Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inspirace tvorbou Gerharda Richtera

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inspirace tvorbou Gerharda Richtera"— Transkript prezentace:

1 Inspirace tvorbou Gerharda Richtera
Věková skupina žáků: 12–15 let Vyučující: Mgr. Radka Růžičková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radka Růžičková. Autor fotografií a maleb Gerhard Richter souhlasí s jejich publikováním na Metodickém portálu Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Rodina u moře − malba Co tě napadá při pohledu na tuto malbu? (Napiš si do sešitu slova, která tě napadají při pohledu na tuto malbu, používej pouze podstatná jména. Porovnej své poznámky s poznámkami svých spolužáků. Vyberte společně 3−5 slov, která nejlépe vystihují to, co je na obraze namalováno.) Pokus se najít rozdíly mezi touto malbou a fotografií (podle které mohla být tato malba vytvořena). Dělej si opět poznámky do sešitu. Zkus objasnit pojmy: prostorová hloubka, kolorit, světlo a stín obrazu.

3 Rodina u moře − shrnutí Na obraze je namalovaná rodina, pohoda, dovolená, táta – hlava rodiny, léto. (Shodují se poznámky vaší třídy s tímto popisem obrazu? V čem ano, v čem ne?) Umělecké dílo nemusí na každého člověka působit naprosto shodně. Každý člověk má právo mít na dílo svůj vlastní názor, přednést svou vlastní interpretaci díla. Pokud se jedná o konkrétní realistickou tvorbu, zpravidla se nakonec shodneme na jedné společné interpretaci obrazu. Při malbě je možné namíchat více různých odstínů barev, u fotografie reguluje barevný kolorit kvalita fotoaparátu a kvalita tisku fotografie. Autor malby může libovolně pracovat s prostorovou hloubkou obrazu i modelací světla a stínu. Je to promyšlenější tvůrčí počin než při práci s fotografií, kde tyto činnosti zastupuje technika. Přesto i kvalitní fotografie může mít svou uměleckou hodnotu. Víš, kdo je autorem této malby?

4 Gerhard Richter Znáte někdo muže na fotografii?
Kdo je Gerhard Richter? Pomůžeme si informacemi na internetu: Poznamenej si důležité údaje o Gerhardu Richterovi do sešitu. Je to autor fotografie Rodina u moře.

5 Gerhard Richter je renomovaný současný německý malíř, žije v Kolíně nad Rýnem narodil se 9. února 1932 v Drážďanech je nesmírně všestranným a různorodým umělcem, často se pohybuje v oborech hyperrealismu i abstrakce s oblibou kombinuje techniky malby i fotografie a stále hledá a objevuje nové výrazové prostředky v roce 2007 bylo v katedrále v Kolíně nad Rýnem odhaleno Richterovo vitrážové okno, vysoké dvacet metrů; skládá se z čtverečků různých barev, které Richter kombinoval v počítači na základě hry a náhody

6 Důležité pojmy Hypperealismus (fotorealismus) – je umělecký směr, ve kterém se tvůrce snaží o přesnou malbu (kresbu), klade velký důraz na detail; práce je tvořena zpravidla podle fotografie a bývá od ní k nerozeznání Abstrakce – jedná se o nefigurativní ztvárnění autorova pojetí reality, pocitů, nálad s důrazem na výrazovost a dojem z díla Vitráž – je plocha složená z různobarevných sklíček, často tvořící rozmanité obrazce, sloužící zpravidla jako výplně oken gotických katedrál

7 Tvorba Gerharda Richtera
Nyní se podíváme na oficiální stránky G. R. malby hyperrealistické atlas fotografií olejomalby na papír malby na fotografie akvarely kresby

8 Vybrané práce Gerharda Richtera
Materiál k zamyšlení a interpretaci díla Alfa Romeo (s textem), 1965 Rodina u moře, 1964 Bez titulu, (Toronto), 1987 Autoportrét - tři časy, 1990

9 Myšlenka Gerharda Richtera
„Nevím nic o tom, co je realita, jen co je dojem z ní.“ G. Richter má potřebu ještě do fotografie vstoupit se záznamem svých emocí, zkušeností, zážitků z vyfoceného místa.

