Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schválené (2013) a předpokládané (2015) změny v daních Zevrubná podoba zákona o daních z příjmů po celkově 129 upgradech k 1. 1. 2013 (tj. průměrně více.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schválené (2013) a předpokládané (2015) změny v daních Zevrubná podoba zákona o daních z příjmů po celkově 129 upgradech k 1. 1. 2013 (tj. průměrně více."— Transkript prezentace:

1 Schválené (2013) a předpokládané (2015) změny v daních Zevrubná podoba zákona o daních z příjmů po celkově 129 upgradech k 1. 1. 2013 (tj. průměrně více než 6 „zásahů“ za rok) 1/2013

2 Mzdové účtárny v podhradí koncem roku 2012, zase jako obvykle, v pohotovosti čekaly, jak dopadne „kočkování“ napříč politickým spektrem…

3 Po vrácení senátem a po přehlasování sněmovnou a po podpisu prezidenta byl přijat Tzv. „protischodkový balíček Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů … Prezidentův podpis má datum 21. prosince 2012.

4 Protischodkový balíček změnil Trvalé změny od 2013 Omezení výdajových paušálů Omezení výdajových paušálů Zvýšení srážkové daně vůči daňovým rájům Zvýšení srážkové daně vůči daňovým rájům Zvýšení daně z převodu nemovitostí na 4% Zvýšení daně z převodu nemovitostí na 4% Snížení % vratky spotřební daně u zelené nafty Snížení % vratky spotřební daně u zelené nafty

5 Protischodkový balíček změnil Trvalé změny od 2014 Vrácení spotřební daně u zelené nafty na původní výši Vrácení spotřební daně u zelené nafty na původní výši Změny přechodné 2013 – 2015 Solidární zvýšení daně Solidární zvýšení daně Zrušení slevy na poplatníka u důchodců Zrušení slevy na poplatníka u důchodců Zvýšení obou sazeb DPH o 1% Zvýšení obou sazeb DPH o 1% Zrušení stropu zdravotního pojistného Zrušení stropu zdravotního pojistného

6 § 16a (návrat k progresivní dani !!!) Solidární zvýšení daně Solidární zvýšení daně o 7 % z kladného rozdílu mezi : a) Součtem příjmů zahrnovaných do DZD podle § 6 a DZD podle § 7... a b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona o pojistném na SZ (tj. cca 1,2 mil. Kč). Nastane-li takový případ, byť v jednom měsíci (např. výplata odměny), bude muset zaměstnanec podat daňové přiznání. Platnost 2013 až 2015

7 § 35ba Základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč se nepoužije u poplatníka, který pobíral k 1. lednu starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze stejného zahraničního pojištění. GFŘ hodlá vydat Pokyn k případům přerušování výplaty starobních důchodů k 1. 1. 2013 Platnost 2013 až 2015

8 Tisková zpráva GFŘ 8. 1. 2013 Stanovisko GFŘ k četným dotazům k aplikaci § 35ba odst. 1 písm. a) zákona Pokud v případě zastavení výplaty starobního důchodu k 1. lednu ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy v ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

9 Daňový řád § 1 odst. 2 Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. § 8 odst. 3 Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.

10 § 35ca Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 nebo § 9 výdaje paušálem a součet dílčích základů, u kterých byly paušální výdaje uplatněny, je vyšší, než 50% celkového základu daně, nemůže pak : Snížit daň o slevu na manželku (s příjmem do 68 000 Kč). Snížit daň o slevu na manželku (s příjmem do 68 000 Kč). Uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

11 § 38g Poplatník, u něhož se daň nebo záloha na daň zvyšuje o solidární daň 7 % je povinen podat daňové přiznání. I zaměstnanec s překročením 4násobku průměrné mzdy v jednom měsíci v roce.

