Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský 1 Algoritmické konstrukce Rudolf Pecinovský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský 1 Algoritmické konstrukce Rudolf Pecinovský"— Transkript prezentace:

1 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský 1 Algoritmické konstrukce Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz

2 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský2 Obsah s odkazy ► Datové typy Datové typy ► Literály Literály ► Další informace o třídách Další informace o třídách ► Operátory a operace Operátory a operace ► Rozhodování v programu Rozhodování v programu ► Hodnotové a odkazové objektové typy Hodnotové a odkazové objektové typy ► Cykly Cykly ► Spustitelné aplikace Spustitelné aplikace

3 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský3 Datové typy ►Lokální konstanty a proměnné ►Jednorázová deklarace více konstant či proměnných ►Primitivní a objektové typy ►Správce paměti a jeho uklízeč ►Obalové třídy 147–156 197–204 29–31 35–40

4 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 4 Opakování Datové typy ►Veškerá data, s nimiž chceme v programu v Javě pracovat, musí mít předem určen svůj datový typ, který definuje, co jsou příslušná data zač ►Java dělí datové typy do tří skupin ● Typ-netyp void ● Primitivní datové typy – pouze 8 zástupců: boolean, byte, short, int, long, float, double, char, ● Objektové datové typy – vše ostatní (ve standardní knihovně Javy 6.0 je definováno přes 18 000 datových typů, z toho je 3777 veřejných) ►Při práci s daty musíme používat data deklarovaného typu nebo typů s ním kompatibilních ►Při práci s hodnotami objektových typů dostane v Javě (a obecně ve všech moderních programovacích jazycích) žadatel vždy pouze odkaz na daný objekt

5 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 5 Lokální data – konstanty a proměnné ►Prozatím jsme deklarovali proměnné a konstanty pouze jako atributy; svoje data mohou mít i metody ►Data deklarovaná uvnitř metody označujeme jako lokální data metody; patří mezi ně ● Parametry = lokální data deklarovaná v hlavičce metody – jejich počáteční hodnoty nastavuje volající metoda ● Běžná lokální data = data deklarovaná v těle metody – jejich počáteční hodnoty je třeba nastavit v těle metody ►U lokálních dat nefunguje automatická inicializace, musíte je vždy inicializovat sami ● Parametry inicializuje volající metoda ● Lokální proměnné a konstanty si musí metoda inicializovat sama ►Použití neinicializovaného lokálního data je syntaktická chyba

6 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 6 Deklarace lokálních dat ►Data metod jsou zásadně soukromá, zvenku nepřístupná (s výjimkou nastavování počátečního hodnot parametrů) ►Je možno je deklarovat jako konstanty i proměnné ►Nesmí u nich být žádné modifikátory přístupu, z probraných je povolen pouze modifikátor final ►Je možno je deklarovat na kterémkoliv místě programu, kam je možno zadat příkaz ►Ukládají se spolu s návratovou adresou na zásobník, a proto přestávají existovat v okamžiku opuštění metody ►Protože se většinou jedná o pomocné proměnné => jsou i nich tolerovány i jednoznakové identifikátory

7 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 7 Příklad použití lokálních dat public Strom_3c( int x, int y, int šířka, int výška, int podílŠířkyKmene, int podílVýškyKmene ) { int výškaKmene = výška / podílVýškyKmene; int výškaKoruny = výška - výškaKmene; int šířkaKmene = šířka / podílŠířkyKmene; int posunKmene = ( šířka - šířkaKmene) / 2; koruna = new Elipsa( x, y, šířka, výškaKoruny, Barva.ZELENÁ ); kmen = new Obdélník( x+posunKmene, y+výškaKoruny, šířkaKmene, výškaKmene, Barva.HNĚDÁ ); }

8 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 8 Jednorázová deklarace více dat ►V jedné deklaraci je možno deklarovat několik konstant či proměnných současně ►Podmínkou je, aby všechna současně deklarovaná data měla stejné modifikátory a typ ►Jednotlivé deklarace v sadě pak oddělujeme čárkami public static final int MIN = 0, MAX = 10; private Barva SVIT=Barva.BÍLÁ, TMA=Barva.ČERNÁ; private static final Směr8 NAHORU = Směr8.SEVER, DOLU = Směr8.JIH, VLEVO = Směr8.ZÁPAD, VPRAVO = Směr8.VÝCHOD; ►Celá deklarace má společný dokumentační komentář => výhodné pouze u soukromých dat

9 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 9 Opakování Obalové třídy ►Řada metod odmítá pracovat s hodnotami primitivních typů ►Aby mohly hodnoty primitivních datových typů vystupovat v programu jako instance objektových typů, je ke každému primitivnímu typu přiřazen jeho obalový objektový typ, který je objektovým obalem kolem příslušné hodnoty PrimitivníObalový booleanBoolean byteByte charCharacter doubleDouble floatFloat intInteger longLong shortShort voidVoid

10 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 10 Obalové třídy a Java 5.0 ►Java 5.0 zavedla automatickou konverzi mezi hodnotami primitivních typů a instancemi jejich obalových typů ►Vyžaduje-li metoda či operátor hodnotu jednoho a my mu dodáme hodnotu druhého, překladač ji automaticky převede ● int i = 15; Integer ii = i / 2; i = Math.abs( ii = 10 ); ►Nebezpečí: ● Snížení efektivity programu ● Nepříjemné důsledky plynoucí ze specifických vlastností některých obalových typů – viz např. Pecinovský: Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací, CP Books 2005, ISBN 80-251-0615-2 ● Knihu je možno stáhnout ve formátu PDF na adrese http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky

