Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti"— Transkript prezentace:

1 Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti
FLYIN Ing. Vladimír Němec, Ph.D.

2 Úvod Evropské letecké systémy se v minulosti rozvíjely s velkými odchylkami v uspořádání a v podrobnostech. Proto bylo nezbytné vypracovat harmonizované předpisy. Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné souhrnné a podrobné letecké předpisy, známé jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat problémy typové certifikace ve společných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit, aby údržba, prováděná v jednom evropském státě, mohla být uznávána Úřadem pro civilní letectví v dalším evropském státě a usnadnit řízení provozu obchodní letecké dopravy a zajistit její konkurenci. Zajistit jednotné vydávání a udržování průkazů způsobilosti leteckého personálu.

3 Úvod - pokračování Společné letecké předpisy pro způsobilost členů letových posádek (JAR-FCL) byly vypracovány pro všechny kategorie pilotních průkazů způsobilosti, což dovoluje používání průkazů způsobilosti a kvalifikací bez dalších formalit v kterémkoliv z účastnických států. Budoucí vývoj požadavků předpisu JAR-FCL se tvořil v souladu s postupy JAA - Oznámení navrhovaných změn NPA (Notice of Proposed Amendment). Tyto postupy dovolují změnu předpisu JAR-FCL navrženou Úřadem pro civilní letectví kterékoliv z účastnických zemí a kteroukoliv organizací zastoupenou ve Společném řídícím shromáždění (Joint Steering Assembly).

4 Struktura předpisů JAR
Každý předpis může mít několik svazků. Každý svazek je rozdělen na část 1 (Požadavky) a část 2 (Výklad). K některým požadavkům existují rovněž Dodatky, které se nacházejí v části 1.

5 Svazky JAR-FCL JAR-FCL = způsobilost letových posádek
FCL 1 piloti letounů FCL 2 piloti vrtulníků FCL 3 zdravotní způsobilost FCL 4 palubní inženýři FCL 5 piloti balónů a vzducholodí FCL 6 ?

6 Hlavy JAR-FCL 1 A: Všeobecné požadavky B: Pilot žák C: Soukromý pilot
D: Obchodní pilot E: Přístrojová kvalifikace F: Typové a třídní kvalifikace G: Dopravní pilot H: Kvalifikace instruktora I: Examinátoři J: Teoretické znalosti a zkoušky

7 Studijní obory na FD ČVUT
Studenti na ÚLD studují v akreditovaném studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích, v následujících oborech: Profesionální pilot – bakalářské studium (Bc.) Technologie údržby letadel – bakalářské studium (Bc.) Letecká doprava – bakalářské studium(Bc.) Provoz a řízení letecké dopravy – navazující magisterské studium (Ing.) Provoz a řízení letecké dopravy – doktorandské studium (Ph.D.)

8 Schéma struktury studijních programu na ÚLD

9 Mezinárodní spolupráce
Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS

10 EASA

11 Part FCL Cíl a oblast působnosti Tímto nařízením se stanoví společné technické požadavky pro: 1. udělování průkazů způsobilosti, výcvik a zkoušení pilotů, kteří se podílejí na provozu letadel; 2. udělování osvědčení personálu odpovědnému za poskytování letového výcviku či za výcvik letové simulace nebo za posuzování dovedností pilotů; 3. udělování průkazů způsobilosti, výcvik a zkoušení pilotů letadel.

12 Part FCL Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a stává se použitelné dnem 8. dubna Započtení výcviku Výcvik zahájený před vstupem tohoto nařízení v platnost v souladu s požadavky a postupy JAA lze při vydání průkazu způsobilosti a souvisejících kvalifikací nebo osvědčení specifikovaných v části FCL v plné míře započíst za předpokladu, že výcvik a zkoušky budou dokončeny do 4 let od vstupu nařízení.

13 Part FCL - obsah A - Obecné požadavky B - Průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel – LAPL C - Průkaz způsobilosti soukromého pilota (PPL), pilota kluzáků (SPL) a pilota balónů (BPL) D - Průkaz způsobilosti obchodního pilota – CLP E - Průkaz způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce – MPL F - Průkaz způsobilosti dopravního pilota – ATPL G - Přístrojová kvalifikace – IR H - Třídní a typová kvalifikace I - Dodatečné kvalifikace J - Instruktoři K - Examinátoři

14 Part FCL – „novinky“ Základní průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel – oprávnění Držitel je oprávněn vykonávat činnost velitele letadla na pozemních letounech s jedním pístovým motorem nebo na turistických motorových kluzácích s maximální povolenou vzletovou hmotností kg a nižší na místních letech do vzdálenosti 30 km (15 NM) od letiště odletu bez mezipřistání, kdy se pilot může s přihlédnutím k podmínkám letu kdykoli vrátit na letiště odletu. Oprávnění pilota lehkých letadel nezahrnují přepravu cestujících.

