Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Firemní mateřská školka na MENDELU Projekt LZZ Rodina a práce. Proč ne? Workshop 31. 5. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Firemní mateřská školka na MENDELU Projekt LZZ Rodina a práce. Proč ne? Workshop 31. 5. 2012."— Transkript prezentace:

1 Firemní mateřská školka na MENDELU Projekt LZZ Rodina a práce. Proč ne?
Workshop

2 Čtyři části workshopu:
Firemní mateřská školka na MENDELU Projekt LZZ Rodina a práce. Proč ne? Představení projektu Firemní miniškolky KLUBÍČKO společnosti Arch.Design Diskuse

3 I. Firemní mateřská školka na MENDELU

4 Rekapitulace záměru zřídit firemní mateřskou školku na MENDELU
12/2010 – přednesení návrhu zřídit MŠ kolegiu rektora (ing. Janečková, ing. Dvořáková) 12/2010 – uložení prorektorovi pro účelová zařízení zajistit dispoziční studii a potenciální lokalizaci MŠ 04/2011 – vybráno vhodné místo pro zřízení MŠ – vstupní objekt bloku D kolejí J.A.K. 06/2011 – vypracována dispoziční architektonická studie proveditelnosti MŠ s rámcovým rozpočtem ca 4 mil. Kč

5 Rekapitulace záměru zřídit firemní mateřskou školku na MENDELU
požádán JmK o dotaci na zřízení MŠ, dotace poskytnuta od ve výši 1 mil. Kč 10/2011 – ve vedení univerzity rozhodnuto o vypracování stavební dokumentace MŠ 04/2012 – vypracována kompletní stavební dokumentace pro stavební řízení i provedení stavby 05/2012 – získáno stavební povolení, konečné rozhodnutí rektora univerzity o vybudování MŠ, akceptováno AS i KR 5

6 Rekapitulace záměru zřídit firemní mateřskou školku na MENDELU
05/2012 – zahájení příprav realizace MŠ (výběrové řízení na zhotovitele stavby) situována do pravé části přízemí vstupního objektu bloku D kolejí J. A. K. okolí školky klidné, s množstvím zeleně MŠ vznikne přebudováním části stávajících prostor

7 Dispoziční charakteristika mateřské školky
MŠ bude využívat samostatnou – oddělenou část budovy kolejí a nebude propojena s ostatním provozem dvě oddělení se zázemím, výdejna jídel, každé oddělení má vlastní vstup (viz půdorys) dispoziční řešení navrženo v souladu s aktuálními požadavky legislativy a norem

8 Dispoziční charakteristika mateřské školky
Vstupní objekt do bloku D kolejí J.A.K. pozemek pro hřiště prostory pro školku 8

9 Dispoziční charakteristika mateřské školky

10 Dispoziční charakteristika mateřské školky
plocha pobytových místností je 80 m2 a 83 m2 každá pobytová místnost je provozně propojena s šatnou a sociálním zařízením předpokládaný počet je cca dětí (dvě třídy) bude zřízeno oplocené hřiště provoz školky bude zajišťovat 4 – 5 pracovníků

11 Perspektivy zřízení mateřské školky
zahájení rekonstrukce prostor na MŠ v souvislosti s výběrovým řízením – 07/2012 doba trvání rekonstrukce vč. kolaudace – ca 3 měsíce zprovoznění školky do začátku měsíce listopadu 2012 (ideální odhad) náklady na vybudování školky činí podle položkového rozpočtu v části investiční 4,8 mil. Kč, v části neinvestiční ca 500 tis. Kč. financování zřízení MŠ

12 Perspektivy provozu mateřské školky
při provozování školky se předpokládá její samofinancovatelnost, a to ze školného a ze státního příspěvku. V zájmu získání státního příspěvku bude školka připravena tak, aby mohla vyhovět požadavkům akreditace MŠMT. výše školného je odhadována na ca 2000 až 2500 Kč/měs.

13 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ
základní podpůrné skutečnosti pro stanovení pořadí pro přijetí: Oba rodiče zaměstnanci MENDELU Jeden z rodičů zaměstnancem MENDELU Jeden nebo oba prarodiče zaměstnanci MENDELU Studenti MENDELU podmínky budou dopracovány do srpna 2012 žádosti o přijetí dětí budou přijímány dvoukolově: předběžné do 10. září 2012 závazné – datum závisí na kolaudaci školky

14 II. Představení klíčových aktivit projektu Rodina a práce: PROČ NE?
CZ.1.04/3.4.04/

15 Doba řešení projektu: 2012 - 2015 Čtyři klíčové aktivity projektu:
Cíl projektu – sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně, a to zejména těch, kteří se vracejí po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Doba řešení projektu: Čtyři klíčové aktivity projektu: zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života partnerství podporující rovné příležitosti aplikace opatření směřujících ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU

16 Cílové skupiny projektu:
ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce zaměstnanci Výstupy projektu (výběr): další vzdělávání zaměstnanců vracejících se po rodičovské dovolené série přednášek o problematice rovných příležitostí s garancí gender specialisty zajištění provozu služeb péče o děti zaměstnanců  vazba na MŠ vytvořené partnerství.