11 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský11 Literály ►Literály – jejich výhody a nevýhody ►Literály primitivních datových typů ►Řetězcové literály 147–156 197–204 29–31 35–40

12 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 12 Literály ►Literál = konstanta pojmenovaná svojí hodnotou ● 3, "Ahoj", 'A', true, null, … ►Java umožňuje zadávat literály všech primitivních typů + textové řetězce (instance třídy String ) + prázdný odkaz ►Používání „magických hodnot“ (= literálů) uvnitř programu je považováno za nevhodné ● Literály snižují srozumitelnost ● Literály snižují modifikovatelnost ● Za akceptovatelné jsou považovány pouze 0, 1, "", null, true, false ►Za magické hodnoty jsou považována všechna čísla s výjimkou nuly a jedničky (a někdy i ty) ►Před použitím literálů uvnitř programu se dává přednost používání běžných pojmenovaných konstant, kterým na počátku programu přiřadím pomocí literálu hodnotu

13 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 13 Logické literály a prázdný odkaz ►Logické literály: ● true – ANO,pravda, ● false – NE,nepravda ►Prázdný odkaz (odkaz nikam) – null ● Lze jej přiřadit jako hodnotu kteréhokoliv odkazu ● Tento odkaz lze pouze porovnat s jiným odkazem, nic jiného s ním není možno dělat ►Posílání zprávy instanci prostřednictvím prázdného odkazu patří mezi nejčastější chyby; systém na ně odpovídá vyhozením výjimky NullPointerException

14 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 14 Celočíselné literály ►Celočíselné literály lze zadávat ve třech číselných soustavách; použitá soustava se pozná podle začátku čísla: ● 0x = šestnáctková (hexadedicmální) soustava: 0xA = 10; 0xFF = 255 ● 0 (nula následovaná číslicemi) = osmičková (oktalová) soustava: 012 = 10; 0377 = 255 ● Nezačíná nulou = desítková soustava ►Počáteční + se psát může, ale nemusí ►Hodnoty typu long je třeba psát s příponou L či l ● 0L, 9_876_543_210L, -1L ● 9876543210 – syntaktická chyba, na celé číslo je moc velké ►Pro zadání hodnot typu byte a short je třeba použít operátoru přetypování (viz dále) ● byte b = (byte)0;

15 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 15 „Reálné“ literály ►U reálných literálů se pro určení typu používají přípony ● D nebo d pro čísla typu double: 1d; –3D ● F nebo f pro čísla typu float: 1f; –3F ►Při zadávání desetinné části se používá desetinná tečka ►Implicitním typem reálných čísel je double ● double d = 1.23; float f = 1.23f; //f = 1.23 je syntaktická chyba ►Čísla je možno zadávat buď v přímém, nebo v semilogaritmickém (vědeckém) tvaru ● Přímý tvar: 1.23 ● Semilogaritmický tvar: 1.23e2 (=1,23.10 2 ) 3e-3 (=3.10 -3 )

16 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 16 Znakové literály ►Znaky, které je možno přímo zadat, se píší mezi apostrofy ● 'ž', 'X', '©', '±', '$', '«', 'Ξ', ' گ ', '♣' ►Znaky je možno zadat také přímo jejich kódem ve formátu \uHHHH, kde H představuje hexadecimální číslici, nebo \OOO, kde O představuje oktalovou číslici (nepoužívat) ►Některé řídící znaky mají vlastní způsob zápisu označovaný jako escape sekvence ● \b = \u0008 = backspace – odmazání předchozího znaku ● \t = \u0009 = HT = horizontální tabulátor ● \n = \u000A = LF (line feed) – přechod na další řádek ● \f = \u000C = FF (form feed) – přechod na další stránku ● \r = \u000D = CR (carriage return) – přechod na počátek řádku ● \" = \u0022 = uvozovky (double quote) ● \' = \u0027 = apostrof (single quote) – '\'' ● \\ = \u005C = zpětné lomítko (backslash)

17 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 17 Řetězcové literály ►Textové řetězce jsou instance objektového typu String ► String je (zatím) jediný objektový typ, který má vlastní literály ►Textový řetězec zadáváme jako posloupnost znaků uzavřenou mezi uvozovkami ►Uvnitř literálu nesmějí být řídící znaky (např. odřádkování), místo nich je třeba zadat příslušné escape sekvence ● "První řádek\nDruhý řádek\fDalší stránka" ►Znaky, které nechcete zadávat přímo (např. kvůli převodu mezi platformami) je možno zadávat kódem ● Místo "Přenositelná čeština" zapíšeme "P\u0159enositeln\u00E1 \u010DE\u0161tina" ● Místo Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy zapíšeme P\u0159\u00EDli\u0161 \u017Elu\u0165ou\u010Dk\u00FD k\u016F\u0148 \u00FAp\u011Bl \u010F\u00E1belsk\u00E9 \u00F3dy

18 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský18 Další informace o třídách ►Třídní členy ►Inicializační blok a statický konstruktor ►Zavedení třídy a její inicializace ►Postup při vytváření instancí ►Spuštění celého programu ►Soubory JAR ►BlueJ a vytváření souborů JAR 183–185 473–477 61–66