12 § 6/9/p Zvýšení limitu pro osvobození od daně zaměstnaneckých benefitů od roku 2013 z částky 24 000 na částku 30 000 Kč. Jde o „sdružený“ limit pro osvobození příspěvků na: Penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijního fondu nebo penzijní společnosti Penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijního fondu nebo penzijní společnosti Doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti Doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti Penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění (s podmínkou 2 x 60) Penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění (s podmínkou 2 x 60) Soukromé životní pojištění (s podmínkou 2 x 60) Soukromé životní pojištění (s podmínkou 2 x 60)

13 Nová lhůta pro Vyúčtování srážkové daně Změna § 137 Daňového řádu: Vyúčtování se podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Protože 1. dubna 2013 je svátek, posledním dnem lhůty je úterý 2. 4. 2013. Lhůtu nelze prodloužit.

14 DAŇOVÁ SPRÁVA stav do 31. 12. 2012 Soustava platná do 31. 12. 2012 – zanikla s účinností nového Zákona o Finanční správě ČR: Generální finanční ředitelství (GFŘ) 8 Finančních ředitelství (FŘ) 199 Finančních úřadů (FÚ) 1 Specializovaný finanční úřad (SFÚ)

15 DAŇOVÁ SPRÁVA - změny stav od 1. 1. 2013 Účinnosti nabyl zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky (nahradil dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech) Nové služební průkazy Nové služební průkazy Nová razítka Nová razítka Nové označení budov Nové označení budov Nové adresy datových schránek Nové adresy datových schránek Nová čísla účtů Nová čísla účtů Změna kompetencí Změna kompetencí

16 REFORMA DAŇOVÉ SPRÁVY od 1. 1. 2013 Generální finanční ředitelství (GFŘ) Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) Specializovaný finanční úřad (SFÚ) převzal i výkon cenové kontroly 14 Finančních úřadů s krajskou působností (KFÚ) Územní pracoviště (ÚP) - v místech zanikajících finančních úřadů Nad rámec dnešních kompetencí KFÚ vykonávají kontrolu dotací, finanční kontrolu, výběr pojistného, převody na penzijní společnosti, kontroly hospodaření krajů, hl.m. Prahy, obcí aj.

17 Placení daní Jeden bankovní účet u ČNB (0710) pro Krajský finanční úřad i jeho územní pracoviště – matriková část účtu: Finanční úřad pro kraj Matriková část účtu Olomoucký47623811 Moravskoslezský77621761 Jihomoravský77628621 Zlínský47620661 Vysočina67626681 SFÚ77620021

18 JIM, balíčky, srandičky Zákon 458/2011 Sb. JIM, balíčky, srandičky Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů PLATÍ AŽ OD ROKU 2015 !!!! Snahy posunout na 2014 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Úhrada některých daní a pojistného (také považovaného za daň) na společný osobní daňový účet (ODÚ). 2 společné ODÚ: Pro daň z příjmů a pojistné poplatníka (zejména OSVČ za sebe) Pro daň z příjmů a pojistné poplatníka (zejména OSVČ za sebe) Pro daň z příjmů, pojistné a odvod z úhrnu mezd (zaměstnavatel za zaměstnance) Pro daň z příjmů, pojistné a odvod z úhrnu mezd (zaměstnavatel za zaměstnance)

19 Zákon od 2015 § 6 odst. 4 Příjmy za současného splnění čtyř podmínek (příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) a d) a odst. 10, maximálně do 5 000 Kč) jsou samostatným základem daně pro srážkovou daň, pokud poplatník nepodepsal Prohlášení nebo nevyužil možnost zahrnout je do daňového přiznání a tak započíst sraženou daň na jeho daňovou povinnost (§ 36 nový odstavec 7).

20 Zákon od 2015 § 6 odst. 9 písm. c) Nepeněžní plnění z FKSP, zisku, SF nebo z nedaňových výdajů (nákladů) na zdravotnická, vzdělávací nebo rekreační zařízení, rekreace a zájezdy, školní zařízení, kulturu a sport je omezeno úhrnnou částkou 10 000 Kč pro zaměstnance i jeho rodinné příslušníky.

