Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím A.3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím A.3."— Transkript prezentace:

1 VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících A.5 Kvalita místního ovzduší B.10 Ekologická stopa

2 A1: Spokojenost občanů s místním společenstvím A2: Místní příspěvek ke globálním klimatickým změnám A3: Mobilita a místní přeprava cestujících A4: Dostupnost místních veřejných parků a služeb A5: Kvalita místního ovzduší B6: Cesty dětí do a ze školy B7: Nezaměstnanost B8: Zatížení prostředí hlukem B9: Udržitelné využívání území B10: Ekologická stopa TIMUR, o.s. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

3 A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. Ukazatel měří: úroveň spokojenosti občanů s ohledem na různé rysy fungování obce: - např. spokojenost s městským úřadem, - spokojenost se školami, - spokojenost s životním prostředím atp. Titulkový indikátor: Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako místem, kde žijí a pracují.

4 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Titulkový indikátor: Průměrná spokojenost s místním společenstvím Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

5 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Titulkový indikátor: průměrná spokojenost s místním společenstvím - porovnání s ostatními městy v ČR (2008) Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

6 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Spokojenost s jednotlivými oblastmi života I. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

7 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Spokojenost s jednotlivými oblastmi života II. rok 2008 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

8 A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM TIMUR, o. s. ZÁVĚRY (+/-) Praha – Libuš patří k průměrně spokojeným městům ČR (+) obyvatelé nejvíce oceňují mezilidské vztahy a okolní životní prostředí, fungování Pražských služeb, fungování Technických služeb komunikací a také fungování ÚMČ Libuš (-) nejsou spokojeni s kulturním vyžitím, možnostmi parkování či s bezpečností (+) Z hlediska informovanosti si obyvatelé nejvíce považují místní časopis „U Nás“ (-) Podle dotázaných v Praze – Libuši chybí bazén, širší spektrum obchodů, některé služby, restaurace a kulturní a sportovní vyžití Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

9 A.3 MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH TIMUR, o. s. Ukazatel: zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy Titulkový indikátor: % cest osobními automobily Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

10 TIMUR, o. s. A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Titulkový indikátor: % cest osobními automobily v Praze - Libuši = 38,5 % Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

11 TIMUR, o. s. A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Titulkový indikátor: % cest osobními automobily – porovnání všech měření/měst Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 Praha - Libuš

12 TIMUR, o. s. A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Podíl měkkých (udržitelných) a tvrdých (neudržitelných) forem dopravy -měkké: pěšky, na kole, MHD -tvrdé: motocykl, automobil, taxi Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 Průměrná vzdálenost 1 cesty: 9,7 km Průměrná délka 1 cesty: 35,5 minut

13 TIMUR, o. s. A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Hodnocení kvality cestování z hlediska vzdálenosti/doby a komfortu bodové hodnocení 0 nejmenší - 10 největší Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

14 A.3 MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH TIMUR, o. s. ZÁVĚRY (+) Vysoký podíl cest hromadnou dopravou (-) Vysoký podíl cest automobilem (-) Nízký podíl cest na kole (+) Ve městě převládají udržitelné způsoby dopravy (-) Vysoký podíl cest autem obsazeného pouze 1 osobou Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

15 A.5 KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ TIMUR, o. s. Ukazatel: stanovuje počty překročení imisních limitů hlavních škodlivin za rok. Titulkový indikátor: Počet překročení polétavého prachu (PM 10 ) Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010

16 A.5 KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ TIMUR, o. s. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 Znečišťující látka ZkratkaNormy a cíle kvality ovzduší Oxid siřičitý SO 2 125 µg/m 3 nesmí být překročena více než třikrát za rok Oxid dusičitý NO 2 200 µg/m 3 nesmí být překročena více než 18krát v kalendářním roce Prachové částice PM 10 50 µg/m 3 nesmí být překročena více než 35krát v kalendářním roce Oxid uhelnatý CO10 µg/m 3 OzónO3O3 120 µg/m 3 nesmí být překročeny více než 25 dní v kalendářním roce

17 A.5 KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ TIMUR, o. s. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 Počet překročení limitu pro PM 10 (2007) - 27

18 A.5 KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ TIMUR, o. s. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 Počet překročení za rok 2008 - PM 10 – 13; Počet překročení za rok 2006 - 2008 O 3 – 29,3

19 B.10 EKOLOGICKÁ STOPA Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. Ukazatel měří: Zjednodušeně řečeno: Kolik produktivní plochy člověk potřebuje pro svůj život. Jinými slovy vyjadřuje míru spotřeby zdrojů a vyprodukovaných odpadů. Titulkový indikátor: Celková plocha ekologicky produktivní země a vodní plochy, využívaná výhradně k zajištění zdrojů a asimilaci odpadů produkovaných danou populací, při používání běžných technologií. Vyjadřuje se v „globálních hektarech“ (gha).

20 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. Základní tabulka (matice) pro výpočet ekologické stopy Energie (asimilace CO 2 ) Orná půda PastvinyLesy Zastavěné plochy Vodní plochy Celkem Potraviny Bydlení Doprava Zboží Služby CelkemVýsledek

21 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. Ekologická stopa MČ Praha - Libuš

22 Porovnání ekologické stopy měst ČR Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s.

23 Indikátory A.1,A.3 a A.5 Vám děkují za pozornost TIMUR, o. s. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Senovážná 2 110 00 Praha 1 Tel.: +420 602 435 421 josef.novak@timur.cz Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010


Stáhnout ppt "VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010 TIMUR, o. s. A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím A.3."

Podobné prezentace


Reklamy Google