19 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 19 Opakování Třídy a jejich členy ►Dělení členů ● Třídní × instanční ● Datové (atributy) × funkční (metody) × typové (třídy a rozhraní) ►Instanční členy mají vždy vazbu na svoji instanci ● Atributy jsou umístěny v paměti přidělené jejich instanci ● Metody mají skrytý parametr this odkazující na jejich instanci ● Třídy mají skrytý atribut Vnější.this odkazující na jejich instanci ►Členy, které patří celé třídě označujeme modifikátorem static ►Specifika třídních členů ● Atributy jsou všemi instancemi sdíleny; o každé změně hned všechny vědí ● Metody je možno volat před vytvořením první instance ● Jako třídní členy lze použít i rozhraní (nesmějí mít atribut, takže jen třídní)

20 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 20 Vytvoření instance ►O vytvoření zcela nové instance je třeba požádat virtuální stroj (ostatní mechanizmy pouze kopírují dříve vytvořený objekt) ● Ostatní mechanizmy: klonování, serializace ►Postup vytváření nové instance 1. Připraví (= vyhradí a vynuluje) na haldě místo pro budoucí instanci 2. Vloží do něj odkaz na tabulku virtuálních metod (VMT) 3. Připraví odkaz na vytvářenou instanci ( this ) jako nultý parametr 4. Vyhodnotí předávané parametry a připraví je k předání 5. Zavolá konstruktor rodiče 6. Prochází program a v pořadí dle zdrojového kódu ●Inicializuje instanční konstanty a proměnné ●Spouští instanční inicializační bloky 7. Vstoupí do těla konstruktoru a provede je 8. Vrátí žadateli (volajícímu programu) odkaz na vytvořenou instanci

21 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 21 Statické a instanční členy – ukázka public class Zaměstnanec { private static int počet; private String jméno; private String příjmení; public Zaměstnanec( String jméno, String příjmení){ this.jméno = jméno; this.příjemní = příjmení; počet ++; } public static int getPočetZaměstnanců(){ return početZaměstnanců; } Zaměstnanec: početZaměstnanců: 0 int počet = Zaměstnanec.getPočetZaměstnanců(); Zaměstnanec pepa = new Zaměstnanec ( "Pepa", "Zdepa" ); Zaměstnanec jana = new Zaměstnanec ( "Jana", „Vdaná" ); počet = Zaměstnanec.getPočetZaměstnanců(); Zaměstnanec: početZaměstnanců: 1 Zaměstnanec_1: jméno: příjmení: počet: počet: 0 0 Zaměstnanec_1: jméno: Pepa příjmení: Zdepa ? 1 ++ počet: 2 jana: pepa:  Zaměstnanec_2: jméno: příjmení: Zaměstnanec_2: jméno: Jana příjmení: Vdaná Jana Vdaná Pepa Zaměstnanec: početZaměstnanců: 2 ? Zdepa ++  2 this

22 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 22 Inicializační blok ►Na úrovni metod je možno definovat i nepojmenovaný blok příkazů ►Tento blok je součást konstruktoru a spouští se v rámci inicializací atributů těsně před vlastním tělem konstruktoru ►Nepojmenovaný inicializační blok je náhražkou konstruktoru v situacích, kde klasický konstruktor není možno použít ►Označíme-li nepojmenovaný blok modifikátorem static vytvoříme tak blok, který nahrazuje konstruktor třídy  bývá označován jako statický konstruktor public class Třída { private final int[] pole = načti(); private final int součet; { for( int i=0,s=0; i < pole.length; s += pole[i++] ); součet = s; } public Třída() {} int getPrvek(int i) {return pole[i];} }

23 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 23 Statický inicializační blok ►V tomto bloku můžeme provádět akce, které je třeba vykonat před zavedením třídy do paměti ►Nepojmenovaný statický blok je jediné místo, kde je možno inicializovat statické konstanty (samozřejmě kromě jejich deklarace) ►Inicializačních bloků může být libovolné množství, definice více než jednoho bloku však není vhodná, protože znepřehledňuje program ►Inicializační bloky se spouštějí v okamžiku, kdy na ně při průchodu programem dojde řada => v statickém inicializačním bloku nesmíme používat data, která jsou deklarována až po něm

24 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 24 Inicializace třídy ►Třída se zavádí do paměti, až když ji někdo potřebuje ►Obrací-li se někdo na třídu poprvé, tj.: ● Žádá po třídě hodnotu jejího dostupného atributu ● Volá nějakou třídní metodu ● Volá konstruktor virtuální stroj zjistí, že třídu ještě nemá zavedenou, a požádá zavaděč tříd ( ClassLoader ), aby ji zavedl ►Povolaná instance třídy ClassLoader : 1. Najde binární obraz třídy (class soubor, pole bajtů, …) 2. Vytvoří její objekt 3. Prochází „kód“ a inicializuje třídní atributy a spouští statické inicializační bloky 4. Předá objekt třídy virtuálnímu stroji ►Třídu lze vytvořit i za chodu programu, a to do binárního pole

25 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 25 Správa dynamické paměti ►Instance objektových typů vznikají zásadně na haldě (heap), kterou spravuje správce paměti (memory manager) ►Aby mohl správce spravovat paměť spolehlivě a efektivně, potřebuje, aby mu do toho nikdo „nekecal“ => proto k instancím nikoho nepustí a nutí nás se k nim obracet pouze prostřednictvím příslušných odkazů ►Instance je držena v paměti do chvíle, dokud ji někdo potřebuje, tj. dokud si na ni někdo drží odkaz ►Instance, na níž se již nikdo neodkazuje, je předána uklizeči, který ji příležitostně „uklidí“ a tím uvolní její místo v paměti