17 Realizační tým projektu:
Koordinátor (prof. Neruda) Finanční manažer (Ing. Pátek) Garant K1 (Mgr. Šlesingerová) Garant K2 (Staňková prom. práv.) Garant K3 (doc. Linhartová) Garant K4 (ředitelka MŠ) Vedoucí ped. pracovník (ředitelka MŠ) Ped. pracovník (učitelka MŠ) Koordinátor partnera projektu fy Arch.Design (Mgr. Svítilová) Koordinátor partnera projektu VOS (prof. Mareček) Dva lektoři (obsazováno dle potřeby)

18 Partnery projektu je VOS MENDELU a Arch.Design. s.r.o.
MENDELU již obdržela kladné rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na uvedený projekt a jeho řešení započalo od 1. května 2012 celková dotace na projekt činí 5,232 tis. Kč.

19 Klíčové aktivity projektu
KA1 Zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života Obecně k problematice slaďování pracovního a rodinného života KA2 Partnerství podporující rovné příležitosti Přenos informací od subjektů, které již pro slaďování pracovního a rodinného života mají něco za sebou KA3 Aplikace opatření směřujících ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU Podpůrné aktivity pro ženy a muže vracející se po mateřské dovolené – další vzdělávání KA4 Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU Školka hrášek na MENDELU

20 Klíčová aktivita projektu KA1
Zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života 6 přednášek na téma: Stereotypy o nižší schopnosti žen v důsledku jejich sociálních rolí Posílení postavení muže v rodině Problematika platové nerovnosti Gender v kontextu vědecké práce Metody prosazování genderové rovnosti Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů

21 Klíčová aktivita projektu KA2
Partnerství podporující rovné příležitosti Audit rovných příležitostí na MENDELU Identifikace problémů a návrh účinného řešení. Poradenství v oblasti pracovně - právních vztahů spojenými s mateřskou a rodičovskou dovolenou 4 diskusní kulaté stoly

22 Klíčová aktivita projektu KA3
Aplikace opatření směřujících ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU Další vzdělávání Další vzdělávání pro cílovou skupinu žen vracejících se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Témata: Kreativita, Koučování, Time management, Zvládání zátěže, Kurz řešení problémů. Pro cílovou skupinu zaměstnanců - mužů Kurzy: Aktivní otcovství a Podpora rodičů v péči o děti v České republice.

23 Klíčová aktivita projektu KA4
Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU

24 Kde získat aktuální informace ?

25 Představení projektu Firemní společnosti Arch.Design
III. Představení projektu Firemní miniškolky – KLUBÍČKO společnosti Arch.Design Mgr. Ria Svítilová, externí marketingový specialista Arch.Design, s. r. o. Sochorova 23 Brno

26 Představení projektu Firemní miniškolky společnosti Arch.Design
- Kdo miniškolku vybudoval? Projekčně-architektonická společnost Arch.Design působí v Brně již osmnáct let. V jejích ateliérech byla vyprojektována řada významných brněnských staveb. Mezi nejznámější patří pavilony V a P v areálu brněnského výstaviště, M-Palác v Heršpické ulici, budova IBC na Příkopě nebo administrativní budova Avriopoint v Žabovřeskách.

27 Představení projektu Firemní miniškolky společnosti Arch.Design
- Kde miniškolka sídlí? Právě Avriopoint je novým sídlem společnosti Arch.Design. Již při jeho projektování se počítalo s prostorem pro firemní školku. A díky dotaci z Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí opravdu funguje a od října 2009 ji mohou navštěvovat děti zaměstnanců Arch.Designu.

28 Představení projektu Firemní miniškolky společnosti Arch.Design
- Proč firemní miniškolka? Školka je dalším benefitem, který Arch.Design nabízí svým zaměstnancům v rámci sociálního programu. Další podporou rodičů jsou zkrácené úvazky. Stavařky a architektky mají jedinečnou možnost skloubit náročné zaměstnání s péčí o dítě, aniž by musely dělat kompromisy.

29 Představení projektu Firemní miniškolky společnosti Arch.Design
A co děti? Mají si kde hrát… Opravdu není to školka ledajaká. Kromě nápaditého interiéru a přilehlé terasy s prolézačkami a pískovištěm nabízí malým dětem individuální péči učitelky MŠ a zdravotní sestry. Do školky tedy mohou chodit děti bez věkového omezení.

