Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů. Odpadové hospodářství (OH) Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet nebo omezovat vznik odpadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů. Odpadové hospodářství (OH) Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet nebo omezovat vznik odpadů."— Transkript prezentace:

1 Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů

2 Odpadové hospodářství (OH) Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet nebo omezovat vznik odpadů Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet nebo omezovat vznik odpadů Pokud odpady již vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě, aby minimálně narušovaly životní prostředí Pokud odpady již vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě, aby minimálně narušovaly životní prostředí

3 Perspektivy v odpadovém hospodářství OH zastává nedílnou součást v každém průmyslovém odvětví a je velmi důležitou složkou v systému ekonomické i ekologické funkčnosti firmy Nejekologičtějším řešením je odpady vůbec nevytvářet (nereálné) Za nejefektivnější způsob považujeme zužitkování odpadů přímo v daném podniku či jeho následné využití k dalšímu zpracování

4 Nejlepším řešením by bylo vyloučení odpadu vhodným technologickým opatřením. Pokud se při použitém procesu vzniku odpadu nelze vyhnout, řadí se způsoby nakládání s odpadem podle priority vzhledem k účinkům na životní prostředí následovně: 1. Omezení vzniku odpadů u výrobce 2. Využívání odpadů a) materiálové využití (kompostování, recyklace, přepracování) b) energetické využití (spalování) 3. Zneškodňování odpadů (ekologicky únosné a ekonomicky výhodné)

5 Strategie recyklace anorganických odpadů Zpracovatelé dávají přednost odpadům vznikajícím z primárních výrob, které obsahují jen malé množství nežádoucích příměsí Odpadky obcí jsou nejméně žádané a to z prostého důvodu – nekvalita vyseparovaného odpadu, tato odpady jsou nuceny být dotřiďovány a doseparovány v dalších krocích systému odpadového hospodářství Přes vynaložení nemalé snahy o předcházení odpadů v drtivé většině lidských činností odpad vzniká, je pouze otázka v jakém množství a skupenství se tento odpad nachází

6 Při systémovém přístupu nakládání s odpady by měli být sledovány zejména tyto stěžejní ukazatelé: 1.) Co máme využít (odstranit) – dle skupenství dělíme odpady na tekuté, tuhé a plynné. Musíme znát především složeni odpadu, fyzikální a chemické vlastnosti. Pote se, na základe Katalogu odpadů, sestaví program odpadového hospodářství a jejich likvidaci 2.) Jak nakládat s odpady – nejdůležitější v této oblasti je především odpadům předcházet a tím je minimalizovat, následně je materiálově či energeticky využít a poté teprve uvažovat o jeho odstranění. Strategie recyklace anorganických odpadů

7 3.) Kde zneškodnit odpad – po podrobné analýze odpadu určíme způsob zneškodnění 4.) Finanční náklady – životnost zařízení a její provozní spolehlivost,údržba a energetická náročnost jsou jedny z nejdůležitějších faktorů na posouzení výběru technologii použité na zpracování odpadů 5.) Vliv na životní prostředí – zařízení nesmí mít žádný vliv na ekologii okolního prostředí Strategie recyklace anorganických odpadů

8 Třídění a úprava skleněného odpadu Náklady na sběr často nepřevýší příjmy za prodanou surovinu Výkup vytříděného skla od obcí je prováděn prostředníky, kteří zajišťují vyčištění suroviny a její následný prodej do skláren Největší výhodou skelněných obalů je jejich téměř 100% recyklovatelnost Ve sklářském kmeni (směs pro výrobu skla) obsahuje střepy kolem 50%, ale obsah střepů může dosáhnout až 80% u bílé skloviny a 100% u zelené skloviny Mezi nejkvalitnější recyklované sklo patří skleněné obaly z průmyslové oblasti, tj. pivovary, sodovkárny, konzervárny

9 Do sběru skla nepatří především olovnatá skla, lepená a drátěná skla Skleněné střepy nesmí býti znečištěny žáromateriály, chromity… Ve sběrných kontejnerech nesmí objevovat porcelán a keramické výrobky Povolené limity množství příměsi jsou sklárnami povoleny: - plastové příměsy do 0,05% - kovy (Fe, Al) do 0,1%

