Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zeleneuradovani.cz ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ V TEORII I PRAXI Setkání tajemníků – vedoucích úřadů Hradec Králové, 18.9. 2008 Vojtěch Drahoňovský (ZO ČSOP Křižánky)‏

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zeleneuradovani.cz ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ V TEORII I PRAXI Setkání tajemníků – vedoucích úřadů Hradec Králové, 18.9. 2008 Vojtěch Drahoňovský (ZO ČSOP Křižánky)‏"— Transkript prezentace:

1 www.zeleneuradovani.cz ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ V TEORII I PRAXI Setkání tajemníků – vedoucích úřadů Hradec Králové, 18.9. 2008 Vojtěch Drahoňovský (ZO ČSOP Křižánky)‏ Mgr. Kamila Kanichová (STEP)‏

2 www.zeleneuradovani.cz PODPORA, PORADENSTVÍ ekoporadny, státní instituce, nadšenci Národní asociace pro env. poradenství – STEP Česká informační agentura životního prostředí, CENIA Národní síť zdravých měst, NSZM -poradenství, podpora při zavádění -výměna zkušeností -vzdělávaní -společné projekty -mezinárodní spolupráce Český svaz ochránců přírody, ZO Křižánky (Jičín)‏ Udržitelná spotřeba a výroba (vč. Zeleného úřadování)‏ BRO – biologicky rozložitelné odpady a další

3 www.zeleneuradovani.cz Co to je? Zelené úřadování environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou službou. Zahrnuje jak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování, tak nakupování. Zelené nakupování takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Udržitelná veřejná správa může zohledňovat kromě environmentálních a ekonomických aspektů i rozměr sociální a etický

4 www.zeleneuradovani.cz Témata Zeleného úřadování Úklid a čištění Kancelářské potřeby Tisk a používání IT techniky Nakupování Odpady Spotřeba energií Vozidla Výchova a osvěta – být příkladem

5 www.zeleneuradovani.cz PROČ? Environmentálně vhodné chování úřadů: Šetří životní prostředí a vlastní kapsu Pozitivně ovlivňuje své okolí - občany, návštěvníky, další instituce a firmy Může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu V Evropské unii se ročně vydává 16 % HDP na nakupování ve veřejném sektoru, v ČR je to až 20%. Motivace a očekávání úřadů: Finanční úspory Pozitivní image Příklad Projekty spolupráce

6 www.zeleneuradovani.cz PRINCIPY ZELENÉHO ÚŘADOVÁNÍ Preventivní ochrana životního prostředí Přístup zohlednění celého životního cyklu Šetření zdrojů Environmentálně vhodné nakládání se vzniklými odpady a předcházení jejich vzniku Omezení zátěže životního a pracovního prostředí zaměstnaců nebezpečnými chemickými látkami Podpora využívání lokálních zdrojů Dodržování platné legislativy Zohlednění sociálních aspektů Finanční úspora (EKO logické -EKO nomické )‏

7 www.zeleneuradovani.cz Jak na to??? Postupné kroky pro zavádění Podpora vedení – Vaše podpora ! Zodpovědný pracovník Analýza současného stavu Návrh vhodných opatření + jejich sled Formalizace návrhu (interní předpis)‏ Komunikace – uvnitř a ven Školení – zaměstnanců – přijetí za své

8 www.zeleneuradovani.cz CO VÁS MŮŽE ČEKAT? Překážky i překvapení – při získání podpory vedení a širšího kruhu jde snadněji Malá ochota měnit zaužívané stereotypy Malá důvěra v opatření Četnější komunikace uvnitř úřadů/institucí – předání nadšení, vytvoření zázemí Různé environmentální povědomí zaměstnanců včetně předsudků a starých poznatků