30 Financování a příprava projektu Firemní miniškolky společnosti Arch
Financování a příprava projektu Firemní miniškolky společnosti Arch.Design Projekt vznikl za podpory Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí. Firemní miniškolka je financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky grantovému financování (dotace ve výši 2, 8 mil. Kč) jsme mohli nakoupit zařízení a vybavení a po dobu dvou let zajistit kvalifikovaný personál a provoz. Po vyčerpání finanční dotace v roce 2011 společnost Arch.Design povinnost po dobu 3 let provozovat miniškolku na vlastní náklady (v současné době je školné 2000,-Kč/měsíc/dítě Příprava projektu trvala jeden rok a s žádostí o dotaci velmi pomohla společnost Economy Rating.

31 Výuka a péče - Péči zajišťuje kvalifikovaný personál, který se věnuje malému počtu dětí. O děti celodenně pečuje zdravotní sestra a paní učitelka MŠ, obě se zkušenostmi v práci s předškolními dětmi. - V miniškolce může být současně 5 dětí. Což také vyhovuje rodičům, převážně maminkám na mateřské dovolené, které zatím nechtějí dávat své děti do školky po celý týden, ale jen občas. Přestože se jedná o individuální výchovu a péči, programová náplň v miniškolce je srovnatelná s rámcovým programem předškolního vzdělávání. Děti si zde nejen hrají, ale je jim zajištěna i kvalitní výuka - od základního poznávání až po přípravu do školních lavic. Vyučuje se zde i anglický jazyk. Pečovatelky se dětem věnují vždy s ohledem na jejich věk a fyzickou i mentální vyspělost. - Třída je vybavena nejen hračkami, podnětnými hrami, ale i počítačem, který děti mohou využívat. - Kromě standardní výuky a náplně předškolní výchovy mají děti mnoho aktivit mimo učební plán.

32 Cannis terapie Přímo ve školce měly děti možnost seznámit se psy a kromě mazlení se také naučit základní péči o čtyřnohé kamarády.

33 Mikuláš a jiné svátky

34 Karneval Děti se převlékly do krásných masek, které jim nachystali rodiče a podnikly dobrodružnou výpravu za pokladem po firmě. Zapojili jsme do hry i další zaměstnance firmy a moc se to všem líbilo. Poklad jsme nakonec opravdu našli!

35 Život v miniškolce V létě školka uspořádala turnaj v kuličkách u kterého se všichni skvěle bavili. A ve školce se také nezapomíná na oslavy narozenin. V roce 2011 měla miniškolka, také svoje první absolventy, kteří odešli po prázdninách do jiných školek nebo prvních tříd.

36 Pozitiva a negativa miniškoly
Jediným negativem, které bylo dosud zaznamenáno, byly typově různorodé svačiny a obědy, které si děti nosily z domu ke konzumaci. Momentálně školka odebírá obědy od specializované firmy a svačiny si nosí děti z domu, dle předem daného jídelníčku.

37 Zaměstnavatel roku 2010 Firemní miniškolka společnosti Arch.Design byla vyhlášena nejlepším personálním projektem Jihomoravského kraje v prestižní soutěži Zaměstnavatel roku Byl to již osmý ročník soutěže, která má svá regionální kola, jejichž vítězové postoupí do celostátního finále. Arch.Design byl spolu s dalšími dvěma společnostmi vybrán odbornou porotou do finále pěti moravských regionů v kategorii Nejlepší personální projekt. Kategorie dostává cenu personalistů - tedy cenu odborné veřejnosti. Personální projekt Firemní miniškolky byl prezentován přímo na předávání cen (regionální kolo) Zaměstnavatel roku 2010 a získal první místo a Cenu personalistů regionu Toto ocenění nás obzvláště těší protože naše miniškolka obstála v přímé konkurenci s  projekty společností OHL ŽS a Mendelovy univerzity Brno. Odborná porota a personalisté ocenili mimořádnou legislativní a organizační náročnost zajištění firemní miniškolky a také maximální vstřícnost zaměstnavatele při zajišťování kvalitních pracovních podmínek rodičům s malými dětmi.

38 Odpovědná firma JmK 2011 Arch.Design je Odpovědnou firmou 2011 v Jihomoravském kraji Vydavatelství Hospodářských novin a společnost Vodafone i pro letošní rok vyhlásila soutěž Firmou roku Vyhlášení krajského kola Jihomoravského kraje proběhlo v Brně v druhé polovině září. O titul Firmy roku 2011 v Jihomoravském kraji bojovalo 248 společností. O živnostenský titul se utkalo 140 podnikatelů. Kromě hlavních kategorií byly vyhlášeny také dvě vedlejší kategorie. Odpovědnou firmou roku 2011 Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje společnost Vodafone, se stala naše společnost Arch.Design. Porota především ocenila téměř dvacetileté působení firmy v oboru architektury a projekce. Rozhodující pro vítězství v kategorii Odpovědná firma roku 2011 však byl mimořádný přístup k zaměstnancům, kterým společnost Arch.Design zřídila jako jedna z prvních v CR firemní miniškolku.

39 IV. DISKUSE 39


Stáhnout ppt "Firemní mateřská školka na MENDELU Projekt LZZ Rodina a práce. Proč ne? Workshop 31. 5. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google