Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V."— Transkript prezentace:

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

2 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 2 OBSAH PREZENTACE ÚVOD ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, NÁVRHY OPATŘENÍ POSTUP PRACÍ

3 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 3ÚVOD Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.3 – Omezování rizik povodní Podoblast podpory 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Podání žádosti o podporu na OP Životní prostředí pro projekt: Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka AKCEPTOVÁNO MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

4 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 4ÚVOD Cíle studie Projekt vychází z celostátní koncepce návrhu opatření a jeho cílem je komplexní řešení protipovodňové ochrany města Planá nad Lužnicí systémem PBPO, a to jak v ploše povodí, tak na vodních tocích a v nivách. Vyhodnocení současného stavu a návrh opatření je proveden dle Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, která byla zveřejněna ve Věstníku Ministerstva životního prostředí – listopad 2008. V rámci studie jsou kromě PBPO navržena také opatření vedoucí ke zlepšení ekologického stavu krajiny a pozitivnímu ovlivnění vodního režimu krajiny. Projekt navazuje na Plán oblasti povodí Horní Vltavy, ve kterém jsou pro řešené území navržena obecná opatření HV100062 („Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů“), HV100065 („Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek“) a HV100067 („Revitalizace vodních toku“). Studie konkretizuje a v detailu zpracovává tato obecně definovaná opatření pro naplnění cílů Plánu oblasti povodí.

5 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 5 OBSAH PREZENTACE ÚVOD ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, NÁVRHY OPATŘENÍ POSTUP PRACÍ

6 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 6 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Lokalizace ŘEŠENÁ OBLAST

7 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 7 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Rozsah řešeného území

8 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 8 POVODÍ PLOUČNICE Řešené území – část A

9 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 9 POVODÍ PLOUČNICE Návrhy opatření – část A

10 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 10 POVODÍ PLOUČNICE Řešené území – část B

11 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 11 POVODÍ PLOUČNICE Fungování soustavy rybníků– část B

12 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 12 POVODÍ PLOUČNICE Návrhy opatření – část B

13 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 13 POVODÍ PLOUČNICE Řešené území – část C

14 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 14 POVODÍ PLOUČNICE Návrhy opatření – část C

15 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 15 OBSAH PREZENTACE ÚVOD ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, NÁVRHY OPATŘENÍ POSTUP PRACÍ

16 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 16 POSTUP PRACÍ

17 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 17 POSTUP PRACÍ Navržená schémata opatření a varianty budou projednány s dotčenými organizacemi a vlastníky správci toků orgány ochrany přírody obce s rozšířenou působností orgány státní správy vlastníci dotčených pozemků klíčoví uživatelé území a toků

18 STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 18 POSTUP PRACÍ Zahájení projektu04/2014 Zajištění podkladů a doplňujících informací06/2014 Návrhy opatření a jejich optimalizace11/2014 Projednání a předání projektu03/2015


Stáhnout ppt "STUDIE PROVEDITELNOSTI FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ strana 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V."

Podobné prezentace


Reklamy Google