Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení z odpadů Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení z odpadů Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP."— Transkript prezentace:

1 Cvičení z odpadů Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP

2 Definice ze zákona O Odpadech č. 185/2001 Sb. ODPAD je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech.

3 Termíny: Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad Komunální odpad Komunální odpad Ostatní odpad Ostatní odpad Inertní odpad Inertní odpad

4 Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava, úprava, zneškodňování, …. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava, úprava, zneškodňování, …. Zneškodňování odpadů – zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Zneškodňování odpadů – zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Skládka odpadů – zařízení (místo), určené k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění Skládka odpadů – zařízení (místo), určené k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění Termíny:

5 Termíny: Katalog odpadů – zařazení odpadů do jednotlivých kategorií, Katalog odpadů – zařazení odpadů do jednotlivých kategorií, –20 skupin, další podskupiny –třídění založeno na vzniku a charakteru odpadů –Katalog nebezpečných odpadů

6 Obec má za povinnost odebírat od svých občanů i nebezpečný odpad ZDARMA. - sběrný den - sběrný dvůr – př. papír, železný šrot, sklo, plasty, pneumatiky, odpad ze zeleně, elektrošrot, stavební odpad, …

7 Cíle udržitelného nakládání s odpady: Cílem dobrého systému zneškodňování odpadů by neměly být nulové emise, ale emise kompatibilní se ŽP, tj. blízké stavu v přírodě! Ochrana životního prostředí jako celku!

8 V praxi: Obnovit přírodní minerály a rudy - recyklace organických materiálů - zneškodnit organ. znečišťující látky - neškodné soli (NaCl) extrahovány - kovy (Fe, Al) recyklovány - těžké kovy upraveny jako nerozpustné

9 Produkce odpadů v ČR v roce 2000 vyprodukováno 41,475 miliónu tun v roce 2000 vyprodukováno 41,475 miliónu tun -67 % výrobní sféra, -11 % komunální odpady -22 % ostatní odpady

10 cca 31 % z celkového množství bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina cca 31 % z celkového množství bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina nebezpečné odpady 3,9 mil. tun nebezpečné odpady 3,9 mil. tun Produkce odpadů v ČR

11 Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD v roce 2000

12 Způsoby nakládání s komunálními odpady 1. zdroj druhotných surovin a recyklace -málo se třídí ( kovy, plasty, sklo, papír) – hodně využitelných surovin, hoření skládky, 2. skládkování – hodně využitelných surovin, hoření skládky, – drahá metoda (prvotní náklady vysoké), využití termických vlastností 3. spalování – drahá metoda (prvotní náklady vysoké), využití termických vlastností

13 Spalovny: komunálních odpadů komunálních odpadů –Praha, Brno, Liberec průmyslových odpadů průmyslových odpadů ostatní – kompostování, plochy na biolog. dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami ostatní – kompostování, plochy na biolog. dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami

14 Termické zpracování odpadů: Spalování Spalování Pyrolýza Pyrolýza Hydrogenace Hydrogenace Fluidní kotle Fluidní kotle Plazmové hořáky Plazmové hořáky

15 1 tuna ve spalovně 250 – 350 kg škváry 250 – 350 kg škváry 10 – 40 kg prachových částic 10 – 40 kg prachových částic 5 – 12 kg reakčních produktů z mokré cesty čištění 5 – 12 kg reakčních produktů z mokré cesty čištění 10 – 40 kg zbytků ze suché cesty čištění 10 – 40 kg zbytků ze suché cesty čištění

16 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. vznikl z důvodu vysokého podílu obalů v odpadech vznikl z důvodu vysokého podílu obalů v odpadech požadavek EU zvýšit recyklaci či opětovné využití obalových materiálů požadavek EU zvýšit recyklaci či opětovné využití obalových materiálů

17 Přenesení odpovědnosti na jiné subjekty „vyplacení se z odpovědnosti“ akciové autorizované obalové společnosti  pro financování návratu obalů k původci akciové autorizované obalové společnosti  pro financování návratu obalů k původci umožňuje obcím financovat třídění odpadů umožňuje obcím financovat třídění odpadů výrobci přispívají do fondu společnosti, výše je závislá na objemu produkovaných obalů výrobci přispívají do fondu společnosti, výše je závislá na objemu produkovaných obalů

18 AOS – firma EKo-KOM AOS = autorizovaná obalová společnost AOS = autorizovaná obalová společnost konec roku 2001 zapojeno do projektu 2700 obcí a měst (8 mil obyvatel) konec roku 2001 zapojeno do projektu 2700 obcí a měst (8 mil obyvatel) zapojeno přes 600 podniků zapojeno přes 600 podniků

19 Klienti EKO-KOM: Klienti EKO-KOM: Coca-Cola, Henkel, Procter & Gamble, Tetra Pak, Poděbradka, Hamé, Nestlé, … výrobci musí plnit urč. cíle ve tvorbě obalů – limity, objem, … výrobci musí plnit urč. cíle ve tvorbě obalů – limity, objem, … AOS – firma EKo-KOM

20 Princip systému EKO-KOM

21

22 EKO-KOM : publikace publikace semináře pro učitele škol semináře pro učitele škol vzdělávací programy vzdělávací programy pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů

23 Třídění odpadů

24 Jak se odpady zpracovávají? Recyklace: zpracovány odpady na nové materiály. Recyklace: zpracovány odpady na nové materiály. Recyklace papíru Recyklace papíru Výroba nového papíru, lze recyklovat 5 – 7x. Výrobky: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Recyklace skla Recyklace skla Po rozdrcení se přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Vyrábí se lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Recyklace plastů Recyklace plastů Jiná technologie na každý plast, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

25 Recyklace kovů Recyklace kovů Kovové odpady putují do hutí, kde přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. Recyklace nápojových kartonů Recyklace nápojových kartonů Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Jak se odpady zpracovávají?

26 Recyklace papíru Papírová hmota Pás recyklovaného papíru Role - řezání Recyklovaný papír k dalšímu zpracování

27 Způsob nakládání s odpady : předcházení (prevence) vzniku odpadů předcházení (prevence) vzniku odpadů využití odpadů má přednost před odstraněním využití odpadů má přednost před odstraněním recyklace recyklace spalování spalování skládkování skládkování

28 Zelený bod Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech, je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech, je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů.

29 Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Nevhazovat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

30 Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

31 Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

32 Sběr Tetra-paků Do nádob označených touto nálepkou můžete odhodit: sešláplé kartony od mléka a džusů včetně plastových víček

33 Děkuji za pozornost ….


Stáhnout ppt "Cvičení z odpadů Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google