9 www.zeleneuradovani.cz STRATEGICKÉ A LEGISLATIVNÍ RÁMCE – SVĚT, EU AGENDA 21 – kapitola 4 – udržitelná spotřeba cíl: Podporovat strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb Světový summit v Johanesburgu 2002 OECD EU - Integrovaná produktová politika – Sdělení COM(2003) 302 6. Akční program pro životní prostředí - usnesení č. 1600/2002/EG Podpora nakupování ve veřejném sektoru, které se řídí ekologickými kritérii spolu se zohledněním ekologického značení. Do nákupních postupů lze zahrnout kritéria týkající se životního cyklu výrobku včetně výrobní fáze, a to s ohledem na společná pravidla soutěže a pravidla pro vnitřní trh, což se v praxi řídí danými směrnicemi;

10 www.zeleneuradovani.cz ČESKÁ REPUBLIKA Usnesení vlády č. 1048/2000 - Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro ČR Usnesení vlády č. 1155/2006 – Akční plán SP EVVO Usnesení vlády č.720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání EŠV Zákon o zadávání veřejných zakázek Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby ČR

11 www.zeleneuradovani.cz Východiska Legislativa, další dokumenty v ČR: Usnesení vlády č. 1155/2006 – Akční plán SP EVVO 47. Postupně zavádět environmentálně šetrný provoz úřadů územních samosprávných celků a jimi zřizovaných institucí (např. škol, zdravotnických zařízení, kulturně vzdělávacích zařízení) včetně úprav veřejných prostranství. Termín: od roku 2007 trvale Doporučení je určeno: státním institucím a úřadům, primátorům a starostům měst a obcí a jejich podřízeným institucím

12 www.zeleneuradovani.cz Východiska Legislativa, další dokumenty v ČR: Usnesení vlády č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání EŠV III. d o p o r u č u j e členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a přednostům okresních úřadů, aby v jimi řízených organizacích: 1. při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejichž předmětem může být dodávka, instalace a použití výrobku, jedním z kritérií pro hodnocení nabídek veřejných zakázek byla ekologická šetrnost výrobku (např. označení ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek„), 2. upřednostnili přímý nákup takto označeného zboží a výrobků (např. pro opravy exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení - nábytek, kopírky, osvětlení, kancelářské papíry, hygienické potřeby atd.);

13 www.zeleneuradovani.cz Východiska Legislativa, další dokumenty v ČR: Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ekologická hlediska lze promítnout jako: Vymezení předmětu Vymezení kvalifikace (okruhu zájemců)‏ Stanovení dílčích hodnotících kritérií

14 www.zeleneuradovani.cz Veřejné zakázky Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách § 78 – Kriteria pro zadávání veřejných zakázek (VZ)‏ 1) Základním kriteriem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky nejnižší nabídková cena 4 ) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání VZ podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kriterií. Jednotlivým kriteriím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kriterií je vždy nabídková cena a dále zejména: provozní náklady, požadavky na údržbu, technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu VZ.

15 www.zeleneuradovani.cz KTERÝCH OBLASTÍ A AKTIVIT SE MOHOU DOTÝKAT? Kancelářské potřeby a papírování Nakládání s odpady v kancelářích Spotřeba energie Vytápění Izolace, těsnění oken Používání elektrických přístrojů Svícení Čištění a úklid Potraviny Nábytek a nátěrové hmoty Hospodaření s vodou Doprava

16 www.zeleneuradovani.cz Kritéria a opatření v kanceláři Na co se zaměřit? MINIMALIZACE SPOTŘEBY ORIENTACE NA PRODUKTY VHODNÉ Z HLEDISKA ENVIRONMENTÁLNÍHO ČI SOCIÁLNÍHO SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

17 www.zeleneuradovani.cz PŘÍKLAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ 26 tisíc obyvatel Úřad: 5 budov 226 zaměstnanců

18 www.zeleneuradovani.cz PŘÍKLAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ POSTUPNÉ KROKYZAVÁDĚNÍ: Akční plán CAF – moderní úřad, který se chová ohleduplně a šetrně k ŽP/zvyšování kvality VS Projekt – podpora zavádění Koordinátor Informace pro zaměstnance úřadu Pracovní skupina Vstupní „audit“ a návrh opatření včetně finanční analýzy Akční plán ekologizace úřadu pro rok 2008 Projednání: odbory, komise rady města pro ŽP, vedení Schválení radou města Realizace www.mesto-uh.cz - Ekologizace provozu úřadu www.mesto-uh.cz

