Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI"— Transkript prezentace:

1 VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI
A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících A.5 Kvalita místního ovzduší B.10 Ekologická stopa Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

2 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
European Common Indicators Společné evropské indikátory A1: Spokojenost občanů s místním společenstvím A2: Místní příspěvek ke globálním klimatickým změnám A3: Mobilita a místní přeprava cestujících A4: Dostupnost místních veřejných parků a služeb A5: Kvalita místního ovzduší B6: Cesty dětí do a ze školy B7: Nezaměstnanost B8: Zatížení prostředí hlukem B9: Udržitelné využívání území B10: Ekologická stopa Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o.s.

3 A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM
Ukazatel měří: úroveň spokojenosti občanů s ohledem na různé rysy fungování obce: např. spokojenost s městským úřadem, spokojenost se školami, spokojenost s životním prostředím atp. Titulkový indikátor: Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako místem, kde žijí a pracují. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

4 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Titulkový indikátor: Průměrná spokojenost s místním společenstvím Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

5 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Titulkový indikátor: průměrná spokojenost s místním společenstvím - porovnání s ostatními městy v ČR (2008) Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

6 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Spokojenost s jednotlivými oblastmi života I. Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

7 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Spokojenost s jednotlivými oblastmi života II. rok 2008 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

8 A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
ZÁVĚRY (+/-) Praha – Libuš patří k průměrně spokojeným městům ČR (+) obyvatelé nejvíce oceňují mezilidské vztahy a okolní životní prostředí, fungování Pražských služeb, fungování Technických služeb komunikací a také fungování ÚMČ Libuš (-) nejsou spokojeni s kulturním vyžitím, možnostmi parkování či s bezpečností (+) Z hlediska informovanosti si obyvatelé nejvíce považují místní časopis „U Nás“ (-) Podle dotázaných v Praze – Libuši chybí bazén, širší spektrum obchodů, některé služby, restaurace a kulturní a sportovní vyžití Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

9 A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících
Ukazatel: zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy Titulkový indikátor: % cest osobními automobily Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

10 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Titulkový indikátor: % cest osobními automobily v Praze - Libuši = 38,5 % Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

11 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Titulkový indikátor: % cest osobními automobily – porovnání všech měření/měst Praha - Libuš Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

12 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Průměrná vzdálenost 1 cesty: 9,7 km Průměrná délka 1 cesty: 35,5 minut Podíl měkkých (udržitelných) a tvrdých (neudržitelných) forem dopravy měkké: pěšky, na kole, MHD tvrdé: motocykl, automobil, taxi Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

13 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících Hodnocení kvality cestování z hlediska vzdálenosti/doby a komfortu bodové hodnocení 0 nejmenší - 10 největší Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

14 A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících
ZÁVĚRY (+) Vysoký podíl cest hromadnou dopravou (-) Vysoký podíl cest automobilem (-) Nízký podíl cest na kole (+) Ve městě převládají udržitelné způsoby dopravy (-) Vysoký podíl cest autem obsazeného pouze 1 osobou Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

15 A.5 Kvalita Místního ovzduší
Ukazatel: stanovuje počty překročení imisních limitů hlavních škodlivin za rok. Titulkový indikátor: Počet překročení polétavého prachu (PM10) Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

16 A.5 Kvalita místního ovzduší
Znečišťující látka Zkratka Normy a cíle kvality ovzduší Oxid siřičitý SO2 125 µg/m3 nesmí být překročena více než třikrát za rok Oxid dusičitý NO2 200 µg/m3 nesmí být překročena více než 18krát v kalendářním roce Prachové částice PM10 50 µg/m3 nesmí být překročena více než 35krát v kalendářním roce Oxid uhelnatý CO 10 µg/m3 Ozón O3 120 µg/m3 nesmí být překročeny více než 25 dní v kalendářním roce Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

17 A.5 Kvalita místního ovzduší
Počet překročení limitu pro PM10 (2007) - 27 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

18 A.5 Kvalita místního ovzduší
Počet překročení za rok PM10 – 13; Počet překročení za rok O3 – 29,3 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

19 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
B.10 Ekologická stopa Ukazatel měří: Zjednodušeně řečeno: Kolik produktivní plochy člověk potřebuje pro svůj život. Jinými slovy vyjadřuje míru spotřeby zdrojů a vyprodukovaných odpadů. Titulkový indikátor: Celková plocha ekologicky produktivní země a vodní plochy, využívaná výhradně k zajištění zdrojů a asimilaci odpadů produkovaných danou populací, při používání běžných technologií. Vyjadřuje se v „globálních hektarech“ (gha). Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

20 Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš 18.3.2010
Základní tabulka (matice) pro výpočet ekologické stopy Energie (asimilace CO2 ) Orná půda Pastviny Lesy Zastavěné plochy Vodní plochy Celkem Potraviny Bydlení Doprava Zboží Služby Výsledek Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

21 Ekologická stopa MČ Praha - Libuš
Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

22 Porovnání ekologické stopy měst ČR
Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.

23 Indikátory A.1,A.3 a A.5 Vám děkují za pozornost
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Senovážná Praha 1 Tel.: Josef Novák, Miroslav Lupač, Praha Libuš TIMUR, o. s.


Stáhnout ppt "VÝSLEDKY INDIKÁTORŮ V PRAZE - LIBUŠI"

Podobné prezentace


Reklamy Google