21 § 6 odst. 13 Základem daně je příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitek. Od 2015 „Superhrubá mzda končí!!!“ „Superhrubá mzda končí!!!“ Její životnost: 7 let (2008 – 2014)

22 § 10 odst. 3 písm. a) Osvobození příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozované samostatně hospodařícím rolníkem (podnikatelem) se zvyšuje z částky 20 000 Kč na 30 000 Kč (počet včelstev ze 40 na 60). Od 2015 60 x

23 § 15 odst. 1 Maximální hranice pro odpočet hodnoty darů se zvyšuje z 10 % na 15 % ze základu daně. Příklad maximálního uznatelného daru: Roční hrubá mzda = 200 000 Kč Základ daněMaximální dary 2012268 000 Kč26 800 Kč 2015200 000 Kč30 000 Kč Od 2015

24 § 15 odst. 4 Maximální odpočet úroků ze všech úvěrů na bytové potřeby poplatníků v téže domácnosti se snižuje ze 300 000 Kč na 80 000 Kč. Zrušuje se přepočítávání úroků na dvanáctiny (1/12) při placení úroků jen za část roku.

25 § 15 odst. 7 a 8 Zrušuje se možnost odpočtu ze základu daně (od 2015) u : Členských příspěvků na činnost odborové organizace. Členských příspěvků na činnost odborové organizace. Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Jára Cimrman Okamžitě začal pracovat na dalším „vylepšení“ daňového zákona

26 § 15 odst. 7 Odpočty ze základu daně může uplatnit nerezident (má-li nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR) v daňovém přiznání jen v případě, že je sám rezidentem členského státu EU, Norska nebo Islandu. Výši zahraničních příjmů nerezident prokazuje potvrzením zahraničního správce daně na předepsaném tiskopisu.

27 § 16 Sazba daně činí 19 %. U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně činí sazba 15 %. Jára Cimrman

28 § 16 ROK HRUBÁ MZDA ZÁKLAD DANĚ SAZBA DANĚ DAŇKč 20122000026800 15 % 4020 20152000020000 19 % 3800 20152000020000 20,1 % 4020

29 § 35ba Slevy na dani Základní slevu 24 840 Kč může uplatnit poplatník pouze v případě, že jeho základ daně za rok nepřesáhl 48násobek průměrné měsíční hrubé mzdy zveřejněné ČSÚ za rok, který o 2 roky předchází dotyčnému zdaňovacímu období. 12 x 4násobek

30 § 38h Doplnění : K měsíční slevě 2070 Kč plátce přihlédne jen v případě, že základ pro výpočet zálohy u poplatníka nepřesáhl 4násobek průměrné měsíční hrubé mzdy (ČSÚ). K zaměstnaneckému zvýhodnění plátce přihlédne až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za uplynulý rok.

31 § 35bb Zaměstnanecké zvýhodnění Ve výši 3 000 Kč ročně Pokud má zaměstnanec v měsíci příjmy ve výši minimální mzdy, má po skončení roku nárok na zaměstnanecké zvýhodnění ve výši 1/12. Pokud má zaměstnanec v měsíci příjmy ve výši minimální mzdy, má po skončení roku nárok na zaměstnanecké zvýhodnění ve výši 1/12. Zaměstnanecké zvýhodnění může přejít do daňového bonusu. Zaměstnanecké zvýhodnění může přejít do daňového bonusu.

32 Mladá Fronta DNES 31.1.2013 Snaha MF ČR spustit JIM od roku 2014 (úvahy o dobrovolném zapojení subjektů od roku 2014 a povinném od roku 2015). Snaha MF ČR spustit JIM od roku 2014 (úvahy o dobrovolném zapojení subjektů od roku 2014 a povinném od roku 2015). Zaměstnanecký paušál nebude poskytován. Zaměstnanecký paušál nebude poskytován. Stravenky budou zachovány. Stravenky budou zachovány. Celkový limit úroků z úvěrů na bytové potřeby bude snížen na 80 000 Kč. Celkový limit úroků z úvěrů na bytové potřeby bude snížen na 80 000 Kč. Při překročení 4násobku průměrné mzdy nebude nárok na základní slevu 24 840 Kč. Při překročení 4násobku průměrné mzdy nebude nárok na základní slevu 24 840 Kč.