19 www.zeleneuradovani.cz UHERSKÉ HRADIŠTĚ OBLASTI AKČNÍHO PLÁNU Papír a výrobky z něho Kancelářské potřeby Zařízení interiéru Čištění a úklid Hospodaření s vodou Odpady Spotřeba energie Kancelářská technika Stravování, občerstvení Doprava

20 www.zeleneuradovani.cz

21 EKOLOGICKÉ NEMUSÍ ZNAMENAT DRAHÝ LUXUS! Město Vídeň: Projekt „Ekologicky čistit“ ve vídeňském sdružení nemocnic: Úspory: 23% množství (1996: 386 t/a - 1999/2000: 297 t/a); 10% nákladů (1996: kolem € 647.000/a – 1999/2000: kolem € 581.000/a). ÖkoBeschaffungsService Vorarlberg: Podstatná optimalizace procesu nakupování (úspory v obcích průměrně 50%), cenové výhody pro obce díky „poolingu“ poptávky (až 30%)‏

22 www.zeleneuradovani.cz Kancelářské potřeby Ukázky z katalogů srovnání cen (leden 2008)‏

23 www.zeleneuradovani.cz Kopírovací papír A4 Cena: 78Kč/bal.Cena: 112Kč/ bal. Cena: 89Kč/bal.Cena: 76Kč/bal. Papír – Xerox Recycled, 80g, str. 17 Papír – Multi Copy Originál, 80g, str. 16 Papír – IBM Office Pro Paper, 80g, IBM, str.15 Papír – Image Smart, 80g, IMAGE, str. 14

24 www.zeleneuradovani.cz Pákové pořadače Cena: 28,90Kč/ks Cena: 30,90Kč/ksCena: 54Kč/ks Cena: 41Kč/ks Pořadač pákový rado, Hit Classic, A4, mramor, Ešv, HIT, str. 31- Mefisto Pořadač pákový HIT, A4, prešpán, Ešv, HIT, str. 31-Mefisto Pořadač pákový celoplast, A4, ESSELTE, str. 51 Pořadač pákový PP, A4, polypropylen. Potah, HERLITZ, str. 52

25 www.zeleneuradovani.cz Rychlovazače závěsné Cena: 2,70Kč/ksCena: 10,80Kč/ksCena: 7Kč/ks Rychlovazač závěsný celý Classic, A4, ekokarton, HIT, str. 69 Rychlovazač závěsný celý prešpán, A4, HIT, str. 69 Rychlovazač s euroděrováním, A4, plast, HERLITZ, str. 61

26 www.zeleneuradovani.cz Jak za úřad šetrnější? Podpora, poradenství, zkušenosti ze zavádění tu v České republice jsou ! ! Více nadšenců v úřadě/instituci prosadí mnohé Metody jak to spočítat a šetrnější provoz zavést jsou již známé Podporu Královehradeckého kraje – KÚ máte Buďte příkladem hodným následování Kontaktujte: - zástupce Krajského úřadu - nejbližší ekoporadnu - instituce CENIA či STEP - členy Sledujte: www.zeleneuradovani.cz

27 www.zeleneuradovani.cz Těší mě váš zájem! Kontakt: imatejkova@kr-kralovehradecky.cz vojtech.drahonovsky@csopkrizanky.cz adela.petrova@cenia.cz step@ecn.cz www.zeleneuradovani.cz


Stáhnout ppt "Www.zeleneuradovani.cz ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ V TEORII I PRAXI Setkání tajemníků – vedoucích úřadů Hradec Králové, 18.9. 2008 Vojtěch Drahoňovský (ZO ČSOP Křižánky)‏"

Podobné prezentace


Reklamy Google