26 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 26 Uklízeč (garbage collector) ►Uklizeč (garbage collector) je program (spíš modul), který je nedílnou součástí správce paměti a je zodpovědný za odstraňování nepotřebných instancí ►Jeho činnost je tak klíčová, že je často vydáván za správce paměti ►O tom, kdy bude paměť uvolněna rozhoduje pouze uklizeč, není šance mu jakékoliv rozhodnutí vnutit ►Metody, které uklízeče „spouští“ (např. System.gc() ), jej pouze upozorňují, že se programátor domnívá, že nyní je vhodný čas na úklid; rozhodnutí o tom, co a kdy se bude uklízet je ale zcela v kompetenci uklízeče

27 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský27 Rozhodování v programu ►Jednoduchý podmíněný příkaz ►Úplný podmíněný příkaz ►Násobná selekce ►Přepínač 159–176 227–234 11–15

28 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 28 Jednoduchý podmíněný příkaz ►Používá se v situaci, kdy se program rozhoduje, zda něco udělá či neudělá ►Jednoduchý_podmíněný_příkaz: if ( logický_výraz ) příkaz ►Používá se pro něj označení příkaz if ►Příklad: int abs( int n ) { if( n < 0 ) n = -n; return n; }

29 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 29 ►Používá se v situaci, kdy si program může vybrat jednu ze dvou možností pokračování ►Úplný_podmíněný_příkaz: if ( logický_výraz ) příkaz else příkaz ►Používá se pro něj označení příkaz if-then-else ►Příklad: int abs( int n ) { if( n < 0 ) return -n; else return n; } Úplný podmíněný příkaz

30 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 30 Rozhodování mezi více možnostmi ►Používá se posloupnost úplných příkazů, tj. v části else se znovu použije úplný podmíněný příkaz ►Příklad: int sgn( int n ) { if( n 0 ) return 1; else return 0; }

31 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 31 Přepínač ►Používá se v situaci, kdy se program rozhoduje mezi více možnostmi na základě hodnoty výrazu ►Přepínač: switch ( výraz_typu_int ) { ¶ [ návěští : [ příkaz ]… ] ►Návěští musí být celočíselná ( int ) konstanta vyhodnotitelná v době překladu ►Nemají-li se provádět příkazy následujících větví, je třeba vyskočit z větve příkazem break

32 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 32 Přepínač – příklad public void popojeď( int klávesa ) { switch( klávesa ) { case ŠIPKA_VLEVO: posunVlevo(); break; case ŠIPKA_VPRAVO: posunVpravo(); break; case ŠIPKA_VZHŮRU: posunVzhůru(); break; case ŠIPKA_DOLŮ: posunDolů(); break; default: CHYBA(); }

33 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský33 Operátory a operace ►Přehled operátorů podle arity ►Operace × příkazy ►Méně známé skutečnosti 197–204 237–241 451 31–37

34 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 34 Přehled operátorů podle arity ►Nulární ● Konstanty: null true false ►Unární ● Prefixové: + - ! ++ -- ● Postfixové: ++ -- ►Binární (infixové) ● Aritmetické: + - * / % ● Porovnávací: = > ● Logické: & | && || ● Bitové: ~ & | ^ > >>> ● Přiřazovací: = += -= *= /= %= |= &= ^= >= >>>= ● Ostatní: instanceof. (kvalifikace) () (přetypování; není infixový) ►Ternární ● Podmíněný výraz: ?:

35 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 35 Operace × příkazy ►Všechny operace provedou požadovanou činnost se svými operandy a vrátí nějakou hodnotu ►I přiřazení je operace; vrací přiřazovanou hodnotu ►Výraz je tvořen sledem operací; z výrazu uděláme příkaz tím, že za něj zapíšeme středník; do té doby je to vždy jen výraz, který může vystupovat jako operand v jiných výrazech ►První z následujících deklarací je syntakticky korektní (i když prasácká): ● int i, j = (i=3) * 3; ● Color c = new Elipsa().getBarva().getColor(); ● IGUI g = new GUI( new MojeCPU() );

36 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 36 Operátor přetypování ►V závorce se zadává název typu, na nějž přetypováváme, za závorkou výraz, jehož hodnotu přetypováváme ● Příklad: System.out.println( "Znak=" + (char)34 ); ►Hodnoty číselných primitivních typů je možno libovolně vzájemně přetypovat u ostatních musíme vědět, že je přetypování korektní ►Instance třídy implementující rozhraní je v případě potřeby automaticky přetypována na instancí daného rozhraní ►Víme-li, že nějaká instance je instancí dané třídy, můžeme ji na tuto třídu přetypovat ● public boolean equals( Object o ) { if( !(o instanceof Pozice) ) return false; Pozice p = (Pozice)o; return (this.x == p.x) && (this.y == p.y); }