10 Bez názvu (Toronto) – malba na fotografii
Říkej podstatná jména, která tě napadají při pohledu na toto dílo. (Jeden žák zapisuje na tabuli podstatná jména, která spolužáci říkají). Jaké pocity (emoce) chtěl asi Gerhard Richter takto upravenou fotografií vyjádřit? Mohli bychom to poznat z názvu? (Třída se dohodne na výstižnějším názvu tohoto díla. Pomohou ji slova zapsaná na tabuli.) Kde bychom se mohli dozvědět více informací o vzniku díla?

11 – malba na fotografii Kdo je na obrázku? Muž, nebo žena? (Vyučující napíše na tabuli počet hlasů pro ženu a počet hlasů pro muže. Žáci se rozdělí na 2 skupiny Ž a M, každá skupina se pokusí svůj názor obhájit.) Kde se osoba nachází? Pluje na řece, jezeře, či moři? (Žáci říkají své názory, dokud nedojde k dohodě.) Proč asi Gerhard Richter použil převážně černou barvu? Co značí černá barva? Jakou barvu bys použil ty? (Zapiš své názory do sešitu a porovnej s názorem svých spolužáků.)

12 – malba na fotografii Shoduje se tvá interpretaci nebo interpretace třídy s touto? Na fotografii je pravděpodobně muž, má velmi ochlupené ruce. Nejspíš pluje v loďce (velká loď by měla mohutnější palubu) po jezeře, břeh, který je zde vidět, mi připomíná vodní nádrž Barbora, kam se v létě chodím koupat. Moře ale nevylučuji. Černá barva značí smutek, bolest, nebezpečí, něco temného a tajemného. Mohlo tedy dojít k ohrožení posádky. Protože se v malbě přes fotografii objevují i světlé barvy – červená, modrá, bílá myslím, že se nakonec nikomu nic vážného nestalo. Já bych přidala ještě žlutou barvu, protože by vnesla do obrazu světlo, jas, a tím i lepší vidinu dobrého konce.

13 Autoportrét, tři časy – malba na fotografii
Kdo je na fotografii? Kde se osoba nachází? O čem asi přemýšlí? Jakým celkovým dojmem dílo působí? Jaký bys ji dal název ty? Pracuj samostatně, své poznámky zapiš na kartičku, kterou ty i tvoji spolužáci připíchnou na nástěnku. Přečti si názory všech a vyber jeden kromě svého, který je ti nejbližší. Kartičku nepodepisuj.

14 Malba na fotografii – shrnutí
Naučili jste se interpretovat umělecké dílo, což je pro pochopení současného umění nepostradatelné. Pokud se ocitnete v galerii, kde nedělají komentované prohlídky, nebo nebudete mluvit přímo s autorem díla, postupujte tímto způsobem. Pomůže vám to v pochopení smyslu tvorby. Každý má právo na svou vlastní interpretaci díla, měl by ji ale umět vysvětlit. Naučili jste se dívat na umělecká díla tak, jak to mnozí lidí neumí.

15 Vlastní tvorba inspirovaná dílem Gerharda Richtera
Tvůrčí fáze: vyber si jednu Richterovu upravenou fotografii a popiš, jak na tebe působí (použij stejný způsob interpretace jako u předchozích děl) pak si zvol fotografii (možnosti: vlastní foto, foto z internetu) a uprav ji v grafickém editoru počítače uveď rozdíly mezi působením svého díla a díla G. Richtera – opatři komentářem foto GR i svou úpravu (nástroje: text pod foto)

16 Příklad práce s fotografií a úpravy v počítači
Gerhard Richter Klárka, 13 let Příjemný, pro mě rozbitý obraz, někomu se nelíbil a rozbil ho, dávná vzpomínka… hezká vzpomínka. Zmatek, pohled do přírody, podzim, listopad, není klidný, něco mu zkazilo pohled z okna…

17 Shrnutí informací o Gerhardu Richterovi
Kdo je Gerhard Richter? Kde žije a pracuje? Jaké slavné dílo v místě bydliště vytvořil? Pokus se vysvětlit pojmy: vitráž, hyperrealismus, abstrakce Odpovědi zapiš do sešitu. Pak si vyměň sešit se spolužákem a vzájemně si ověřte správnost vašich odpovědí. Kontrolu vede vyučující.

