Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov22 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov22 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov22 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Novorozenec Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: Novorozenec, adaptace, synchronie, poloha šermíře Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v období novorozence, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2  nenásilný „něžný“ porod – rychlejší adaptace dítěte i matky, předpoklad pro optimální navázání vztahu;  po porodu roste schopnost novorozence aktivně ovládat prostředí a zapojit se do sociální interakce;

3 hlavní úkol novorozeneckého období adaptace  samostatné dýchání  samostatný příjem stravy  termoregulace  přijímání podnětů z okolí

4 chování novorozeného dítěte  odlišení stavu spánku a bdění; spánek kolem 20 hodin denně (rozdrobený do většího počtu kratších úseků);  hluboký spánek,  lehký spánek,  dřímota,  klidný bdělý stav,  aktivní bdělý stav,  pláč;

5  zrak: vidí a podněty sleduje se zájmem – pozornost je přitahována pohybem a dítě sleduje předmět očima a často i malým pohybem hlavy;

6  odlišování základních tvarů i barev,  preference ostrých kontrastů,  zájem o lidský obličej,  menší zraková ostrost (dospělá ostrost vidění až kolem jednoho roku věku),  optimální vzdálenost 20-30 cm,  nerozlišuje figuru pozadí,  nevyvinuté akomodační reflexy;

7  sluch: preference vyššího ženského hlasu, preference hlasu své matky před hlasem cizí ženy;  hmat: dobře vyvinutý, novorozenci mají rádi teplo a taktilní uklidňování (sami se uklidňují např. sáním prstů – již od 24. týdne těhotenství);  čich a chuť: dobře vyvinuty – dítě pozná svou matku čichem;

8 asymetrická poloha „šermíře“, omezené spontánní pohyby, neudrží hlavičku, zaťaté pěsti;

9 kompetence novorozence učit se  hledá souvislosti v podnětovém okolí a získává z nich zkušenosti, schopnost uchování informací i déle než 24 hod.;  schopnost jednoduchých myšlenkových pochodů;  počátek aktivnímu vyhledávání příjemného a vyhýbání se nepříjemnému;

10 protosociální chování novorozence  reakce na lidský hlas, „ohmatávání“ zrakem rysů lidského obličeje, úchopový reflex silnější pro prst než hůlku, schopnost identifikovat vlastní matku;  schopnost napodobovat jednoduché mimické výrazy (vypláznutí jazyka, zavření očí);  základní mimické výrazy emocí (radost, strach, odpor, smutek, překvapení);

11  mezi chováním matky a dítěte se za optimálních podmínek vytvoří synchronie pozornosti a afektu;  synchronie – soulad společně zaměřené pozornosti a společně sdílené emoce;

12  interakce rodiče s malým dítětem má zcela jiný ráz než interakce dospělého s dospělým;  při asynchronii (matka nereaguje přiměřeně na rytmus dítěte) – dítě ztrácí zájem o sociální interakci a upadá do apatie,  časná asynchronie a nedostatek sociální interakce vede k určité deprivaci a pozdějšímu opožďování;

13 Optimální podmínky pro vývoj dítěte:  osoba, která se dítěti věnuje s nerozdělenou pozorností, empatická (základ: kontakt s matkou již na porod. sále); co nejčasnější a nepřirozenější průběh interakce;  není ani tak důležité množství času, které matka dítěti věnuje, jako kvalita těchto interakcí;

14  nejdůležitější charakteristika kvalitní interakce – „vyladěnost v čase“, tj. kontingentní reaktivita matky (okamžitá reakce matky na projevy dítěte);  konzistence péče – všechny interakce jsou dlouhodobě stabilní (především tam, kde o dítě pečuje trvale převážně jedna nebo několik málo nejbližších osob);

15  synchronizace emočního vyladění: dospělý sdílí pocity dítěte a zrcadlí je zpět svou mimikou, způsobem řeči i celým svým chováním;  dobré podmínky pro nastartování kvalitních interakcí – systém „rooming-in“ – matka je s novorozeným dítětem na stejném pokoji celých 24 hodin – reaguje na signály potřeb dítěte nepřerušovaně, lepší pochopení projevů dítěte a signálů jeho potřeb;

16 otázky???  jaký je hlavní úkol novorozeneckého období  co může usnadnit adaptaci  proč je novorozenecké období vyděleno z kojeneckého  jak se dítě uklidňuje  jak dítě pozná matku  co znamená poloha šermíře  co znamená synchronie

17 periodizace lidského věku  prenatální období  kojenecké období  novorozenec  batolecí období  předškolní období  mladší školní období  adolescence  dospělost  stáří součást kojeneckého období, první měsíc života, 28 dní

18 periodizace lidského věku  početí – narození  1. rok života  1. měsíc  1-3 roky  1-2 roky  2-3 roky  3-6 let  6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ)  prenatální období  kojenecké období  novorozenec  batolecí období  mladší batole  starší batole  předškolní období  mladší školní období

19 periodizace lidského věku  11-13 let (5.- 7. ročník ZŠ)  13-15 let (7. -9. ročník ZŠ)  15-18/21 let (střední škola)  20-35 let  35-45 let  45-60 let  60-75 let  75 let - †  raná adolescence, prepuberta  střední adolescence, puberta  pozdní adolescence, dospívání  mladá dospělost  střední dospělost  starší dospělost  rané stáří  pravé stáří

20 otázky???  která oblast psychiky se rozvíjí na začátku vývoje: rozum, emoce, vůle  ve kterých obdobích probíhá klíčová adaptace na změny  jaký je vztah novorozeneckého období ke kojeneckému a prenatálnímu  které osoby jsou klíčové pro vývoj dítěte

21 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov22 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google