37 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 37 Převody mezi primitivními typy ►Převody z „menšího“ typu na „větší“ je ochoten dělat překladač byte  short  int  long  float  double char  int ►Pro převody z „většího“ typu na „menší“ je třeba použít operátor přetypování ● Při převodu z reálných typů na celočíselné se useknou desetinná místa ● Při převodu double  float se pouze ztratí platné číslice ● Při převodu mezi celočíselnými typy se ztratí významnější bity byte b = (byte) 300; //b = 300 – 256 = 44 ● Při převodu velkých reálných čísel na celá se dosadí největší celé číslo int i = (int) 1e12; //i = 2147483647 ►Při převodu int/long  float a long  double se ztrácejí platné číslice: ● Platných číslic: int 9; long 18; float 6; double 15

38 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 38 Znaky a celá čísla ►Znaky jsou uloženy jako dvoubajtové kódy (případně jako posloupnost dvou dvoubajtových kódů) ►Rozdílná podstata znaků a čísel se projeví až ve chvíli, kdy se daná hodnota tiskne ►Do znakových dat ( char ) lze libovolně vkládat celá čísla ( int ) a do celočíselných dat lze libovolně vkládat znaky char c; //Následující přiřazení jsou c = 9; //navzájem ekvivalentní c = (char)9; c = '\t'; c = '\u0009'

39 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 39 Méně známé skutečnosti ►Aritmetické operace ● Typ výsledku záleží na typu operandů; „větší“ operand přehlasuje „menší“ ● Operace nad hodnotami typů short a byte vrací výsledek typu int byte b1=1, b2=2, b3=(byte)(b1 + b2); ►U binárních se levý operand vyhodnocuje vždy první ● int i = 2, j = (i=3) * i; //j = 9 ►Operátory && a || aplikují zrychlené vyhodnocení, tj. znají-li po vyhodnocení levého operandu výsledek, pravý již nevyhodnocují; operátory & a | vyhodnotí vždy oba operandy ►Test (n & 1) vrací informaci o tom, je-li n liché ►Bitový posun > je rychlejší verzí násobení, resp. dělení mocninou dvou

40 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 40 Vlastnosti některých operací ►Operátory inkrementace a dekrementace ++ a -- ● Přičtou, resp. odečtou od svého argumentu jedničku ● To, jestli operátor vrátí hodnotu před nebo po provedení operace záleží na umístění operátoru vůči jeho operandu ● Ukázky použití: viz např. modrá učebnice str. 201 ►Ternární operátor (podmíněný výraz) ● V závislosti na výsledku vyhodnocení prvního operandu vrátí hodnotu druhého nebo třetího operandu ● Ukázky použití: viz např. modrá učebnice 451 ● int abs = (x > 0) ? x : -x; ►Dělní nulou ● U celých čísel vyhazuje chybu ArithmeticException: / by zero ● U reálných čísel vrací hodnotu Double.POSITIVE_INFINITY, resp. Double.NEGATIVE_INFINITY

41 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 41 Složené operátory přiřazení ►Slučují operaci prováděnou s proměnnou, do níž se přiřazuje výsledek operace ►Šetří opakované psaní levého operandu ► x op= y ≡ x = x op (y) //Závorka v předchozím výrazu je důležitá int i=1, j=10, k=100; i *= j + k; // i = 1 * (10 + 100) //NE i = 1 * 10 + 100

42 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 42 Sčítání textových řetězců ►Třída String je (zatím) jediný objektový typ, který má vlastní přetížený operátor ►Je-li kterýmkoliv z operandů operátoru + textový řetězec (= instance třídy String ), převede se i druhý operand na textový řetězec a výsledkem je řetězec vzniklý jejich sloučením ● "Ahoj" + "Franto"  "AhojFranto" ►Výraz "" + x může sloužit jako převod či přetypování libovolné hodnoty x na textový řetězec ►Pozor na typy operandů v „součtu“ ● Vyhodnocuje se zleva doprava, vždy se dva sečtou a výsledek použije ● Výraz (10 + '\n' + " kusů") má hodnotu "20 kusů" ● Výraz ("Kusů: " + 10 + '\n') má hodnotu "Kusů: 10\n"

43 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský43 Hodnotové a odkazové objektové typy

44 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 44 Primitivní a objektové typy Java pro zvýšení efektivnosti dělí datové typy na: ►Primitivní někdo je označuje jako hodnotové, protože se u nich pracuje přímo s hodnotou daného objektu (číslo, znak, logická hodnota) ►Objektové někdo je označuje za referenční, protože se u nich pracuje pouze s odkazem („referencí“) na objekt ►Dělení na hodnotové a odkazové není terminologicky vhodné protože objektové typy dále dělíme na hodnotové a odkazové

45 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 45 Trocha češtiny ►Někteří autoři označují odkazové typy jako referenční ►Z jazykového hlediska je to stejná chyba, jako překládat control (řídit)  kontrolovat (check) ►Reference (česky) = zpráva, dobrozdání, doporučení, posudek ● Viz Akademický slovník cizích slov, ISBN 80-200-0524-2, str. 652 ►Reference (anglicky) = zmínka, narážka, odkaz, vztah, … ● Viz Velký anglicko-český slovník, nakl. ČSAV 21-055-85, str. 1181 ►Obdobně referovat  odkazovat

46 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 46 Důsledek odkazové podstaty objektů ►Ukazují-li dva odkazy na jeden objekt, pak změna stavu objektu vyvolaná zasláním zprávy prostřednictvím jednoho odkazu je současně změnou stavu objektu odkazovaného druhým odkazem public int coVrátímObj() { Obdélník o1, o2; o1 = new Obdélník(); o2 = o1; o1.setŠířka( 200 ); return o2.getŠírka(); } public int coVrátímPrim() { int i1, i2; i1 = 19; i2 = i1; i1 = 2 * i1; return i2; }