15 Part FCL – „novinky“ Soukromý pilota pro letouny – PPL(A): je oprávněn vykonávat funkci velitele letadla nebo druhého pilota – nikoli za úplatu – na letounech nebo TMG v jiném než obchodním provozu. Držitelé průkazu způsobilosti PPL(A) s oprávněním instr. nebo exam. mohou obdržet úplatu za: 1) poskytování letového výcviku pro získání průkazů způsobilosti LAPL(A) nebo PPL(A); 2) provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti; 3) kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti.

16 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace
Kvalifikace pro akrobatické lety Žadatelé o vydání kvalifikace musejí absolvovat: 1) po vydání PZ alespoň 40 hodin doby letu nebo v případě kluzáků 120 startů ve funkci velitele letadla; 2) výcvikový kurz, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí; ii) alespoň 5 hodin nebo 20 cvičných akrobatických letů v příslušné kategorii letadla.

17 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace
Kvalifikace pro vlekání kluzáků Žadatelé o vydání kvalifikace musejí absolvovat: 1) po vydání PZ alespoň 40 hodin doby letu ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání na letounech nebo na TMG. 2) výcvikový kurz, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí vlekání; ii) alespoň 10 cvičných letů s vlekáním kluzáku, včetně alespoň 5 cvičných letů ve dvojím řízení, a iii) s výjimkou držitelů průkazů způsobilosti LAPL(S) nebo SPL, 5 seznamovacích letů v kluzáku se startem provedeným pomocí letadla.

18 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace
Kvalifikace pro vlekání transparentů Žadatelé o vydání kvalifikace musejí absolvovat: 1) po vydání PZ alespoň 100 hodin a 200 vzletů a přistání ve funkci velitele letadla na letounu nebo TMG. 2) výcvikový kurz, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlekání; ii) alespoň 10 cvičných letů s vlekáním transparentu, včetně alespoň 5 cvičných letů ve dvojím řízení.

19 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace
Kvalifikace pro let v horském terénu Oprávnění. Držitele kvalifikace je oprávněn provádět lety vzletem a přistáním na povrchu, který příslušné úřady označily za povrch vyžadující tuto kvalifikaci. První kvalifikace může být získána buď pro: 1) kola, udělující oprávnění vzlétat z povrchu nebo přistávat na povrch, který není pokrytý sněhem; nebo 2) lyže, udělující oprávnění vzlétat z povrchu nebo přistávat na povrch, který je pokrytý sněhem.

20 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace
Kvalifikace pro zkušební lety Žadatelé o vydání první kvalifikace musejí: 1) být alespoň držiteli průkazu způsobilosti CPL a kvalifikace IR; 2) absolvovat alespoň hodin doby letu, přičemž alespoň 400 hodin ve funkci velitele; 3) absolvovat výcvikový kurz. Výcvik zahrnuje alespoň tyto předměty: - výkonnost, stabilita a ovládání/vlastnosti řiditelnosti, systémy, řízení zkoušek, řízení rizik/bezpečnosti.

21 Part FCL – „novinky“ Modulový kurz ATP – letouny 1) pro držitele PPL(A): 650 hodin; 2) pro držitele CPL(A): 400 hodin; 3) pro držitele kvalifikace IR(A): 500 hodin; 4) pro držitele CPL(A) s IR(A): 250 hodin

22 Výhled Letecké společnosti na celém světě koupí v příštích 20 létech letadla za 3,5 bilionu USD (63,1 bilionu Kč) a globální flotila letadel se více než zdvojnásobí na letadel ze současných letadel. Vyplývá to z výhledu, který zveřejnil výrobce letadel Airbus. Airbus očekává, že do roku 2030 se prodá nových letadel. Z toho zhruba třetina bude určena k nahrazení starých modelů. Zvyšovat se má hlavně zájem o větší letadla.

23 Dotazy?

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google