňování mezi různými institucemi na trhu práce. Proto každá změna v rámci jednoho aspektu bude mít řetězový (dominový) efekt na další. Vzhledem k tomu, že řada dánských rysů je výsledkem historického vývoje, je velmi riskantní použít dánský model v kontextu jiné země. Holanďané např. nemohou uplatnit – vzhledem k rozdílnému sociálnímu zabezpečení i tlaku na odpovědnost jednotlivce – ani dánský model IF v Nizozemí. Aktivní politika na trhu práce spolu se širokým záběrem jsou klíčovými prvky modelů flexicurity. Nicméně, úroveň vynaložené politiky je pro dosažení dobrých výsledků méně důležitá než efektivita nákladů a pečlivé (opatrné) využívání zdrojů. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

17 Vybrané závěry (pokr.) Vybrané poznatky z Kodaně k IF (listopad 2014) (pokr.) Mzdová zdrženlivost neboli mzdová flexibilita, je pro model flexicurity zásadní. Sociální partneři v Dánsku poukázali na význam dohod o kolektivním vyjednávání při podpoře tohoto procesu, a to oproti přímé vládní intervenci. Investování do schopností jednotlivce je životně důležité pro zajištění dlouhodobé zaměstnavatelnosti. Celoživotní vzdělávání „od kolébky do hrobu“ může připravit jednotlivce na hladký přechod v rámci kariéry a vést k trvalému udržení zaměstnání. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

18 Vyhodnocení zkušeností z IF v EU
Existují velké diference na trhu práce a politikou sociální jistoty mezi evropskými zeměmi a regiony. Proto EU je rozděleno do pěti skupin zemí: Nordické země včetně Nizozemí Kontinentální členské státy EU Anglosaské země Členské státy z jihu EU Státy zemí Východní Evropy Pracovní program EC 2015 nepočítá s konceptem flexicurity Revize indikátorů flexicurity znamená obtížnou negociaci mezi politiky a občanskou společností Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

19 Návrh nového modelu IF pro Střední Evropu (V4 + Rakousko + Slovinsko)
Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programusds Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

20 www. flexicurity.cz Děkujeme za pozornost PhDr. Miloslav Šolc Foto
Specialista (1) – Řízení lidských zdrojů tel.: (sekr.), www. flexicurity.cz Foto Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Implementace flexicurity v ČR Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného projektu v ČR. Implementace."

Podobné prezentace


Reklamy Google