47 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 47 i1: ??? i2: ??? i1: 19 i2: 19 i1: 38 19 38 19 Šířka obdélníků graficky Obdélník x = 0 y = 0 šířka = 100 výška = 50 public int coVrátímO() { Obdélník o1, o2; o1 = new Obdélník(); o2 = o1; o1.setŠířka( 200 ); return o2.getŠírka(); } o1: x = 0 y = 0 šířka = 200 výška = 50 o2: 200 public int coVrátímP() { int i1, i2; i1 = 19; i2 = i1; i1 = 2 * i1; return i2; } 19

48 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 48 Dělení objektových datových typů ►Odkazové datové typy (reference data types) ● Neuvažujeme o hodnotách, objekt představuje sám sebe, nemá smysl hovořit o ekvivalenci dvou různých objektů ● Příklady ●Geometrické tvary ●Vlákna ►Hodnotové datové typy (value data types) ● Objekt zastupuje nějakou hodnotu ● Objekty se stejnou hodnotou se mohou vzájemně zastoupit => má smysl hovořit o jejich ekvivalenci ● Příklady ●Obalové typy, zlomky, velká čísla a další matematické objekty ●Barvy, časy, data

49 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 49 Dělení hodnotových objektů ►Proměnné (mutable) ● Hodnota jejich atributů se může v průběhu života měnit – viz příklad z počátku přednáškypříklad z počátku přednášky ● Nesmějí se používat v některých situacích ►Neměnné (immutable) ● Hodnotu, která jim byla přiřazena „při narození“ zastupují až do své „smrti“ ● Chovají se obdobně jako hodnoty primitivních typů a také je s nimi možno obdobně zacházet ● Metody, které mají měnit hodnotu objektu, musejí vracet jiný objekt s touto změněnou hodnotou ►Hodnotové typy bychom měli vždy definovat jako neměnné ►Proměnné hodnotové typy jsou pro program nebezpečné, a proto je používáme pouze výjimečně, máme-li pro jejich použití opravdu pádné důvody Objektový OdkazovýHodnotový ProměnnýNeměnný Primitivní Typ

50 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 50 Porovnávání objektů ►Při porovnávání objektů zjišťuje operátor == pouze to, jedná-li se o shodné instance ►Požadujeme-li test shody hodnot, používáme volání metody equals(Object), která zjišťuje rovnost hodnot ►Všechny třídy dostanou tuto metodu nadělenou od systému, její implicitní verze vrací totéž, co operátor == ►U odkazových objektových typů to vyhovuje, u hodnotových typů musíme definovat jejich vlastní verzi ►Ruku v ruce s metodou equals(Object) by měla jít i definice metody hashCode(), která je s ní velmi úzce svázána

51 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 51 Metoda equals(Object) ►Kontrakt ● Reflexivní: a.equals(a) == true ● Symetrická: a.equals(b) == b.equals(a) ● Tranzitivní: a.equals(b) & b.equals(c) <= a.equals(c) ● Konzistentní (co platí teď, musí platit pořád – proto musí být neměnné) ● Nenullové: a.equals(null) == false public class Pozice { public final int x, y; //... Konstruktor a jiné metody vynechávám public boolean equals( Object o ) { if( !(o instanceof Pozice) ) return false; Pozice p = (Pozice) o; return (x == p.x) && (y == p.y); } Zdánlivě obrácený směr šipky je důsledkem toho, že implikace je ekvivalentní s operaci "menší nebo rovno"

52 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 52 Doporučení pro tvorbu neměnných objektů ►Používání proměnných hodnotových objektů výrazně snižuje robustnost a bezpečnost programů ►Neměnné musí zůstávat jen atributy, jejichž hodnoty používají metody equals(Object) a hashCode() ►Atributy neovlivňující výsledky těchto metod se mohou měnit, protože na nich hodnota instance nezávisí ►Příklad: Atributy počítající počet použití dané instance, počet volání některé metody atd. ►V definovaných třídách by měly všechny „změnové metody“ vytvářet nové instance

53 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 53 Sčítání textových řetězců podruhé ►Třída String definuje hodnotový neměnný typ => sloučením řetězců vznikne vždy nový objekt public static void testShodyŘetězců() { String sa = "Ahoj", sb = sa; boolean rovno, equals; sa += "!"; // sa="Ahoj!" rovno = (sa == sb+"!"); // false equals = sa.equal(sb+"!"); // true Systém.out.println( "Shoda instancí: " + rovno + "\nShoda hodnot: " + equals ); }

54 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 54 Příklad: Zlomek public class Zlomek { private final int c; //čitatel private final int j; //jmenovatel; public Zlomek plus(Zlomek z) { //this. return new Zlomek( this.c * z.j + z.c * j, this.j * z.j ); } public Zlomek krát(Zlomek z) { return new Zlomek( c * z.c, j * z.j ); } public boolean equals( Object o ) { if((o == null) || (!o.instanceof Zlomek)) return false; Zlomek z = (Zlomek) o; return (c == z.c) && (j == z.j); }

55 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský55 Cykly ►K čemu jsou cykly ►Cyklus s počáteční podmínkou ►Cyklus s koncovou podmínkou ►Cyklus s parametrem ►Nekonečný cyklus ►Cyklus s podmínkou uprostřed ►Cyklus přes iterovatelné objekty 497–517 45–48

