Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky"— Transkript prezentace:

1 Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky
Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky z pohledu PNE :2011 Autor:

2 Právní předpisy Zákon č. 458 v pozdějším znění
energetický zákon (§ 5 a energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám, důraz na bezpečnost a spolehlivost), Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb Zákon o drahách č. 226/1994 Sb Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. PPDS a PPPS - pravidla pro provozování DS a PS V PPDS jsou odkazy na normy ČSN a PNE týkající se distribučních sítí (kabely nn, vn) Autor:

3 Mezinárodní a evropské
Normy Mezinárodní a evropské EN :2010 – pouze pro kabely nn IEC :2010 ddt IEC : 2010 pro el. stanice, výrobny průmyslový rozvod vn, vvn a zvn, mimo evropu, řeší kabely pouze okrajové ve vztahu k el. stanicím HD 637 S1: pro instalace nad 1 kV A.C, předchůdce EN IEC :2009 – terminologie kabelů, armatur a kladení IEC – výpočet dovolených proudů IEC – činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy IEC – výpočet tepelného odporu EN – kabelové lávky a rošty HD 603 – kabely 0,6/1 kV pro DS (dílčí požadavky na kladení) HD 620- kabely vn do 36 kV pro DS (dílčí požadavky na kladení) Autor:

4 Normy ČSN ČSN 33 2000-5-52:2011 Výběr soustav a stavba vedení
Soubor ČSN pro kabely nn (HD 603) ČSN – kabely kV s izolací XLPE ČSN – kabelářské názvosloví ČSN – používání nn kabelů ČSN – prostorové uspořádání sítí ČSN – křížení a souběhy vodních toků s dráhami, komunikacemi a vedeními ČSN – PO nevýrobních objektů Autor:

5 PNE 33 0000-2 – charakteristiky vnějších vlivů
Normy PNE PNE základní norma pro ochranu před úrazem elektrickým proudem v DS a PD PNE – charakteristiky vnějších vlivů PNE a 5 – kabely nn PVC a XLPE pro energetiku (doba odpojení zkratu do 30 s) PNE – kabely vn s izolací PE PNE – závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení nn a vn PNE – kabelové šachty, kanály a podlaží Autor:

6 Hlavní zásady pro kladení kabelů
V IEC (EN) nejsou normy pro projektování a technologii kabelových vedení, ale drtivá většina výrobkových norem a norem na zkoušení ČSN : 1998 obsahuje sice problematiku kabelů vn a vvn, ale na technické úrovni původní ČSN Revize z r se zabývá výhradně kabely nn Odlišná filosofie pro instalace nn, kde se vyskytují laici (přísnější předpisy) na rozdíl od energetických sítí. Z toho vyplývají i odlišné požadavky na navrhování kabelů Odlišná filosofie pro zařízení nad 1 kV, kde obsluhu provádí osoby s elektrotechnickou kvalifikací (převážně energetika) Autor:

7 Terminologie Základní terminologie je v ČSN IEC , ČSN IEC a v ČSN Pro potřebu PNE byly zavedeny následující termíny a příslušné definice, které nejsou obsaženy v normách ČSN : Kabelovod Kabelová komora Kabelová chránička Kabelová rýha Společná kabelová rýha Kabelový prostor Kabelový kanál Prosátá zemina Autor:

8 Přístupnost, možnost zkoušení
Základní požadavky Přístupnost, možnost zkoušení Kabely svým uložením, volbou konstrukce, typu či instalačního materiálu apod. nesmí způsobit nebezpečí osobám a zvířatům nebo věcem. Musí být umístěny tak, aby nepřekážely při obvyklém používání prostoru. Jsou- Ii vystaveny nebezpečí mechanického poškození, musí být uložení kabelů provedeno s ohledem na toto prostředí nebo chráněno Bezpečnost vůči okolí Koncovky kabelů musí být uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky zkoušet a byl k nim zajištěn přístup za účelem provádění údržby vedení (prohlídky, dotahování roubových spojů apod.). Autor:

9 Historie vzniku PNE Požadavek distribučních společností a ČEPS již v r. 2009, vypracovány a schváleny HZŘ V r, 2010 problémy se zpracovateli normy (nejsou lidi) a rozšíření obsahu normy. Přesto byl vypracován 1. a 2. návrh normy a následně projednán i s ČPP V r do konce června byl vypracován 3., 4. a 5. návrh a po projednání s distributory a ČEPS byla norma definitivně upravena a schválena s účinností od Zároveň bylo dohodnuto a ČPP, že problematika vlivu zkratových proudů v kabelových sítích 110 kV bude řešena v rámci revize ČSN Norma by měla být po ověření v praxi po dobu cca 1 roku upravena podle požadavků uživatelů Autor:

10 Základní společná část
Okolní teplota. Vnější zdroje oteplení. Voda nebo vysoká vlhkost. Cizí tělesa nebo prašnost. Ochrana proti korozi a znečištění. Ochrana proti mechanickým poškozením Ochrana proti vibracím. Výskyt živočichů Sluneční záření Seizmické účinky Provedení budov Autor:

11 Děkuji za pozornost Ing
Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Bárta předseda TNK 97 Elektroenergetika Autor:


Stáhnout ppt "Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google