Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Politický systém státu

2 Cíl přednášky Seznámit s hlavními charakteristikami politického systému Charakterizovat politický systém demokratického státu Objasnit hlavní odlišnosti soudobých politických systémů státu

3 Obsah přednášky Demokracie Instituce demokratického státu Politický systém Civilní a vojenské vztahy v politickém systému

4 Demokracie Demokracie je systém vlády, který zajišťuje, aby se (všichni) občané mohli podílet na výběru vlády Moc náleží všem občanům a jedině občané proto mohou rozhodovat, kdo, a jakým způsobem, ji má vykonávat Toto rozhodování se děje prostřednictvím hlasování občanů, založeného na svobodném a všeobecném volebním právu Konflikty ve společnosti jsou řešeny prostřednictvím politického jednání zvolených reprezentantů a většinového hlasování Existuje systém nezávislých soudů, které garantují rovnost před zákonem pro všechny občany

5 Demokracie W. Churchill: „nejhorší forma vlády, vyjma všechny ostatní formy, které byly čas od času zkoušeny“ Sókrátés (469 - 399 př. n. l.): "Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie...“

6 Demokracie překonaná forma vlády ? globální trhy vs. liberální demokracie „mocné ekonomické zájmy korumpují politický proces, v důsledku čehož se vyprazdňuje stranická politika“ ? řešení: flexibilní autoritářský režim (Singapur, Čína) ??? Libération : „přehnaná moc ratingových agentur se krizí nijak neoslabila. Je třeba opakovat dokud tato demokratická anomálie potrvá: fakt, že ratingové agentury mohou po tolika letech krize a amatérismu prosperovat, že se státy před nimi ještě třesou, namísto, aby je reformovaly a zlomily jejich vliv.“ řešení firemního vedení státu: "Stát je totiž skutečně velká firma a není lepší řešení, než když ji vedou profíci. Lidé zkušení, lidé s hmotnou a trestní odpovědností. Lidé vzešlí z otevřených výběrových řízení, nikoli ze zákulisních jednání polických grémií nebo dokonce regionálních stranických klik. Copak členství ve stranické frakci je klasifikace na vedení resortu s miliardovými rozpočty? Navrhnout takové lidi do exekutivního řízení v soukromé firmě, tak vás spolupracovníci rovnou vezou na psychiatrii“

7 Demokratický politický systém Parlamentní systém – Základem systému je parlament, který prostřednictvím voleb získává legitimitu od občanů – Parlament prostřednictvím hlasování o důvěře předává legitimitu vládě – Vláda nemůže vládnout bez podpory parlamentu Prezidentský systém – Silné postavení prezidenta, který má sám legitimitu od občanů získanou prostřednictvím voleb – Prezident může být zároveň premiérem a jmenovat vládu – Parlament schvaluje zákony a kontroluje vládu, která ale může vládnout i bez většinové podpory parlamentu, protože její legitimita vychází z postavení prezidenta

8 Politické strany Všichni občané mohou vstupovat do politické soutěže a prostřednictvím voleb usilovat o podíl na správě věcí veřejných Občané, kteří se chtějí podílet na výkonu moci ve státě se sdružují v politických stranách. Politické strany se snaží získat podíl na politické moci Strany prezentují občanům své politické programy a usilují o jejich zisk jejich hlasů Úspěšní reprezentanti politických stran vytvářejí parlamentní kluby Úspěšné strany spolu vyjednávají ve snaze zformovat parlamentní většinu, která umožňuje vytvořit vládu a schvalovat zákony

9 Politické strany Ponižuje nás nedůstojnost Parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem, ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy… Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! Ne, je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie. (Karel Čapek: Politikum, Lidové noviny, 21. 9. 1925)

10 Zájmové skupiny, občanská společnost Zájmové skupiny reprezentují zájmy ve společnosti a stojí mimo politickou soutěž Zájmové skupiny neusilují o zisk moci ve volbách, ale snaží se ovlivnit výkon moci v oblasti svého Organizované zájmy jsou přirozenou součástí demokratické společnosti Občanská společnost je síť sdružení občanů, které organizují nepolitický život ve společnosti

11 Společnost a armáda Armáda: totální instituce : stav, ve kterém větší počet relativně obdobně postavených jedinců po určitý časový okamžik vede uzavřený a zejména formálními pravidly přesně regulovaný život. Armáda bývá někdy označována za cizí prvek v životě společnosti, zejména demokratické. (hierarchická, centralizovaná, byrokratická instituci, ve které se o rozhodnutích nehlasuje a jež je z těchto příčin s demokracií neslučitelná. Armáda má mnohem více centralizovanou a hierarchizovanou strukturu řízení než je typické pro civilní organizace (disciplína)

12 Civilní řízení a demokratická kontrola Modely civilního řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil aplikované v demokratických státech vykazují často poměrně značné rozdíly. Přesto ovšem existují jisté obecné znaky, které jsou všem uplatňovaným modelům společné. Patří mezi ně: – Jasné vymezení vztahů mezi ozbrojenými silami, společností a jejími nejvyššími orgány v právním systému země – Podřízení ozbrojených sil vládě práva – Primát společnosti při tvorbě rozhodnutí týkajících se ozbrojených sil realizující se prostřednictvím nositelů suverenity lidu (parlament, občany volený prezident) – Primát civilních osob při prosazování politických rozhodnutí vyjádřený nejčastěji civilním ministrem obrany – Kontrola ozbrojených sil prostřednictvím svobodného působení hromadných sdělovacích prostředků

13 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Politický systém státu


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google