56 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 56 Cykly – obecný přehled ►Cykly jsou datové konstrukce specifikující jak budeme část kódu opakovat ►Části cyklu ● Hlavička – rozhoduje o vstupu do těla ● Tělo cyklu – obsahuje opakovanou část kódu ● Patička – rozhoduje o opakování po ukončení těla ►Cykly je možno do sebe vnořovat, příkazem v těle cyklu může být jiný cyklus ►Cykly je možno definovat tak, že je lze při splnění definované podmínky opustit i uprostřed těla cyklu

57 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 57 Cyklus s počáteční podmínkou (while) ►Cyklus_while: while ( podmínka ) příkaz ►Příkaz v těle cyklu se nemusí provést ani jednou ►Příkaz v těle může být prázdný while( ! klávesaStisknuta() ) ; ►Většinou se jako tělo používá složený příkaz public int nsd( int a, int b ) { while( a != b ) { if( a < b ) { int p=a; a=b; b=p; } a -= b; } return a; }

58 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 58 Cyklus s koncovou podmínkou (do – while) ►Cyklus_do_while: do příkaz while ( podmínka ) ; ►Tělo cyklu se vždy provede nejméně jednou ►Prázdné tělo se nepoužívá, jako tělo se většinou používá složený příkaz public int nsd( int a, int b ) { do { if( a < b ) { int p=a; a=b; b=p; } a %= b; } while( a != 0 ); return b; }

59 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 59 Cyklus s parametrem (for) ►Cyklus_for: for( Inicializace ; Podmínka ; ¶ Modifikace ) Příkaz ►Inicializace: [ Výraz ] [ Deklarace ] ►Podmínka: [ Logický_výraz ] ►Modifikace: [ Výraz [, Výraz ] ] ►Kteroukoliv část je možno vynechat, pro mne je for(;;) ikona nekonečného cyklu

60 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 60 Příklad: výpočet faktoriálu //Klasický cyklus s parametrem public static int faktoriál_I(int n) { if( n <= 1 ) return 1; int fakt = 2; for(int i = 3; i <= n; i++) { fakt *= i; } return fakt; } //Cyklus s parametrem bez těla public long faktoriál_L( int n ) { if( n <= 1 ) return 1; long fakt = 2; for(; n > 2; fakt *= n-- ); return fakt; } //Rekurzivní volání public long faktoriál_R( int n ) { if( n <= 1 ) return 1; return n * faktoriál_R( n - 1 ); } ►Cyklus je někdy výhodné nahradit rekurzí ►Rekurze = operace, při níž metoda volá přímo nebo zprostředkovaně sama sebe ►U rekurze musíme myslet na ukončení, jinak přeteče zásobník návratových adres

61 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 61 Cyklus s podmínkou uprostřed ►Nekonečný cyklus ● Řada programů běží jako nekonečný cyklus ● Optimální zápis: for(;;) { /*tělo*/ } ● Lze použít i while(true) { /*tělo*/ } ►Cyklus s podmínkou uprostřed volíme, je-li nutno pro test podmínky něco připravit a po testu něco udělat ►K výskoku z těla cyklu slouží příkaz break ►K ignoraci části těla od podmínky k patě a novému skoku na test v hlavičce slouží příkaz continue

62 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 62 Příklad značkyKeZdi /***************************************************** * Dojde se zadaným robotem až ke zdi a cestou pokládá * na všechna navštívená pole včetně výchozího značky * * @param r Robot,který má značkovaně dojít ke zdi */ public void značkyKeZdi( Robot r ) { for(;;) { r.polož(); if( r.zeďPřed() ) break; r.krok(); }

63 Příkaz break s návěštím ►Potřebujeme-li v kódu definovat složitější přesun než je pouhý výskok z nejvnitřnějšího cyklu, můžeme použít příkaz break s návěštím ►Návěští označuje blok, z nějž daný příkaz právě vyskakuje ►Jako návěští slouží identifikátor za nímž následuje dvojtečka ►Návěští se vkládá před blok, z nějž budeme příslušným příkazem break vyskakovat ►Příkazem break s návěštím nemusíme vyskakovat pouze z cyklu, ale můžeme jej použít k výskoku z libovolného bloku

64 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 64 Princip použití příkazu break s návěštím POKUS: if (podmínka) { příkaz(); if (jiná_podmínka) { jiný_příkaz(); if( všechno špatně ) { //Výskok z bloku označeného POKUS break POKUS; } dokonči_vnitřní(); } d okonči_vnější(); } tady_se_pokračuje_po_break(); Návěští Příkaz skoku

65 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 65 Příklad použití příkazu break s návěštím public void run() { double konečné_y = SP.getBVýška() - balon.getVýška(); double rychlost = 0; int x = balon.getX(); //Nemění se, takže nepotřebujeme double double y = balon.getY(); VNĚJŠÍ: do{ while( y < konečné_y ) { rychlost += SNÍMKOVÉ_ZRYCHLENÍ; y += rychlost / FREKVENCE; balon.setPozice( x, (int)y ); IO.čekej( PERIODA ); if( Thread.interrupted() ) { break VNĚJŠÍ; //Výskok z několika bloků -----> } y = konečné_y - 1; //Aby opět vstoupil do cyklu while rychlost = -rychlost * ÚTLUM; }while( -rychlost > MINIMÁLNÍ_RYCHLOST ); } Návěští Příkaz skoku Máme činnost přerušit

