Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vladimír Němec, Ph.D. Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti FLYIN 23. 9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vladimír Němec, Ph.D. Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti FLYIN 23. 9. 2011."— Transkript prezentace:

1 Ing. Vladimír Němec, Ph.D. Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti FLYIN 23. 9. 2011

2 2 Úvod Evropské letecké systémy se v minulosti rozvíjely s velkými odchylkami v uspořádání a v podrobnostech. Proto bylo nezbytné vypracovat harmonizované předpisy. Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné souhrnné a podrobné letecké předpisy, známé jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat problémy typové certifikace ve společných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit, aby údržba, prováděná v jednom evropském státě, mohla být uznávána Úřadem pro civilní letectví v dalším evropském státě a usnadnit řízení provozu obchodní letecké dopravy a zajistit její konkurenci. Zajistit jednotné vydávání a udržování průkazů způsobilosti leteckého personálu.

3 3 Úvod - pokračování Společné letecké předpisy pro způsobilost členů letových posádek (JAR-FCL) byly vypracovány pro všechny kategorie pilotních průkazů způsobilosti, což dovoluje používání průkazů způsobilosti a kvalifikací bez dalších formalit v kterémkoliv z účastnických států. Budoucí vývoj požadavků předpisu JAR-FCL se tvořil v souladu s postupy JAA - Oznámení navrhovaných změn NPA (Notice of Proposed Amendment). Tyto postupy dovolují změnu předpisu JAR- FCL navrženou Úřadem pro civilní letectví kterékoliv z účastnických zemí a kteroukoliv organizací zastoupenou ve Společném řídícím shromáždění (Joint Steering Assembly).

4 4 Struktura předpisů JAR Každý předpis může mít několik svazků. Každý svazek je rozdělen na část 1 (Požadavky) a část 2 (Výklad). K některým požadavkům existují rovněž Dodatky, které se nacházejí v části 1.

5 5 Svazky JAR-FCL JAR-FCL = způsobilost letových posádek FCL 1 piloti letounů FCL 2 piloti vrtulníků FCL 3zdravotní způsobilost FCL 4palubní inženýři FCL 5piloti balónů a vzducholodí FCL 6 ?

6 6 Hlavy JAR-FCL 1 A: Všeobecné požadavky B: Pilot žák C:Soukromý pilot D:Obchodní pilot E:Přístrojová kvalifikace F:Typové a třídní kvalifikace G:Dopravní pilot H:Kvalifikace instruktora I:Examinátoři J:Teoretické znalosti a zkoušky

7 7 Studijní obory na FD ČVUT Studenti na ÚLD studují v akreditovaném studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích, v následujících oborech: Studenti na ÚLD studují v akreditovaném studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích, v následujících oborech: Profesionální pilot – bakalářské studium (Bc.)Profesionální pilot – bakalářské studium (Bc.) Technologie údržby letadel – bakalářské studium (Bc.)Technologie údržby letadel – bakalářské studium (Bc.) Letecká doprava – bakalářské studium(Bc.)Letecká doprava – bakalářské studium(Bc.) Provoz a řízení letecké dopravy – navazující magisterské studium (Ing.)Provoz a řízení letecké dopravy – navazující magisterské studium (Ing.) Provoz a řízení letecké dopravy – doktorandské studium (Ph.D.)Provoz a řízení letecké dopravy – doktorandské studium (Ph.D.)

8 8 Schéma struktury studijních programu na ÚLD

9 9 Mezinárodní spolupráce Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS

10 EASA 10

11 Part FCL Cíl a oblast působnosti Tímto nařízením se stanoví společné technické požadavky pro: 1. udělování průkazů způsobilosti, výcvik a zkoušení pilotů, kteří se podílejí na provozu letadel; 2. udělování osvědčení personálu odpovědnému za poskytování letového výcviku či za výcvik letové simulace nebo za posuzování dovedností pilotů; 3. udělování průkazů způsobilosti, výcvik a zkoušení pilotů letadel. 11

12 Part FCL Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a stává se použitelné dnem 8. dubna 2012. Započtení výcviku Výcvik zahájený před vstupem tohoto nařízení v platnost v souladu s požadavky a postupy JAA lze při vydání průkazu způsobilosti a souvisejících kvalifikací nebo osvědčení specifikovaných v části FCL v plné míře započíst za předpokladu, že výcvik a zkoušky budou dokončeny do 4 let od vstupu nařízení. 12

13 Part FCL - obsah A - Obecné požadavky B - Průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel – LAPL C - Průkaz způsobilosti soukromého pilota (PPL), pilota kluzáků (SPL) a pilota balónů (BPL) D - Průkaz způsobilosti obchodního pilota – CLP E - Průkaz způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce – MPL F - Průkaz způsobilosti dopravního pilota – ATPL G - Přístrojová kvalifikace – IR H - Třídní a typová kvalifikace I - Dodatečné kvalifikace J - Instruktoři K - Examinátoři 13