10 Třídění a úprava papírového odpadu Sběr papíru je podobně jako sběr skla zařazen do systémového sběru v obcích Sběr papíru je podobně jako sběr skla zařazen do systémového sběru v obcích Pro hodnocení sběrového papíru je rozhodující jeho kvalita (dle ČSN EN 643 ) Pro hodnocení sběrového papíru je rozhodující jeho kvalita (dle ČSN EN 643 ) Sběrový papír by neměl obsahovat nepapírové příměsy, jako např. plasty, kovy, sklo apod. Sběrový papír by neměl obsahovat nepapírové příměsy, jako např. plasty, kovy, sklo apod. Ve tříděném sběru by se neměly objevovat papíry : Ve tříděném sběru by se neměly objevovat papíry :  pergamenové, pauzovací  brusné, lakované, tvrzené  dehtované lepenky, napouštěné  hygienicky závadné, mastné  mikrobiologicky závadné, vrstvené kovovou folii a plasty

11 Vytříděním plastů z komunálních odpadů vzniká směs, která obsahuje PET obaly, různé druhy fólii, tvrdé plasty a příměsi (etikety apod.) Ideální separace plastového odpadu by měla představovat roztřídění do těchto skupin (druhů): ffffólie, tašky, sáčky, pytle PPPPET láhve pppplasty „tvrdé“ pppplasty „směsné Třídění a úprava plastových odpadů

12 Fólie, tašky, sáčky, pytle Roztřiďování této skupiny je třeba provádět na barevné (alias potištěné) a transparentní (průhledné) Roztřiďování této skupiny je třeba provádět na barevné (alias potištěné) a transparentní (průhledné) Tříděné fóliové odpady by neměli obsahovat zbytky lepicích pásek a papírové etikety či štítky Tříděné fóliové odpady by neměli obsahovat zbytky lepicích pásek a papírové etikety či štítky K mechanickému přepracování nejsou využitelné fólie znečištěné především pevnými nečistotami jako zemina či malta, oleje, tuky, hnojiva, postřiky, solemi, cukry, mléčnými nebo mastnými výrobky K mechanickému přepracování nejsou využitelné fólie znečištěné především pevnými nečistotami jako zemina či malta, oleje, tuky, hnojiva, postřiky, solemi, cukry, mléčnými nebo mastnými výrobky Fólie se lisují do balíku s minimální hmotností 80 kg. Fólie se lisují do balíku s minimální hmotností 80 kg. Třídění a úprava plastových odpadů

13 PET láhve Nevýhodou PET láhví je především jejich „schopnost“ uchovávat zbytky nápojů, etikety, lepidlo a pouze plastové uzávěry Láhve je vhodné třídit dle barev Odpad je poté u zpracovatele rozdrcen, prán a separován, z něhož se poté vyrábí polyesterové vlákno Třídění a úprava plastových odpadů

14 Plasty „tvrdé“ Tato skupina obsahuje ostatní láhve, kanystry, plasty ze spotřební elektroniky, chladniček Dále obsahuje kusové plasty - vaničky nádoby…, přepravky Na drceni se výhodně doporučují mobilní drtiče Třídění a úprava plastových odpadů

15 Největší využití této skupin plastů nacházíme ve spalování ve spalovnách sloužící k výrobě energie Netříděné (směsné) směsi mohou obsahovat již zmíněné skupiny plastů, obaly od kosmetických, pracích, čistících prostředků, obaly a výrobky z pěnového polystyrénu, nádoby od potravin Z této plastové suroviny se dále vyrábí především kabelové žlaby, desky, transportní palety, tyčové profily, plotovky, střešní krytiny Tato směs však v žádném případě nesmí obsahovat : ppppodlahové krytiny pppplastové tapety a textilie mmmmolitan, pryž oooodpadové trubky a ostatní výrobky z PVC eeeelektrické kabely vvvvrstvené obaly pppplastové díly s kovovými částicemi nnnneplastové příměsi Plasty „směsné“

16 Děkuji za pozornost © ACS


Stáhnout ppt "Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů. Odpadové hospodářství (OH) Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet nebo omezovat vznik odpadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google