66 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 66 Cyklus for – procházení kolekce ►Zavedla Java 5.0 ►Cyklus_for-each: for( Typ Proměnná : Kontejner ) Příkaz ►Kde ● Typ je typ parametru cyklu a současné typ získávaných prvků ● Proměnná je název parametru cyklu, do nějž se ukládají odkazy na prvky ● Kontejner je iterovatelný objekt (= objekt implementující rozhraní Iterable ), jenž je zdrojem prvků, s nimiž se v těle cyklu pracuje ►Při iteraci je v hlavičce vždy předán do proměnné odkaz, s nímž tělo cyklu pracuje; po vyčerpání všech prvků v kontejneru cyklus končí ►Cyklus neumožňuje jakoukoliv modifikaci obsahu kontejneru

67 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 67 Příklad: vzájemné odrazy molekul public void popojeď() { double xn = x + rx; //Plánovaná nová vodor. souřadnice double yn = y + ry; //Plánovaná nová svislá souřadnice boolean odraz = false; //Předpokládáme, že se neodrazí for( Molekula m : molekuly ) { if( (m != this) && //Sama od sebe se neodrazí (P.délka( xn, yn, m.x, m.y ) < PRŮMĚR) ) { double p; //Molekuly si prohodí rychlosti p = rx; rx = m.rx; m.rx = p; p = ry; ry = m.ry; m.ry = p; odraz = true; } if( !odraz ) setPozice( (int)(x = xn), (int)(y = yn) ); }

68 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský68 Spustitelné aplikace ►Spuštění celého programu ►Soubory JAR ►BlueJ a vytváření souborů JAR 183–185 473–477 61–66

69 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 69 Metoda main(String[]) ►Nespouštíme-li program pod vývojovým prostředím, musíme virtuálnímu stroji prozradit, kde má s vykonáváním programu začít ►Oznámíme mu startovní třídu programu; ta musí obsahovat metodu (na jméně parametru nezáleží, jen na jeho typu): public static void main( String[] args ) nebo public static void main( String... args ) ►Tuto metodu virtuální stroj spustí ►BlueJ nabízí vytvoření třídy s předdefinovanou metodou main

70 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 70 BlueJ a metoda main ►BlueJ umí spustit i aplikaci neobsahující hlavní třídu s metodou main(String[]) ►Hlavní třídu s touto metodou potřebujeme pouze chceme-li danou aplikaci spouštět přímo jako jiné aplikace v daném operačním systému ►Po žádosti o vytvoření hlavní třídy se vytvoří třída obsahující pouze metodu main(String[])

71 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 71 Šablona hlavní třídy aplikace /************************************************************** * Třída Hlavní slouží ke spouštění aplikace... * * @author jméno autora * @version 0.00.000 */ public class Hlavní { /********************************************************** * Metoda, prostřednictvím níž se spouští celá aplikace. * * @param args Parametry načtené z příkazového řádku */ public static void main( String [] args ) { /*# Sem vložte kód, kterým se bude aplikace spouštět.*/ }

72 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 72 Aplikace v archivech JAR ►Kompletní aplikace se v Javě balí do souborů s příponou JAR (JAR = Java ARchive) ►Soubor JAR je klasický ZIP soubor doplněný o složku META-INF s textovým souborem MANIFEST.MF s informacemi o aplikaci ►V programu Total Commander lze do souboru JAR vstoupit klávesovou zkratkou PgDown ►Povinné řádky v souboru MANIFEST.MF : ● Manifest-Version: 1.0 – verze manifestu je stále 1.0 ● Created-By: 1.6.0_24 (Sun Microsystems Inc.) – Informace o verzi a dodavateli použité verze Javy ● Main-Class: Xyz – kde Xyz je úplný název hlavní třídy aplikace (nejedná-li se o spustitelnou aplikaci, ale jenom o knihovnu, řádek s uvedením hlavní třídy být uveden nemusí)

73 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 73 BlueJ a vytváření aplikací ►BlueJ umí na požádání zabalit aplikaci do souboru JAR

74 VŠE – 04. Algoritmické konstrukce Copyright © 2009, Rudolf Pecinovský 74 Spouštění aplikací v souborech JAR ►Většina operačních systémů umožňuje tyto aplikace spouštět obdobně jako klasické aplikace ►Druhou možností je spouštění z příkazového řádku ►Konzolový řežim: java –jar soubor parametry ● Spustí se aplikace spolu s konzolovým oknem, do nějž se vypisují texty pro standardní a chybový výstup ►Okenní režim: javaw –jar soubor parametry ● Otevře se pouze okno aplikace bez konzoly, standardní i chybový výstup jdou standardně „do kanálu“ ● Předpokládá se, že program vše vypisuje do oken ►Ve Windows se při standardní instalaci Javy automaticky sdruží soubory JAR s okenním voláním

75 Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský75 Děkuji za pozornost ►Rudolf Pecinovský http://vyuka.pecinovsky.cz/vse mail: rudolf@pecinovsky.cz ICQ: 158 156 600


Stáhnout ppt "Vaše jistota na trhu IT VŠE – 04. Algoritmické konstrukceCopyright © 2009, Rudolf Pecinovský 1 Algoritmické konstrukce Rudolf Pecinovský"

Podobné prezentace


Reklamy Google