18 Kontrola správných odpovědí:
Gerhard Richter je německý malíř, v současné době jeden z nejvýznamnějších na světě. Jeho tvorby je velmi rozmanitá. Žije a tvoří v Kolíně nad Rýnem. V roce 2007 věnoval kolínské katedrále vitráž složenou z barevných čtverců, jejichž kombinace byly náhodně vytvořeny počítačem. Pojmy: hyperrealismus (fotorealismus) – je umělecký směr, ve kterém se tvůrce snaží o přesnou malbu (kresbu), klade velký důraz na detail; práce je tvořena zpravidla podle fotografie a bývá od ní k nerozeznání abstrakce – jedná se o nefigurativní ztvárnění autorova pojetí reality, pocitů, nálad s důrazem na výrazovost a dojem z díla vitráž – je plocha složená z různobarevných sklíček, často tvořící rozmanité obrazce, sloužící zpravidla jako výplně oken gotických katedrál

19 Navazující výtvarná činnost – malba na fotografii
. V další fázi tvůrčí činnosti inspirované díly Gerharda Richtera budeš pracovat s vlastní fotografií z rodinného alba. Na fotografii proveď malbu temperovými barvami tak, aby podpořila tvé pocity a dojmy, které při pohledu na tuto fotografií cítíš. K obrázku připrav kartičku s komentářem, na které bude interpretace smyslu tvého díla. O svůj prožitek se tak poděl se svými spolužáky.

20 Navazující výtvarná činnost – malba na fotografii – ukázka
Tuhle cestu jsem si vyfotila loni na jaře, protože po ní chodím se svými kamarády a zažívám tam s nimi různá dobrodružství. Barvy naznačují naše občasné hádky (tmavé barvy), smích (žluté odstíny) a také lásku (ta je červená). Adéla, 15 let

21 Navazující výtvarná činnost – malba na fotografii – ukázka
. Byla jsem s kamarádkou a jejími rodiči v Chorvatsku na loďce. Byl to pro mě velký zážitek, na lodi jsem zažívala hodně pocitů, které jsem se snažila barevně vyjádřit. Bylo to veselé. Tereza, 15 let Já mám stejnou fotku z Chorvatska, kde s námi byla také Tereza. Byli jsme tam na lodi a tyto barvy se mi líbí, protože díky nim více vyzní tamní krajina a moře. Žlutá se zelenou fotku rozsvítí. Mirka, 15 let

22 Závěr Závěrečné otázky pro volnou diskuzi:
Jak na tebe působí tvorba Gerharda Richtera? Jaká tvůrčí činnost ti byla bližší – práce v počítači, nebo malba klasickým způsobem přímo na fotografii? Svou odpověď zdůvodni. Myslíš, že tvou vlastní tvorbu tví spolužáci chápou stejně jako ty? V čem se popřípadě vaše názory liší? Vytvořte si se spolužáky z upravených fotografií společné album. Přiřaďte k výtvorů i kartičky s vaší interpretací.

23 Použitá literatura, zdroje:
DIEDERICH, S.; SCHOCK-WERNER, B.; BUTIN, H.; PELZER, B. Gerhard Richter – Zufall, das Kelner DOMFENSTER und 4900 FARBEN. Köln : Verlag der Buchhandlung Walter König, 2007. Veškeré obrazové materiály použity se souhlasem pana Gerharda Richtera


Stáhnout ppt "Inspirace tvorbou Gerharda Richtera"

Podobné prezentace


Reklamy Google