Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykonavatelé ŘLZ v organizaci PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav managementu a marketingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykonavatelé ŘLZ v organizaci PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav managementu a marketingu."— Transkript prezentace:

1 Vykonavatelé ŘLZ v organizaci PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav managementu a marketingu

2 Skupiny vykonavatelů ŘLZ  Personalisté.  Management.  Poradci a externí dodavatelé služeb.  „back office“,  „front office“.

3 Úloha vykonavatelů ŘLZ  Personální útvar Napomáhá dosažení cílů organizace tím, že poskytuje vedení a podporu ve všech záležitostech zaměstnanců. Zajišťuje, aby management jednal efektivně v zaměstnávání, rozvoji lidí a vztahů s pracovní silou. Vytváří prostředí pro rozvoj potenciálu zaměstnanců směrem k požadovaným kompetencím.  Management Realizují cíle organizace uplatňováním promyšlených postupů při dosahování maximálních výkonů zaměstnanců. Vykonávají personální činnosti v přímém kontaktu se zaměstnanci. Armstrong

4 Role personálního útvaru  Koncepční.  Metodická.  Plánovací.  Řídící a koordinační.  Informační.  Poradenská.  Výzkumná a expertizní. Kociánová

5 Úkoly personalistů v organizaci  Partneři v podnikání.  Stratégové.  Řešitelé problémů.  Inovátoři.  Intervencionalisté.  Umožňovatelé, usnadňovatelé.  Interní konzultanti.  Dodavatelé služeb.  Strážci důslednosti.  Strážci hodnot organizace týkajících se zaměstnanců. Armstrong

6 Externí pomoc v personální práci  Experti.  Poradci, konzultanti.  Vzdělávací agentury.  Personální agentury (zabezpečení jednotlivých personálních činností – nábor a výběr, personální agenda, osobní rozvoj, hodnotící systém…).

7 Volba externích služeb v ŘLZ Důvody:  úspora nákladů,  zaměření úsilí personalistů v organizaci,  získání odborných služeb. Formy:  trvalí dodavatelé služeb,  účelově vybraný dodavatel služby.

8 Postup spolupráce s externím dodavatelem 1. Identifikace potřeby (v organizaci, formou cílové podoby, popisu zadání, nákladů a výnosů). 2. Zdůvodnění zapojení externího dodavatele (vždy musí být cílem vyšší hodnota prováděných služeb). 3. Výběr dodavatele (podle schopnosti uspokojit formulované zadání). 4. Dohoda o podrobném programu realizace zakázky – intenzivní spolupráce s interními odborníky organizace. 5. Spolupráce s kontrola (dodavatel odpovídá za kvalitní řízení a provedení služby, organizace je odpovědná za konečný výsledek). 6. Hodnocení výstupů (pokrytí zadání, udržitelnost v organizaci). 7. Příprava a provedení interních opatření k udržitelnosti v organizaci. Armstrong

9 Podmínky funkčnosti personálního útvaru v organizaci  Vedoucí personálního útvaru součástí vrcholového vedení, přímo podřízený řediteli organizace.  Pobočky, divize mají nezávislé plně funkční personální jednotky, centralizovaná zůstává strategie a politiky ŘLZ.  Schopnost poskytovat veškeré služby na úrovni požadavků organizace (interně i externími spolupracovníky).  Vnitřní organizace personálního útvaru volena dle požadavků organizace a jejích nároků na systém ŘLZ. Armstrong, Kociánová

10 Další činnosti personálního útvaru  Marketing personální práce vnitřní trh personalistů = management (zákazníci jejichž zájmy a potřeby personalisté identifikují, navrhují kvalifikovanou podobu uspokojování potřeb v oblasti ŘLZ, přesvědčují o efektivitě navrhovaných postupů v ŘLZ, zabezpečují kvalifikovanou realizaci).  Stanovení rozpočtu personální práce příprava, zdůvodnění, obhajoba.  Získání podpory u managementu a zaměstnanců Armstrong

11 Úkoly managementu v personální činnosti Vrcholový management:  personální strategie,  zásady personální politiky. Liniový management odpovědnost vůči přímým podřízeným:  za vedení lidí,  za realizaci personální práce v každodenním kontaktu se zaměstnanci. Kociánová

12 Konkrétní úkoly liniových manažerů  Komunikace.  Zajištění potřebných zaměstnanců.  Řízení pracovního výkonu.  Rozvoj pracovníků a jejich kariéra.  Odměňování v závislosti na výkonech pracovníků.  Péče o pracovníky a jejich bezpečnost.  Kvalita pracovních podmínek. Kociánová

13 Kompetence pro personální práci  Schopnost efektivního jednání – strategický přístup, vnímání potřeb organizace, znalost kultury organizace, znalost potřeb jednotlivců, znalost personálních systémů a metod, podnikatelský přístup, angažovanost, vytváření sítí, zajištění úspěchu, správné určení času a místa, přesvědčivost – umění argumentace, realističnost, facilitace (nenápadná pomoc).  Etika – normy organizace, osobní hodnoty.  Profesionalita – přesnost, důvěrnost, poradenský přístup, podpora rozvoje lidí, stejné příležitosti, pravidla slušného jednání, seberozvoj. Armstrong

14 Vliv personálních činností na úspěšnost organizace  Zvyšování hodnoty (zajištění kvalitních lidských zdrojů).  Konkurenční výhoda (specifičnost, vysoká kvalita talentů).  Řízení změn (identifikace potřeby změny, interní práce s LZ, kvalifikace LZ).  Nepřetržité zdokonalování (vytváření podmínek, výcvik, zpracovávání nápadů, systém uznání, informovanost).  Řízení kvality (partner, iniciátor). Armstrong

15 Hodnocení kvality personální práce  Znalost organizace.  Efektivnost činností.  Množství úkonů.  Schopnost reagovat na výzvy.  Kvalita služeb.  Schopnost udržovat stabilní prostředí.  Schopnost zvládat nestandardní náročné situace.  Působení na podnikovou kulturu.  Důvěryhodnost a přijetí. Armstrong

16 Hodnotitelé personální práce v organizaci  Zaměstnanci.  Vrcholový management.  Linioví manažeři.  Personalisté.  Spolupracující dodavatelé.  Vnější organizace, instituce.


Stáhnout ppt "Vykonavatelé ŘLZ v organizaci PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav managementu a marketingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google