14 Part FCL – „novinky“ Základní průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel – oprávnění Držitel je oprávněn vykonávat činnost velitele letadla na pozemních letounech s jedním pístovým motorem nebo na turistických motorových kluzácích s maximální povolenou vzletovou hmotností 2 000 kg a nižší na místních letech do vzdálenosti 30 km (15 NM) od letiště odletu bez mezipřistání, kdy se pilot může s přihlédnutím k podmínkám letu kdykoli vrátit na letiště odletu. Oprávnění pilota lehkých letadel nezahrnují přepravu cestujících. 14

15 Part FCL – „novinky“ Soukromý pilota pro letouny – PPL(A): je oprávněn vykonávat funkci velitele letadla nebo druhého pilota – nikoli za úplatu – na letounech nebo TMG v jiném než obchodním provozu. Držitelé průkazu způsobilosti PPL(A) s oprávněním instr. nebo exam. mohou obdržet úplatu za: 1) poskytování letového výcviku pro získání průkazů způsobilosti LAPL(A) nebo PPL(A); 2) provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti; 3) kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti. 15

16 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace Kvalifikace pro akrobatické lety Žadatelé o vydání kvalifikace musejí absolvovat: 1) po vydání PZ alespoň 40 hodin doby letu nebo v případě kluzáků 120 startů ve funkci velitele letadla; 2) výcvikový kurz, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí; ii) alespoň 5 hodin nebo 20 cvičných akrobatických letů v příslušné kategorii letadla. 16

17 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace Kvalifikace pro vlekání kluzáků Žadatelé o vydání kvalifikace musejí absolvovat: 1) po vydání PZ alespoň 40 hodin doby letu ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání na letounech nebo na TMG. 2) výcvikový kurz, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí vlekání; ii) alespoň 10 cvičných letů s vlekáním kluzáku, včetně alespoň 5 cvičných letů ve dvojím řízení, a iii) s výjimkou držitelů průkazů způsobilosti LAPL(S) nebo SPL, 5 seznamovacích letů v kluzáku se startem provedeným pomocí letadla. 17

18 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace Kvalifikace pro vlekání transparentů Žadatelé o vydání kvalifikace musejí absolvovat: 1) po vydání PZ alespoň 100 hodin a 200 vzletů a přistání ve funkci velitele letadla na letounu nebo TMG. 2) výcvikový kurz, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlekání; ii) alespoň 10 cvičných letů s vlekáním transparentu, včetně alespoň 5 cvičných letů ve dvojím řízení. 18

19 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace Kvalifikace pro let v horském terénu Oprávnění. Držitele kvalifikace je oprávněn provádět lety vzletem a přistáním na povrchu, který příslušné úřady označily za povrch vyžadující tuto kvalifikaci. První kvalifikace může být získána buď pro: 1) kola, udělující oprávnění vzlétat z povrchu nebo přistávat na povrch, který není pokrytý sněhem; nebo 2) lyže, udělující oprávnění vzlétat z povrchu nebo přistávat na povrch, který je pokrytý sněhem. 19

20 Part FCL – „novinky“ Hlava I – Dodatečné kvalifikace Kvalifikace pro zkušební lety Žadatelé o vydání první kvalifikace musejí: 1) být alespoň držiteli průkazu způsobilosti CPL a kvalifikace IR; 2) absolvovat alespoň 1 000 hodin doby letu, přičemž alespoň 400 hodin ve funkci velitele; 3) absolvovat výcvikový kurz. Výcvik zahrnuje alespoň tyto předměty: - výkonnost, stabilita a ovládání/vlastnosti řiditelnosti, systémy, řízení zkoušek, řízení rizik/bezpečnosti. 20

21 Part FCL – „novinky“ Modulový kurz ATP – letouny 1) pro držitele PPL(A): 650 hodin; 2) pro držitele CPL(A): 400 hodin; 3) pro držitele kvalifikace IR(A): 500 hodin; 4) pro držitele CPL(A) s IR(A): 250 hodin 21

22 Výhled Letecké společnosti na celém světě koupí v příštích 20 létech letadla za 3,5 bilionu USD (63,1 bilionu Kč) a globální flotila letadel se více než zdvojnásobí na 31 500 letadel ze současných 15 000 letadel. Vyplývá to z výhledu, který zveřejnil výrobce letadel Airbus. Airbus očekává, že do roku 2030 se prodá 27 800 nových letadel. Z toho zhruba třetina bude určena k nahrazení starých modelů. Zvyšovat se má hlavně zájem o větší letadla. 22

23 23 Dotazy?

24 24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Vladimír Němec, Ph.D. Výcvik a výchova pilotů v současnosti a trendy do budoucnosti FLYIN 23. 9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google