33 § 35c Pokud jde ve vztahu k daňovému zvýhodnění na dítě o pojem „domácnost“, půjde už jen o domácnost poplatníka a dítěte na území ČR nebo členského státu EU, Norska nebo Islandu. Poukázání chybějící částky vyplaceného daňového bonusu nadále nebude nárokováno dosa- vadní žádostí, ale v „Hlášení o zúčtování příjmů ze závislé činnosti“.

34 § 38ch Plátce daně neprovede roční zúčtování záloh poplatníkovi, pokud do 15. února nepředloží doklady předchozích plátců. Plátce daně provede roční zúčtování záloh poplatníkovi do 15. března po uplynutí roku.

35 § 38i opravy zdanění Pokud se zjistí u zaměstnance, že mu nebyla sražena správná záloha na daň nebo bylo neoprávněně vyplaceno daňové zvýhodnění po uplynutí lhůty pro podání Vyúčtování, daňový nedoplatek bude vyřešen buď: 1. Dodatečným vyúčtováním plátce. 2. Řádným nebo dodatečným daňovým přiznáním poplatníka (v případě zavinění poplatníka, s výjimkou případů, že plátce byl povinen podat dodatečné Vyúčtování).

36 § 38i opravy Dlužná částka na dani nebo na bonusu (zaměstnaneckém nebo daňovém) při zavinění plátce může být sražena ze mzdy poplatníka, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání Vyúčtování. Poplatníkovi, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, může plátce srazit dlužnou částku i v případě, kdy podal daňové přiznání.

37 § 38j Plátce, který v roce zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze ZČ nebo funkční požitky, je povinen elektronicky podat správci daně podle jednotlivých poplatníků a za plátce celkem: a) Měsíční „Hlášení o zúčtování příjmů ze ZČ“. b) Vyúčtování daně ze ZČ po skončení roku.

38 Odvod z úhrnu mezd – 32,4 % Plnění poplatníka na veřejná pojištění a státní politiku zaměstnanosti: a) Důchodové pojištění : 21,5 % b) Nemocenské pojištění : 2,3 % c) Veřejné zdravotní pojištění : 7 % d) Úrazové pojištění : 0,4 % e) Státní politika zaměstnanosti : 1,2 %

39 Odvod z úhrnu mezd Základ odvodu = součet : 1. Úhrnu zaokrouhlených základů pro výpočet zálohy na DPZČ. 2. Úhrnu samostatných základů daně pro srážkovou daň. Maximální základ odvodu : Součin průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a 48násobku průměrné mzdy.

40 Odvod z úhrnu mezd Úhrnná výše odvodu se stanovuje individuálně za každou skupinu „zaměstnanců“ součtem jednotlivých sazeb. Do základu pro odvod přitom vstupují jak příjmy, ze kterých je srážena záloha, tak i příjmy podléhající srážkové dani. U každého jednotlivého příjmu je nutné testovat, zda zakládá účast na konkrétním pojištění.

41 Odvod z úhrnu mezd Pokud například příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč nebudou zakládat účast na žádném pojištění, bude proveden „odvod ve výši 0 %“. Pokud příjem například nezakládá účast na úrazovém pojištění (u odměny jednatele), bude proveden odvod ve výši 32,0 % apod.

42 Vstříc novým zítřkům…..

43 .


Stáhnout ppt "Schválené (2013) a předpokládané (2015) změny v daních Zevrubná podoba zákona o daních z příjmů po celkově 129 upgradech k 1. 1. 2013 (tj. průměrně více."

Podobné prezentace


Reklamy Google