Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů"— Transkript prezentace:

1 Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů

2 Odpadové hospodářství (OH)
Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet nebo omezovat vznik odpadů Pokud odpady již vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě, aby minimálně narušovaly životní prostředí

3 Perspektivy v odpadovém hospodářství
OH zastává nedílnou součást v každém průmyslovém odvětví a je velmi důležitou složkou v systému ekonomické i ekologické funkčnosti firmy Nejekologičtějším řešením je odpady vůbec nevytvářet (nereálné) Za nejefektivnější způsob považujeme zužitkování odpadů přímo v daném podniku či jeho následné využití k dalšímu zpracování

4 Perspektivy v odpadovém hospodářství
Nejlepším řešením by bylo vyloučení odpadu vhodným technologickým opatřením. Pokud se při použitém procesu vzniku odpadu nelze vyhnout, řadí se způsoby nakládání s odpadem podle priority vzhledem k účinkům na životní prostředí následovně: 1. Omezení vzniku odpadů u výrobce 2. Využívání odpadů a) materiálové využití (kompostování, recyklace, přepracování) b) energetické využití (spalování) 3. Zneškodňování odpadů (ekologicky únosné a ekonomicky výhodné)

5 Strategie recyklace anorganických odpadů
Perspektivy v odpadovém hospodářství Strategie recyklace anorganických odpadů Zpracovatelé dávají přednost odpadům vznikajícím z primárních výrob, které obsahují jen malé množství nežádoucích příměsí Odpadky obcí jsou nejméně žádané a to z prostého důvodu – nekvalita vyseparovaného odpadu, tato odpady jsou nuceny být dotřiďovány a doseparovány v dalších krocích systému odpadového hospodářství Přes vynaložení nemalé snahy o předcházení odpadů v drtivé většině lidských činností odpad vzniká, je pouze otázka v jakém množství a skupenství se tento odpad nachází

6 Perspektivy v odpadovém hospodářství
Strategie recyklace anorganických odpadů Při systémovém přístupu nakládání s odpady by měli být sledovány zejména tyto stěžejní ukazatelé: 1.) Co máme využít (odstranit) – dle skupenství dělíme odpady na tekuté, tuhé a plynné. Musíme znát především složeni odpadu, fyzikální a chemické vlastnosti. Pote se, na základe Katalogu odpadů, sestaví program odpadového hospodářství a jejich likvidaci 2.) Jak nakládat s odpady – nejdůležitější v této oblasti je především odpadům předcházet a tím je minimalizovat, následně je materiálově či energeticky využít a poté teprve uvažovat o jeho odstranění.

7 Perspektivy v odpadovém hospodářství
Strategie recyklace anorganických odpadů 3.) Kde zneškodnit odpad – po podrobné analýze odpadu určíme způsob zneškodnění 4.) Finanční náklady – životnost zařízení a její provozní spolehlivost,údržba a energetická náročnost jsou jedny z nejdůležitějších faktorů na posouzení výběru technologii použité na zpracování odpadů 5.) Vliv na životní prostředí – zařízení nesmí mít žádný vliv na ekologii okolního prostředí

8 Třídění a úprava skleněného odpadu
Náklady na sběr často nepřevýší příjmy za prodanou surovinu Výkup vytříděného skla od obcí je prováděn prostředníky, kteří zajišťují vyčištění suroviny a její následný prodej do skláren Největší výhodou skelněných obalů je jejich téměř 100% recyklovatelnost Ve sklářském kmeni (směs pro výrobu skla) obsahuje střepy kolem 50%, ale obsah střepů může dosáhnout až 80% u bílé skloviny a 100% u zelené skloviny Mezi nejkvalitnější recyklované sklo patří skleněné obaly z průmyslové oblasti, tj. pivovary, sodovkárny, konzervárny

9 Třídění a úprava skleněného odpadu
Do sběru skla nepatří především olovnatá skla, lepená a drátěná skla Skleněné střepy nesmí býti znečištěny žáromateriály, chromity… Ve sběrných kontejnerech nesmí objevovat porcelán a keramické výrobky Povolené limity množství příměsi jsou sklárnami povoleny: - plastové příměsy do 0,05% - kovy (Fe, Al) do 0,1%

10 Třídění a úprava papírového odpadu
Sběr papíru je podobně jako sběr skla zařazen do systémového sběru v obcích Pro hodnocení sběrového papíru je rozhodující jeho kvalita (dle ČSN EN 643 ) Sběrový papír by neměl obsahovat nepapírové příměsy, jako např. plasty, kovy, sklo apod. Ve tříděném sběru by se neměly objevovat papíry : pergamenové, pauzovací brusné, lakované, tvrzené dehtované lepenky, napouštěné hygienicky závadné, mastné mikrobiologicky závadné, vrstvené kovovou folii a plasty

11 Třídění a úprava plastových odpadů
Vytříděním plastů z komunálních odpadů vzniká směs, která obsahuje PET obaly, různé druhy fólii, tvrdé plasty a příměsi (etikety apod.) Ideální separace plastového odpadu by měla představovat roztřídění do těchto skupin (druhů): fólie, tašky, sáčky, pytle PET láhve plasty „tvrdé“ plasty „směsné

12 Fólie, tašky, sáčky, pytle
Třídění a úprava plastových odpadů Fólie, tašky, sáčky, pytle Roztřiďování této skupiny je třeba provádět na barevné (alias potištěné) a transparentní (průhledné) Tříděné fóliové odpady by neměli obsahovat zbytky lepicích pásek a papírové etikety či štítky K mechanickému přepracování nejsou využitelné fólie znečištěné především pevnými nečistotami jako zemina či malta, oleje, tuky, hnojiva, postřiky, solemi, cukry, mléčnými nebo mastnými výrobky Fólie se lisují do balíku s minimální hmotností 80 kg.

13 Třídění a úprava plastových odpadů
PET láhve Nevýhodou PET láhví je především jejich „schopnost“ uchovávat zbytky nápojů, etikety, lepidlo a pouze plastové uzávěry Láhve je vhodné třídit dle barev Odpad je poté u zpracovatele rozdrcen, prán a separován, z něhož se poté vyrábí polyesterové vlákno

14 Třídění a úprava plastových odpadů
Plasty „tvrdé“ Tato skupina obsahuje ostatní láhve, kanystry, plasty ze spotřební elektroniky, chladniček Dále obsahuje kusové plasty - vaničky nádoby…, přepravky Na drceni se výhodně doporučují mobilní drtiče

15 Třídění a úprava plastových odpadů
Plasty „směsné“ Největší využití této skupin plastů nacházíme ve spalování ve spalovnách sloužící k výrobě energie Netříděné (směsné) směsi mohou obsahovat již zmíněné skupiny plastů, obaly od kosmetických, pracích, čistících prostředků, obaly a výrobky z pěnového polystyrénu, nádoby od potravin Z této plastové suroviny se dále vyrábí především kabelové žlaby, desky, transportní palety, tyčové profily, plotovky, střešní krytiny Tato směs však v žádném případě nesmí obsahovat : podlahové krytiny plastové tapety a textilie molitan, pryž odpadové trubky a ostatní výrobky z PVC elektrické kabely vrstvené obaly plastové díly s kovovými částicemi neplastové příměsi

16 Děkuji za pozornost © ACS


Stáhnout ppt "Perspektivy ve zpracování anorganických odpadů"

Podobné prezentace


Reklamy Google